GFs övriga samlingar: Namn P

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Pahl 1624 Westphalen
von der Pahlen  1621 Westphalen
Palander 1754 Finland
Palbitzki 1642 Hamburg
Paliche Polen
Palm (Cederhjelm) Danmark
Palme 1607 Holland
Pancheén 1747
Papke Tyskland
Parlby
Pauli 1608 Österrike
Paulsson 1894 Skällerud
Pechlin 1726 Normandie
Pedersen 1880 Winge, Norge
Peersson 1682 Grangjärdet
Pehmer
von Pelzer
Pereswetoff-Morath Ryssland
Persson Lacke Finland
Persson Lepp Finland
Peschel-Barowiak Tyskland
Peschmer Tyskland
Petre 1628 England
Pfeffer Tyskland
Pfeiff  Pommern, skotsk härstamn.
Pfeil
von Pfuel  Marck-Brandenburg
Philipson 1789 Tyskland
Philp
Philp 1624 Skottland
Phragmenius Tyskland
Pihl 1758  Sv. Pommern
Pilo Tyskland
Pinello Genua
Piper  Lübeck, Tyskland
Planting-Berglod Tyskland
von Platen  17– Brandenburg, Pommern
Ploen 1564 Plön, Holstein
Pohl (Ehrenpohl) Polen
Poignant 1670 Schweiz
Poitz Pommern
Polette (Posette) 1815 Finland
Polheimer 1650 Pommern
Pollet 1680 Flandern
Pollet
Polus  Tyskland
Pomp  Tyskland
von Porath  Mecklenburg
von Porten  Tyskland
Posse Danmark
von Post  1654 Tyskland
Pousette  Liége, vallonskt ursprung
Precht 1674 Tyskland
Prytz Tyskland
Pundt 1683 Flensborg
Pålman Westphalen

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Paijkull, Gunnar, Ingenjör, Avliden
Paijkull, Björn, Överstelöjtnant, Avliden
Palander, A A Louis, Amiral, Avliden
af Palander, A A Louis, Amiral, 65-årsdag
Pallin, Erik, Redaktör, Avliden
Palm, Carl Ulrik, , Avliden
Palm, Gustaf Reinhold, Bankdirektör, Avliden
Palm, Björn, Fil.Dr., Avliden
Palm, C.G., Kapten, Västm. reg, Avliden
Palm, Hampus, Major, Avliden
Palm, Nils, Major, Avliden
Palm, Carl Gustaf, Överste, Avliden
Palmcrantz, Magnus, Godsägare, Avliden
Palme, J.H., Bankdirektör, 70-årsdag
Palme, Henrik, Bankdirektör, Avliden
Palme, Sven, Direktör, Avliden
Palme, Olof, Fil lic, Avliden
Palme, Berta Paykull, Fru, Avliden
Palme, Carl, Konstnär, Avliden
Palme, Oscar, Major, Avliden
Palme, Sven Ulric, Professor, Avliden
Palme, August, Skådespelare, Avliden
Palmgren, F.W., Borgmästare, Avliden
Palmgren, F.W., Borgmästare, 65-årsdag
Palmgren, John, Docent, Avliden
Palmgren, Bertil, Hovrättsråd, Avliden
Palmgren, Herman, Regeringsråd, Avliden
Palmquist, Carl, Friherre, Kommendörkapten, Avliden
Palmqvist, C.G.N., Friherre, Kapten, Avliden
Palmqvist, Magnus, Friherre, Avliden
Palmstierna, Hans, Docent, Avliden
Palmstierna, Magnus, Friherre, Avliden
Palmstierna, Otto, Friherre, Avliden
Palmstierna, Gottfried, Friherre, Kommendörkapten, Avliden
Palmstierna, Carl Kule, Friherre, Kapten, Avliden
Palmstierna, Nils och Susanne, Friherre, Avlidna
Palmstierna, Henrik, Friherre, Överste, Avliden
Palmstierna, Erik, Friherre, Avliden
Palmstierna, Carl, Friherre, Hovjägmästare, Avliden
Palmstierna, Carl-Otto, Friherre, Godsägare, Avliden
