GFs övriga samlingar: Namn L

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

L’Eclair Frankrike
Lampell 1767
Landberg 17– Tyskland
Landgraf Tyskland
Lang (Lagercreutz) Ungern
Langbeg 1828 Börstil
Lange 1761 Pommern
Langh Pommern
Langmuer 1660 Amsterdam, Holland
Langwagen 15– Tyskland
von der Lanken  1190 Pommern
Lannge Tyskland
Laurin 1574 Skottland
Leander Tyskland
Leff Tyskland
Leffle 15– Holland
Leffler 1655 Tyskland
Leidersdorff 1777 Tyskland
Leijonmarck Finland
Leja 1821 Danmark
Lembke Tyskland
Lemke 1806 Tyskland via Finland
Lemmens 1604 Tyskland
Lemtke Tyskland
Lenck Skottland
Leopold 1693 Hamburg
af Leopold  1664 Tyskland
Leuhusen 1450 Mechel, Brabant
Lewensten 16–
Lichton, baron Skottland
Lickfett Tyskland, Holland
Lieberath 16– Tyskland
Liebhard 1626 Tyskland, Frankrike
von der Liet  Bremen
Liffman
Lindman 1848 Stockholm
Lloyd England
Loccenius Holstein
Lorentzski 1710 Riga
Lorich 1565 Flensburg i Schlesvig
Ludendorff Tyskland
Lulle Nürnberg
Lulle Tyskland, Nürnberg
Luther Tyskland
Luthman 1795
Lutteman 1630 Ostfriesland, Tyskland
Luzern Tyskland
Lybeck Tyskland
Lybecker 1619 Westfalen
Lünow 15– Tyskland, Danmark
Lyth 15– Lüttich, Belgien
Långberg 1826 Finland
Löhnberg
Lönberg
Lönnroth 1801
Löschern von Hertzfelt  Hessen
Löwegren Tyskland
von Löwen  Estland

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Lager, Gunnar, Överdirektör, Postväsendet, Avliden
Lagerberg, Sven Ottoson, Borgmästare, Avliden
Lagerberg, Joen, Envoyé, Avliden
Lagerberg, Claes, Greve, Kammarherre, Avliden
Lagerberg, Sven P:son, Häradshövding, Sekreterare, Avliden
Lagerberg, Magnus, Kammarherre, Avliden
Lagerberg, Carl, Kammarherre, Avliden
Lagerberg, Pontus, Kapten, Avliden
Lagerberg, Lars, Kommendörkapten, Avliden
Lagerberg, Sven M., Konsul, Avliden
Lagerberg, Otto, Konteramiral, Avliden
Lagerberg, Per, Trafikdirektör, Kapten, Avliden
Lagerberg, S.C.A., Vice Häradshövding, 50-årsdag
Lagerberg, Swen, Överste, Avliden
Lagerberg, Swen, Överste, Avliden
Lagerberg, Adolf, Överstelöjtnant, Avliden
Lagerbielke, Gösta, Friherre, Hovrättsnotarie, Avliden
Lagerbielke, Axel, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Lagerbielke, Nils Georg Johan, Hovrättsråd, Avliden
Lagerbielke, Eugen, Jägmästare, Avliden
Lagerbjelke, Erik, Greve, Avliden
Lagerbjelke, Gustaf, Greve, Avliden
Lagerbring, Gustaf O R, Friherre, Landshövding, Avliden
Lagerbring, Sven, Friherre, Avliden
Lagerbring, Edvard, Kammarrättsråd, Avliden
Lagercrantz, Ivar, Advokat, Avliden
Lagercrantz, David, Aktuarie, Avliden
Lagercrantz, Carl, Bankdirektör, Avliden
Lagercrantz, Gustaf, Bankdirektör, Avliden
Lagercrantz, Herman, Envoyé, Avliden
Lagercrantz, Jacques, Kapten, Avliden
Lagercrantz, Folke, Kapten, Avliden
Lagercrantz, Henrik Gustaf, Kommendant, Levn.beskr
Lagercrantz, Jacob, Kommendörkapten, Avliden
Lagercrantz, Bengt, Löjtnant, Avliden
Lagercrantz, Carl, Major, Avliden
Lagercrantz, Otto, Professor, Avliden
Lagercrantz, Henrik Gustaf, Viceamiral, Avliden
Lagercrantz, Gustaf Wilhelm, Överste, Avliden
Lagercrantz, E., Överste, Avliden
Lagercrantz, Albert, Överstelöjtnant, Avliden
Lagerfelt, Gustaf, Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
Lagerfelt, Fredrik M.A., Friherre, Avliden
Lagerfelt, Israel, Friherre, Avliden
Lagerfelt, Henrik, Friherre, Kapten, Avliden
Lagerfelt, Carl-Gösta, Friherre, Kyrkoherde, Avliden
Lagerfelt, Adolf, Friherre, Avliden
Lagerfelt, Axel, Friherre, Generalmajor, Avliden
Lagerfelt, Carl Fredrik, Friherre, Kammarherre, Avliden
Lagerfelt, Claes-Ludvig, Friherre, Avliden
Lagerfelt, Gösta M., Friherre, Kapten, Avliden
Lagergréen, Axel, Löjtnant, Distriktslantmätare, Avliden
Lagergren, Johan, Greve, Kabinettkammarh, Avliden
Lagergren, Carl Erik, Häradshövding, Avliden
Lagergren, Claes, Markis, Avliden
Lagergren, Helmer, Postmästare, Forskare, Avliden
Lagerheim, C.H.T.A., , Levn.beskr
Lagerheim, Elias, Friherre, Major, Avliden
Lagerheim, Fritz, Friherre, Kapten, Avliden
Lagerheim, C.H.T.A., Generaldirektör, 70-årsdag
Lagerheim, C.H.T.A., Generaldirektör, 65-årsdag
Lagerheim, Alfred, Generaldirektör, Utrikesminister, Avliden
Lagerheim, Johan Elias, Kapten, Avliden
Lagerheim, Thor, Överste, Avliden
Lagerhjelm, Gustaf, Direktör, Avliden
