GFs övriga samlingar: Namn M

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klick på namnen ger information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Maasch Tyskland
Mackenzie 1749 Skottland
Maclean 1620 Skottland
Maechel Tyskland
Magnus 1779 Strelitz
Maidel Estland
Makkarr
Malmsten Tyskland
Maneke 1867 Stockholm
Marcklin 1784
Marcks von Reutlingen  Würtenberg
Marcus 1779 Tyskland
von Marquard  1674 Tyskland
Martinelle 1627
Mascoll 15– Skottland
Mash Tyskland
Massback Tyskland
Matern 16– Lipstadt, Pommern
Matern 16– Lipstadt, Preussen
Matsson Vismar, Tyskland
Mattson 1650 Holland
Mattsson Finland
Maule 1731 Skottland
Mc Key Skottland
Meck 1650 Schlesien
Mehks Tyskland
von Meibaum  Tyskland
Meidinger 1744 Tyskland
Meijer 1648 Tyskland
Meijer Finland
von Meijer  Westphalen
Mein Tyskland
Mel Frankrike
Mellin Italien
Memsen 1820 Böhmen
von Mentzer  Tyskland
Merckel Tyskland
Mesterton 1658 Holland
Metzger Tyskland
Meurman Tyskland
Meyer 1790 Strelitz
Michel Tyskland
Misch  Lütich el Sachsen
Miulenbruch
Mobach 1600 Tyskland
Modée 1596 England
Molett Frankrike
Momma  Aachen
Monij 1640
Montgomery 1720 Skottland
Morbäck
Moreus 1743
Mozart Tyskland
Munter 1894 Norge
Munthe  Flandern
Murray  Tyskland
Mustzinski 1886 Augustow, Polen
Myhr 15– Skottland
Mylasz Tyskland
von Mülenfelts
Müller Tyskland
Müller 1620 Lüneburg
Münck Danmark
Münter Lübeck, Tyskland
Mähler 1750 Tyskland
Möldener Tyskland
Möller 1533
Möller Lübeck
Möller Tyskland
Möller 1621 Livland
Möller 1757 Preussen
Möller Hannover
von Möller
Mörner af Morlanda 1597 Brandenburg
von Mörner  1597 Mark-Brandenburg

 

Adelborgs klippsamling "Kända döda"

Macfie, R., Disponent, 70-årsdag
Magnusson, Karl, Talman, Avliden
Magnusson d.ä., Ernst Otto, v. Talman, Avliden
Maijström, Birger, Marinöverdirektör, Avliden
Malm, Fredrik, Byråchef, Avliden
Malm, August Hugo, Fiskeriintendent, Fil.Dr., Avliden
Malm, Olof B., Generallöjtnant, Avliden
Malm, Olof, Generalmajor, 57-årsdag
Malm, Johan T., Kontraktsprost, Teol.Dr., 65-årsdag
Malm, Gösta, Landshövding, Statsråd, Avliden
Malmar, Folke, Envoyé, Avliden
Malmberg, Bertil, , Avliden
Malmberg, Harald, Generaldirektör, Avliden
Malmberg, Harald, Generalmajor, Avliden
Malmberg, Ernst, Skriftställare, Kapten, Avliden
von Malmborg, Fredrik, Godsägare, Avliden
von Malmborg, O.A., Kapten, 50-årsdag
von Malmborg, Karl, Kapten, Avliden
von Malmborg, Oscar, Kommendörkapten, Avliden
Malmborg, Adolf, Landshövding, Överste, Avliden
Malmborg, E.A., Landshövding, 70-årsdag
Malmborg, Ivar J:son, Lektor, Avliden
von Malmborg, Fredrik, Major, Avliden
von Malmborg, Otto, Major, Avliden
af Malmborg, Magnus, Rektor, Avliden
von Malmborg, Åke, Vägdirektör, Major, Avliden
Malmén, Carl, Kommerseråd, Avliden
Malmer, Ivar, Överdirektör, Avliden
Malmeström, Eils, Biskop, Växjö stift, Avliden
Malmgren, Robert, Professor, Avliden
Malmgren, G.R., Professor Lunds universitet, Utnämning
Malmquist, Yngve, Borgmästare, Avliden
Malmroth, Carl, Landshövding, Avliden
