GFs övriga samlingar: Namn N

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Nachmanson, Joseph, Bankdirektör, Avliden
Nathorst, Alfred Gabriel, Professor, Avliden
Nathorst, A.G., Professor, 60-årsdag
Natt och Dag, Knut H:son, Direktör, Avliden
Natt och Dag, Åke, Generaldirektör, Avliden
Natt och Dag, Sven Henning, Kapten, Avliden
Natt och Dag, Sten, Redaktör, Avliden
Natt och Dag, Åke Ax:son, Överste, Avliden
Nauckhoff, Sigurd, Direktör, Avliden
Nauckhoff, Gustaf, Fil Dr, Avliden
Nauckhoff, Fritz, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Nauckhoff, Henric, Friherre, Ingenjör, Avliden
Nauckhoff, Ludvig August, Friherre, Major, Avliden
Nauckhoff, Johan, Generallöjtnant, Avliden
Nauckhoff, Johan Henrik, Ingenjör, Avliden
Nauckhoff, Birger, Ingenjör, Avliden
Nauckhoff, Fredrik, Jägmästare, Avliden
Nauckhoff, C.F.A., Kapten, Godsägare, 80-årsdag
Nauckhoff, Carl, Kapten, Avliden
Nauckhoff, Wilhelm, Kapten, Avliden
Nauckhoff, Harald, Läkare, Livmedikus, Avliden
Nauckhoff, Gunnar, Överste, Avliden
Naumann, Gustaf, Överläkare, Med. Dr., Avliden
Nehrman, Hjalmar, Generaldirektör, Avliden
Neiglick, Sixten, Borgmästare, Avliden
Neijber, G.L.T., F.d. Exp.sekr, Avliden
Nerman, Ture, Författare, Avliden
Nerman, Tom, Konstnär, Avliden
Nerman, Birger, Professor, Avliden
Neuman, Erik, Professor, Avliden
Newman, Ernst, Domprost, Avliden
Nikolai II, Kejsare, Foto
Nikolajevitsch, Michail, Storfurste, Foto
Nikolajevitsch, Alexei, Tronföljare, Foto
Nilson, Erik Agabus, Bankofullmäktig, Avliden
Nilson, Alfred, Konservator, Avliden
Nilsson, Kenneth, , Avliden
Nilsson, Albin, Adjunkt, Avliden
Nilsson, Torsten, Häradshövding, Avliden
Nilsson, Bengt, Kammarrättsråd, Avliden
Nilsson, Johan, Landshövding, Talman, Avliden
Nilsson, G., Ombudsman, Riksdagsman AK, Utnämning
Nilsson, Martin P:son, Professor, Avliden
Nilsson, N.M. P:son, Professor, Professor, Utnämning
Nilsson, Albert, Professor, Avliden
Nilsson, Janne, Statsråd, Avliden
Nilsson, Olof, Statsråd, Avliden
Nilsson, August, Talman, Avliden
Nilsson-Ehle, Herman, Professor, Avliden
Nisbeth, Carl, Agronom, Avliden
Nisbeth, Carl Gustaf Mathias, Civilingenjör, Avliden
Nisbeth, Wilhelm, Kapten, Avliden
Nisbeth, Gunnar, Lantmätare, Avliden
Nisbeth, E.W.V., Regementsläkare, Avliden
Nisbeth, Ernst Wilhelm Viktor, Regementsläkare, Avliden
Nisbeth, Hjalmar, Överstelöjtnant, Avliden
Nisbeth, Carl-Henrik, Överstelöjtnant, Avliden
Nissen, Knut, Justitieråd, Avliden
Nissen, Carl-Fredrik, Kansliråd, Avliden
Nisser, Martin, Bruksägare, Riksdagsman FK, Avliden
Nisser, William, Disponent, Avliden
Nisser, Wilhelm, Docent, Avliden
Nisser, Carl, Godsägare, Avliden
Nobel, Ludvig, Doktor, Avliden
Nohrlander, Hugo, Häradshövding, Avliden
Norberg, Otto, Domprost, Avliden
Norberg, Alfred, Justitieråd, Avliden
Norberg, Anders Johan, Kyrkoherde, 65-årsdag
Norberg, Johan Albert, Landssekreterare, Avliden
Norblad, Gustaf, Direktör, Avliden
Nordberg, Gunnar, Krigsråd, Avliden
Nordeberg, Sven, Assessor, Avliden
Nordenackar, Carl, Godsägare, Avliden
Nordenadler, Robert, Häradshövding, Avliden
Nordenadler, Oscar, Provinsialläkare, Avliden
Nordenadler, Clas Albert, Överste, Avliden
Nordenankar, Rickard, Slottsfogde, Major, Avliden
Nordenankar, Fredrik, Överstelöjtnant, Avliden
Nordencreutz, Gösta, Major, Avliden
Nordenfalk, Johan, Friherre, Kabinettkammarh, Avliden
Nordenfalk, Erland, Hovintendent, Major, Avliden
Nordenfalk, Carl O.C., Landshövding, 75-årsdag
