GFs övriga samlingar: Namn K

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Kafle 1780
Kahl 16– Tyskland
Kammecker Tyskland
Kammerath 1780
Kamph 16– Tyskland
Kankel 1664 Danzing
Kappelman  Heidelberg i Pfalz
Karsten Tyskland
Kauffeldt 1836 Biri glasbruk, Norge
Kautenberg 1695
Keijser
Keldunck Tyskland
Keller 1891 Tyskland
Keman Tyskland
Kempe
Kempff Tyskland
Kenig 1603 Schlesien
Keyser Hamburg
Kihlblom 18–
Kiorbiaur Skottland
Kiwiakoschi Polen
Klebeck
Kleen Tyskland
Klein Tyskland via Danmark
Kleinhammer Glückstadt
Klerck 15– Skottland
Klett Tyskland
Klingenberg 1660 Tyskland
von Klingspor  1563 Polen via Finland
von Klingspor  1563 Polen; Frankrike
Klockhoff 1639 Tyskland
Klopstock
Klöker Ehrenstahl 1646
von Knorring  Knörringen i Schwaben
Kobel 1814 Tyskland
Kobes
Kock 1626 Liége, Belgien
Kohl 1600
Kolthoff 1632 Tyskland
von Konow  1631 Tyskland
Kousten 1751
Kowsky Tyskland
von Kraemer  Westphalen
Kraft Tyskland
Krahner
Kreuger 16– Wismar, Tyskland
Krudmeyer Lybeck
Krumlinde Tyskland
Kruse Lübeck
Krutmeyer 15– Tyskland
Kräill von Bemebergh  1619 Salzburg, Tyskland
Kröger 1677 Lübeck
Krönich 16– Tyskland
Kuhlman Tyskland
Kulle (Schillerfelt) 1400
Kunckel 1715 Tyskland
Kuylenstierna Holland
Künholdt 1634 Tyskland
Käller
von Köhler  Tyskland; Livland
Kökeritz 1794
Köllerfelt 1792
von Königsmarck  1356 Tyskland

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Kafle, E.S., Kapten, Avliden
Kafle, E.S., Kapten Bohusläns reg, Avliden
Kajerdt, John, Major, Avliden
Kalén, Magnus, Läroverksadjunkt, Avliden
Kallenberg, Frithiof, Hovrättsråd, Avliden
Kallenberg, Ernst, Professor, Avliden
Kalling, Sven, Greve, Bergsingenjör, Avliden
Kalling, Bo, Greve, Professor, Avliden
Kalling, Axel, Greve, Disponent, Avliden
Kalling, Gustaf, Greve, Konstnär, Avliden
Kalling, Göran, Greve, Advokat, Avliden
Kallstenius, Gottfrid S.N., Professor, Avliden
Kallstenius, Gottfrid, Professor, Avliden
Kallstenius, Gottfrid, Professor, Avliden
Kantzow, Albeert, Friherre, Avliden
Kantzow, Johan Albert, Friherre, Major, Avliden
von Kantzow, Erik, Godsägare, Avliden
Kantzow, Thomas, Kamrer, Avliden
Kantzow, Nils, Kapten, Avliden
Kantzow, G.L., Kapten, Avliden
Kantzow, Charles, Major, Avliden
Karageorgevitch, Bojidar, Prins, Dödsruna
Kardell, Sven Johan, Lektor, Avliden
Kardell, S.J., Lektor, Fil.Dr., 70-årsdag
Karleby, Nils, Redaktör, Avliden
Karlfeldt, Erik Axel, Doktor, Författare, Avliden
Karlfeldt, Erik Axel, Författare, Levn.beskr
Karlgren, Anton, Professor, Avliden
Karlgren, Hjalmar, Professor, Avliden
Karlinder, Anders, Adjunkt, Avliden
Karlsson, Karl Henrik, Amanuens, Dödsruna