Lagerhjelm, Pehr, Överste, Avliden
Lagerkvist, Pär, Författare, Avliden
Lagerlöf, Selma, Författare, Foto
Lagerlöf, Erland, Lektor, Författare, Avliden
Lagerlöf, Erland, Lektor, Fil.Dr., 50-årsdag
Lagerroth, Fredrik, Professor, Avliden
Lagerstedt, Nils, Läroverksråd, Fil.Dr., Avliden
Lagerstråle, C A Georg, Friherre, Avliden
Lagerström, Otto, Advokat, Avliden
Lagerström, Gustaf Oscar, Kyrkoherde, Fil.Dr., Avliden
Lago-Lengquist, Nils, Författare, Avliden
Lagrelius, Axel, Överintendent, Avliden
Lamberg, P.F.W., Borgmästare, Utnämning
Lamberg, Peter, Borgmästare, Avliden
Lamm, Carl Robert, Direktör, Avliden
Lamm, Herman, Grosshandlare, Avliden
Lamm, Kurt, Hovrättsråd, Avliden
Lamm, Martin, Professor, Avliden
Lancken, Richman von der, Generalmajor, Avliden
Lancken, Volrad von der, Landssekreterare, Avliden
Lancken, Carl E. von der, Underståthållare, Avliden
Landberg, Carlo, Greve, Kammarherre, Avliden
Landberg, Erik, Kommerseråd, Avliden
Landegren, Victor, Överste, Avliden
Landén, Märta, , Avliden
Landergren, Fredrik, Häradshövding, Avliden
Landquist, C. Axel E., Kyrkoherde, Teol & Fil Dr, 65-årsdag
Landquist, John, Professor, Avliden
Landtmanson, Samuel, Rektor, Avliden
Lange, Gunnar, Statsråd, Avliden
Langenskiöld, Bror Karl Johan, Friherre, Levn.beskr
Langenskiöld, Karl, Friherre, Riksb.chef, Avliden
Langenskiöld, B.K.J., Friherre, 55-årsdag
Lannerstierna, J.W., Kommendörkapten, 55-årsdag
Lannerstierna, Vilhelm, Kommendörkapten, Avliden
Lantingh v Höpken, Nils, Friherre, Avliden
Larson, Uno U., Bruksdisponent, Avliden
Larson, Ernst, Bruksägare, Avliden
Larson, O., Bruksägare, Disponent, Avliden
Larson, John, Häradshövding, Avliden
Larsson, Axel, Adjunkt, Avliden
Larsson, Yngve, Borgarråd, Avliden
Larsson, O.L., Disponent, Avliden
Larsson, Sam, Generaldirektör, Avliden
Larsson, Jacob, Häradshövding, Statsråd, Avliden
Larsson, Harald, Ingenjör, Avliden
Larsson, Carl, Konstnär, Avliden
Larsson, Ludvig, Lektor, Avliden
Larsson, H., Professor, Fil.Dr., 50-årsdag
Larsson, Hans, Professor, Avliden
Larsson, Viktor, Talman, Avliden
Lassen, Bengt, Hovrättsråd, Avliden
Laurell, Emanuel, Direktör, Avliden
Laurell, Yngve, Professor, Etnograf, Avliden
Laurell, A.G., Överste, Kommendant, Avliden
Laurin, Thorsten, Direktör, Avliden
Laurin, Carl G., Doktor, Avliden
Laurin, Carl G., Konstnär, Levn.beskr
Laurin, Paul G., Överdirektör, Avliden
Laval, Gustaf de, Doktor, Avliden
de Laval, C.G.P., Fil Dr, Civilingenjör, Avliden
de Laval, C.G.P., Överingenjör, President, Nyval
Lawski, Sven, Justitieråd, Avliden
Leander, U., Fängelsedirektör, Nyval
Lech, Halvar, Justitieråd, Avliden
Leche, Ernst, Häradshövding, Avliden
Leche, Wilhelm, Professor, Avliden
Leffler, Johan Anders, Doktor, Avliden
Lehmann, Edvard, Professor, Avliden
Leijon, Hugo, Lagman, Avliden
Leijonacker, Malcolm, Assessor, Avliden
Leijonacker, Eric, Skriftställare, Avliden
Leijonhielm, Thorsten, Friherre, Kapten, Avliden
Leijonhielm, Carl, Friherre, Major, Avliden
Leijonhielm, Gerhard, Friherre, Agronom, Avliden
Leijonhielm, Malcolm, Friherre, Avliden
Leijonhielm, A.G.N., Friherre, Kapten, Avliden
Leijonhielm, Carl Henrik, Friherre, Kammarherre, Avliden
Leijonhufvud, Carl, Friherre, Minister, Avliden
Leijonhufvud, Greger, Friherre, Major, Avliden
Leijonhufvud, Carl, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Ove, Friherre, Arkitekt, Avliden
Leijonhufvud, Sten, Friherre, Direktörsassistent, Avliden
Leijonhufvud, Knut, Friherre, Överste, Avliden
Leijonhufvud, Gustaf Sperling, Friherre, Trafikchef, Avliden
Leijonhufvud, Gustaf, Friherre, Jur.kand., Avliden
Leijonhufvud, Carl G:son, Friherre, Byråsekreterare, Avliden
Leijonhufvud, Erik Gabriel, Friherre, Häradshövding, Avliden
Leijonhufvud, Cedric, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Carl A:son, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Carl, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, C.G., Friherre, Överste, Avliden
Leijonhufvud, C.E.A., Friherre, Överstelöjtnant, 80-årsdag
Leijonhufvud, Broder Abraham, Friherre, Generallöjtnant, Levn.beskr
Leijonhufvud, Axel A:son, Friherre, Byrådirektör, Avliden
Leijonhufvud, Broder Abraham, Friherre, Kaptenlöjtnant, Avliden