Nordenfeldt, Hjalmar, Kapten, Avliden
Nordenfeldt, N.J., Överstelöjtnant, Avliden
Nordenfelt, Carl Waldemar, Advokat, Avliden
Nordenfelt, Lennart, Bergsingenjör, Avliden
Nordenfelt, Elis, Borgmästare, Avliden
Nordenfelt, C.H., Borgmästare, Avliden
Nordenfelt, Henrik, Direktör, Avliden
Nordenfelt, Henrik, Disponent, Kapten, Avliden
Nordenfelt, Åke Hjalmar, Disponent, Levn.beskr
Nordenfelt, Enar, Doktor, Avliden
Nordenfelt, Thorsten, Kammarherre, Uppfinnare, Avliden
Nordenfelt, T.W., Kammarherre, 70-årsdag
Nordenfelt, E.J., Kamrer, Avliden
Nordenfelt, Åke, Kapten, Avliden
Nordenfelt, Ivar, Kommendörkapten, Avliden
Nordenfelt, Enar, Konservator, Avliden
Nordenfelt, E., Läkare, 50-årsdag
Nordenfelt, Hugo, Överste, Avliden
Nordenskiöld, Erik, Docent, Avliden
Nordenskiöld, Erland, Friherre, Professor, Avliden
Nordenskiöld, N. Erland H., Friherre, Levn.beskr
Nordenskiöld, Nils Erland Herbert, Friherre, Levn.beskr
Nordenskjöld, Otto, , Avliden
Nordenskjöld, Knut, Arkitekt, Avliden
Nordenskjöld, Ivar, Civilingenjör, Avliden
Nordenskjöld, Henric, Friherre, Avliden
Nordenskjöld, C.A.M., Generallöjtnant, 65-årsdag
Nordenskjöld, Carl-Axel, Generallöjtnant, Avliden
Nordenskjöld, Bertil, Godsägare, Avliden
Nordenskjöld, Harry, Godsägare, Avliden
Nordenskjöld, Nils Adolf, Kapten, Avliden
Nordenskjöld, Harald Alexis, Kapten, Avliden
Nordenskjöld, Otto Reinhold, Kommendörkapten, Avliden
Nordenskjöld, O. Vilhelm, Kommendörkapten, Avliden
Nordenskjöld, Gunnar, Major, Avliden
Nordenskjöld, Carl Erik, Rektor, Avliden
Nordenskjöld, Thure, Rektor, Avliden
Nordenskjöld, Erik, Överste, Avliden
Nordenskjöld, Sune, Överstelöjtnant, Avliden
Nordenskjöld, Gabriel, Överstelöjtnant, Avliden
Nordenskjöld, Axel, Överstelöjtnant, Avliden
Nordenskjöld, Bertil, Överstelöjtnant, Avliden
Nordensköld, Henrik, Friherre, Direktör, Avliden
Nordenson, Jonas, Direktör, Avliden
Nordenson, J.P.D., Läroverksadjunkt, Avliden
Nordenson, Erik, Med.Dr., Ögonläkare, Avliden
Nordenson, Wilhelm, Professor, Avliden
Nordenstierna, Gusten, Ingenjör, Avliden
Nordenstierna, Otto, Kapten, Avliden
Nordenstierna, Fritz, Ryttmästare, Avliden
Nordenström, Carl, Häradshövding, Avliden
Nordenström, Nils, Rådman i Falun, Avliden
Nordensvan, Georg Gustaf, , Levn.beskr
Nordensvan, Carl Otto, Generalmajor, Avliden
Nordensvan, Carl, Kapten, Avliden
Nordensvan, Georg, Konstnär, Avliden
Nordensvan, C.O., Överste, 60-årsdag
Nordensvan, Carl Otto, Överste, Skriftställare, 60-årsdag
Nordenswan, Gustaf, Ingenjör, Journalist, Avliden
Nordenswan, Arthur, Överste, Avliden
Nordenswan, Bianco Arthur, Överstelöjtnant, Avliden
Nordin, John, Generaldirektör, Avliden
Nordin, Albert, Hovrättsråd, Avliden
Nordkvist, Erik, Borgmästare, Avliden
Nordlander, Axel, Ryttmästare, Avliden
Nordlander, Hugo, Sekreterare, Avliden
Nordlindh, H.M., Författare, Avliden
Nordlindh, Arvid, Kansliråd, Avliden
Nordling, Johan, Författare, Avliden
Nordlund, Karl, Folkskoleinspektör, Avliden
Nordlund, Erland, Kapten, Avliden
Nordlund, Ejnar, Major, Avliden
Nordqvist, Oscar, Byråchef, Avliden
Nordqvist, Brynolf, Länsassessor, Avliden
Nordstedt, C F Otto, Professor, Avliden
Nordstrand, John, Advokat, Avliden
Nordström, Ludvig, Författare, Avliden
Nordström, Albert, Häradshövding, Avliden
Nordström, Anders, Häradshövding, Avliden
Nordström, Karl, Konstnär, Avliden
Nordström, Karl, Konstnär, Målare, Foto
Nordström, C.F. Theodor, Landshövding, Levn.beskr