Palmstierna, Nils, Överstelöjtnant, Avliden
Pantzarhielm, H.F.A.E., Kapten, Riksdagsman AK, Avliden
Pantzarhielm, H.F.A.E., Kapten, Överkontrollör, Avliden
Pantzerhielm, Gösta, Överstelöjtnant, Avliden
Paues, Johan Theodor, Minister, Envoyé, Avliden
Pauli, Knut, Civilingenjör, Avliden
Pauli, Clas F., Civilingenjör, Avliden
Pauli, Albert, Doktor, Avliden
Pauli, J.M., Jägmästare, Avliden
Pauli, James M., Jägmästare, 50-årsdag
Pauli, O.E., Kansliråd, Avliden
Pauli, Georg, Konstnär, Avliden
Pauli, Åke, Ryttmästare, Direktör, Avliden
Pauli, Gösta, Ryttmästare, Avliden
Paulin, Axel, Minister, Avliden
Paulson, Johannes, Professor, Avliden
Paulsson, Gregor, Professor, Avliden
von Paykull, John Gösta, Friherre, Avliden
Pegelow, Fritz, Generaldirektör, Avliden
Pegelow, F.W.H., Generaldirektör, 60-årsdag
Pehrsson-Bramstorp, Axel, Statsminister, Avliden
Pehrzander, Ernst Peter, Kammarrättsråd, Avliden
Pers, Anders, Redaktör, Avliden
Personne, J., Biskop, Avliden
Personne, Nils, Fil Dr, Intendent, Avliden
Persson, N., Konsul, 75-årsdag
Persson, Per, Professor, Avliden
Persson, Per, Professor, 50-årsdag
Persson, Carl, Riksdagsman, Avliden
Persson, Daniel, Talman, Riksdagsman AK, Avliden
Petander, Karl, Fil.Dr., Avliden
af Petersen, C.J.F., Fil Dr, Avliden
Petersén, C.J.K., Löjtnant, Foto
Petersén, Carl Jacob Karsten, Överstelöjtnant, Generalsekreterare, Avliden
af Petersens, Gösta, Ambassadör, Avliden
af Petersens, G.H., Häradshövding, Godsägare, Avliden
af Petersens, Gustaf, Jägmästare, Avliden
af Petersens, Frank, Jägmästare, Avliden
af Petersens, August, Kammarherre, Avliden
af Petersens, Hjalmar, Kansliråd, Avliden
af Petersens, Sebastian, Major, Avliden
af Petersens, Fritz, Major, Avliden
af Petersens, F.A.S., Major, Avliden
af Petersens, Axel, Revisor, Avliden
af Petersens, Gösta, Ryttmästare, Avliden
af Petersens, Carl J.F., Universitetsbiblotekarie, Fil.Dr., 55-årsdag
af Petersens, G.H., Vice Häradshövding, Bruksägare, 70-årsdag
af Petersens, August Herman, Överste, Avliden
af Petersens, Ludvig, Överste, Avliden
Peterson, G.W., Professor, 50-årsdag
Petersson, O.R., Auditör, Avliden
Petersson, Peter Lamech, Häradshövding, Avliden
Petersson, Erik, Häradshövding, Avliden
Petersson, Albert, Häradshövding, Avliden
Petersson, G. Albert, Justitieråd, 55-årsdag
Petersson, Axel, Konstnär, Avliden
Petersson, Alfred, Landshövding, Sthlms län, Avliden
Petersson, O.V., Professor, Läkare, Avliden
Petersson, L.J., Rådman, Avliden
Petersson, Ingemar, Överste, Avliden
Pethrus, Lewi, Pastor, Avliden
Petré, Ragnar, Justitieråd, Avliden
Petrelli, Johannes, Krigsarkivarie, Avliden
Petrén, Sture, Hovrättspreside, Avliden
Petrén, Viktor, Hovrättsråd, Avliden
Petrén, Bror A., Hovr.assessor, Riksdagsman AK, Ledamot
Petrén, Bror, Häradshövding, Statsråd, Avliden
Petrén, J.E., Justitieråd, 50-årsdag
Petrén, Edvard, Justitieråd, Avliden