Malmstedt, B.J.A., Lektor, Fil.Dr., 60-årsdag
Malmsten, Carl, Professor, Avliden
Malmström, Birger, Häradshövding, Avliden
Malmström, Carl Gustaf, Statsråd, Riksantivarie, Avliden
Manby, Adolf, Landsfiskal, Avliden
Manderström, Gustaf Adolf, Friherre, Kapten, Avliden
Manderström, Carl Fredrik, Friherre, Avliden
Mannerfelt, Erik Gustaf, Godsägare, 65-årsdag
Mannerfelt, Otto, Kapten, Avliden
Mannerfelt, Carl Erik August, Landshövding, Avliden
Mannerfelt, Fredrik, Major, Avliden
Mannerfelt, Bengt, Provinsialläkare, Avliden
Mannerfelt, Måns, Skriftställare, Kapten, Avliden
Mannerfelt, Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
Mannerheim, Johan, Friherre, Direktör, Avliden
Mannerskantz, Axel, Kapten, Avliden
Mannerskantz, Fredrik Mikael, Major, Godsägare, Avliden
Mannerstedt, Viktor, Överstelöjtnant, Avliden
Mannerstråle, Otto, Civilingenjör, Avliden
Mannerstråle, Kurt, Kammarherre, Avliden
Mannerstråle, Fredrik, Kapten, Avliden
Mannerstråle, Gustaf, Major, Avliden
Mannerstråle, C.H., Överstelöjtnant, Avliden
Mannheimer, Otto, Häradshövding, Avliden
Manuel, Ex-Konung, Förmälning
Marcks von Würtemberg, Erik, Friherre, Avliden
Marcks von Würtemberg, Klas Erik, Friherre, Överste, Avliden
Marcks von Würtemberg, M.W.E., Friherre, Avliden
Marcks von Würtemberg, Robert, Friherre, Överste, Avliden
Marcks von Würtemberg, U.A.R.Jerome, Friherre, Avliden
Maria, Prinsessa, Foto
Maria, Prinsessa, Porträtt
Maria, Storfurstinna, Foto
Margareta, Kronprinsessa, Foto
Margareta, Kronprinsessa, Levn.beskr
Markström, David Julius, Borgmästare, Avliden
Martin, Georg, Advokat, Avliden
Martin, Fredrik, Doktor, Avliden
Martin, Erik, Häradshövding, Avliden
Martin, Carl, Professor, Avliden
Martin, Frank, Ryttmästare, Avliden
Martinsson, Harry, Författare, Sv. Akademin, Avliden
Mary, Prinsessa, Foto
MasOlle, Helmer, Konstnär, Avliden
Masreliez, Gustaf, Häradshövding, Avliden
Masreliez, Karl, Rådman, Avliden
von Matern, C.R., Bankdirektör, 50-årsdag
von Matern, John A., Direktör, Avliden
von Matern, A.F., Generallöjtnant, Utnämning
von Matern, Axel, Generallöjtnant, Avliden
von Matern, Knut, Häradshövding, Avliden
von Matérn, Harald, Läkare, Med.Lic., Avliden
Matson, L.P. Reinhold, Kyrkoherde, Avliden
Maule, John, Major, Avliden
Maule, John, Överste, Avliden
May, John, Generaldirektör, Avliden
Mazer, Theodor, Hovpredikant, Adjunkt, Avliden
von Mecklenburg, Axel, Friherre, Hovmarskalk, Avliden
von Mecklenburg, Fredrik, Kammarherre, Avliden
Medin, Oskar, Professor, Läkare, Avliden
Meijer, Bernhard, Fil Dr, Avliden
Meister, A.A., Överste, Utnämning
Meister, Axel August, Överste, Avliden
Melander, J M Richard, Major, Avliden
Melander, Emil, Överste, Avliden
Melén, Gustaf, Häradsskrivare, Avliden
Melin, Karl Alfred, Lektor, Avliden
Melin, K.A., Skald, Lektor, 65-årsdag
Mellén, Karl, Häradshövding, Avliden
Mellgren, R.A.M., Kyrkoherde, 70-årsdag
von Melsted, Henning, Advokat, Författare, Avliden
Menelik, Kejsare, Foto
von Mentzer, Sigurd, Advokat, Avliden
von Mentzer, Baltzar, Byråsekreterare, Avliden
