GFs övriga samlingar: Namn H

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Haack 1740 Tyskland
Haar (Hahr) 1715 Rostock
Haberman 1834 Tyskland
Haensgen 1852 Köpenhamn, S:t Petri
von der Hagen  1640 Holland
Haij 16– Skottland
Haijock Skottland
Halfast Norge
Halitzius Finland
von Halle  1610 Tyskland
von Hallwyl  Schweiz
Hamelz  Hersencarsel, Tyskland
Hamilton 1624 Skottland
Hammarin
Hartman 1621 Rhentrakten
von Hartmandorf  Pommern
Hartvig 1792 Tyskland
Hasselhouhen Riga
von Hauffman  1640 Pommern
Hauschildt 1906 Tyskland
Hauswolff 1689 Tyskland
Hay 1735 Tyskland
Hebbe 1710 Greifswald
Heelvig  Holstein
Hegardt 17– Schleswig
Hegardt 1655 Tyskland
von Heidenstam  1746 Tyskland
Heijke 1623 Tyskland
Heijn Tyskland
von Heijne  1711 Stade, Bremen-Verden
von Heijne  1675 Schlesien
von Heisen  Sachsen, Liffland
Heissig Tyskland
Helbäck
Heldenstedt
Heldt 1807
Hellman 1870 Tyskland
Helms Tyskland
Helsingius Norge
Henck 1700 Pommern
von Henell  Tyskland; Livland
Henschen 1620 Tyskland
Hensigken 1620 Brandenburg
Hercules Skottland
Herdin 1743 Tyskland
Herlitz 1626 Tyskland
Hertell Österrike, Pommern
von Hertz  1723 Tyskland
Hertzberg Tyskland
Hesse 1730 Tyskland
Hessler 1799
Hilchen Liffland
Hildebrand 1700 Holstein, Tyskland
Hildebrand 1660 Tyskland
Hiller 16– Frankfurt am Main
Hindriksson Frisk 1721 Kimito, Finland
Hingstman
Hintze 17– Böhmen, Tyskland
von Hintzenstern  1764 Pommern
Hirsch 1780 Polen
Hirsch 1780 Tyskland
von Hirschheit  Frankrike; Livland
Hjort av Ornäs Danmark
Hoen Tyskland
Hofert 1835 Gustow, Pommern
Hoffman Pfaltz
Hoffstedt Tyskland
von Hohenhausen  Pommern
Holm 1689
Holmer
Holsi 1809 Köpenhamn
Holst 1601 Österrike
Holst Österrike
von Holzhausen  Tyskland
Horn af Kanckas  Brabant
Horn af Rantzien  Pommern
Horn af Rantzien 1720 Pommern
von Horn  1607 Tyskland
Hornbeen 1617 Schwaben
Horteman 1666 Holland
Hoving 1699
Hoving Amsterdam
Hubendick  Tyskland
Hult 1809 Sund, Åland
Hultman 1708
Huup 1641  Skottsk börd
Hülphers 1630 Schmalkalden, Tyskland
Hümer 1698
Hypping 1722 Nischnei-Nowgorod, Ryssl.
Hysing 1726 Bergen, Norge
Håltz (Holst) 1728 Nyland, Finland
Hänber
Höckert 15– Westfalen
Högfelt Norge
Högger Geneve
Höjer Tyskland
von Höpken  1695 Tyskland
von Höpken  (England, Hessen, Bremen)

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Haage, Edvard, Grosshandlare, Avliden
Hadorph, Gunnar, Fil.mag., Avliden
Haegermark, Harald, Generallöjtnant, Avliden
Haeggström, Carl Z., Disponent, Avliden
Hafström, C.G., Landssekreterare, Avliden
Hagander, A., Häradshövding, Avliden
Hagander, J.T., Häradshövding, Avliden
Hagberg, Knut, Fil.Dr., Sv.D., Avliden
Hagborg, August V N, Konstnär, Avliden
Hagborg, W.N.A., Konstnär, Målare, 60-årsdag
Hage, A.W., Arkivarie i Kammarkollegium, Avliden
Hagelin, Ernst, Häradshövding, Avliden
Hagen, Robert, Landshövding, Avliden
Hagendahl, Gunnar, Lagman, Avliden
Haglund, R.L., Konstnär, Målare, 70-årsdag
Haglund, Robert, Konstnär, Dekoratör, Avliden
Hagman, Agard, Ingenjör, Avliden
Hagman, Oskar, Notarie, Avliden
Hagman, Konrad, Skriftställare, Avliden
Hagström, Algot, Ryttmästare, 65-årsdag
Hagström, Albert, Sekreterare, Avliden
Hagströmer, Erik, Häradshövding, Avliden
Hagströmer, E.J., Häradshövding, 50-årsdag
Hagströmer, Sven, Landshövding, Avliden
Hagströmer, Jacob, Riksbanksdirektör, Avliden
Hahr, Erik, Arkitekt, Avliden
Hahr, Alfred, Jägmästare, Avliden
Hahr, August, Professor, Avliden
Hahr, A.W.T., Överjägmästare, Avliden
Haij, Knut, Häradshövding, Avliden
Haij, Julius Bernh, Lektor, Avliden
von Hall, Knut, Fil lic, Avliden
von Hall, Hj., Kapten, Avliden
von Hall, Hjalmar Z:son, Överstelöjtnant, Avliden
von Hall, Birger Hjalmar, Överstelöjtnant, Avliden
Hallberg, Emanuel, Kammarrättsråd, Avliden
Hallberg, Fritz, Landssekreterare, Avliden
Hallén, Andreas, Professor, Kompositör, Avliden
Hallén, Harald, Prost, Avliden
Hallenborg, Sven, Överste, Avliden
Hallendorff, Carl, Professor, Avliden
Hallendorff, C.H., Rektor, 40-årsdag
Hallgren, Eric, Underståthållare, Avliden
Hallin, Wilhelm Emanuel, Borgmästare, Avliden
Hallin, Eric, Kabinettskammarherre, Godsägare, Avliden