Petrén, Jakob, Professor KTH, Avliden
Petri, Gustaf, Generalmajor, Avliden
Petri, P.J.A., Kyrkoherde, Kontraktsprost, Avliden
Petri, Einar, Statsmeteorolog, Avliden
Petrini, E., Fil.Dr., Docent, 55-årsdag
Petrini, Edvard, Professor, Avliden
Petterson, P.G., Häradshövding, Avliden
Pettersson, Otto Albin, Adjunkt, Avliden
Pettersson, Jakob, Borgmästare, Avliden
Pettersson, P.G., Häradshövding, Avliden
Pettersson, C.F., Kyrkoherde, Kontraktsprost, Avliden
Pettersson, Fredrik Emil, Landshövding, Levn.beskr
Pettersson, Fredrik, Landshövding, Avliden
Pettersson, F.E., Landshövding, 55-årsdag
Pettersson, Otto, Professor, Avliden
Pettersson, Anton, Riksdagsman, Avliden
Pettersson, David, Statsråd, Avliden
Peyron, Felix, Byråsekreterare, Avliden
Peyron, Edward, Direktör, Avliden
Peyron, Wilhelm, Direktör, Avliden
Peyron, Knut, Friherre, Amiral, Avliden
Peyron, Gustaf Fredrik, Friherre, Major, Avliden
Peyron, Gustaf, Friherre, Major, Avliden
Peyron, Gustaf Oscar, Generallöjtnant, 80-årsdag
Peyron, Henry, Generalmajor, Avliden
Peyron, Fredrik Mauritz, Hovmarskalk, Avliden
Peyron, Claes G.H., Konsul i Marseille, Avliden
Peyron, Knut, Major, Avliden
Peyron, Carl, Sekreterare, Avliden
Peyron, E.S.K., Viceamiral, 80-årsdag
Peyron, Victor, Överstelöjtnant, Avliden
Pfannenstill, Magnus, Domprost, Levn.beskr
Pfannenstill, G. Magnus, Professor, 50-årsdag
Pfannenstill, Magnus, Professor, Domprost, Avliden
Pfeiff, Wilhelm, Direktör, Avliden
Pfeiff, Carl, Friherre, Överste, Avliden
Pfeiff, A.T., Friherre, Avliden
Pfeiff, Gustaf, Jägmästare, Avliden
Phalén, Adolf, Professor, Avliden
von Philip, Hugo Welam, Föreståndare, Sthlms gymn, Avliden
Philipson, M., Verkställande direktör, Nyval
Philipson, Gunnar, Godsägare, Avliden
Philipson, J., Godsägare, 50-årsdag
Phragmén, Edvard, Professor, Avliden
Pihlgren, J.T., Kommerseråd, 65-årsdag
Pineus, Conrad, Dispaschör, Avliden
Piper, Eric Claes, Greve, Avliden
Piper, Eric Carl, Greve, Avliden
Piper, Gustaf, Greve, Avliden
Piper, Claes, Greve, Kammarherre, Avliden
Piper, Carl Fredrik, Greve, Major, Avliden
Piper, Alfred, Greve, Avliden
Pira, Adolf, Docent, Zoologi, Avliden
Plantin, Erik, Kapten, Avliden
Planting-Bergloo, Ernst, Förvaltare, Avliden
Planting-Bergloo, Gustaf, Kontrollör, Avliden
Planting-Gyllenbåg, Casimir, Häradshövding, Avliden
Planting-Gyllenbåg, August, Kapten, Avliden
Planting-Gyllenbåg, G.F., Kapten, Avliden
Planting-Gyllenbåg, Fredrik, Kapten, Avliden
Planting-Gyllenbåg, C.G.A., Kapten, Avliden
Planting-Gyllenbåg, C.A.H., Kapten, Skaraborgs rege, Avliden
Planting-Gyllenbåg, Erik, Regeringsråd, Avliden
Planting-Gyllenbåg, C. Gustaf O., Ryttmästare, Avliden
Planting-Gyllenbåg, Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
von Platen, Carl Gustaf, Friherre, Hovstallmästare, Avliden
von Platen, Gösta, Friherre, Major, Avliden