Leijonhufvud, Bo, Friherre, Justitieråd, Avliden
Leijonhufvud, B.S. A:son, Friherre, Överste, 60-årsdag
Leijonhufvud, Knut Sperling S:son, Friherre, Kapten, Avliden
Leijonhufvud, Erik G., Friherre, Domänintendent, Avliden
Leijonhufvud, Erik, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Leijonhufvud, Krister K:son, Friherre, Lärare, Avliden
Leijonhufvud, Sperling, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Sten A:son, Friherre, Överste, Avliden
Leijonhufvud, Stig A., Friherre, Bergsingenjör, Avliden
Leijonhufvud, K.S., Friherre, Direktör, 60-årsdag
Leijonhufvud, Gösta, Friherre, Generalmajor, Avliden
Leijonhufvud, Erik K:son, Friherre, Häradshövding, Avliden
Leijonhufvud, Carl Erik A:son, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Leijonhufvud, Carl Stensson, Friherre, Major, Avliden
Leijonhufvud, Erik, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, E.O. K:son, Friherre, Häradshövding, 50-årsdag
Leijonhufvud, K.S.C:son, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Abraham, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Axel, Friherre, Agronom, Avliden
Leijonhufvud, Carl, Friherre, Kapten, Avliden
Leijonhufvud, Karl K:son, Friherre, Avliden
Leijonhufvud, Bror Abraham, Generallöjtnant, 60-årsdag
Leijonhufvud, Knut August, Kyrkoherde, Prost, Avliden
Leijonmarck, Gustaf, Intendent, Avliden
Leijonmarck, Carl, Kamrerare, Avliden
Leijonmarck, Johan Ludvig, Kanslisekreterare, Avliden
Leijonmarck, Evald, Major, Avliden
Leijonmarck, Carl, President Göta Hovrätt, Avliden
Leijonmarck, Sven, Överstelöjtnant, Avliden
Lejman, C.R.W., Hovrättsråd, Avliden
Lejonhufvud, Axel Gabriel, Ryttmästare, Avliden
Leksell, G.W., Överste, 70-årsdag
Lemchen, J.C., Generalmajor, Kommendant, Utnämning
Lemchen, Joachim Christoffer, Generalmajor, Avliden
Lemke, John, Hovrättsråd, Avliden
Lennander, Karl Gustaf, Professor, Avliden
Lennmalm, Frithiof, Professor, Med. Dr., Avliden
Lennman, Fredrik W., Amiral, Avliden
Leo, Henning, Generaldirektör, Avliden
Leopold, Carl Anders, Komminister, Avliden
Leth, Fredrik, Generallöjtnant, Generalfälttygm, Avliden
Leth, F.J., Gen.fälttygm, 60-årsdag
Lettström, Harald, Bankdirektör, Hovintendent, Avliden
Leufvén, Edvard J:son, Professor, Direktor, Avliden
Leuhusen, Fredrik, Friherre, Avliden
Leuhusen, Nils, Friherre, Överste, Avliden
Leuhusen, C.H.W., Friherre, Överste, Avliden
Leuhusen, C.W.H., Friherre, Överste, 70-årsdag
Leuhusen, Carl, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Leuhusen, Gustaf, Friherre, Överste, Avliden
Leuhusen, Gustaf, Friherre, Avliden
Leuhusen, R.W., Friherre, Kommendörkapten, 50-årsdag
Leuhusen, Edvard, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Leuhusen, F.W.O., Friherre, Riddarh.sekr, Utnämning
Leuhusen, G.W., Friherre, Justitieråd, Avliden
Leuhusen, Reinhold, Kommendörkapten, Avliden
Lewenhaupt, Sten, Amanuens, Avliden
Lewenhaupt, Casimir, Greve, Överste, Avliden
Lewenhaupt, Charles-Louis, Greve, Örlogskapten, Avliden
Lewenhaupt, Sten, Greve, Legationsråd, Avliden
Lewenhaupt, Sten, Greve, Avliden
Lewenhaupt, Mauritz, Greve, Ingenjör, Avliden
Lewenhaupt, Gustaf, Greve, Kabinettkammarh, Avliden
Lewenhaupt, Claes, Greve, Överhovjägmästare, Avliden
Lewenhaupt, Adolf, Greve, Kapten, Avliden
Lewenhaupt, Adam Ludvig, Greve, Överste kammarherre, Avliden
Lewenhaupt, Sixten, Greve, Överste, Avliden
Lewenhaupt, A.L.C., Greve, Riksheraldiker, 50-årsdag
Lewenhaupt, C.A.S.C.E., Greve, Kammarherre, Avliden
Lewenhaupt, Claes, Greve, Överstekammarjunkare, Avliden
Lewenhaupt, Gustaf, Greve, Avliden
Lewenhaupt, Gustaf, Greve, Avliden
Lewenhaupt, G.E., Greve, Avliden
Lewenhaupt, Eugéne, Greve, Avliden
Lewenhaupt, Erik, Greve, Ryttmästare, Avliden
Lewenhaupt, Erik, Greve, Löjtnant, Avliden
Lewenhaupt, Eric G.A., Greve, Avliden
Lewenhaupt, Claes A.C., Greve, Ryttmästare, Avliden
Lewenhaupt, C.M.C., Greve, Kassadirektör, Avliden
Lewenhaupt, Charles Auguste, Greve, Kapten, Avliden
Lewenhaupt, Gustaf Adolf, Greve, Avliden
Lewenhaupt, Carl-Gustaf, Greve, Major, Avliden
Lewenhaupt, Knut C:son, Greve, Avliden
Lewenhaupt, S.O.C.C.E., Greve, 60-årsdag
Lewenhaupt, Carl-Axel, Greve, Kammarherre, Avliden
Lewenhaupt, Carl Johan, Greve, Major, Avliden