Hallin, Axel, Kammarherre, Avliden
Hallström, Per, Författare, Foto
Hallström, Per, Författare, En av De Aderton, Avliden
von Hallwyl, Walter, Greve, Avliden
Halvorsen, Bjarne Arvid Knut, Banktjänsteman, Avliden
Hamberg, A., Professor, 50-årsdag
Hamberg, Hugo, Professor, Avliden
Hamberg, Axel, Professor, Avliden
Hamilton, Gustaf H.R., Civilingenjör, Avliden
Hamilton, Hugo, Friherre, Godsägare, Avliden
Hamilton, Carl, Friherre, Landshövding, Avliden
Hamilton, Fredrik-Adolf, Friherre, Kammarherre, Avliden
Hamilton, James, Greve, Godsägare, Avliden
Hamilton, Hugo, Greve, Kommend, Avliden
Hamilton, Hugo, Greve, Avliden
Hamilton, Jacob, Greve, Ryttmästare, Avliden
Hamilton, Hugo, Greve, Landshövding, Avliden
Hamilton, Hugo Erik Gustaf, Greve, Levn.beskr
Hamilton, J.S.F.J., Greve, Godsägare, 55-årsdag
Hamilton, J.W.Hugo, Greve, Civilingenjör, Avliden
Hamilton, Wathier, Greve, Major, Avliden
Hamilton, Walter, Greve, Civilingenjör, Avliden
Hamilton, William, Greve, Godsägare, Avliden
Hamilton, Sven, Greve, Disponent, Avliden
Hamilton, Patrick G., Greve, Avliden
Hamilton, Otto, Greve, Major, Avliden
Hamilton, Malcolm R., Greve, Avliden
Hamilton, Lars Adolph, Greve, Försäljningschef, Avliden
Hamilton, Knut Gustaf, Greve, Kommendör, Avliden
Hamilton, John-Fredrik, Greve, Civilingenjör, Avliden
Hamilton, John, Greve, Kabinettkammarh, Avliden
Hamilton, Johan, Greve, Avliden
Hamilton, Jarl, Greve, Redaktör, Avliden
Hamilton, Hugo B.M., Greve, Avliden
Hamilton, Gilbert, Greve, Rektor, Avliden
Hamilton, Gilbert, Greve, Civilingenjör, Avliden
Hamilton, James Douglas, Greve, Kapten, Avliden
Hamilton, Johan, Greve, Kapten, Avliden
Hamilton, John Bernhard, Greve, Överstelöjtnant, Avliden
Hamilton, Knut, Greve, Ryttmästare, Avliden
Hamilton, Ludvig Percival, Greve, Kommendörkapten, Avliden
Hamilton, M.A.H., Greve, Disponent, 55-årsdag
Hamilton, Ragnar, Greve, Avliden
Hamilton, Raoul, Greve, Avliden
Hamilton, Walter, Greve, Godsägare, Avliden
Hamilton, Wathier, Greve, Ryttmästare, Avliden
Hamilton, Gilbert, Greve, Avliden
Hamilton, C.B., Greve, Överste, Utnämning
Hamilton, Carl Bastiat, Greve, Generalmajor, Avliden
Hamilton, Carl-Gustaf, Greve, Major, Avliden
Hamilton, G.A., Greve, Överstelöjtnant, Avliden
Hamilton, G.A.K., Greve, Professor, 80-årsdag
Hamilton, G.K., Greve, Professor, Avliden
Hamilton, Gilbert, Greve, Godsägare, Avliden
Hamilton, Gilbert, Greve, General, Avliden
Hamilton, Gilbert, Greve, Avliden
Hamilton, Gustaf, Greve, Avliden
Hamilton, Gustaf H.A., Greve, Överstelöjtnant, Avliden
Hamilton, Gustaf Ludvig, Greve, Major, Avliden
Hamilton, Henning Adolf Percy, Greve, Major, Avliden
Hamilton, Alexander, Greve, Avliden
Hamilton, Henrik David, Greve, Kapten, Avliden
Hamilton, Gösta Patrik, Greve, Avliden
Hamilton, Gustaf Wilhelm B., Greve, Kapten, Avliden
Hamilton, Guy, Greve, Avliden
Hamilton, Gösta Patrik, Greve,
Hamilton, Gösta Patrik, Greve, Intervju
Hamilton, Gösta Patrik, Greve, Kattgreven
Hamilton, Harry R, Greve, Kommendörkapten, 50-årsdag
Hamilton, Henning, Greve, Major, Avliden
Hamilton, Adolf, Greve, Notis
Hamilton, Adolf, Greve, Avliden
Hamilton, Adolf, Greve, Kapten, Avliden
Hamilton, A.W.H., Greve, Intendent, Avliden
Hamilton, Adolf Patrik, Greve, 55-årsdag
Hamilton, Bengt, Greve, Provinsialläkare, Avliden
Hamilton, Carl-Adolf, Greve, Kapten, Avliden
Hamilton, Axel W., Greve, Major, Avliden
Hamilton, Carl-Gustaf, Greve, Överste, Avliden
Hamilton, Adolf, Greve, Generaldirektör, Avliden
Hamilton, Ebbe, Greve, Hovjägmästare, Avliden
Hamilton, Edvard, Greve, Avliden
Hamilton, Edward Patrik, Greve, Kommendörkapten, Avliden
Hamilton, Evert, Greve, Avliden
Hamilton, Stephanie Fredr, Grevinna, Personuppg
Hamilton, Grevinna, Notis
Hamilton, Wathier Percival, Kommendörkapten, Avliden
Hamilton, Harry Robert, Kommendörkapten, Avliden
Hamilton, Knut, Landshövding, Avliden
Hamilton, Patrick, Sekreterare, Major, Avliden
Hamilton, Malcolm Björn, Sekreterare Gävle handelskammare, Avliden
Hamilton, Hugo William, Överste, Utnämning
Hamilton, Hugo William, Överste, Avliden
Hamilton af Hageby, M.F.G., Friherre, Godsägare, Avliden