von Mentzer, Carl-Birger, Byråsekreterare, Avliden
von Mentzer, C.A.L., Kapten, Avliden
von Mentzer, Leonard, Kapten, Avliden
von Mentzer, Carl H., Kronofogde, Avliden
von Mentzer, C.L., Major, Rullf.omr.bef, 60-årsdag
von Mentzer, Arvid F.W., Major, 65-årsdag
von Mentzer, Oscar, Ryttmästare, Avliden
Mesterton, Nils, Överstelöjtnant, Avliden
Meurling, Erik, Kontraktsprost, Avliden
Meurling, Carl, Statsråd, Regeringsråd, Avliden
Meurling, C.O.S.T., Överste, Avliden
Meurling, Carl Otto Sigv. Th., Överstelöjtnant, 55-årsdag
Meves-Taube, Erik, Greve, Avliden
Meyer, E.L.P., Bibliotekarie, Avliden
Meyer, Ernst, Generalkonsul, Statsråd, Avliden
Meyer, Gustaf, Jubeldoktor, Avliden
Meyerhöffer, Alf, Överste, Avliden
Michaelis, Rikskanslär, Foto
Milles, Carl, Professor, Avliden
Mitjana, Rafael, Legationssekreterare, Minnesantecknin
Mittag-Leffler, Gösta, Professor, Avliden
Mjöberg, Eric, Fil. Dr., Avliden
Moberg, Gösta, Forskningsresande, Dr., Avliden
Moberg, Vilhelm, Författare, Avliden
Moberg, Arvid, Generalmajor, Avliden
Moberg, E.W.R., Häradshövding, Avliden
Moberg, John Agaton, Överste, 50-årsdag
Modig, Einar, Envoyé, Avliden
Modin, Erik, Fil.Dr., Avliden
Modin, C.V., Kontraktsprost, Fil.Dr., Avliden
Modin, Dage, Ryttmästare, Avliden
Molander, Arvid, Fil. Dr., Avliden
Molander, Hilding, Kapten, Avliden
Molér, Wilhelm, Fil.Dr., Avliden
Molin, Adrian, Fil.Dr., Avliden
Molin, Erik, Justitieråd, Avliden
Moll, John Gustaf, Bankdirektör, Avliden
Moll, Victor Ludvig, Direktör, Levn.beskr
Moll, Viktor, Häradshövding, Avliden
Moll, K.T., Lektor, 60-årsdag
Moll, Tom, Läroverksråd, Avliden
Moll, Victor, Riksbankschef, Avliden
Mollstadius, Axel, Överstelöjtnant, Avliden
av Monaco, Albert, Furste, Foto
Montan, Carl Otto, President, Avliden
Montan, E.V., Professor, Dödsruna
Montan, Erik Vilhelm, Professor, 70-årsdag
Montelius, C.W.H., Bankosekreterare, 60-årsdag
Montelius, Oscar, Hovrättsråd, Häradshövding, Avliden
Montelius, Alvar, Häradshövding, Avliden
Montelius, Oscar, Professor, Riksantivarie, Avliden
Montelius, Oscar, Professor, Riksantivarie, 65-årsdag
av Montenegro, Danilo, Kronprins, Foto
av Montenegro, Militsa, Kronprinsessa, Foto
av Montenegro, Mirko, Prins, Foto
av Montenegro, Natalie, Prinsessa, Foto
Montgomery, H.E., Bruksägare, Avliden
Montgomery, Hugo Georg, Civilingenjör, Avliden
Montgomery, Albert Henrik, Direktör, Avliden
Montgomery, Carl-Fredrik, Fabrikör, Avliden
Montgomery, Robert, Friherre, Avliden
Montgomery, William, Godsägare, Avliden
Montgomery, W.C., Godsägare, Riksdagsman FK, Utnämning
de Montgomery, Bo-Gabriel, Greve, Dr.Phil., Avliden
Montgomery, Karl, Jägmästare, Avliden
Montgomery, John, Kabinettskammarherre, Avliden
Montgomery, William, Kansliråd, Kammarherre, Avliden
Montgomery, Josias, Kansliråd, Avliden
Montgomery, Josias, Kapten, Avliden
Montgomery, Allan, Kapten, Avliden
Montgomery, Gabriel, Kapten, Avliden
Montgomery, Guy, Kapten, Avliden
Montgomery, Robert, Major, Avliden
Montgomery, Richard, Major, Avliden