Lewenhaupt, Carl, Greve, Major, Avliden
Lewenhaupt, Gustaf A., Greve, Överste, Avliden
Levertin, Oscar, Författare, Foto
Levertin, A.P., Med.Dr., Docent, 70-årsdag
Levertin, Alfred, Med.Dr., Avliden
Levin, Herman Olof, Lektor, Teol.Dr., Avliden
Levin, Sven, Överstelöjtnant, Avliden
Lewin, G., Revisionssekreterare, Avliden
Levinson, Karl, Landshövding, Avliden
Leyonmarck, Otto Hjalmar, Kgl sekter, Avliden
Leyonmark, O.Hj., K. Sekr, Godsägare, 60-årsdag
Liberg, Gunnar, Bruksägare, Avliden
Lidén, Arvid, Landshövding, Avliden
Lidforss, Erik, Advokat, Avliden
Lidforss, B., Docent, Utnämning
Lidforss, V. Edvard, Professor, 75-årsdag
Lidin, Ernst, Läkare, Livmedikus, Avliden
Lidman, Sven, Författare, Avliden
Lidströmer, Gustaf, Landssekreterare, Avliden
Liedbeck, Sven, Lantmätare, Avliden
Liedberg, Gösta, Godsägare, Avliden
Liedberg, P.O., Ryttmästare, Godsägare, Avliden
Liedgren, Emil, Professor, Diktare, Avliden
Liepe, Gunnar, Direktör, Avliden
von Liewen, C.W., Friherre, Skeppsredare, 60-årsdag
von Liewen, C.W., Skeppsredare, Avliden
Lilienberg, Erik, Häradshövding, Avliden
Lilienberg, Carl, Häradshövding, Avliden
Lilienberg, A.A., Häradshövding, Revisionssekreterare, Avliden
Lilienberg, A.A., Häradshövding, 80-årsdag
Lilienberg, G.R., Justitieråd, 70-årsdag
Lilienberg, Robert, Justitieråd, Avliden
Lilienberg, Nils, PresidentGöta Hovrätt, Avliden
Liliequist, Gustaf, Häradshövding, Avliden
Lilja, S.A., Landssekreterare, 50-årsdag
Lilja, Sten, Landssekreterare, Avliden
Liljedahl, Ernst, Kapten, Författare, Avliden
Liljefors, Bruno, Konstnär, Målare, Avliden
Liljefors, Bruno, Konstnär, Målare, Foto
Liljeholm, Filip, Fil. Dr.,
Liljencrants, Johan, Friherre, Fil.Dr., Avliden
Liljencrantz, Wilhelm, Friherre, Avliden
Liljencrantz, Carl August S:son, Friherre, Kapten, Avliden
Liljencrantz, Axel, Friherre, Bibliotekarie, Avliden
Liljencrantz, Carl, Friherre, Kommendörkapten, Avliden
Liljencrantz, Edvard, Friherre, Överste, Avliden
Liljenroth, Georg, Överste, Avliden
Liljenroth, G., Överste, 70-årsdag
Liljenstolpe, Axel, Godsägare, Avliden
Liljenstolpe, Klas Axel Gustaf, Kapten, Avliden
Liljenstolpe, O.J., Major, Avliden
Liljenstolpe, C.G., Överstelöjtnant, Avliden
Liljeqvist, Efraim, Professor, Avliden
Liljesköld, K.A., Häradshövding, 75-årsdag
Liljesköld, Karl Adolf, Häradshövding, Avliden
Liljesköld, Karl Adolf, Häradshövding, 70-årsdag
Liljesköld, Carl Axel, Ingenjör, Avliden
Liljestrand, Trygve, Direktör, Avliden
Liljewalch, Edvard, Grosshandlare, 75-årsdag
Liljewalch, Edward, Legationssekreterare, Avliden
Lilliebjörn, Uno, Major, Avliden
Lilliecreutz, A.M., Bruksägare, Avliden
Lilliecreutz, Fritz, Direktör ASEA, Avliden
Lilliecreutz, Jacob, Friherre, Avliden
Lilliecreutz, Magnus, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Lilliecreutz, Carl-Axel, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Lilliecreutz, Henrik, Friherre, Major, Avliden
Lilliecreutz, Peder, Friherre, Förs.direktör, Avliden
Lilliecreutz, A.M.L., Friherre, Godsägare, 60-årsdag
Lilliecreutz, Fabian, Friherre, Major, Avliden
Lilliecreutz, H.S.G., Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Lilliecrona, Caspart, Jägmästare, Avliden
Lilliehorn, Pehr, Revisor, Avliden
Lilliehök, Hugo Allan, Kapten, Avliden
Lilliehöök, Nils Olof, Advokat, Jur.kand., Avliden
Lilliehöök, John W:son, Civilingenjör, Avliden
Lilliehöök, Malcolm, Direktör, Avliden
Lilliehöök, Seved, Direktör, Kapten, Avliden
Lilliehöök, Johan, Generalkonsul, Avliden
Lilliehöök, Gösta, Generallöjtnant, Avliden
Lilliehöök, Lennart, Generallöjtnant, Avliden
Lilliehöök, John Fredrik, Generalmajor, Avliden
Lilliehöök, J.F., Generalmajor, 75-årsdag
Lilliehöök, Bertil, Godsägare, Avliden
Lilliehöök, Carl Malkolm, Hofmarskalk, 60-årsdag
Lilliehöök, Malcolm, Hovmarskalk, Avliden
Lilliehöök, Malcolm W:son, Jägmästare, Avliden
Lilliehöök, Svante L:son, Jägmästare, Avliden
Lilliehöök, Gösta Malcolm, Kapten, Avliden
Lilliehöök, Anders, Kapten, Avliden
Lilliehöök, B.C.J., Kapten, Avliden
Lilliehöök, Gregory, Kapten, Avliden
Lilliehöök, Carl, Kapten, Avliden
Lilliehöök, Gustaf W:son, Kommendörkapten, Avliden
Lilliehöök, W, Major, Avliden
Lilliehöök, Eric B:son, Major, Arkitekt, Avliden