Hamilton af Hageby, Hugo, Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
Hammar, O.A.C., Landssekreterare, 60-årsdag
Hammar, O.A.C., Landssekreterare Örebro l, Avliden
Hammar, J.A.H., Professor, 50-årsdag
Hammarberg, Axel, Ingenjör, Avliden
Hammarskiöld, Lennart, Direktör, Avliden
Hammarskiöld, Ludvig, Generallöjtnant, Avliden
Hammarskiöld, Arvid, Kapten, Avliden
Hammarskiöld, Carl Wilh Alexis, Major, Avliden
Hammarskiöld, Axel, Marinsekreterare, Avliden
Hammarskjöld, Olof, Advokat, Avliden
Hammarskjöld, Carl Arvid, Aktuarie, Avliden
Hammarskjöld, Sten, Byråsekreterare, Författare, Avliden
Hammarskjöld, Hugo, Civilingenjör, Avliden
Hammarskjöld, Åke, Envoyé, Avliden
Hammarskjöld, Agaton, Författare, Dödsruna
Hammarskjöld, C-H., Förvaltare, Avliden
Hammarskjöld, Carl Gustaf, General, Avliden
Hammarskjöld, Dag, Generalsekreterare, Avliden
Hammarskjöld, Per, Godsägare, Avliden
Hammarskjöld, Hjalmar, Landshövding, Statsminister, Avliden
Hammarskjöld, Bo, Landshövding, Avliden
Hammarskjöld, Göran, Major, Avliden
Hammarskjöld, Hjalmar, Professor, Levn.beskr
Hammarskjöld, Hugo, Statsråd, Avliden
Hammarsten, O., Professor, 70-årsdag
Hammarsten, Olof, Professor, Avliden
Hammarsten, F., Prost, Hovpredikant, 65-årsdag
Hammarström, Torsten, Ambassadör, Avliden
Hammarström, A., Landshövding, 55-årsdag
Hammarström, Alexis, Landshövding, Avliden
Hammarström, Rud., Ryttmästare, Avliden
Hammer, Bertil, Professor, Avliden
Hamrin, Johan, Byråchef, Lantmästare, Avliden
Hamrin, Felix, Landshövding, Avliden
Hanngren, Martin, Generallöjtnant, Avliden
Hansen, Vilhelm, Generaldirektör, Avliden
Hansén, J.T., Lantbrukare, Riksdagsman AK, Utnämning
Hanson, Otto, Häradshövding, Avliden
Hanson, Lars, Skådespelare, Avliden
Hansson, Rasmus, Hovrättsråd, Avliden
Hansson, R., Hovrättsråd, 60-årsdag
Hansson, Johan, Häradshövding, Avliden
Hansson, Nils, Professor, Statsråd, Avliden
Hansson, Ola, Skald, Avliden
Hansson, Per Albin, Statsminister, Avliden
Hanzon, Axel, Byrådirektör, Avliden
Haralds, Hjalmar, Skriftställare, Avliden
Hartelius, Åke, Häradshövding, Avliden
Hartelius, Filip, Överste, Avliden
Hartman, Carl, Häradshövding, Avliden
von Hartmansdorff, August, Ambassadör, Avliden
von Hartmansdorff, Gösta, Byråchef, Avliden
Hasselberg, Klas Bernhard, Professor, Avliden
Hasselblad, Åke, Krigsråd, Avliden
Hasselrot, C.A., Byråchef, 50-årsdag
Hasselrot, Pehr Richert, Generallöjtnant, Avliden
Hasselrot, Mathias, Häradshövding, Avliden
Hasselrot, B.F.E., JO, 50-årsdag
Hasselrot, Carl Rudolf, Kyrkoherde, Avliden
Hasselrot, Bror, Landshövding, Avliden
Hasselrot, Berndt, President, Avliden
Hasselrot, Berndt F.E., Rec.sekr, Utnämning
Hasselrot, P.R., Överste, 50-årsdag
Haweerman, Fredric, Kanslisekreterare, Avliden
Hay, A.B., Disponent, 75-årsdag
Hay, A. Berndt, Disponent, Avliden
Hay, Berndt, Kabinettskammarherre, Avliden
Hazelius, Gösta, Major, Avliden
Hedar, Sam, Arkivråd, Fil.Dr., Avliden
Hedberg, Frans, , 80-årsruna
Hedberg, T.H., Dramatenchef, 50-årsdag
Hedberg, Olle, Författare, Svenska Akademi, Avliden
Hedberg, Tor, Författare, Avliden
Hedborg, Axel, Häradshövding, Avliden
Hedén, Pontus, Civilingenjör, Avliden
Hedén, Erik, Fil Dr, Avliden
Hedén, Karl, Överläkare, Avliden
von Hedenberg, Ludvig, Major, Avliden
von Hedenberg, Angur, Notarius Publicus, Avliden
Hedenblad, Ivar, Dir. musices, Dödsruna
Hedenblad, O.R., Överste, 70-årsdag
Hedenblad, Ottomar Rudolf, Överste, Avliden
Hedengren, David, Generallöjtnant, Avliden
Hedengren, David, Överste, 50-årsdag
Hedengren, Gabriel, Överste, Avliden
Hedengren, Josef, Överstelöjtnant, Avliden
Hedenstierna, Claes, Advokat, Avliden
Hedenstierna, Ernst, Borgmästare, Avliden
Hedenstierna, H., Häradshövding, Avliden
Hedenstierna, Berndt, Ingenjör, Avliden
Hedenstierna, Harry, Kammarherre, Avliden
Hedenstierna, A.O. Emil, Kammarherre, Avliden
Hedenstierna, Carl, Kapten, Avliden
Hedenstierna, Georg, Kapten, Avliden
Hedenstierna, O.L.H., Major, Avliden
Hedenstierna, Otto Edvard Fredrik, Major, Avliden
Hedenstierna, Sigurd, Major, Avliden
Hedenstierna, Johan Otto Wilh, Vice Häradshövding, Avliden
