GFs övriga samlingar: Namn G

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Gahn 15– Skottland
Gambritz Pommern
von Gardemein  Mecklenburg
Gavuzzi 1790  Cinzano, Piermonte Italien
Geijer 1620 Tyskland, Österrike
von Geist  Tyskland
Gelhaar Tyskland
Georgii 1710 Hamburg
Gerber 1693 Pomern
von Gerber  1700 Tyskland
Gercke Königsberg, Tyskland
von Gerdten  Estland
Gerdtsson 16– Holland
Gerhardt 1732 Tyskland
Gerle 1740 Hamburg
Gethe (Geete) Danmark
Gibson 1797 Arbroath, Skottland
von Gierow  1811 Pommern
Giers 1600 Frankrike
Giertz Holstein
Giertzelke Tyskland
Giljam Liege Belgien
Gisiko 1766 Mekl. Schwerin
von Glarburg  Tyskland
Gleerup Danmark
Gleissner 1814 Böhmen
Glysing Tyskland
Gnospelius Tyskland
Godet 1620 Haraucourt, Nordfrankrike
Goës 1671 Herndorf-Lauenburg
Goldeman 1677 Tyskland
Goldkuhl 1755 Osnabrück, Tyskland
Gosselman 1745 Tyskland
Gottlieb 1873 Köpenhamn
Graff Tyskland
Gran 1894 Amerika
Grape 1629 Lübeck
Grauers 1829 Kirchrode, Hannover
Grecke Rostock, Tyskland
von Greiff  Schlesien
Grevesmühl 1680 Mecklenburg, Tyskland
Grill 16– Tyskland
Grippensperr Heidelberg, Pfaltz
Groht 1624 Lybeck
Gronke 1829 Tyskland
Grott Brabant, Tyskland
Gröning Norge
Gubbertzhl 1604 Brabant
Gundersen 1873 Elverum, Norge
Guthermuth 16– Schlesien, Tyskland
Gutke Tyskland
Gyldenär  Spanien el Tyskland
von Gülich  1663 Osnabrück
Gyllenberg 1624 Tyskland
Gyllenstierna Jutland, Danmark
Günther 1706 Tyskland
Göbel 1750 Tyskland
Göhl 16– Tyskland
Göransson Ryss Finland
Göring
Götrich/Güttorson Röros Kopparverk, Norge

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Gabrielsson, Samuel, Prost, Avliden
Gadd, Hemming, , Levn.beskr
Gadd, H., General, 75-årsdag
Gadd, Hemming, General, Oskar II stab, Avliden
Gadd, Hugo, Generalmajor, Avliden
Gadd, Sture, Kabinettskammarherre, Generalmajor, Avliden
Gadd, Hemming, Kammarherre, Avliden
Gadd, Edvard, Revisionssekreterare, Avliden
Gadd, Daniel, Sekreterare, Avliden
Gadd, Valdemar, Sekreterare, Avliden
Gadelius, Bror, Professor, Avliden
Gadelius, B.E., Professor, 50-årsdag
Gagge, L.G.R., Bankdirektör, Avliden
Gahn, Erik, Överste, Avliden
Gahn, E., Överste, Avliden
Gardtman, Hjalmar, Överste, Avliden
Garibaldi, Konstnär, Eftermäle
Gauffin, Axel, Fil. Dr., Avliden
Gauffin, Eric, Rådman, Avliden
Gavelin, Axel, Överdirektör, Avliden
Gavelius, Per, Kammarråd, Avliden
Geber, Arvid, Advokat, Avliden
Gedda, Georg, Direktör, Avliden
von Gedda, C Otto, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Gedda, Bertil, Friherre, Advokat, Avliden
Gedda, Georg, Major, Avliden
von Gedda, Carl Otto, Överstelöjtnant, 70-årsdag
Geete, Robert, Bibliotekarie, Fil.Dr., Avliden
Geete, Wilhelm, Fortif.kassör, Avliden
Geete, Sten Julius, Häradshövding, Avliden
Geete, S., Häradshövding, 70-årsdag
Geete, Erik, Jägmästare, Avliden
Geete, Gustaf Wilhelm, Provinsialläkare, Avliden
Geete, Porse, Överste, Avliden
Geete von Hohenhau, Gustaf Porse, Borgmästare, Avliden
von Gegerfelt, Vilhelm, Artist, Avliden
von Gegerfelt, Eric, Överste, Avliden
Gegrell, Karl Gustaf, Amiral, Avliden