Lilliehöök, David, Major, Avliden
Lilliehöök, Carl Johan, Major, Avliden
Lilliehöök, H.H., Marinöverdirektör, 65-årsdag
Lilliehöök, Hugo Hjalmar, Marinöverdirektör, Avliden
Lilliehöök, Gösta Arvid, Major, Avliden
Lilliehöök, Fredrik, Professor, Avliden
Lilliehöök, C.S., Överste, 70-årsdag
Lilliehöök, Claes Sixten, Överste, Avliden
Lilliehöök, Erik Gustaf, Överste, Avliden
Lilliehöök, Bertil, Överste, Avliden
Lilliehöök, Hugo, Överstelöjtnant, Avliden
Lillieros, Johan, Rådman, Avliden
Lilliesköld, Oscar, Advokat, Avliden
Lilliesköld, Carl-Olof, Direktör Fångv.st, Avliden
Lilliesköld, Arvid, Domänfiskal, Avliden
Lilliesköld, Arvid, Häradshövding, Avliden
Lilliesköld, J.G., Major, Avliden
Lilliesköld, Jesper, Sekreterare, Avliden
Lilliestierna, Helge, Godsägare, Avliden
Lilliestierna, Hjalmar, Överläkare, Avliden
Lilliestierna, A Henrik Hj., Överstelöjtnant, Avliden
Lilliestråle, Joachim W.R., Direktör, Avliden
Lilliestråle, N.F., Rektor, Avliden
Lilliestråle, R.W., Ryttmästare, Avliden
Lilliestråle, R.W., Ryttmästare, 75-årsdag
Lilliesvärd, C.J., Grosshandlare, Avliden
Lilliesvärd, Carl Johan, Grosshandlare, Avliden
Lilljebjörn, Eric Gustaf, Adjunkt, Avliden
Lilljebjörn, Carl, Överstelöjtnant, Avliden
Lilljeborg, Wilhelm, Professor, Avliden
Lilljekvist, Fredrik, Byggnadsråd, Avliden
Lind, Erik, Justitieråd, Avliden
Lind, Vilhelm, Major, Avliden
Lind, Josef, Rektor, Avliden
Lind, Frans August, Rådman, Avliden
Lind af Hageby, Ernst, Major, Avliden
Lind af Hageby, Ernst, Överste, Avliden
Lindahl, Erik, Professor, Avliden
Lindberg, August, , Avliden
Lindberg, Hugo, Advokat, Avliden
Lindberg, Henry, Amiral, Avliden
Lindberg, L., Biskop, Avliden
Lindberg, Bernhard, Borgmästare, Avliden
Lindberg, Henry, Byråchef, Avliden
Lindberg, Nils, Domare, Avliden
Lindberg, Garibaldi, Konstnär, Avliden
Lindberg, K.L., Kyrkoherde, Kontraktsprost, 50-årsdag
Lindberg, Elof, Landshövding, Avliden
Lindberg, Erik, Professor, Avliden
Lindberg, O.E., Professor, Avliden
Lindberg, A., Skådespelare, 65-årsdag
Lindberg, Ernst, Syssloman, Avliden
Lindblom, Albin, Inspektör, Avliden
Lindblom, Johannes, Professor, Avliden
Lindblom, Gerhard, Professor, Avliden
Lindblom, Andreas, Professor, Nordiska museet, Avliden
Lindborg, Gustaf, Rektor, Avliden
Lindby, Sigge, Häradshövding, Avliden
Lindbäck, Karl Georg, Justitieråd, Avliden
Linde, Lorentz von der, Fältmarskalk, Riksråd, Levn.beskr
Lindeberg, Sven J., Bankinspektör, Avliden
Lindeberg, Erik F.L., Landshövding, Avliden
Lindeberg, Hjalmar, Revisor, Avliden
Lindegren, Erik, Författare, Svenska Akademi, Avliden
Lindén, Birger, Arkivarie, Fil.Kand, Avliden
Lindencrona, August Theodor, Bankdirektör, 85-årsdag
Lindencrona, Aug Theod, Bankdirektör, Avliden
Lindencrona, G.C.A., Byråchef, Avliden
Lindencrona, Lars Gudmund, Hovrättsråd, Avliden
Lindencrona, Gudmund, Häradshövding, Avliden
Lindencrona, Carl And Gust, Major, Västgöta regeme, Avliden
Lindencrona, Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
Lindencrona, K A Fredrik, Överstelöjtnant, Avliden
Linder, William, Borgmästare, Statsråd, Avliden
Linder, Ernst, General, Avliden
Linder, Wilhelm, Generaldirektör, Avliden
Linder, Sven, Professor, Avliden
Linderdahl, Nils, Kapten, Avliden
Linderholm, Emanuel, Professor, Avliden
Linders, Sven, Domänintendent, Jordbruksminister, Avliden
Linders, Edvard, Byråchef, Avliden
Linders, Jacob, Häradshövding, Avliden
Lindgren, Sven Gerhard, Advokat, Avliden
Lindgren, Adolf Mauritz, Arkivarie, Avliden
Lindgren, Arvid, Häradshövding, Avliden
Lindh, August, Komminister, Avliden
Lindhagen, Carl, Borgmästare, Avliden
Lindhagen, Arthur, Hovr.president, Avliden
Lindhagen, Albert Israel, Kansliråd, Avliden
Lindhé, Hjalmar, Kapten, Avliden
Lindholm, Karl Josef, Borgmästare, Avliden
Lindholm, Berndt, Konstnär, Landskapsmålare, Avliden
Lindhult, Niklas, Kanslisekreterare, Avliden
Lindman, Arvid, , Avliden
Lindman, Arnold, Hovrättsråd, Avliden
Lindman, Axel, Konstnär, Målare, Avliden
Lindman, Carl, Professor, Intendent, Avliden
Lindorm, Erik, Författare, Avliden
Lindquist, David, Biskop, Avliden
Lindquist, Nils, Byråsekreterare, Avliden
Lindquist, Gösta, Häradshövding, Avliden
Lindqvist, Gustaf, Borgmästare, Avliden