Karlsson, Karl Henrik, Biblioteksamanuens, Fil.Dr., 50-årsdag
Karlsson, John, Borgmästare, Avliden
Karlsson, Elvira, Fru, Avliden
Karlsson, Astrid, Fru, Avliden
Karlsson, Otto, Häradshövding, Avliden
Karnell, K.V., Kyrkoherde, 50-årsdag
Kastman, C.V., F.d. Kansliråd, Avliden
Kastman, Carl V., Kansliråd, Avliden
Keiller, s:r James, Direktör, Avliden
Keiller, J., Ingenjör, Fd Direktör, 75-årsdag
Keiller, James, Kabinettskammarherre, Avliden
Kellberg, Erik, Regeringsråd, Avliden
Kellerman, Gösta, Lektor, Teol.Dr., Avliden
Kellgren, Ernst, Hovrättsråd, Avliden
Kellgren, P.E., Hovrättsråd, 50-årsdag
Kellin, Per, Generalmajor, Hv-chef, Avliden
Kempe, Seth M., Bruksägare, Avliden
Kempe, Erik, Direktör, Avliden
Kempe, Frans, Fil Dr, Avliden
Kempe, Frans Ch., Grosshandlare, Dr., Levn.beskr
Kempe, Johan Arvid, Lektor, 50-årsdag
Kempe, Johan Arvid, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Kempe, Frans, Sågverksägare, Fil.Dr., 60-årsdag
Kempe, Carl, Tekn.Dr., Direktör, Avliden
Kempff, Ragnar, Assistent, Avliden
Kempff, Sixten, Ingenjör, Avliden
Kempff, Curt, Överste, Avliden
Kennedy, Gilbert, Godsägare, Avliden
Kennedy, James Thomas, Kammarherre, 60-årsdag
Kennedy, Robert, Ryttmästare, Avliden
Key, Helmer, Redaktör, Avliden
Key, A.I., Överste, Avliden
Key-Åberg, Hans, Fältläkare, Avliden
Kiellander, Ludvig, Hovrättsråd, Avliden
Kiellman, O.F., Häradshövding, Avliden
Kihlberg, Leif, Redaktör, Fil.Dr., Avliden
Kihlstedt, P.T.H., Kapten, 50-årsdag
Kilbom, Karl, Arbetarpolitiker, Avliden
Killander, Ernst, Major, Avliden
Kinander, Emil, Häradshövding, Avliden
Kinberg, Knut, Sekreterare, Avliden
Kindberg, Olof, Professor, Avliden
Kinell, Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
Kinnander, Oscar, Häradshövding, Avliden
Kinnander, Gustaf, Häradshövding, Avliden
Kinnman, K.K., Apotekare, Avliden
Kinnman, Torsten, Landssekreterare, Avliden
Kjederqvist, John, Rektor, Avliden
Kjellberg, Carl August, Konsul, Avliden
Kjellberg, Carl August, Konsul, 55-årsdag
Kjellberg, Carl Mauritz, Landsarkivarie, Avliden
Kjellberg, Anders Lennart, Professor, Avliden
Kjellberg, K.E.D., Professor, Med. Dr., Utnämning
Kjellberg, Knut, Professor, Avliden
Kjellén, Rudolf, Professor, Avliden
Kjellgren, Henry, Generallöjtnant, Avliden
Kjellin, C.V., Hovrättsråd, Avliden
Kjellman, Hilding, Landshövding, Avliden
Kjerrman, Bertil, Assessor, Avliden
Kleberg, Johan, Kapten, Heraldiker, Avliden
Kleen, Nils R:son, Agron. Dr., Avliden
Kleen, Emil, Doktor, Avliden
Kleen, Richard, Envoyé, Avliden
af Kleen, E.W., Kapten, Militärattaché, Avliden
Kleen, F.H.R., Minister, 70-årsdag