Hedenstierna, A.V.H., Vice Häradshövding, 70-årsdag
Hederstierna, Erland S.W., Kapten, 50-årsdag
Hederstierna, Erland, Major, Avliden
Hederstierna, Carl, Överståthållare, Avliden
Hederström, Sune, Överjägmästare, Avliden
Hedin, Sven, , Tacktal
Hedin, Sven, , Avliden
Hedin, John, Disponent, Avliden
Hedin, Abraham Ludvig, Stadsarkitekt, Avliden
Hedlund, Torsten, Direktör GHT, Avliden
Hedlund, Henrik, Redaktör, Avliden
Hedman, Ivar, Borgmästare, Avliden
Hedmark, Karl, Prost, Avliden
Hedquist, Ivan, Skådespelare, Avliden
Hedqvist, Joel, Byråsekreterare, Avliden
Hedqvist, Birger, Generallöjtnant, Avliden
Hedulff, Einar, Överdirektör, Avliden
Hegardt, Rudolf, Agronom, Avliden
Hegardt, Peter, Generallöjtnant, Avliden
Hegardt, F.B., Häradshövding, 55-årsdag
Hegardt, Fredrik, Häradshövding, Avliden
Hegardt, Henrik, Ryttmästare, Avliden
Hegardt, Carl, Rådman, Avliden
von Heideken, Gustaf, Häradshövding, Avliden
von Heideman, Georg Carl Fredrik, Fältintendent, 75-årsdag
von Heideman, P.R.G.W., Överste, Utnämning
von Heideman, Georg-Wilhelm, Överste, Avliden
von Heidenstam, Erik, Civilingenjör, Avliden
von Heidenstam, Hugo, Envoyé, Avliden
von Heidenstam, Rolf, Kabinettskammarherre, Avliden
von Heidenstam, O.G., Kammarherre, Avliden
von Heidenstam, Adolf Gerhard, Kapten, 55-årsdag
von Heidenstam, Nils Gustaf, Kapten, Avliden
von Heidenstam, Verner, Konstnär, Författare, Avliden
von Heidenstam, Ernst, Major, Avliden
von Heidenstam, A G, Major, Avliden
von Heidenstam, Carl, Minister, Avliden
Heijkenskjöld, Knut, Brukspatron, Avliden
Heijkenskjöld, E., Brukspatron, Avliden
Heijkenskjöld, Frank, Byråchef, Avliden
Heijkenskjöld, Thor, Direktör, Avliden
Heijkenskjöld, Carl Detlof, Godsägare, Avliden
Heijkenskjöld, Carl Henr Wilh, Kansliråd, Avliden
Heijkenskjöld, B.W.A.R., Kapten, Förs.direktör, Avliden
Heijkenskjöld, Wolfgang, Kapten, Direktör, Avliden
Heijkenskjöld, Carl, Major, Avliden
Heijkenskjöld, Adolf, Sekreterare Arméförvaltn, Avliden
Heijkenskjöld, Selim Lennart, Överste, Avliden
Heijkenskjöld, Selim Lennart, Överste, 75-årsdag
Heijne, Emil, Advokat, Avliden
von Heijne, Bengt, Bankdirektör, Avliden
von Heijne, Harald, Direktör, Avliden
von Heijne, David, Hovrättsråd, Avliden
von Heijne, Sven, Kamrerare, Kapten, Avliden
von Heijne, David, Kapten, Avliden
von Heijne, Lennart, Major, Avliden
von Heijne, Bertil, Rådman, Avliden
von Heijne, Axel, Överste, Avliden
von Heijne, Nils, Överste, Avliden
von Heijne Lillienberg, Georg, , Avliden
von Heijne Lillienberg, L.G., Godsägare, F.d. kapten, 75-årsdag
von Heijne Lillienberg, Lars Georg, Kapten, Södermanlands r, Avliden
Heilborn, Helge, Direktör, Avliden
Heilborn, Herman, Major, Avliden
Heintz, G., Landskamrer, Avliden
Hekscher, Isidor, Gen.konsul, Jur. Dr., Avliden
von Heland, C.G.E., Direktör, Avliden
von Heland, Hans, Direktör, Avliden
von Heland, Erik, Landshövding, Avliden
von Heland, F.I., Överste, 70-årsdag
von Heland, Frans Isac, Överste, Avliden
Hellbeerg, Mauritz, Redaktör, Avliden
Hellborn, Bengt, Häradshövding, Avliden
Helleberg, T., Major, 55-årsdag
Helleberg, Theodor, Överstelöjtnant, VoV, Avliden
Hellenius, Nils, Kansliråd, Avliden
Heller, Frank, Författare, Avliden
Hellgren, E.G., Kapten, 50-årsdag
Hellichius, Härved, Häradshövding, Avliden
Hellichius, Nils, Ombudsman, Avliden
Helling, Nils, Häradshövding, Avliden
Hellman, Fredrik, Civilingenjör, Avliden
Hellner, Johannes, Justitieråd, Avliden
Hellner, J., Justitieråd, 45-årsdag
Hellquist, Carl Gustaf, Justitieråd HD, Avliden
Hellquist, Elof, Professor, Avliden
Hellström, Gustaf, Författare, Avliden
Hellström, Nils, Generaldirektör, Avliden
Hellström, Paul, Statsråd, Jordbruksminist, Avliden
Hellström, D., Yrkesinspektör, Nyval
Hemberg, Eugen, Länsjägmästare, Avliden
Hemming-Sjöberg, Axel, Advokat, Avliden
von Hennigs, Gösta, Professor, Avliden
Hennings, Einar, Envoyé, Avliden
Henrikson, Victor, Överläkare, Med.Lic., Avliden
Henriques, Emil, Advokat, Avliden
Henriques, Henry, Överstelöjtnant, Avliden
Henschen, E.R., Notarie, Fil.Dr., Avliden
Henschen, Folke, Professor, Avliden