von Platen, Carl, Friherre, Avliden
von Platen, Carl Eric, Friherre, Hovstallmästare, Avliden
von Platen, Achates, Generalkonsul, Avliden
von Platen, Christofer, Generallöjtnant, Avliden
von Platen, P.C., Generalmajor Arméförv, Utnämning
von Platen, Wilhelm, Godsägare, Avliden
von Platen, Wilhelm, Kammarherre, Avliden
von Platen, Carl, Kapten, Avliden
von Platen, P.B., Överste, Utnämning
von Platen, Gustaf, Överste, Avliden
von Platen, Philip Baltzar, Överste, Chef Strömsholm, Avliden
von Platen, Philip, Överste, Avliden
von Platen, P.R., Överstelöjtnant, 55-årsdag
Ploman, P.G.E., Landskamrer, Avliden
Ploman, K.G., Professor, Avliden
Ploman, Edward, Rådman, Avliden
Ploman, Fritz, Överstelöjtnant, Avliden
von Plomgren, Thomas, Friherre, Major, Avliden
von Plomgren, Carl Gustaf, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Plomgren, August, Friherre, Kammarjunkare, Avliden
von Plomgren, Carl, Friherre, Advokat, Avliden
von Plomgren, Erland, Överstelöjtnant, Avliden
von Plomgren, Carl-Johan, Överstelöjtnant, Avliden
Poignant, P.G.E., Landshövding, 80-årsdag
Poincaré, Raymond, , Foto
von Porat, Tage, Direktör AB Tule, Avliden
von Porat, Axel, Kapten, Avliden
von Porat, Sten, Krigsråd, Avliden
von Porat, C.O., Lektor, Fil.Dr., 70-årsdag
von Porat, C.O., Lektor, Fil.Dr., Avliden
von Porat, Carl-Gustaf, Överste, Avliden
von Porat, Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
av Portugal, Amélie, Exdrottning, Notis
av Portugal, Carlos, Konung, Levn.beskr
av Portugal, Luiz Philippe, Kronprins, Foto
av Portugal, Manuel, Konung, Foto
av Portugal, Manuel II, Konung, Foto
Poss, Josef, Byråsekreterare, Avliden
Poss, Paul, Lagman, Svea Hovrätt, Avliden
Posse, Lage, Friherre, Mariningenjör, Avliden
Posse, Knut R.M., Friherre, Avliden
Posse, Karl, Greve, Inspektör, Avliden
Posse, K.A., Greve, Kommendörkapten, Avliden
Posse, Knut, Greve, Avliden
Posse, K.A., Greve, Avliden
Posse, Göran G.son, Greve, Ryttmästare, Avliden
Posse, Göran, Greve, Kammarherre, Avliden
Posse, Erik, Greve, Kapten, Avliden
Posse, Efraim, Greve, Agronom, Avliden
Posse, Arvid, Greve, Kapten, Avliden
Posse, Nils, Greve, Godsägare, Avliden
Posse, Arvid, Greve, Amanuens, Avliden
Posse, Gustaf, Greve, Kammarherre, Avliden
Posse, Knut, Greve, Kommendörkapten, Avliden
Posse, Krister, Greve, Teol. Lic., Avliden
Posse, Per A. K:son, Greve, Godsägare, Avliden
Posse, Nils, Greve, Avliden
Posse, Knut, Kaptenlöjtnant, 80-årsdag
Posse, Knut K:son, Löjtnant, Avliden
von Post, Hugo, , Avliden
von Post, Fredrik, Agronom, Avliden
von Post, C.F., Auditör, Avliden
von Post, Wilhelm, Bergsingenjör, Avliden
von Post, Adolf W.M.A., Byråsekreterare, Avliden
von Post, Tom, Direktör, 50-årsdag
von Post, Tom Erik, Direktör, Frökontrollant, Avliden
von Post, Stafs Adolf, Godsägare, Avliden
von Post, S.A., Godsägare, 60-årsdag
von Post, Claes Wilhelm, Inspektör, Avliden
