GFs övriga samlingar: Namn O

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Odéen, Sigurd, Häradshövding, Avliden
Odelberg, Wilhelm, Bruksägare, Avliden
Odelberg, Victor, Direktör, Avliden
Odelberg, Theodor, Landshövding, Avliden
Odelberg, Albrecht Theodor, Landshövding, 60-årsdag
Odelberg, Wilhelm, Major, Avliden
Odelstierna, Erik Gustafsson, Bergsingenjör, Professor, 55-årsdag
Odelstierna, Torsten, Civilingenjör, Avliden
Odelstierna, Erik, Direktör, Avliden
Odelstierna, Axel, Generallöjtnant, Avliden
Odelstierna, Erik G:son, Professor KTH, Avliden
Odelstierna, E.G:son, Professor, 60-årsdag
Odén, Gustaf, Kapten, Avliden
Odencrants, Lars A., Bankdirektör, Avliden
Odencrants, Carl, Godsägare, Avliden
Odencrants, Olof, Häradshövding, Avliden
Odencrants, J.G., Kronofogde, Häradshövding, 50-årsdag
Odencrants, Reinhold, Landsantikvarie, Avliden
Odencrants, Arvid, Professor, Avliden
Odencrantz, G.H., Godsägare, Avliden
Odencrantz, Thor, Häradshövding, Avliden
Odencrantz, Carl Evert G, Häradshövding, 60-årsdag
Odencrantz, Erik Hartwig, Kanslisekreterare, Avliden
Odencrantz, Gustaf, Kronofogde, Häradshövding, Avliden
Odencrantz, Gerard, Med. Lic., Avliden
Odhner, Clas, Kanslisekreterare, Avliden
Odhner, Theodor, Professor, Intendent, Avliden
von Oelreich, Charles-Emile, Kammarherre, Avliden
von Oelreich, F.W., Kapten, Avliden
Ohlsson, A.F., Landssekreterare, Avliden
Olbers, E.G.F., Kyrkoherde, Prost, 75-årsdag
Oldberg, O.M.E., Kommendör, 75-årsdag
Oldenburg, Uno, Advokat, Notarius publicus, Avliden
Oldevig, E.J., Geheimer Hofrat, 70-årsdag
Oldevig, Johan, Geheimeråd, Avliden
Oldevig, Günther Fredrik, Major, Avliden
Olga, Storfurstinna, Foto
Olin, Gustav, Hovrättsråd, Avliden
Olivecreutz, Vilhelm Kasimir, Häradshövding, Avliden
Olivecreutz, W.C., Häradshövding, Avliden
Olivecrona, Axel, Häradshövding, Avliden
Olivecrona, K.A.G., Häradshövding, 50-årsdag
Olivecrona, Stig, Ombudsman, Kapten, Avliden
Olivecrona, Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
von Olreich, Axel, Hovrättsråd, Avliden
Olsen, C.O., Viceamiral, Marinförv, Avsked
Olsén, Aksel, Hovrättsråd, Avliden
Olson, J.F., Arkitekt, Avliden
Olson, Gösta, Författare, Avliden
Olson, Georg, Generalmajor, Avliden
Olson, Robert Emanuel, Häradshövding, Avliden
Olson, Emil, Professor, Avliden
Olsson, William, Grosshandlare, Avliden
Olsson, W., Grosshandlare, 50-årsdag
Olsson, Olof, Riksdagsman, Avliden
Olsson, Olof, Statsråd, Avliden
Olsson, Bernhard, Veterinär, Avliden
Olsson, Olof, Överingenjör, Avliden
av Oporto, Hertig, Tronföljare, Foto
Oscar II, Kung, In memoriam
Oscar II, Konung, Till häst
Oskar, Prins, Promenad
Ossbahr, Carl Anton, Kammarherre, Avliden
Ossbahr, Rickard, Postdirektör, Avliden
Ossian-Nilsson, Karl Gustaf, Författare, Levn.beskr
Ossiannilsson, Karl Gustav, Författare, Avliden
Osslund, Helmer, Konstnär, Målare, Avliden
Osterman, Oscar, Generallöjtnant, Avliden
Osterman, Justus C., Kommendör, 75-årsdag
Osti, H.F.F., Fotograf, 85-årsdag
Ottander, Otto Alfred, Kyrkoherde, Kontraktsprost, 65-årsdag
Ottander, O.A., Prost, Avliden
von Otter, Fredrik Wilhelm, Amiral, F statsminister, 75-årsdag
von Otter, Axel, Friherre, Avliden
von Otter, Axel, Friherre, Avliden
von Otter, Axel Philip, Friherre, Godsägare, 55-årsdag
von Otter, Fredrik, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Otter, Salomon, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Otter, Carl, Friherre, Överste, Avliden
von Otter, Casten, Kammarråd, Avliden
Oxehufvud, Rolf Erik Georg, Kapten, Avliden
Oxehufvud, Olof, Kapten, Avliden
Oxehufvud, Christer, Överintendent, Avliden
Oxehufvud, Christer G., Överintendent, 75-årsdag
Oxenstierna, Gabriel, Friherre, Direktör, Avliden
Oxenstierna, Eric, Greve, Fil.Dr., Avliden
Oxenstierna, Gabriel Ture, Greve, Levnadsteckning
Oxenstierna, Gunnar Gabriel, Greve, Docent, Avliden
Oxenstierna, Erik C.G., Greve, Överste, Avliden
Oxenstierna, Bengt, Greve, Kyrkoherde, Avliden

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Stockholms Veckoblad 1745-1775