Henschen, S.E., Professor, 65-årsdag
Herdin, K.W., Häradshövding, Rådman, Avliden
Herlenius, August, Kabinettskammarherre, Avliden
Herlitz, Karl, Häradshövding, Avliden
Herlitz, Nils, Professor, Avliden
von Hermansson, Carl Fredrik, Greve, Avliden
Hermelin, Carl Alfons, Dom.intendent, Avliden
Hermelin, Sven Th:son, Friherre, Konsulent, Avliden
Hermelin, Ernst, Friherre, Avliden
Hermelin, Erik, Friherre, Skriftställare, Avliden
Hermelin, Edvard, Friherre, Godsägare, Avliden
Hermelin, Eugéne, Friherre, Kapten, Avliden
Hermelin, Carl Yngve, Friherre, Bergsingenjör, Avliden
Hermelin, C.W.A., Friherre, Kapten, Avliden
Hermelin, C.M., Friherre, Godsägare, Avliden
Hermelin, Axel, Friherre, Godsägare, Avliden
Hermelin, M., Friherre, Godsägare, 55-årsdag
Hermelin, David, Friherre, Överste, Avliden
Hermelin, Carl-Magnus, Friherre, Godsägare, Avliden
Hermelin, Knut, Friherre, Avliden
Hermelin, Knut, Friherre, Kammarherre, Avliden
Hermelin, Joseph, Friherre, Avliden
Hermelin, Alf, Friherre, Avliden
Hermelin, Axel, Friherre, Avliden
Hermelin, B.O., Friherre, Avliden
Hermelin, Stellan, Friherre, Kommendörkapten, Avliden
Hermelin, Robert, Friherre, Avliden
Hermelin, Philip, Friherre, Avliden
Hermelin, Max, Friherre, Godsägare, Avliden
Hermelin, Gustaf, Friherre, Avliden
Hermelin, Thorsten, Friherre, Byråchef, Avliden
Hermelin, Sven, Friherre, Överste, Avliden
Hermelin, S.D.A., Friherre, 55-årsdag
Hermelin, S.A., Friherre, Godsägare, 95-årsdag
Hermelin, Richard, Friherre, Avliden
Hermelin, Olof Tryggve, Friherre, Konstnär, Avliden
Hermelin, Olof, Friherre, Författare, Avliden
Hermelin, Gösta, Friherre, Godsägare, Avliden
Hermelin, A.A., Kommendörkapten, 50-årsdag
Hermelin, Adolf, Kommendörkapten, Avliden
Hermelin, Olof, Konstnär, Foto
Hernblom, Arwid, Rådman, Avliden
Herner, Sven, Professor, Avliden
Hernlund, Ebbe, Häradshövding, Avliden
Hernlund, C.H., Rektor, 65-årsdag
Hernlund, C.H., Rektor, Riksdagsman FK, Ledamot
Hernmark, Carl Gustaf, Kammarrättsråd, Avliden
Hérnod, Torsten, Direktör, Avliden
Herrlin, Axel, , Avliden
Herrlin, P.A.S., Professor, Utnämning
Herslow, Ernst C:son, Bankdirektör, Avliden
Herslow, Carl, Fil Dr, Talman, Avliden
Herslow, E.J.A., Justitieråd, 70-årsdag
Herslow, Ernst Johan Adalb, Justitieråd, Avliden
Herslow, Carl C.P., Talman, 75-årsdag
Hesselbom, Otto, Konstnär, Landskapsmålare, 60-årsdag
Hesselman, Bengt, Professor, Avliden
Hesselman, Henrik, Professor, Avliden
Hessius, Ivar, Häradshövding, Avliden
Hessner, Lars Otto, Bankdirektör, Avliden
Heyman, Wilhelm, Byråchef, Lantbruksstud, Avliden
Heyman, Bengt, Direktör, Avliden
Heyman, Hugo, Sekreterare, Avliden
Heüman, Elis Daniel, Kyrkoherde, Avliden
Hierta, Per, Friherre, Avliden
Hildebrand, Karl, Fil.Dr., Avliden
Hildebrand, Erik, Kanslichef, Avliden
Hildebrand, Bengt, Professor, Avliden
Hildebrand, Carl Hildemar, Professor, Avliden
Hildebrand, Emil, Riksantikvarie, Avliden
Hildebrand, Hans Olof, Riksantikvarie, Led Sv Akademin, Avliden
Hildebrand, Hans, Riksantikvarie, 65-årsdag
Hildebrandsson, Hugo, Professor, Meterolog, Avliden
Hillberg, C.W.E., Skådespelare, 60-årsdag
Himmelstrand, Hjalmar, Hovrättsråd, Avliden
von Hindenburg, Generalfältmarskalk, Foto
Hintze, Teodor, Underståthållare, Avliden
Hirsch, Axel, Direktör, Avliden
Hirsch, Isaak, Grosshandlare, Avliden
Hirsch, Carl, Professor, Avliden
Hjalmarson, H O, General, Avliden
Hjalmarson, H O, Kapten, Foto
Hjelm, Ludvig Fredrik, Civilingenjör, Avliden
Hjelm, Bengt, Generalmajor, Avliden
Hjelm, K.E., Konsul, Avliden
Hjelm, Axel, Lektor, Avliden
Hjelmqvist, Fredrik, Stadsbiblotekarie, Fil.Dr., Avliden
Hjertén, Hakon, Generaldirektör, Avliden
Hjort, Karl-Gustaf, Generaldirektör, Avliden
Hjort af Ornäs, Gustaf Sebast., Med. Lic., Regementsläkare, 60-årsdag
Hjortzberg, Olle, Professor, Konstnär, Avliden
Hjulhammar, C.A.M., Amiral, Avliden
Hjulhammar, Carl Adam Magnus, Konteramiral, 60-årsdag
Hjulhammar, Sixten, Major, Avliden
Hjärne, E.J., Major, Avliden
Hjärne, Erland, Professor, Avliden
Hjärne, Harald, Professor, Jur. Dr., Avliden
Hjärne, Harald, Professor, 60-årsruna
Hjärne, Harald, Professor, Levn.beskr