Kleen, Willy, Överste, Fil.Lic., Avliden
Kleiner, Selma Kristina, Fru, Avliden
Kleman, Carl, Civilingenjör, Avliden
Klemming, Victor, Överdirektör, Avliden
af Klercker, Karl A., Civilingenjör, Kapten, Avliden
af Klercker, Fredrik, Direktör, Konsul, Avliden
af Klercker, Fredrik, Envoyé, Avliden
af Klercker, John, Författare, Avliden
af Klercker, Ernst, Generallöjtnant, Avliden
af Klercker, Tage, Generalmajor, Kabinettkammarh, Avliden
af Klercker, Göran, Kammarherre, Kommendörkapten, Avliden
af Klercker, Kjell-Otto, Professor, Avliden
af Klercker, Johan, Redaktör, Avliden
af Klercker, Stig, Överste, Avliden
Klinckowström, Carl Martin Bernhard, Friherre, Kontrollör, Avliden
Klinckowström, Axel, Friherre, Foto
Klinckowström, Axel, Friherre, Avliden
Klinckowström, Harald, Friherre, Konstnär, Avliden
Klinckowström, R.M., Friherre, Stationsinsp., Avliden
Klingberg, Gustaf, Kyrkoherde, Avliden
Klingenstierna, Axel, General, Avliden
Klingenstierna, Sven, Kapten, Avliden
Klingenstierna, Sam, Kommendörkapten, Avliden
Klingspor, Staffan, Doktor, Avliden
Klingspor, C.G.A., Friherre, Avliden
Klingspor, Bogislaw, Friherre, Avliden
Klingspor, Wilhelm, Greve, Hovjägmästare, Avliden
Klingspor, Carl-Philip, Greve, Hovstallmästare, Avliden
Klingspor, Philip, Greve, Hovmarskalk, Avliden
Klingspor, Gustaf-Adolf, Hovstallmästare, Avliden
Klingspor, Arvid, Kapten, Avliden
Klingspor, David, Kapten, Avliden
Klingspor, Staffan O.A., Kapten, Avliden
Klingspor, Christian, Major, Avliden
Klingspor, J.M., Major, Avliden
Klingspor, Curt, Överstelöjtnant, Avliden
af Klint, Gustaf, Konteramiral, Avliden
af Klint, Theodor, Musikdirektör, Avliden
Klintberg, Arne, , Avliden
af Klintberg, Bengt, Advokat, Avliden
Klintberg, A.F.H., Amiral, Avliden
Klintberg, A.F.H., Amiral, Avliden
af Klintberg, Carl, Kapten, Avliden
Klintberg, Karl Teodor, Rådman, Avliden
af Klintberg, Ludvig Ferdinand, Överkommissarie, Avliden
af Klinteberg, Fredrik, Hovrättsråd, Avliden
af Klinteberg, S.M.H., Sjökapten, Avliden
Klintin, A.E., Disponent, St Kopparberg, Utnämning
Klockhoff, Axel, Kammarrättsråd, Avliden
Kloo, K.O.W., Kassör, Riksdagsman AK, Utnämning
Klöfverskjöld, Carl-Axel, Godsägare, Avliden
von Knorring, Johan Vollrath, Friherre, Överintendent, Avliden
von Knorring, Ivan, Friherre, Riksdagsman, Avliden
von Knorring, L.J., Häradshövding, Avliden
von Knorring, O.W., Överste, Avliden
Knöppel, Arvid, Författare, Avliden
Knös, Anders Erik, Domprost, Notis
Knös, Börje, Doktor, Notis
Knös, Anders, Fil.Dr, Notis
Knös, Börje, Statssekreterare, Avliden
Knös, Carl Erik, Överste, Avliden
