GFs övriga samlingar: Namn I

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

hre, Johan, Ryttmästare, Avliden
Ihrfors, C.G., Assessor, Avliden
Ihrmark, Axel, Kontraktsprost, Teol.Dr., Avliden
In de Betou, E.G., Kapten, Avliden
Indebetou, Govert, Direktör, Avliden
Ingeborg, Prinsessa, Porträtt
Ingelman, Carl Magnus, Konteramiral, Avliden
Ingelman, C.M., Konteramiral, 70-årsdag
Ingeström, Bengt, Direktör, Avliden
Ingvarson, J.A., Redaktör, Riksdagsman AK, Utnämning
Insulander, G.B., Folkskoleinspektör, Fil.Dr., 75-årsdag
Insulander, Erik, Generaldirektör, Avliden
Insulander, Carl, Överstelöjtnant, Avliden
Iohnson, Thorsten Ax:son, Kapten, Avliden
Iohnson, Harry A:son, Legationsråd, Avliden
Isaksson, A.R., Häradsskrivare, Avliden
Isberg, Anders, Arkivarie, Avliden
av Italien, Jolanda, Prinsessa, Foto
Iverus, Gustaf, Rektor, Fil.Dr., Avliden
Ivrell, Harry, Häradshövding, Avliden
Isoz (Izoz), Frans, Godsägare, Avliden

 

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

(inga namn på I)

Stockholms Veckoblad 1745-1775