Hjärne, Harald, Professor, 60-årsdag
Hjärne, Urban, Överläkare, Doktor, Avliden
Hofman-Bang, John, Häradshövding, Avliden
Hofrén, Manne, Antikvarie, Fil.Dr., Avliden
Hofstedt, Olof, Överste, Avliden
Hofstedt, O.E., Överste, 60-årsdag
von Hofsten, Wilhelm, , Avliden
von Hofsten, Erik, Bankdirektör, Avliden
von Hofsten, C.A.E., Borgmästare, Foto
von Hofsten, Carl Fredrik, Disponent, Avliden
von Hofsten, N.E.H., Godsägare, Avliden
von Hofsten, Gustaf, Godsägare, Avliden
von Hofsten, Karl, Grosshandlare, Avliden
von Hofsten, W.A., Kammarherre, 60-årsdag
von Hofsten, Erland, Kammarherre, Avliden
von Hofsten, Bertil, Kommendörkapten, Avliden
von Hofsten, Inge, Leg. läkare, Avliden
von Hofsten, Nils E.H., Löjtnant, Skaraborgs rege, Avliden
von Hofsten, Adolf Erland, Major, Avliden
von Hofsten, Erland, Major, 70-årsdag
von Hofsten, Henrik Rudolf, Major, Avliden
von Hofsten, Sixten, Major, Avliden
von Hofsten, Erland, Ordf RK, Avliden
von Hofsten, Nils, Professor, Avliden
von Hofsten, Sven, Överingenjör, Avliden
von Hofsten, S.A.G., Överläkare, Med. Dr., Avliden
av Hohenzollern, Wilhelm, Prins, Notis
av Hohenzollern, Augusta Viktoria, Prinsessa, Förmälning
Hollstén, Bruno, Kommendörkapten, Avliden
Holm, G., Häradshövding, Avliden
Holm, E.J. Gerhard, Intendent, Riksmuseet, Avliden
Holm, Birger G:son, Ryttmästare, Avliden
Holm, Torsten, Överstelöjtnant, Avliden
Holmberg, G.H. Theodor, Direktör, 50-årsdag
Holmberg, Teodor, Direktör, Rektor, Avliden
Holmberg, G.S., Hovrättsråd, Avliden
Holmberg, Gösta, Häradshövding, Avliden
Holmberg, Karl, Landskamrer, Avliden
Holmberg, Olle, Professor, Avliden
Holmberg, H.B., Överste, Avliden
Holmbäck, Åke, Professor, Statsråd, Avliden
Holmdahl, Otto, Borgmästare, Avliden
Holmdahl, J.O., Borgmästare, Riksdagsman AK, Utnämning
Holmdahl, Otto, Generaldirektör, Avliden
Holmgren, Frithiof, Civilingenjör, Avliden
Holmgren, Björn, Kommendör, Avliden
Holmgren, Israel, Professor, Avliden
Holmgren, I.F., Professor Karolinska inst, Utnämning
Holmgren, Emil Algot, Professor, Avliden
Holmgren, Carl Gustaf, Ritmästare, Uppsala univ, Avliden
Holmin, Elis, Major, Avliden
Holmin, Harald, Major, Avliden
Holmquist, Fredrik, Generalint, Avliden
Holmquist, Ivar, Generallöjtnant, Avliden
Holmquist, C.F., Landshövding, Avliden
Holmquist, Hjalmar, Professor, Avliden
Holmström, Olof, Professor, Prakt. Teologi, Avliden
von Holst, Johan G., Kammarherre, 65-årsdag
von Holst, J.G., Kammarherre, Avliden
von Holst, Hübner, Kapten, Avliden
von Holst, Hans, Regementsläkare, Avliden
von Holst, Gustaf, Överläkare, Avliden
Holterman, Oscar, Kabinettskammarherre, Avliden
Holterman, Oscar, Kabinettskammarherre, Avliden
Holtermann, Reinhold, Konstnär, Avliden
Hoppe, Ragnar, Intendent, Nationalmuseet, Avliden
von Horn, Hans Henning, Godsägare, Avliden
Horn, Gustaf, Godsägare, Avliden
Horn, A.G.S., Greve, 70-årsdag
Horn, Arvid, Greve, Ceremonimästare, Avliden
von Horn, Robert, Kabinettskammarherre, Avliden
von Horn, Carl Eduard, Kammarherre, Häradshövding, Avliden
von Horn, J.H., Kammarherre, Avliden
von Horn, Carl-Axel, Kammarherre, Avliden
von Horn, Erik, Kanslisekr, Kammarherre, Avliden
von Horn, Gustaf L:son, Kapten, Avliden
von Horn, G.F., Major, Avliden
Horn, G.W., Major, Avliden
von Horn, Carl Henning, Ryttmästare, Avliden
Horn, Christer, Överstelöjtnant, Avliden
Horn af Rantzien, Gustaf W., Generalkonsul, Avliden
Horn af Ranzien, Axel, Major, Avliden
Horn af Åminne, Henric, Greve, Ryttmästare, Avliden
Horn af Åminne, Gustaf, Greve, Kammarherre, Avliden
Hovgard, Åke, Landshövding Gotlands län, Avliden
Hugne, Jan, Byråsekreterare, Avliden
Hullgren, Oscar, Konstnär, Målare, Avliden
Hult, Markus, Bibliotekarie, Avliden
Hult, Hugo, Generalmajor, Avliden
Hult, Anders, Häradshövding, Avliden
Hult, Olof, Professor, Avliden
Hult, Philips, Professor, Avliden
Hult, Carl Gustaf, Överste, Foto
Hult, Carl Gustaf, Överste, Avliden
Hult, H.E., Överste, 50-årsdag
Hultkrantz, Axel, Generallöjtnant, Avliden
Hultman, Gustaf, Landssekreterare, Avliden
Hultmark, Emil, Fil. Dr., Avliden
Hultquist, Carl Edvard, Kyrkoherde, Avliden