Lindqvist, Herman, LO-ordförande, Avliden
Lindqvist, Natan, Professor, Avliden
Lindroth, Hjalmar, Professor, Avliden
Lindskog, Alarik, Auditör, Avliden
Lindskog, Claes, Professor, Avliden
Lindstedt, Gustaf F., Lagman, Avliden
Lindstedt, Anders, President, Avliden
Lindström, Claes, Amiral, Avliden
Lindström, N.J.O. Herman, Biskop, Levn.beskr
Lindström, N.J.O. Herman, Biskop, Teol & Fil Dr, 65-årsdag
Lindström, N.J.O., Biskop, Växjö stift, Avliden
Lindström, Einar, Ingenjör, Avliden
Lindström, Karl Emil, Landssekreterare, Avliden
Lindström, Per Elof, Redaktör, Avliden
Lindström, Albert, Överdirektör, Avliden
Lindström, Gösta, Överläkare, Avliden
Lindvall, Henrik, Häradshövding, Avliden
Lindwall, Gustaf, Häradshövding, Avliden
Lingman, John, Landshövding Gävleborg, Avliden
Linnér, Sigfrid, Landshövding, Avliden
Linroth, Klas, Generaldirektör, Avliden
Linroth, K.M., Generaldirektör, 65-årsdag
Lithander, P. Em., Riksdagsman FK, Avliden
Lithander, Edvard, Direktör, Avliden
Livijn, C.G.N., Hovrättsråd, Avliden
Lizell, Gustaf, Professor, Domprost, Avliden
Ljung, Sven, Fil. Dr., Avliden
Ljungberg, Erik Johan, Disponent, St Kopparberg, 65-årsdag
Ljungberg, L.C.D., Hovrättssekrete, 50-årsdag
Ljungberg, Louis, Hovrättssekrete, Avliden
Ljungberg, Ernst, Häradshövding, Avliden
Ljungberger, Bengt, Direktör, Avliden
Ljungberger, Erik, Redaktör, Avliden
Ljunggren, Gustaf, Biskop, Avliden
Ljunggren, Nils, Justitieråd, Avliden
Ljunggren, Evald, Överbibliotekarie, Avliden
Ljunglund, Leonard, Redaktör, Avliden
Ljungman, Tore, Hovrättsråd, Avliden
Ljungström, Fredrik, Tekn.Dr., Avliden
Looström, Karl Ludvig, Intendent, Hyllning
Looström, C Ludvig, Intendent, Nationalmuseet, 60-årsdag
Looström, Ludvig, Överintendent, Avliden
Loriche, Karl, Major, Avliden
Lorichs, Ludvig, Godsägare, Avliden
Lorichs, Hjalmar, Major, Avliden
Lothigius, C.A.R., Borgmästare, Avliden
Lothigius, Carl Axel R., Just.borgm, 65-årsdag
Lothigius, L. Wilhelm S., Landshövding, 70-årsdag
Lothigius, Wilhelm, Landshövding i Älvsborgs län, Avliden
Lothigius, Carl, Överstelöjtnant, Avliden
Lovén, J.H., , Avliden
Lovén, Christian, Byråchef, Avliden
Lovén, Sven, Generalkonsul, Avliden
Lovén, Fritz, Generalmajor, Avliden
Lovén, L.F., Generalmajor, 65-årsdag
Lovén, F. August, Skogschef, Avliden
Lovén, Christian, Överste, Avliden
Lovén, P.C.L., Överste, 70-årsdag
Lovén, Fredrik, Överste, Avliden
Lovisin, C. G:son, Friherre, Kapten, 70-årsdag
Lovisin, C.G., Kapten, Avliden
Lowisin, Eric, Friherre, Godsägare, Avliden
Lowisin, Gerdt, Friherre, Godsägare, Avliden
Lowisin, C., Överste, Avliden
Ludendorff, General, Foto
Lundahl, J.A., Hovrättspreside, Avsked
Lundberg, A.M., Borgmästare, 90-årsdag
Lundberg, Otto Victor, Borgmästare, Avliden
Lundberg, Carl Johan Tage, Hovjägmästare, Major, Avliden
Lundberg, Karl Wilhelm, Hovr.arkivarie, Avliden
Lundberg, Theodor, Konstnär, Foto
Lundberg, Gustaf, Professor, Rektor, Avliden
Lundberg, Victor, Skådespelare, Avliden
Lundbergh, Ragnar, Hovrättsråd, Avliden
Lundblad, Erik, Borgmästare, Avliden
Lundbohm, Hjalmar, Doktor, Geolog, Avliden
Lundborg, Herman, Professor, Avliden
Lundeberg, Kristian, Brukspatron, Avliden
Lundeberg, Christian, Brukspatron, Avliden
Lundeberg, C., Bruksägare, Statsminister, Utnämning
Lundeberg, A.E., Kapten, 50-årsdag
Lundeberg, Christian, Statsminister, Talman FK, Avliden
Lundeberg, Gerdt, Överste, Avliden
Lundegård, Axel, Författare, Avliden
Lundegård, Justus, Konstnär, Avliden
Lundell, Birger, Postassistent, Avliden
Lundell, Johan, Professor, Avliden
Lundevall, Adolf, Regeringsråd, Avliden
Lundgren, K.O., Fhsk.förest, Riksdagsman AK, Utnämning
Lundgren, Hjalmar, Museichef, Avliden
Lundh, Nils Wilhelm, Författare, Avliden
Lundh, Erik, Landshövding Kronobergs län, Avliden
Lundholm, Ernst, Lektor, Avliden
Lundin, Carl Johan, Postmästare, Avliden
Lundmarker, Carl, Häradshövding, Avliden
Lundquist, Thomas, Borgmästare i Skellefteå, Avliden
Lundquist, Oscar, Disponent, Avliden
Lundquist, Tage, Hovrättsråd, Avliden
Lundquist, Carl Gustaf, Professor, Avliden
Lundquist, E.G., Skriftställare, 60-årsdag
Lundquist, Ernst, Skriftställare, Avliden
Lundqvist, Carl, Advokat, Avliden
Lundqvist, Emil, Disponent, Avliden