Kobb, G., Professor, Docent, Utnämning
Kobb, Gustaf, Professor, Avliden
von Koch, R.G.H., , Levn.beskr
von Koch, Arne, Adjunkt, Avliden
Koch, A.M., Bruksägare, Riksdagsman FK, Avliden
von Koch, Richert, Civilingenjör, Avliden
von Koch, Elvine, Fru, Avliden
Koch, Martin, Författare, Avliden
von Koch, Ragnar, Häradshövding, Avliden
Koch, Ivar, Häradshövding, Avliden
Koch, N.T.G., Kammarherre, Avliden
von Koch, Nils T.W., Kammarjunkare, Avliden
von Koch, Halfred, Kansliråd, Avliden
von Koch, Sigurd, Konstnär, Avliden
von Koch, Helge, Professor, Avliden
von Koch, R.G.H., Redaktör, 40-årsdag
von Koch, Carl, Överste, Avliden
von Koch, R.V., Överstelöjtnant, Avliden
von Koch, Hans, Överstelöjtnant, Avliden
von Kock, Fabian Wilhelm, Häradshövding Falu domsaga, Avliden
Kock, Axel, Professor, Avliden
Kock, Ernst, Professor, Avliden
Kock, K.A.L., Professor, 60-årsdag
Kocken, Carl Thorsten, Major, Avliden
Koersner, Albert, Justitieråd, Avliden
Koersner, G.A., Professor Handelshögskolan, Utnämning
Kokowzen, Wladimir Nikolajev, Ministerpresident, Foto
Kolmodin, Johannes, , Avliden
Kolmodin, Torsten, Bibliotekarie, Avliden
Kolmodin, H.A., F.d. Byråchef, Avliden
Kolmodin, Edvard Vilhelm, Kansliråd, Avliden
Kolmodin, Johan Adolf, Professor, Avliden
Kolmodin, J.A., Professor, Teol.Dr., 55-årsdag
Kolthoff, Gustaf Isak, , Levn.beskr
Kolthoff, Kjell, Direktör, Avliden
Kolthoff, Gustaf, Konservator, Avliden
von Konow, Ulf, Advokat, Avliden
von Konow, Tor, Kapten, Avliden
von Konow, Seth, Kommendörkapten, Avliden
von Konow, S, Kommendörkapten, 60-årsdag
Koskull, Gösta Ivar Rolf, Friherre, Kapten, Avliden
Koskull, Anders, Friherre, Minister, Avliden
von Kothen, Matts, Bokhållare, Avliden
von Kothen, Carl-Axel, Friherre, Statsråd, Avliden
von Kraemer, Fredrik, Civilingenjör, Avliden
Kramer, Ingemar, Häradshövding, Avliden
Kreuger, Ivar, Affärsman, Avliden
Kreuger, Torsten, Civilingenjör, Avliden
Kreuger, Sven, Konstnär, Avliden
Kreuger, Nils, Konstnär, Målare, Avliden
Kreuger, Nils, Konstnär, Målare, Foto
Kreuger, N.E., Konstnär, Djurmålare, 55-årsdag
Kreüger, Henrik, Professor, Avliden
Krokstedt, Carl Gustaf, Flygförare, Avliden
Kron, Åke, Advokat, Avliden
Kronberg, Julius, Professor, Kolorist, Avliden
Kronlund, Georg, Häradshövding, Avliden
Kronstrand, Bror, Hovintendent, Avliden
Krook, Otto Daniel, Häradshövding, Avliden
Krook, G., Kapten Chiles flotta, Anställning
Krouthén, Johan, Konstnär, Målare, Avliden
Kruse, L.M., Godsägare, Avliden
von Krusenstierna, Henning, Amiral, Avliden
von Krusenstierna, Philip, Major, Avliden
von Krusenstierna, F.S., Trafikchef, Avliden