Geijer, Erland, Assessor, Avliden
von Geijer, Knut, Borgmästare, Avliden
Geijer, Herman August, Brukspatron, Avliden
Geijer, Gustaf Reinhold, Brukspatron, Avliden
Geijer, Christoffer R., Brukspatron, 70-årsdag
Geijer, G.R., Bruksägare, 65-årsdag
Geijer, H.A., Bruksägare, 75-årsdag
Geijer, Herman G., Direktör, Avliden
Geijer, Erik, Forstmästare, Avliden
Geijer, Jacob, Förs.råd, Avliden
Geijer, S.G., Generalmajor, Avliden
von Geijer, W.G., Godsägare, Avliden
Geijer, Ernst Wilhelm, Häradshövding, 60-årsdag
Geijer, Ernst W., Häradshövding, Avliden
Geijer, E.W., Häradshövding, 65-årsdag
Geijer, Bror, Häradshövding, Avliden
Geijer, Erik, Justitieråd, Avliden
Geijer, Gösta, Kompositör, 50-årsdag
von Geijer, Bror, Major, Avliden
Geijer, Per A., Professor, Avliden
Geijer, Per Adolf, Professor, Avliden
Geijer, P.A., Professor, 70-årsdag
Geijer, K.R., Professor, Teor. filosofi, Avliden
Geijer, Adolf Reinhold, Rådman, V.Häradsh, Avliden
von Geijer, Carl-Axel, Tjänsteman, Avliden
Geijer, Christian August, Överingenjör, Avliden
Geijer, Reinhold, Överste, Avliden
Geijer, B. Gustaf, Överstelöjtnant, 80-årsdag
Geijer, Bengt Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
af Geijerstam, Karl, Direktör, Avliden
af Geijerstam, Ragnar, Författare, Avliden
af Geijerstam, Gustaf, Författare, 50-årsdag
af Geijerstam, Olof, Hovrättsråd, Avliden
af Geijerstam, R.S.E., Häradshövding, 60-årsdag
af Geijerstam, Sven, Häradshövding, Avliden
af Geijerstam, T.E., Ingenjör, Avliden
af Geijerstam, Ave R., Ingenjör, 60-årsdag
af Geijerstam, Emanuel, Läkare, Avliden
af Geijerstam, Karl, Major, Avliden
af Geijerstam, Nils, Major, Avliden
af Geijerstam, Karl Gustaf, Trafikchef, Avliden
Gellerstedt, A.T., Skald, Överintendent, 75-årsdag
Gellerstedt, A.T., Skald, Sv. Akademin, Avliden
Genberg, N.A., Borgmästare, 55-årsdag
Genberg, A., Konstnär, Landskapsmålare, 50-årsdag
Genberg, Anton, Konstnär, Målare, Avliden
Genberg, Karl Arvid, Överste, Avliden
Genberg, Per Waldemar, Överstelöjtnant, Avliden
von Gerber, Tage, Kapten, Godsägare, Avliden
von Gerber, C-W, Konsul, Avliden
Gerhard, Karl, Teaterdirektör, Avliden
Gerle, Aron, Konstnär, Avliden
Gernandt, Christian, Bokförläggare, 75-årsdag
Gewalt, Ivar, Baningenjör, Avliden
Gewert, Ivar, Generalintendent, Avliden
Gezelius, Birger, Advokat, Avliden
Giertta, Adam, Friherre, Hovrättsråd, Avliden
Giertta, Emil, Friherre, Jägmästare, Avliden
Giertz, Nils, Rådman, Avliden
Gilljam, G.F., , Avliden
Gisle, Carl Olof, Envoyé, Avliden
Giöbel, C.F., Byråchef, Avliden
Gjerdman, Olof, Professor, Avliden
Gladstone, Herbert, Generalguvernör, Foto
Glimstedt, Henrik, Hovrättsråd, Avliden
Glimstedt, P.G., Major, Avliden
av Glücksburg, Helena, Prinsessa, Förlovning
Gobom, Nils, Bibliotekarie, Avliden
Gother, E.O., Grosshandlare, Avliden
Grade, Anders, Lektor, Avliden
Grafström, Erik, Överste, Avliden
Grahl, Nils, Överstelöjtnant, Avliden
Grahl-Flodin, Carl Gustaf, Häradshövding, Avliden
Granberg, O., Bibliotekarie, 50-årsdag
Granberg, Olof, Intendent, Avliden
Granfeldt, Lars, Trafikchef, Avliden
Granholm, Axel, Generaldirektör, SJ, Avliden