Humbla, Ph, Borgmästare, Avliden
Humble, Hjalmar, Generalkomm., Avliden
Hummerhielm, Owe, Friherre, Godsägare, Avliden
Hummerhielm, Torsten Knutsson, Friherre, Häradshövding, Avliden
Hummerhielm, B.U., Friherre, Prost, Avliden
Hummerhielm, Gösta, Friherre, Sekreterare, Avliden
Husberg, Karl Sigfrid, Landshövding, Avliden
Huss, C.H., Arkivarie, Avliden
Huss, Gunnar, Generaldirektör, Avliden
Hübner, Emil, Kommerseråd, Avliden
Hydén, Viktor, Häradshövding, Avliden
Hygrell, August W., Häradshövding, 60-årsdag
Hygrell, August Wilhelm, Häradshövding, Avliden
Hylander, Anders, Överstelöjtnant, Avliden
Hyltén-Cavallius, Ragnar, Regissör, Avliden
Hyltén-Cavallius, Gösta, Överste, Avliden
Hyltén-Cavallius, G., Överste, 50-årsdag
Hyltén-Cavallius, Carl, Överste, Avliden
Hyltén-Cavallius, C.F., Överste, 60-årsdag
Hyltén-Cavallius, C., Överste, 60-årsdag
Hyltén-Cavallius, Gunnar, Överstelöjtnant, Avliden
Håhl, J.F., Pastor primarius, Fil & Teol Dr, 75-årsdag
Håkansson, Olof, Häradshövding, Advokat, Avliden
Håkansson, Ernst, Häradshövding, Avliden
Hård af Segerstad, Carl Gustaf, Assessor, Avliden
Hård af Segerstad, B.E.A., Baningenjör, Avliden
Hård af Segerstad, B.E.A., Baningenjör, Avliden
Hård af Segerstad, K.W.K., Bruksdisponent, 60-årsdag
Hård af Segerstad, Arvid, Direktör, Avliden
Hård af Segerstad, Ingvar, Kapten, Avliden
Hård af Segerstad, J.P.W., Kyrkoherde, Avliden
Hård af Segerstad, Fredrik, Major, Avliden
Hård af Segerstad, Bertel, Major, Avliden
Hård af Segerstad, Elias, Överstelöjtnant, Avliden
Hårleman, Carl, Kapten, Avliden
Hårleman, Hugo, Major, Avliden
Hårleman, Johan Adam Mattias, Major, Avliden
Hårleman, Lars Johan, Major, Avliden
Hårleman, P.W., Major, Avliden
Hårleman, Ragnar, Major, Avliden
Hårleman, Gustaf, Polismästare, Avliden
Hårleman, Nils, Överstelöjtnant, Avliden
Håstad, Elis, Landshövding, Avliden
Hägerström, Gustaf, Häradshövding, Avliden
Hägerström, A.A.T., Professor, Utnämning
Hägerström, A.A.T., Professor, 45-årsdag
Hägerström, Axel, Professor, Avliden
Hägg, Erik, Generaldirektör, Avliden
Hägg, Axel Herman, Grafiker, Avliden
Hägg, Jacob, Konteramiral, Avliden
Hägg, C.A.A., Vice Häradshövding, Kronofogde, 50-årsdag
Hägglöf, Richard, Häradshövding, Avliden
Hägglöv, Gunvor, Fru, Avliden
Högberg, Folke, Generallöjtnant, Avliden
Högbom, Arvid, Professor, Avliden
Höglund, Zeth, Borgarråd, Redaktör, Avliden
Högstedt, Karl-Henrik, President, Avliden
Höijer, Ernst, Överdirektör, Avliden
Höjer, Nils Jakob, Lektor, Avliden
Höjer, Torvald, Minister, Avliden
Höjer, Torvald, Professor, Avliden
Hörstadius, Wilhelm, Hovrättsråd, Avliden

 

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Haglund, Ernst, överingenjör 19:55-190
Haglund, Sven, redaktör. 15:319-107
Hallström, Otto Kristian, civilingenjör.8:53 -46
Hammar, Magnus 29:23
Hanson, Bror, intendent 19:73- 197
Hansson, Carl August, bruksförvaltare. 11:149-69
Hasselblad, Sten Åke Waldemar, krigsråd. 5: 217-32
Hedberg, Nils Ragnar, direktör. 11:143-68
Heijkenskiöld, Carl, major. 15:337-113
Heimbürger, Hjalmar, civilingenjör. 3:111-16
Hellström, Otto, direktör 18:37- 161
Henke, Hans Edvard, generalkonsul. 17:447-139
Herslow, Ernst C:son 29:19
Hessén, Gustaf, ingeniör 19:7- 178
Heuman, Carl August, professor 18:67-169
Hjorth, Olof 20:41-217

Hoffström, Herman 20:21-211
Hollertz, Oscar Teodor, överingenjör. 17:435-135
Holmberg, Birger Johan 29:11
Holmberg, Emil, grosshandlare 18:23-157
Holmberg, Olof, överingenjör. 16:371-121
Holmgren, Torsten Andreas Frithiofsson, civilingenjör. 8:45-45
Holmquist, Sven 29:47
von Homeyer, Fredrik, överingeniör 19:43-186
Horngren, Carl Gunnar, generalkonsul, direktör. 2:73-11
Huldt, Kristoffer, disponent 18:49-165
Hultin, Johan Helmer, skogsintendent. 2:67-10
Hultman, Gustaf 21:47-218
Hylander, Erik, bergsingenjör. 17:467-145
Hällsjö, Karl-Edvard, läkare 19:83-200

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Hack
Hackenbetz
Hackman
Hadelin
Hæger
Hægerberg
Hægerfelt
Hægerman
Hæggström
Hægström
Haervman
Haferman
Haffenberg
Hafstrand
Hafuerman
Hafverman
Hafwersath
Hafversatt
Hagbeck
Hagberg
Hagbom
Hage
Hageberg
Hagel