von Krusenstierna, F.S., Trafikchef, Avliden
von Krusenstjerna, J.G.F., Bankinspektör, Utnämning
von Krusenstjerna, M.F., Föreståndare, Avliden
von Krusenstjerna, Adolf, Kansliråd, Avliden
von Krusenstjerna, Fritz, Kapten, Avliden
von Krusenstjerna, H.V.M., Kommendörkapten, F Statsråd, 50-årsdag
von Krusenstjerna, Oscar, Major, Avliden
von Krusenstjerna, O.M.Z., Major, 70-årsdag
von Krusenstjerna, Oscar Samuel, Ryttmästare, Avliden
von Krusenstjerna, Emil, Överste, Avliden
von Krusenstjerna, Ernst, Överste, Avliden
von Krusenstjerna, W.E., Överste Helsinge reg., Avsked
von Krusentierna, Adolf, Kansliråd, Avliden
von Krusentierna, John Herman, Kapten, Avliden
von Krusentierna, Edward, Konsul, Avliden
von Krusentjerna, Folke, Bankinspektör, Avliden
von Krusentjerna, Lennart, Överstelöjtnant, Avliden
Kruuse, Axel Reinhold, Friherre, 70-årsdag
Kruuse, A.R., Friherre, Major, Avliden
Kruuse, Henning, Friherre, Major, Avliden
Kruuse, H.M., Friherre, Ingenjör, 75-årsdag
Kruuse, Carl Johan, Stadsingenjör, 80-årsdag
Kruuse af Verchou, Nils, Friherre, Major, Avliden
Kruuse von Verchou, F.W., Friherre, Skogsförv., Avliden
Kugelberg, J.O., Häradshövding, Avliden
Kugelberg, Carl, Ryttmästare, Avliden
Kugelberg, Fredrik, Överste, Avliden
Kullberg, August, Grosshandlare, Avliden
Kulle, Henrik Axel, Konstnär, Målare, Avliden
Kumlien, Akke, Konstnär, Avliden
Kurck, Clas, Friherre, Fil.Dr., Avliden
Kuylenstierna, Wilhelm, Brandchef, Kapten, Avliden
Kuylenstierna, Erik, Byrådirektör, Avliden
Kuylenstierna, Carl, Godsägare, Avliden
Kuylenstierna, Arvid, Kammarherre, Avliden
Kuylenstierna, Alexis, Kapten, Avliden
Kuylenstierna, N.E.V., Kapten, Godsägare, 60-årsdag
Kuylenstierna, Carl, Major, Avliden
Kuylenstierna, Oswald, Major, Avliden
Kuylenstierna, Adolf, Marinläkare, Avliden
Kuylenstjerna, C.F.W., Auditör, Avliden
Kuylenstjerna, N.E.W., Kapten, Avliden
Kuylenstjerna, J.D.A., Kapten, Avliden
Kuylenstjerna, Johan, Ryttmästare, Avliden
Kuylenstjerna, Carl Gustaf Fredrik, Överstelöjtnant, Avliden
Kvarnzelius, S.H., Landshövding, Avliden
Kyhlberger, Gösta, Bankir, Avliden
Kylander, Johan Erik, Borgmästare, 65-årsdag
Kylander, Hadar, Häradshövding, Avliden
Kylberg, Carl, Konstnär, Avliden
Kylenstierna, Nils, Godsägare, Avliden
Kylenstierna, William, Kapten, Avliden
Kylenstierna, Bengt, Kapten, Avliden
Kylenstierna, Gösta, Kapten, Avliden
Kylenstierna, Nils, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Kylenstierna, Jan, Ryttmästare, Redaktör, Avliden
Kylenstjerna, Gösta, Generaldirektör, Avliden
Kylin, Harald, Professor, Avliden
Küsel, Ernst, Konstnär, Avliden