Granqvist, Per Gustaf, Professor, Avliden
Granström, Carl-Gustaf, Disponent, Avliden
Grape, Edward, Krigsfiskal, Avliden
Grape, Anders, Överbibliotekarie, Avliden
Grauers, Henning Vilhelm, Borgmästare, Avliden
Grauers, Sven, Professor, Avliden
Grefberg, Gustaf, Justitieråd, Avliden
Grefberg, Vilhelm, Justitieråd, Avliden
Grefberg, E.W., Justitieråd, 65-årsdag
av Grekland, Andreas, Prins, Foto
av Grekland, Alice, Prinsessa, Foto
av Grekland, Georg, Kronprins, Foto
av Grekland, Konstantin, Konung, Foto
av Grekland, Kristoforos, Prins, Foto
Grenander, Ernst, Häradshövding, Avliden
Grenander, Max, Rektor, Avliden
Grevilli, Gustaf, Bruksägare, Avliden
Grevilli, L.G., Bruksägare, Avliden
Grevillius, Nils, Hovkapellmästar, Avliden
Grey, Edward, Sir, Foto
Grill, N.U., Assessor, Avliden
Grill, Baltzar, Godsägare, Avliden
Grill, S.V.T., Godsägare, Avliden
Grill, Theodor, Godsägare, Avliden
Grill, Claes, Kommendant, 55-årsdag
Grill, Andreas, Registrator, Avliden
Grill, Bernhard, Ryttmästare, Avliden
Grill, Eric, Överste, Avliden
Grill, Claes, Överste, Avliden
Grimberg, Carl, Fil.Dr., Avliden
Gripenstedt, Carl, Friherre, Avliden
Gripenstedt, T., Friherre, Godsägare, 60-årsdag
Gripenstedt, Gustaf, Godsägare, Avliden
Gripenstedt, Alfred, Kapten, Avliden
Gripenstedt, Carl, Vice Häradshövding, Godsägare, 55-årsdag
Gripensvärd, Fredrik, Kapten, Avliden
Gripensvärd, F.O., Kapten, Avliden
Grut, Torben, Arkitekt, Levn.beskr
Grut, Torben, Arkitekt, Avliden
Grönblad, Carl, Bibliotekarie, Avliden
Grönhagen, Albert, Godsägare, Avliden
Grönhagen, Inge, Hovrättsråd, Avliden
Grönhagen, K.N.O. Ragnar, Häradshövding, Avliden
Grönhagen, C.B.R., Kapten, Avliden
Grönhagen, Gerhard Wilhelm, Major, Avliden
Grönhagen, G.Wilhelm, Major, 65-årsdag
Grönhagen, Åke, Överste, Avliden
Gröning, P.G., Häradshövding, Avliden
Grönstedt, Johan, Författare, Avliden
Grönvall, Sten, Kammarrättsråd, Avliden
Grönvall, C.W.J., Överste, 65-årsdag
Grönwall, Fredrik, Hovrättsråd, Avliden
Grönwall, Ernst, Överste, Avliden
Gullberg, Hjalmar, Författare, Fil.Dr., Avliden
Gullberg, G.T., Redaktör, Avliden
Gullstrand, Alvar, , Levn.beskr.
Gullstrand, Edvin, Assessor GH, Justitieråd, Utnämning
Gullstrand, Edvin, Justitieråd, Avliden
Gullstrand, Alvar, Professor, Avliden
Gummeson, Per, Konstnär, Avliden
Gustaf Adolf, H.K.H., Arvfurste, Avliden
Gustafsson, Halvar, Generalmajor, Avliden
Gustafsson, L.A., Kyrkoherde, Kontraktsprost, 60-årsdag
Gustafsson, Gustaf, Prost, Avliden
Gustav V, Konung, Avliden
Gustav VI Adolf, Konung, Avliden
Gustavson, Amadeus, Målarmästare, Avliden
Gyldén, Olof, Kommendörkapten, Ministerresident, Avliden
Gyldén, Einar, Legationssekreterare, Avliden
Gyldenstolpe, August, Greve, Envoyé, Avliden
Gyldenstolpe, A.G.F., Greve, Överhovstallmästare, Avgången
Gyldenstolpe, Nils, Greve, Kabinettkammarh, Avliden
Gyldenstolpe, Gustaf Fersen, Överhovstallm, Avliden
Gyllenadler, Klas, Major, Avliden
Gyllenberg, Carl, Vägdirektör, Major, Avliden
Gyllencreutz, Tyko, Kapten, Avliden
Gyllencreutz, E.R., Major, Avliden