von Post, Rutger, Kapten, Avliden
von Post, Gustaf, Kapten, Avliden
von Post, Fredrik, Kapten, Avliden
von Post, Ernst, Kapten, Avliden
von Post, Carl Fredrik, Kapten, Avliden
von Post, Rikard Alexander, Läkare, Levn.beskr
von Post, Axel, Major, Avliden
von Post, Olof, Major, Avliden
von Post, Stafs F.V., Major, Avliden
von Post, Rickard, Med.Dr., Avliden
von Post, Hampus Adolf, Professor, 85-årsdag
von Post, Lennart, Professor, Avliden
von Post, Georg, Rådman, Avliden
Pousette, Harald, Envoyé, Avliden
Prawitz, Gunnar, Ombudsman, Jur. Dr., Avliden
von Printzencreutz, G.A.R., Protokollsekreterare, 60-årsdag
Printzensköld, Carl Axel, Konstnär, Avliden
Printzsköld, Ö.H.R., Hofmarskalk, 65-årsdag
Printzsköld, Gustaf, Kammarherre, Avliden
Printzsköld, Carl, Kammarherre, Avliden
Printzsköld, Otto, Riksmarskalk, Avliden
von Prinzencreutz, C.W., Direktör, Avliden
von Prinzencreutz, Gustaf, Sekreterare, Avliden
von Prinzencreutz, Wilhelm, Överstelöjtnant, Avliden
von Proschwitz, A, Häradshövding, Avliden
Prytz, Björn, Envoyé, Avliden
Psilander, Hjalmar, Professor, Avliden
Psilanderhielm, Fredrik, Kapten, Advokat, Avliden
Psilanderhielm, Fredr. Baltz. Axel, Löjtnant, Avliden
Påhlman, Carl-Adolf, Godsägare, Avliden
Påhlman, Sune, Häradsskrivare, Avliden
Påhlman, Adolf, Kapten, Avliden
Påhlman, Georg Otto Viktor, Kapten, Avliden
Påhlman, Göran, Major, Avliden
Påhlman, Sven, Major, Avliden
Påhlman, John M., Rektor, Avliden
Påhlman, Gösta M., Rektor, Avliden
Påhlman-Stiernspar, Eric, Häradshövding, Avliden
Påhlson, Svante, Bruksägare, Major, Avliden
Påhlsson, Joel, Lektor, Avliden

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Packalin
Packe
Pagander
Pahl
Pahlen
Pahlman
Paikell
Palander
Palatin
Palenroth
Palm
Palman
Palmberg
Palmbom
Palmcreutz
Palmer
Palmfelt
Palmgren
Palmquist
Palmstruck
Papke
Parander
Pardie
Pardies
Parman
Pasch
Paterson
Patt
Paul
Paulen
Pauli
Paulin
Paulina
Paulini
Paull
Paulson
Peckli
Peiffer
Peit
Peltz
Pelz
Pemer
Penchs
Pens
Pensch
Perbant
Perman
Perment
Permin
Personne
Perth
Pervelin
Petchiorn
Petersen
Petræi
Petræns
Petræus
Petre
Petrius
Petter
Petterdorph
Petterlin
Peuhr
Pfabbe
Pfeffer
Pfeif
Pfeiff
Pfeiffer
Pfeil
Pfeipher
Phannenstil
Pheiffer
Phil
Philström
Phoppe
Piedeneggen
Pierman
Pihl
Pihlberg
Pihlgren
Pihlman
Pihlroth
Pihlström
Pilkard
Pillisiv
Pilman
Pilst
Pilstedt
Piltier
Pincier
Piper
Pipping
Pirga
Pitsier
Plackman
Plænning
Planaens
Planck
Planell
Planen
von Platsbeck
Plenning
Pleumert
Ploghöfft
Plomgren
Poduveng
Pohl
Pohlhem
Pohlman
Poiler
Polander
Polhem
Politz
Pontan
Popelman
Poppelman
Popschimski
Posse
Possieth
Poteng
Poufar
Pouset
Powsar
Pradermeeher
Prake
Precht
Pren
Prentz
Preutz
Prignant
Printz
Printze
Pripp
Prosperius
Prüs
Prysman
Prytz
Psilander
Psilanderhielm
Psilanderhielm von
Soudlenberg
de Puis
Pust
Pyra
Påhlgren
Påhlhammar
Påhlman
Pålack
Pärlström