Hagelberg
Hageldohrn
Hagelgren
Hagelin
Hagelstedt
Hagelström
Hagen
von der Hagen
Hagenberg
Hagengren
Hager
Hagert
Haggren
Hagman
Hagmarck
Hagstedt
Hagström
Hagulin
Hahlbrecht
Hahn
Hahr
Hake
Halden
Haldenia
Hall
Hallbeck
Hallberg
Halldin
Hallenberg
Hallenblad
Hallengren
Hallenius
Hallgren
Hallin
Halling
Hallman
Hallmensten
Hallmodin
Hallondahl
Hallongren
Hallroth
Hallsten
Hallström
Halmgren
Halmodin
Halter
Halterman
Hamberg
Hamerin
Hamm
Hammar
Hammarberg
Hammarbom
Hammare
Hammarin
Hammarklo
Hammarling
Hammarlund
Hammarstedt
Hammarsten
Hammarstrand
Hammarström
Hammel
Hammelberg
Hammerin
Hammilton
Hamn
Hampell
Hamren
Hamroth
Hamström
Han
Hanbom
Handberg
Hane
Haning
Hank
Hanning
Hanqwist
Hanselou
Hanston
Hanström
Har
Harberg
Harborg
Harelia
Harling
Harmens
Harnel
Harper
Harte
Hartenberg
Hartman
Hartung
Harveck
Has
Hassel
Hasselberg
Hasselblad
Hasselbom
Hasselbuske
Hasselgren
Hassellberg
Hassellman
Hasselquist
Hasselroth
Hasselström
Hasswer
Hast
Hastberg
Hastfehr
Hastfer
Hatberg
Haumenia
Haupt
Haustedt
Hauswolf
Havström
Hedberg
Hedblad
Hedelin
Hedenberg
Hedengran
Hedengren
Hedengrubb
Hedenquist
Hedenstedt
Hedenstrand
Hedenstråk
Hedenström
Hedfelt
Hedin
Hedlund
Hedman
Hedmanson
Hedmansson
Hedmarch
Hedqvist
Hedström
Hedwall
Hefvert
Hegardt
Hegel
Hegen
Hegerberg
Hegerstedt
Hegerström
Heggberg
Heggblad
Heggren
Heide
von Heiden
Heidman
Heidrichs
Heijlandt
Heiking
Heikon
Heilsen
Heim
von Heine
Heinsin
Heisich
Heit
Hejlberg
Hejligtag
Hejtman
Helberg
Heldenhielm
Helding
Helin
Hell
Hellbeck
Hellberg
Hellbom
Helleberg
Helledan
Helledeius
Hellenbom
Heller
Hellerstedt
Hellgren
Hellman
Hellmick
Hellsing
Hellstedt
Hellsten
Hellstrand
Hellström
Helmberg
Helmschläger
Helsing
Helsten
Helstingins
Helting
Helvig
Hemmendorph
Hemming
Hemtman
Hendell
Hengren
Hennesti
Hennick
Henning
Hensigen
Henström
Hentzig
Herboth
Herbst
Herdin
Herenberg
Herfordt
Herig
Herlin
Herlitz
Herman
Hermanner
Hermelin
Hermonius
Hernberg
Hernel
Hernelius
Hernell
Herpel
Herrman
Herrmanner
Hersström
Hertzell
Hesling
Hesselberg
Hesselbom
Hesselgren
Hessellgren
Hessenstein
Hessler
Hessling
Hessman
Hestsko
Hettström
Hetzen
Heusler
Hevel
Heyer
Hiellman
Hiellström
Hielm
Hielman
Hielmer
Hielmeri
Hielmmer
Hielmsten
Hierne
Hierpe
Hierstedt
Hierthof
Hierthoff
Hiertman
Hiertstedt
Hiertzell
Hierzell
Hies
Hiester
Hiestroth
Hilchen
Hilcke
Hilcken
Hilden
Hilfeling
Hillbausen
Hillberg
Hillebrand
Hillenström
Hiller
Hillerström
Hilleström
Hillman
Hillström
Himnelius
Hindkling
Hindrich
Hindsberg
Hinell
Hinlström
Hinnel
Hins
Hiodt
Hion
Hiort
Hiorter
Hiorth
Hiorthenberg
Hiortman
Hiortsberg
Hirtzberg
Hising
Hister
Hiulander
Hiulberg
Hiulbom
Hiulström
Hjort
Hobel
Hoberg
Hockstedt
Hofander
Hofdahl
Hoff
Hoffberg
Hoffbro
Hoffling
Hoffman
Hoffmeister
Hofgren
Hofing
Hofstedt
Hofström
Hofvenbroek
Hofving
Hog
Hogstedt
von Hohl
Hol
Holander
Holberg
Hold
Holfelt
Holin
von Holl
Hollbeck
Hollberg
Hollman
Hollsten
Hollstenius
Hollström
Holm
Holmbeck
Holmberg
Holmdorff
Holmen
Holmer
Holmgren
Holmgrén
Holmin
Holming
Holmlöf
Holmquist
Holmstedt
Holmsten
Holmstin
Holmström
Holmwik
Holst
Holstberg
Holstedt
Holstein
Holsten
Holtsberg
Holtz
Holtzberg
Holtzman
Holvväg
Homen
Hoon
Hopp
Hoppenström
Hoppman
Horn
Hornberg
Hornst
Hornstedt
Hornström
Hortman
Hotz
Hoving
Hubbert
Hubert
Hudd
Hudding
Hudling
Huka
Hulander
Hullart
Hullenberg
Hulman
Hult
Hultberg
Hultbom
Hulten
Hultenberg
Hultgren
Hultgrén
Hulthen
Hulting
Hultman
Hultström
Hultz
Hum
Humbla
Humla
Hummer
Hundquist
Hunter
Hurtig
Husberg
Husbom
Husman
Huss
Hussman
Huth
Huuk
Hy
Hübenet
Hybenett
Hybner
Hylberg
Hylfe
Hyllberg
Hyllengren
Hyltberg
Hylting
Hüner
Hypert
Hyphof
Hypphof
Hysing
Håboltz
Håke
Hål
Hålberg
Hållare
Håltström
Håltz
Hård
Hårleman
Håschler
Håtenström
Håån
Häfström
Häger
Hägerberg
Hägerblom
Hägerflycht
Hägerman
Hägerstrand
Hägerström
Hägg
Hägman
Hält
Härholtz
Hässelberg
Hästsko
Häylander
Höberg
Höckell
Höckenström
Höcker
Höckert
Höeker
Hög
Högberg
Höger
Höglander
Höglund
Högman
Högström
Höhl
Höifer
Höijer
Höjer
Hök
Hökenberg
Hökerstedt
Hökert
Höper
von Höpken
Höppe
Höppner
Höring
Hörlich
Hörn
Hörner
Hörstedt
Höschler
Höslin
Höyer
Höök