Källander, Josef, Kyrkoherde, Hovpredikant, Avliden
Källström, Nils, Byråchef, Avliden
Kärfve, Fritz, Konstnär, Avliden
von Köhler, Carl A., Friherre, Avliden
von Köhler, Hjalmar, Ingenjör, Avliden
Köhler, Sven, Kansliråd, Avliden
König, Claes, , Avliden
König, Herman, Godsägare, Avliden
König, Erik Johan, Kammarherre, Avliden
König, Erik Johan, Kammarherre, 65-årsdag
Königsfelt, C.M.F., Major, Avliden
Körlof, Harald, Häradshövding, Avliden
Körner, Axel, Häradshövding, Avliden

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Kadon
Kællander
Kahlbrecht
Kalling
Kallman
Kallmeter
Kalström
Kammertzel
Kampberg
Kant
Kanth
Karlgren
Karp
Karsberg
Karttus
Kartzell
Kasman
Kastorin
Kastrin
Kater
Kedberg
Kegewardt
Keifer
Keijhoff
Kejser
Kellberg
Kellerman
Kellin
Kelling
Kempe
Kenander
Kenlock
Kesmacker
Kessling
Kettscher
Keyberg
Kiæger
Kibon
Kidningsberg
Kidron
Kielbeck
Kielberg
Kiellander
Kiellbeck
Kiellberg
Kiellbom
Kiellborg
Kiellgren
Kiellman
Kiellstedt
Kiellström
Kiellvik
Kiellwik
Kielström
Kiempe
Kiempendal
Kiempis
Kierman
Kieser
Kiesewetter
Kiestell
Kieswetter
Kietter
Kihiburger
Kihl
Kihlberg
Kihlbom
Kihlborger
Kihlgren
Kihlman
Kihlmarck
Kihlstedt
Kihlström
Kimbom
Kinberg
Kindberg
Kindlund
Kindman
Kineberg
Kingmarck
Kingren
Kinman
Kinninmund
Kinström
Kirchhof
Kirckhof
Kirckhoff
Kirekhoff
von Kitsdahl
Kiwetz
Kiwitz
Kiålboms
Kiällbom
Kiöhler
Kiöhlström
Kiöler
Kiöling
Kiönig
Kiöpe
Kiöphe
Kiöpke
Kiöring
Kiörling
Kiörn
Kiörner
Kiörning
Klang
Klappenbach
Klarck
Klarquist
Kleen
Klefbeck
Klein
Klemm
Klen
Klerck
Kling
Klinga
Klingberg
Klingenberg
Klinghoff
Klinkowström
Klint
Klintberg
Klinth
Klockman
Klofer
Klosen
Klou
Klubbert
Klugk
Klusmejer
Klütz
Klöfver
Knak
Knatz
Kniffert
Knifstedt
Knoge
Knolcke
Knollins
Knoop
Knop
Knubbert
Knuth
Koch
Kock
von Kocken
Kockert
Kofke
Kofving
Kogel
Kohl
Kollberg
Kollmeter
Kommecker
Konart
Kontzelman
Koop
Koos
Korling
Korner
Kornlund
Korp
Korsberg
Korschell
Korsell
Korsman
Korssman
Korsswad
Korsswall
Korström
Kort
Korth
Kortman
Koschell
Koskull
Kossman
Koste
Kourtz
Krabbe
Kraffack
Kraft
Kranson
Krantz
Kratsmüller
Krause
Kreich
Kreiner
Kremer
Kres
Kreutz
Krevss
Kreys
Kriet
Kriets
Krik
Krok
Krokenström
Krom
Kron
Kroppman
Kruffert
Krus
Krusberg
Kruse
Kruslock
Krusmejer
Krutman
Kruus
Kryger
Krüger
Krygner
Kröger
Krönich
Krönick
Kröning
Kuchler
Kugelberg
Kuhlberg
Kuhlman
Kuhlo
Kulan
Kulberg
Kullander
Kullbars
Kullberg
Kulling
Kullman
Kulman
Kumblin
Kurman
Kuro
Kuse
Kusk
Kusling
Kuster
von Kvaus
Kyhle
Kylander
Kylbeck
Kyper
Kysel
Küsel
Küsell
Kåhre
Kålberg
Kålholm
Kållvig
Kåstman
Kåtte
Källberg
Köhler
von Köhler
Kölert
König
Königstedt
Köpke
Köring