Gyllencreutz, A.W.G., Major, Avliden
Gyllencreutz, Albert, Major, Avliden
Gyllencreutz, R.H.A., Provinsialläkare, Avliden
Gyllengahm, Konrad, Major, Avliden
Gyllengahm, Sigfrid, Överste, Avliden
Gyllenhaal, Lars Herman, Friherre, Akademiräntmästare, Avliden
Gyllenhaal, L.H., Friherre, Akademiräntmästare, 90-årsdag
Gyllenhaal, Lars Herman, Friherre, Häradshövding, Avliden
Gyllenhaal, Gunnar, Kapten, Avliden
Gyllenhammar, Edvard A.H., Jägmästare, Avliden
Gyllenhammar, A.G., Jägmästare, Avliden
Gyllenhammar, Oscar, Med.Dr., Avliden
Gyllenkrok, Axel, Friherre, Kommendör, Avliden
Gyllenkrok, Axel, Friherre, Överste, Avliden
Gyllenkrok, Axel T G, Friherre, Kammarherre, Avliden
Gyllenkrok, Nils, Friherre, Hovstallmästare, Avliden
Gyllenkrok, Fredrik, Friherre, Löjtnant, Avliden
Gyllenkrok, Gustaf, Länsassessor, Avliden
Gyllenkrok, Carl, Major, Avliden
Gyllenkrok, C.A.F., Överjägmästare, Avliden
Gyllenkrok, Sperling, Överste, Avliden
Gyllenram, René, Generalkonsul, Avliden
Gyllenram, Henric Fredric, Generalmajor, Levn.beskr
Gyllenram, Henric, Generalmajor, Avliden
Gyllenram, Nils F.W., Jägmästare, Avliden
Gyllenram, A. Maurice, Kapten, Avliden
Gyllenram, Bertrand, Major, Avliden
Gyllenram, Rutger, Överste, Avliden
Gyllenram, R. O:son, Överste, 60-årsdag
Gyllenram, Rudolf O. C:son, Överste, Avliden
Gyllenskepp, Uno, Apotekare, Avliden
Gyllenstierna, Knut, Friherre, Överste, Avliden
Gyllenstierna, Kristofer, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Gyllenstierna, Mogens, Friherre, Arkivarie, Avliden
Gyllenstierna, A., Friherre, Godsägare, 55-årsdag
Gyllenstierna, Axel, Friherre, Kammarherre, Avliden
Gyllenstierna, Carl, Friherre, Kapten, Avliden
Gyllenstierna, Carl, Friherre, Avliden
Gyllenstierna, Eric, Friherre, Minister, Avliden
Gyllenstierna, Erik, Friherre, Major, Avliden
Gyllenstierna, J., Friherre, Major, 55-årsdag
Gyllenstierna, Johan, Friherre, Godsägare, Avliden
Gyllenstierna, Nils, Friherre, Hovjägmästare, Avliden
Gyllenstierna, Nils Joachim, Friherre, Med.Lic., Avliden
Gyllenstierna, Sten, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Gyllenstierna, Gustaf, Friherre, Avliden
Gyllenstierna, Göran, Friherre, Generalmajor, Avliden
Gyllenstierna, Jan, Friherre, Konstnär, Avliden
Gyllenstierna, Johan, Friherre, Avliden
Gyllenstierna, Catharina, Grevinna, Personuppg
Gyllenstjerna, Axel, Friherre, 50-årsdag
Gyllenswaan, Rolf, Ryttmästare, Avliden
Gyllensvärd, Sten, Civilingenjör, Avliden
Gyllensvärd, Ernst, Kamrer, Avliden
Gyllensvärd, Harald, Kapten, Avliden
Gyllensvärd, Anders Gustaf, Lantbrukare, 60-årsdag
Gyllensvärd, Axel, Major, Avliden
Gyllensvärd, Gustaf, Major, Avliden
Gyllensvärd, O.H., Major, 55-årsdag
Gyllensvärd, Hugo, Major, Avliden
Gyllensvärd, Vilhelm, Registrator, Avliden
Gyllensvärd, Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
Gyllensvärd, Johan Axel, Överstelöjtnant, Fältintendent, Avliden
Gyllensvärd, Seth, Överstelöjtnant, Avliden
Gyllenswärd, Gösta, Bankdirektör, Avliden
Gyllenswärd, Ragnar, Justitieråd, Statsråd, Avliden
Gyllenswärd, B.G.E., Räntmästare, 70-årsdag