Montgomery, C.O.C., Major, Avliden
Montgomery, Robert, Major, Avliden
Montgomery, Arthur, Professor, Ekonom, Avliden
Montgomery, Robert, Ryttmästare, Avliden
Montgomery, J.S., Överste, Skånska Inf.reg, Utnämning
Montgomery, Richard, Överstelöjtnant, Avliden
Montgomery, Percy, Överstelöjtnant, Avliden
Montgomery, John Cederhielm, Överstelöjtnant, Avliden
Montgomery-Cederhj, Robert, Kammarherre, 55-årsdag
Morén, Fredrik Wilhelm, Lektor, Avliden
Morssing, Frans Harald, Arkivarie, Avliden
Mortensen, Johan, Professor, Avliden
Morton, M., Krigsråd, 50-årsdag
Morton, Mårten, Krigsråd, Avliden
Moselius, Carl David, Intendent, Fil.Dr., Avliden
Mossberg, Torsten, Advokat, Avliden
Mossberg, C.E., Disponent, 75-årsdag
Mossberg, Erland, Överste, Avliden
Muhl, Conrad, Kapten, Avliden
Muhl, Henning, Kommendör, Avliden
Muhl, Carl-Gustaf, Kontraktsprost, Avliden
Muhl, Carl-Johan, Överstelöjtnant, Avliden
Munck, Bror, Generallöjtnant, Avliden
Munck, Bror O.C., Överste, Utnämning
Munck af Fulkila, Bror-Hjalmar, Major, Avliden
Munck af Rosenschö, C.J. August, Borgmästare, 40-årsdag
Munck af Rosenschö, August, Borgmästare, Avliden
Munck af Rosenschö, Nils, Häradshövding, Avliden
Munck af Rosenschö, Mortimer, Landshövding, Avliden
Munke, Alrik, Civilrådman, Avliden
Munktell, Henrik, Professor, Avliden
Munthe, Axel, Doktor, Avliden
Munthe, Gustaf, Fil. Dr., Avliden
Munthe, Ludvig, Generallöjtnant, Avliden
Munthe, C.H., Hovrättsråd, 80-årsdag
Munthe, Carl Henrik, Hovrättsråd, Avliden
Munthe, Arnold, Kommendörkapten, Avliden
Munthe, Carl, Lektor, Fil.Dr., Avliden
Munthe, Gustaf Fredrik, President, Levn.beskr
Munthe, Gustaf, President, Chef kammarkollegium, Avliden
Munthe, Henrik, Professor, Avliden
Munthe, Arne, Rektor, Avliden
Munthe, Åke W:son, Rektor, Fil.Dr., Avliden
Murbeck, Svante, Professor, Avliden
Murray, Axel, Apotekare, Avliden
Murray, O., Grosshandlare, Avliden
Murray, Gustaf, Kammarherre, Avliden
Murray, Walter, Landshövding, Avliden
Murray, Georg, Major, Avliden
Murray, Adolf G., Major, Avliden
Murray, Adolf, Ståthållare, Överste, Avliden
von Mühlenfels, B.A.W., Major, 75-årsdag
Myhrman, Sam G.L., Överste, Avliden
von Mülenfels, Carl, Hovjägmästare, Avliden
Månsson, Martin, Grosshandlare, Avliden
Månsson, Fabian, Riksdagsman, Avliden
Månsson, Ivar, Riksdagsman, Levn.beskr
Möller, Mogens, Byråsekreterare, Avliden
Möller, Artur, Författare, Avliden
Möller, Carl, Generaldirektör Byggn.st, Avliden
von Möller, Adolf, Godsägare, Avliden
von Möller, Peter, Godsägare, Avliden
von Möller, A.P., Godsägare, In memoriam
Möller, Lars Magnus, Med.Dr., Avliden
Möller, L.M., Professor, Avliden
Möller, Gustav, Statsråd, Socialminister, Avliden
Möller, C.O., Överintendent, 55-årsdag
Möllersvärd, John, Direktör, Avliden
Möllerswärd, Stig, Generalkonsul, Avliden
Möllerswärd, C.H. Pekkila, Konstnär, Avliden
Mörcke, Emil, Generallöjtnant, Avliden
Mörcke, B.B.E., Överste, 50-årsdag
Mörcke, B.B.E., Överste Hallands reg, Utnämning
Mörner, C.H., Agronom, Avliden