Nordström, C.F.Th., Landshövding, Levn.beskr
Nordström, Carl Fredrik Theodor, Landshövding, 65-årsdag
Nordström, Theodor, Landshövding, Avliden
Nordström, Torsten, Lektor, Avliden
Nordström, Johan, Professor, Avliden
Noreen, Adolf, Professor, Avliden
Norelius, C.A., Häradshövding, Avliden
Norelius, Anders, Landsfiskal, Avliden
Norén, Wilhelm, Borgmästare, Avliden
Noréus, Johan, Landsfiskal, Avliden
Norlander, Emil, Redaktör, Avliden
Norlander, C.A.H., Överste, 65-årsdag
Norlander, C.A.H., Överste, Avliden
Norlén, Helmer, Sångare, Avliden
Norlin, Adolf, Major, Avliden
Norlind, Ernst, Konstnär, Avliden
Norling, Erik, Skriftställare, Avliden
Norman, Erik, Länsnotarie, Avliden
Normann, C.G., Lektor, Avliden
Norrby, Johannes, Hovpredikant, Teol.Dr., Avliden
Norrby, Carl Julius, Professor, Avliden
Norrby, C.J., Professor, 80-årsdag
Norrby, Robert, Överdirektör, Fil.Dr., Avliden
Norrlander, Åke, Komminister, Avliden
Norrman, Sune, Kammarrättsråd, Avliden
Norrman, C.G. Victor, Överste, Avliden
Norstedt, Johan Reinhold, Konstnär, Landskapsmålare, 65-årsdag
Norstedt, Johan Reinhold, Målare, Avliden
Norström, Carl, Advokat, Avliden
Norström, Vitalis, Professor, Avliden
Norström, J.V.A., Professor, 55-årsdag
Norström, Gunnar, Stiftssekreterare, Avliden
Nothin, Torsten, Överståthållare, Avliden
Nyberg, Henrik S., Professor, Avliden
Nyblaeus, G.A., Generalmajor, 60-årsdag
Nyblaeus, Gustaf A., Generalmajor, Avliden
Nyblaeus, Gustaf Adolf, Generalmajor, Levn.beskr
Nyblom, Holger, Fil.Lic., Avliden
Nyblom, Knut, Skriftställare, Avliden
Nyborg, Ivan, Borgmästare, Avliden
Nyborg, Karl Gustaf, Kammarråd, Avliden
Nygren, Ernst, Arkivråd, Avliden
Nygren, Oscar, General, Avliden
Nylander, Sixten Oskar, Ingenjör, Statsråd, Avliden
Nylander, Erik, Landshövding Gotlands län, Avliden
Nyman, J. Ruben, Advokat, Avliden
Nyman, Göran Ad., Direktör, Avliden
Nyman, Frans Oscar, Häradshövding, Avliden
Nyman, Hjalmar, Kansliråd, Avliden
Nyman, Hilding, Konstnär, Avliden
Nyman, Alf, Professor, Avliden
Nyqvist, Gustaf, Överste, Avliden
Nyrén, Sigurd, Häradshövding, Avliden
Nyrén, Axel, Häradshövding, Avliden
Nyrén, Magnus, Professor, Avliden
Nyström, Anton, Doktor, Avliden
Nyström, Carl, Doktor, Fil & Med Dr, Avliden
Nyström, Bengt E., Författare, Fil.Mag., Avliden
Nyström, Georg, Generallöjtnant, Avliden
Nyström, Erik, Hamndirektör, Avliden
Nyström, Helmer, Häradsskrivare, Kronofogde, Avliden
Nyström, A.L.W., Kontraktsprost, Fil & Teol Dr, 75-årsdag
Nyström, Johan Fredrik, Lektor, Avliden
Nyström, Ludvig Roland, Överintendent, Avliden

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Nabou
Nærström
Napini
Narf
Nathell
Nauman
Nebe
Nederbom
Nehrman
Neisander
Neitbom
Neostadius
Nerbelia
Nerger
Nesman
Nesselroth
Nessier
Neström
Netbom
Nethervad
Nettelblad
Nettes
Nettrin
Neubert
Neuman
Neüman
Neüsbom
Nicolai
Nigrell
Nihoff
Nisbeth
Nisbett
Niskan
Nithorell
Nitz
Noach
Nobeck
Nobel
Noberg
von Noleken
Norbeck
Norberg
Nordahl
Nordbeck
Nordberg
Nordeen
Norden
Nordenberg
Nordencrantz
Nordencreutz
Nordenflycht
Nordenhielm
Nordenholm
Nordgren
Nordholm
Nordin
Nordinholm
Nordlindh
Nordling
Nordman
Nordstedt
Nordsten
Nordström
Norei
Norell
Norenius
Norgren
Norin
Noring
Norlinder
Norling
Norlingson
Norlänning
Norman
Norrby
Norrelius
Norrsell
Norstedt
Norsten
Norström
Noråmimg
Notman
Nuclyn
Nusbom
Nyberg
Nybom
Nyborg
Nydahl
Nygren
Nykop
Nykyrck
Nylin
Nyling
Nyman
Nymander
Nymansson
Nystedt
Nysten
Nyström
Nårström
Näsbom
Näsman