Gyllenswärd, E., Räntmästare, Uppsala akademi, Avliden
Gyllenswärd, Carl, Överste, Avliden
Günther, Ernst, Envoyé, Avliden
Günther, Christian, Utrikesminister, Avliden
Gårdlund, Waldemar, Med. Dr., Läkare, Avliden
Gärde, Natanael, Justitieråd, Statsråd, Avliden
Gärde, A. Bernhard, Landshövding, Avliden
Gödel, Vilhelm, Överbibliotikarie, Avliden
Göransson, Karl Fredrik, Bruksdisponent, Avliden
Göransson, N.J., Professor, Avliden
Göransson, N.J., Professor, Utnämning
Göransson, W., Verkställande dir Huskvarna vapenfabrik, Nyval
Göransson, Hardy, Överdirektör, Avliden
Göthe, A.G., Fil. Dr., Amanuens, 65-årsdag
Göthe, Georg, Intendent, Nationalmuseet, Avliden
Göthlin, A., Kronofogde, Avliden

 

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Gabriel
Gadd
Gadde
Gadon
Gagnot
Gahm
Gahn
Galer
Gallander
Galle
Gallin
Galliski
Galm
Gammal
Gamner
Gar
Garberg
Gardimin
Garnberg
Garp
Gassell
Gattman
Gawelin
von Gedda
Gederholm
Gedeur
Geding
Gee
Geftin
Gehlman
Geijer
Geist
Gejer
Gelin
Gellberg
Gellerström
Gellman
Gemnich
Gemtzell
Genrler
Gentz
Georgi
Geppel
Gercken
Gerde
Gerdeschiöld
Gerhard
Geringius
Gerling
German
Gern
Gerner
Gers
Gerssling
Gerta
Gertzling
Gertzlova
Gese
Gesewintner
Gestberg
Gestin
Gestrin
Gesuwitz
Gesvint
Geting
Getzelia
Getzelius
Geyer
Gezelius
von Giedda
Gieding
Giellenberg
Gierder
Gierner
Giers
Giersling
Gierstedt
Giese
Gieting
Gietting
von Gieuben
Giffelkors
Giillinan
Gijk
Giliam
Giljam
Gillberg
Giller
Gilliam
Gillman
Gillstedt
Gillström
Gilström
Giper
Giring
Girs
Gise
Giserking
Giädda
Giöding
Giörler
Giörling
Giötberg
Giöthe
Giöthilia
Giötz
Gjöthling
Glad
Gladberg
Glansberg
Glansmarck
Glanström
Glasberg
Glatz
Gledilia
Glensing
Gnospelius
Gode
Godner
Godov
Gofeng
Golitz
Gollner
Golltz
Golthberg
Goltz
Gonelia
Goris
Gother
Gotsman
Gottberg
Gottlieb
Gottsman
Goude
Graders
Gradin
Graf
Grafbom
Grafshouf
Grafström
Grahm
Grall
Gram
von Gram
Graman
Gramester
Gran
Granat
Granberg
Granbom
Granbäck
Granfelt
Granholm
Granlund
Granquist
Granqvist
Granqwist
Gransche
Granss
Granström
Grantzier
Grapengieser
Grase
Grasman
Grass
Gratz
Gravander
Grave
Graver
Grawer
Greberg
Greck
Green
Gréen
Grefvesmühl
Gregorius
Greif
Greigg
Grein
Grejer
Gren
Gres
Gret
Grets
Grewe
Grevesmühl
Grevesmöhlen
Grieberg
Griefe
Grill
Grim
Grimmert
Grimsten
Grind
Grip
Gripenmark
Gripenstedt
Gris
Grisback
Grisshe
Gritzell
Grizell
Groosman
von Grooth
Grostedt
Grot
Groth
Grotzen
Grovström
Grubb
Grubbe
Grunberg
Grund
Grundbeck
Grundberg
Grundel
Grundele
Grundell
Grundellstierna
Grundström
Grundvall
Grusberg
Grytman
Grå
Gråberg
Gråfström
Gråsten
Gråt
Gröding
Grön
Grönberg
Gröndahl
Gröndal
Gröning
Grönland
Grönlund
Grönman
Grönmarck
Grönstedt
Grönström
Grönvall
Grönwall
Guldner
Gulin
Gullberg
Guller
Gullin
Gumse
Gundelack
Gundlack
Gunlack
Gunther
Gutthof
von Güben
Gyllenberg
Gyllenborg
Gyllenbring
Gyllenbååt
Gyllencrona
Gyllengranat
Gyllenpalm
Gyllenpistol
Gyllensparre
Gyllenspång
Gyllensten
Gyllenstierna
Gylström
Gynter
Gynther
Gångberg
Gåsen
von Göeding
Göercke
Göhler
Gökman
Göransson
Görcke
Görcken
Görges
Görling
Görs
Götenberg
Göthenberg
Göös