GFs övriga samlingar: Namn J

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Jacobson, Lars Theodor, Landssekreterare, Avliden
Jacobson, Gustaf, Lektor, Avliden
Jacobsson, Malte, Landshövding, Avliden
Jacobsson, Albert Fredrik, Överste, Avliden
Jahnsson, Jean, Generalkonsul, Avliden
Jakobson, Nils, Direktör, Avliden
Jakobsson, Gustaf, Domprost, Fil & Teol Dr, Avliden
Jancke, Per, Länsassessor, Avliden
Janse, Otto, Antikvarie, Fil.Dr., Avliden
Janse, Pehr, Generalmajor, Avliden
Janse, Albert, Överstelöjtnant, Avliden
Janson, Gustaf, Författare, Levn.beskr
Janson, Gustaf, Författare, Avliden
Jansson, Carl Olaus, Bruksförvaltare, Avliden
Jansson, D.T., Häradshövding, Avliden
Jansson, Martin, Kommerseråd, Fil.Dr., Avliden
Janzon, (Spada) Johan, Korrespondent, Dödsruna
Jeansson, John, Konsul, Avliden
Jegerhjelm, Carl E G A, Major i Landstormen, Avliden
Jegerhjelm, Johan, Major, Avliden
Jegerhjelm, L.G., Överstelöjtnant, Avliden
Jegerschöld, A.G.F., Rullf.bef.h, Major, Avliden
Jensen, Alfred, , Avliden
Jeppsson, Ola, Landshövding, Avliden
Jerdenius, Elof, Byråchef, Avliden
Jernberg, K.G., Major, Avliden
Jerndahl, Aron, Konstnär, Skulptör, Avliden
Joachimsson, Hans, Häradshövding, Avliden
af Jochnick, Bertil, Direktör, Avliden
af Jochnick, Adolf, Generaldirektör, Avliden
af Jochnick, Carl-Axel, Läkare, Avliden
Johanson, Claes, Hovrättsråd, Avliden
Johanson, Axel, Häradshövding, Avliden
Johansson, J. Viktor, Bibliotekarie, Avliden
Johansson, Martin, Biskop, Teol & Fil Dr, Avliden
Johansson, Martin, Biskop, 70-årsdag
Johansson, Lydia, Fru, Avliden
Johansson, Gustaf, Författare, Avliden
Johansson, Stefan, Konstnär, Avliden
Johansson, Reimer, Landshövding Halland, Avliden
Johansson, August, Pastor, Domk.syssloman, Avliden
Johansson, J.E., Professor, 50-årsdag
Johansson, K Ferdinand, Professor, Avliden
Johansson, Axel, Redaktör, Avliden
Johansson, J.Th., Redaktör, Nyval
Johansson, Wilhelm, Rådman, Avliden
Johansson, Gotthard, Skriftställare, Avliden
Johansson, August, Undervisningsråd, Avliden
Johnson, Eyvind, Författare, Avliden
Johnson, Axel Ax:son, Generalkonsul, Avliden
Johnson, Helge Ax:son, Hovjägmästare, Avliden
Johnsson, Ivar, Skulptör, Fil.Dr., Avliden
Jolin, Erik, Advokatsfiskal, Avliden
Jolin, Einar, Konstnär, Avliden
Jolin, Severin, Professor, Avliden
Jonsson, Olof, Bankofullmäktig, Avliden
Jonsson, Conrad, Landshövding, Avliden
Jonsson, O., Riksbanksfullmäktig, 70-årsdag
Jonzon, Bengt, Biskop, Avliden
Josephson, Gunnar, Bokhandlare, Avliden
Josephson, Ragnar, Professor, Avliden
Josephson, C.D., Professor Karolinska inst, Utnämning
Juel, A.B., Kommendör, 55-årsdag
Juel, Bernhard, Konteramiral, Avliden
Juel, Oscar, Professor, Avliden
Juel, H.O., Professor, 50-årsdag
Juhlin, Anders Julius, Postgeneral, Avliden
Juhlin Dannfelt, Carl, Förs.direktör, Borgarråd, Avliden
Juhlin Dannfelt, Curt, Generalmajor, Avliden
Juhlin-Dannfelt, Herman, Professor, Avliden
Juhlin-Dannfelt, H.J, Professor, 60-årsdag
Juhlin-Dannfelt, Georg, Överste, Avliden
Julius, Arvid, Fil.Dr., Avliden
Jung, Helge Viktor, General, Överbefälhavare, Avliden
Jungstedt, Hugo, Generallöjtnant, Avliden
Jungstedt, C.A.H., Generalmajor, Utnämning
Jungstedt, Axel, Konstnär, Målare, Avliden
Jungstedt, A.A.H., Professor, 55-årsdag
Jungstedt, Herbert, Överstelöjtnant, Avliden
Jäderin, Edvard, Professor, Avliden
Jägerhorn, C.A., Fängelsedir., Avliden
Jägerskiöld, Gunnar, Hovrättsnotarie, Avliden
Jägerskiöld, L.A., Professor, Avliden
Jälén, John-Ivar, Kyrkoherde, Avliden
Järnfelt, Armas, Professor, Dirigent, Avliden
Järta, Fredrik, Revisor, Avliden
Järte, Otto, Redaktör, Fil.Dr., Avliden
Jönsson, Olof, Fanjunkare, Redaktionsvaktm, Avliden

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Stockholms Veckoblad 1745-1775