Mörner, Hampus, Friherre, Maskindir, Avliden
Mörner, Carl Göran Axelsson, Greve, Byrådirektör, Avliden
Mörner, Carl Oskar Robert, Greve, Avliden
Mörner, Axel, Greve, Landshövding, Avliden
Mörner, Birger, Greve, Forskn.resande, Avliden
Mörner, C-G. Stellan, Greve, Avliden
Mörner, Gustaf Oscar, Greve, Kammarherre, Avliden
Mörner, Helmer, Greve, Marinöverdirektör, Avliden
Mörner, Karl A.H., Greve, Professor, Avliden
Mörner, Krister, Greve, Avliden
Mörner, Nils, Greve, Godsägare, Avliden
Mörner, Nils, Greve, Avliden
Mörner, Carl Göran, Greve, Avliden
Mörner, Bengt, Greve, Kapten, Avliden
Mörner, Helmer, Greve, Avliden
Mörner, Hjalmar, Greve, Major, Avliden
Mörner, Robert, Greve, Rektor, Avliden
Mörner, Hampus, Greve, Avliden
Mörner, Stanley, Greve, Avliden
Mörner, Claes, Greve, Agronom, Avliden
Mörner, Hakon, Greve, Kommendörkapten, Avliden
Mörner, Christer Hampus, Hofmarskalk, Utnämning
Mörner, Christer Hampus, Hofmarskalk, 70-årsdag
Mörner, C.H., Hovmarskalk, Avliden
Mörner, Christer, Hovrättsråd, Avliden
Mörner, Hjalmar, Kammarherre, Avliden
Mörner, Axel, Komminister, Avliden
Mörner, E.H.A., Greve, Marinöverdirekt, Utnämning
Mörner, Carl Th., Professor, Avliden
Mörner, Stellan, Ryttmästare, Avliden
Mörner, S.C.H.M., Överstelöjtnant, Avliden
Mörtsell, F.O., Hemmansägare, Nyval

 

 

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Macket
Magelius
Mahler
Maister
Majiström
Malberg
Mallet
Malm
Malmberg
Malmborg
Malmen
Malmgren
Malmguist
Malmquist
Malmqwist
Malmroth
Malmstedt
Malmsten
Malmström
Mandelin
Mandolin
Manette
Manfrost
Mangett
Manhey
Manjet
Mann
Manner
Mannerberg
Mannercrantz
Mannerheim
Mannerström
Marchelius
Marck
Marckman
Marelins
Marelius
Mark
Marker
Markholtz
Markman
Marlo
Marperg
Marsili
Marström
Martan
Marteleur
Martelin
Martileur
Martin
Martinell
Martinou
Marto
Marvardt
Mas
Masman
Mathelius
Mathern
Matheus
Mathisen
Matt
Mattfors
Matthisson
Maulström
Maurin
Maville
Mayer
Mazelin
Mebzer
Meck
Medeen
Medelplan
Medelstaf
Megander
Meidinger
Meier
Meijer
Meijsani
Meisenholt
Meisner
Mejer
Mejerholtz
Mejerverk
Mekenius
Melander
de Mele
Melijn
Melin
Meling
Melitz
Meliz
Melker
Mellberg
Mellbin
Mellen
Mellgren
Mellin
Memsen
Menadier
Menge
Menlös
Merckel
Merckell
Merckler
Meridan
Merle
Merthen
Merusch
Mescher
Mesman
Mesner
Messel
Metcher
Methman
Metisner
Metzger
Metzner
Meursell
Meyer
Miaskowina
Mild
Mineur
Minör
Miro
Mittag
Miöd
Moberg
Mobesia
Modee
Modell
Moden
Modenius
Modig
Modin
Moell
Mogdalin
Mogren
Mohlberg
Molander
Molijn
Molin
Mollberg
Mollerström
Moman
Momma
Moneera
Montan
Montell
Montin
Monton
Moo
Morander
Morberg
Morcel
Morei
Moren
Moreo
Morien
Morin
Moritz
Morling
Morlund
Morstedt
Morstet
Morström
Mos
Mosell
Most
Mostedt
Moström
Motander
Motell
Motz
Muhl
Muhr
Muller
Munch
Munck
Munek
Munster
Muræns
Myhr
Müller
Myra
Myrberg
Myrén
Myrin
Myring
Myrman
Myrstedt
Myström
Mårberg
Mås
Måsberg
Möller
von Möller
Möllerstedt
Möllersten
Möllerström
Mönster
Mörch
Mörck
Mörckberg
Mörckling
Mörk
Mörkling
Mörling
Mörlund
Mörner
Mört
Mörtberg
Mös