Lundqvist, A.A., Glasslipare, Riksdagsman AK, Utnämning
Lundqvist, Carl Fredrik, Operasångare, Avliden
Lundqvist, Nils, Rektor, Avliden
Lundqvist, Karl Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
Lundstedt, Vilhelm, Professor, Avliden
Lundstedt, Herman, Rådman, Avliden
Lundström, Magnus, Författare, Avliden
Lundström, Åge, Generalmajor, Avliden
Lundström, Gunnar, Häradshövding, Avliden
Lundström, I., Kanslisekreterare, Humorförfattare, 70-årsdag
Lundström, Ernst, Konstnär, Avliden
Lundström, Gustaf Adolf, Major, Avliden
Lundström, Vilhelm, Professor, Avliden
Lundström, Anders Herman, Professor, Avliden
Lundström, Anders Herman, Professor, Levn.beskr
Lundström, Isidor, Sekreterare, Avliden
Lundström, Algot, Överstelöjtnant, Avliden
Lundvall, Björn, Hovrättsråd, Avliden
Lundvall, Fabian, Överstelöjtnant, Avliden
Lundvik, Vilhelm, Landshövding, Statsråd, Avliden
Luterkort, Salli, Häradshövding, Avliden
Luthander, Albert T., Ingenjör, Avliden
av Luxemburg, Storhertiginna, Tronbestigning
Lybeck, Otto, Amiral, Avliden
Lybeck, Gunnar, Civilingenjör, Avliden
Lybeck, John, Kammarrättsråd, Avliden
Lybeck, Bertil, Konstnär, Avliden
Lübeck, Sven, Landshövding, Avliden
Lybecker, Axel, Friherre, Avliden
Lyberg, Ernst, Statsråd, Avliden
Lysén, Ivar, Kapten, Avliden
Lyström, Axel, Generallöjtnant, Avliden
Lyth, Per Gustaf, Lektor, 60-årsdag
Lyth, P.G., Lektor, Fil.Dr., Avliden
Lyttkens, Yngve, Advokat, Författare, Avliden
Lyttkens, August, Byråchef, Avliden
Lyttkens, Ivar, Kansliråd, Avliden
Låftman, Herman, Överste, Avliden
Låftman, Folke, Överstelöjtnant, Avliden
Läffler, Leopold Fredrik, Professor, Avliden
Löfgren, Eliel, Advokat, Avliden
Löfgren, Albert, Civilingenjör, Avliden
Löfgren, Erik O., Fil. Dr., Avliden
Löfgren, Ernst A., Häradshövding, Avliden
Löfgren, Torsten, Landshövding Jämtland, Avliden
Löfgren, Carl Gustaf, Major, Avliden
Löfgren, Carl Frithiof, Överstelöjtnant, 70-årsdag
Löfgren, Frithiof, Överstelöjtnant, Avliden
Löfstedt, Einar, Professor, Avliden
Löfstedt, H.E.H., Professor Lunds universitet, Utnämning
Löfström, Karl, Hovintendent, Avliden
Lönegren, Ernst, Biskop, Avliden
Lönnberg, Einar, Professor, Avliden
Löthner, Olof, Lagman, Avliden
Löthner, Fridolf, Major, Avliden
Löwegren, M.K., Professor, Avliden
Löwen, Gerhard, , Foto
Löwen, Carl-Axel, Friherre, Avliden
Löwen, Gerhard, Friherre, Envoyé, Avliden
Löwen, Otto, Friherre, Major, Avliden
Löwen, Fritz, Greve, Avliden
Löwenadler, Fredrik, Kammarherre, Avliden
Löwenborg, Arvid, Generalkonsul, Kapten, Avliden
Löwenborg, Otto, Tullkontr, Avliden
Löwenborg, Fredrik Wilhelm, Överste, Avliden
Löwenhielm, C.A., Lantmätare, 1:e, Avliden
Löwenhielm, Carl Gustaf, Arkivarie, Fil.Lic., Avliden
Löwenhielm, Bertil, Byrådirektör, SJ, Avliden
Löwenhielm, Carl-Fredrik, Direktör, Avliden
Löwenhielm, Carl Axel, Expeditionschef, Avliden
Löwenhielm, Engelbrecht, Jägmästare, Avliden
Löwenhielm, Crispin, Kapten, Avliden
Löwenhielm, Birger, Kapten, Avliden
Löwenhielm, Stig, Lagman, Avliden
Löwenhielm, Karl Gustaf, Landshövding, Gbgbilder
Löwenhielm, Crispin August, Lantmätare, Avliden
Löwenhielm, Hugo, Major, Avliden
Löwenhielm, Crispin, Major, Avliden
Löwenhielm, Gösta, Major, Avliden
Löwenhielm, Ernst, Myntkamrerare, Avliden
Löwenhielm, Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
Löwenhjelm, G.A., Kammarherre, Överste, 70-årsdag
Löwenhjelm, Carl, Överläkare, Avliden
Löwenhjelm, Gustaf, Överste, Avliden
Lövenstierne, Johan Gravenhorst, Överstelöjtnant, Avliden
Lövgren, N., Biskop, 60-årsdag
Lövgren, Nils, Biskop, Teol.Dr., Avliden
Lövgren, Oscar W., Landshövding, Avliden
Löwgren, Johan Gustaf, Doktor, Avliden

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Lagergren, Knut Helmer, postmästare. 17:471-146
Lagerlöf, Erland Magnus, bruksförvaltare. 10:119-61
Lagrelius, Axel, överintendent. 16:401-126
Larson, Ernst Henrik, bruksdisponent. 13:269-96
Larsson, Erik Gustaf, ingenjör, kontorschef. 5: 229-34
Lauritzen, Holger, bankdirektör 19:99-203
Leffler, Johan Albert, professor. 3:127-18
Leijonhufvud, Stig, frih., bergsingeniör 19:95-202
Lemoine, Siff er, byrådirektör 19:13-180
Leander, Carl Fridolf 29:15
Lewander, Adolf Fredrik Charles Emil, bruksdisponent. 17:477-147
Lewenhaupt, Charles Auguste S:son, kapten. 10:87-54
Lewenhaupt, Knut 20:7-208
Liedbeck, Sven Hellen, kommissionslantmätare. 5:213-31
Liljefors, Pontus, fil lic. 14:307-105
Lindberg, Gustaf, direktör. 1:29-5
Lindberg, Hakon, läkare. 15:321-108
Lindberg, Lars Uno Reinhold, bruksägare. 7:21-39
Lindberg, Thore Adam Vilhelm, bruksägare. 4:163-24
Lindblad, Axel Rudolf, fil dr. 16:391-125
Lindén, Arthur, direktör. 16:375-122
Lindén Oscar 29:43
Lindh, August, komminister, 16:419-130
Lindström, Carl Arvid, professor. 16:383-124
Lindström, John 20:27-213
Ljung, Alfred, läkare 19:61-192
Ljung, Jonas A 29:27
Ljungman, Andreas, direktör. 12:175Nr76
Ljunglöf, Robert, grosshandlare 19:47-187
Ljungström, Emil, bruksdisponent 19:33-184
Lundberg, Gustaf Johan, bergsingenjör. 13:213-86
Lundberg, Sven Emil, direktör. 17:499-151
Lundberg, Sven Karl Johan, direktör. 17:489-148
Lundgren, Alfred, överdirektör 19:3-177
Lundquist, Carl Fredrik, bruksägare. I:181-26
Lundqvist, Emil, bruksdisponent. 14:303-104
Lübeck, Sven Edvard Julius, landshövding. 13:247-92

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Laberg
Lacour
Lafrensen
Lafuerentzen
Lafverentzen
Lagerberg
Lagerbom
Lagercrona
Lagerfelt
Lagerholm
Lagerman
Lagermarck
Lagerstedt
Lagerstolpe
Lagerwall
Laggwre
Lagman
Lalin
Lam
Lamb
Lambeck
Lamberg
Lampa
Lampalius
Lampe
Lan
Landahl
Landström
Landt
Landtberg
Lang
Langbom
Lange
Langenberg
von Langenborg
Langgren
Langström
Lantberg
Lantz
Lar
Larelius
Lasqwist
Lasrensen
Laurell
Lauren
Laurent
Lausman
Laverensen
Lax
Laxfelt
Leander
Leblein
Lefebure
Leffler
Lefwerts
Leger
Legideon
Lehman
Leibing
Leibke
Lejon
Lejonankar
Lejonflycht
Lejonhardt
Lejonholm
Lejonschöld
Lejonstedt
Leman
Lembke
Lemming
Lemoin
Lemon
Lenæsius
Lenbackson
Lenbaksson
Lenberg
Lenbom
Lenelins
Lenell
Lenerström
von Lengerken
Léngren
Lenman
Lenning
Lenström
Lentz
Lerander
Lerbeck
Lerberg
Lerman
Leruni
Leschner
Lesle
Lestbom
Lettström
Leuchovja
Leukovius
Lewall
Levander
Levania
Leweno
Lewert
Levin
Lewin
Levonia
Levonius
Lexander
Leyel
Leyon
Liberg
Lichan
Lickberg
Lidbeck
Lidberg
Lideman
Lidgren
Lidiin
Lidin
Lidman
Lidström
Liedberg
Liedell
Liedström
Liendenberg
Liffman
Lifgren
Lifländer
Lifström
Likborg
Lilieswärd
Lilja
Liljeberg
Liljeblad
Liljegren
Liljenstedt
Liljequist
Liljesten
Lillberg
Lille
Lilleberg
Lillia
Lilliander
Lillieberg
Lillieblad
Lilliecrona
Lilliefelt
Lilliegren
Lilliehorn
Lilliemarck
Lillieros
Lilliesfelt
Lilliesvärd
Lillja
Lilljeberg
Lilljegren
Lillström
Limberg
Limmell
Limnell
Linbeck
Linberg
Linblad
Linblom
Linbom
Linborg
Linck
Lind
Lindahl
Lindal
Lindberg
Lindberger
Lindblad
Lindblom
Lindbom
Lindborg
Lindcreutz
Lindeberg
Lindeen
Lindegren
Lindelöf
Lindeman
Lindenberg
Linderberg
Linderstedt
Lindgren
Lindh
Lindhielm
Lindholm
Lindin
Lindlöf
Lindman
Lindmarck
Lindmark
Lindner
Lindquist
Lindqvist
Lindqwist
Lindrorh
Lindroth
Lindsin
Lindskog
Lindstedt
Lindsten
Lindström
Lindtström
Lindwall
Lindzell
Lingman
Lingren
Lingvit
Linman
Linmarck
Linnerhielm
Liungberg
Liunggren
Linngquist
Linngren
Linning
Linquist
Linroth
Linsander
Linsberg
Linström
Lintner
Lipfs
Liptovius
Lirell
Lisander
Liskov
Lissander
Lisström
Listen
Liteen
Lithelius
Lithman
Lithou
Litke
Litman
Litsberg
Littia
Littman
Littsilgas
Litzander
Liung
Liungberg
Liungberger
Liungdahl
Liunggren
Liungman
Liungqvist
Liungström
Lixell
Ljungquist
Loberg
Lobyler
Locander
Lochner
Loco
Lodin
Loding
Loffman
Lofstedt
Lohe
Lohm
Lohman
Lohnis
Lokilus
Loman
Lomeen
Londe
Londicer
Long
Longman
Lonholm
Loo
Loos
Lorentz
Lorich
Losch
Losk
Lostierna
Loström
Lothsack
Lotten
Lov
Low
Lovisin
Ludvig
Luhr
Lunbom
Lund
Lundahl
Lundbeck
Lundberg
Lundberg
Lundbiörk
Lundblad
Lundbom
Lundeberg
Lundeen
Lundell
Lunden
Lundén
Lundgren
Lundgrén
Lundholm
Lundien
Lundlöf
Lundman
Lundmarck
Lundquist
Lundstedt
Lundsten
Lundström
Lundvall
Lungquist
Lunmark
Lustig
Luthell
Luthman
Lutken
Lutringhansen
Luttels
Luttrop
Lybeck
Lycke
Lyckman
Lydeman
Lydich
Lydman
Lynning
Lysing
Lyth
Lüthof
Lytkeman
Lång
Långström
Lärcka
Löf
Löfberg
Löfblad
Löfbom
Löfdahl
Löfgren
Löfhman
Löfling
Löflund
Löfman
Löfmarck
Löfstedt
Löfström
Löfvenhielm
Löfwenhielm
Lök
Lönberg
Lönbom
Lönborg
Löngren
Lönrose
Lönroth
Lörman
Lötberg
Löthberg
Löven
Löwen