GFs övriga samlingar: Namn R

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Raab Tyskland
Rabe Mecklenburg
von Radeke  Mecklenburg
Raders Tyskland
Rahmn 1610 Holstein
Ramel Pomern
Ramsay 1577 Skottland, Frankrike
Raphael
Rapholt Schlesien
Rappe
Rappe 1635 Curland
Rathsman Tyskland
Ratzwill Ungern
Ravens Hamburg, Tyskland
von Rehausen  Tyskland
Rehbinder 12– Westphalen, Curland
Rehn 16– Westphalen
von Rehne  1572 Westphalen
Reichardt Tyskland
von Reichel  1711 Sachsen
von Reichenbach  1693 Schlesien
Reiher Bayern
Reijli Dublin
Reinke Tyskland
von Reiser  Lübeck, Tyskland
Reissmann 1753 Sachsen
Remanen (Rennerfeld) Finland
von Rettig  1790 Tyskland
Reusner 1608 Tyskland
Reventlow 1845 Tyskland, Holstein
Riben Rostock
Richenberg Tyskland
Richert II Tyskland
Richterus Tyskland
Rickman 17– Tyskland
Ridderstad  Pernau, Estland
Riego Tyskland
Rietz 17– Tyskland
Rietz 17– Tyskland
Rijbe Tyskland
Rist Lothringen
Roback 1634 Polen
Robsahm 16– Tyskland
Robsam 15– Skottland
de la Roche 15– Frankrike
de la Roche-You
Rocquette Frankrike
Rodloff Wismar
Roempke 1707 Brandenburg, Tyskland
Roesler 1857 Tuskland
von Rohr  1610 Brandenburg
Rolandt Tyskland
Roloff 1685 Tyskland, Stettin
Roos Norge
Roos af Hjelmsäter Norge
von Roosen  Riesenburg, Tieplitz
Rootkirch Schlezien
de la Rose  1690 Frankrike
Roseau Frankrike
von Rosen  Böhmen
Rosencrantz Danmark
Rosenhoff 1619 Husum i Holstein
Rosenhoff Pommern
Rosenlew von Schlow 1640 Mecklenburg
Rosenschütz
Rosson 1746
Rotenburg Tyskland
Roth 1636 Böhmen
Rothstein 16– Tyskland el Nederländerna
Roupe 17– Tyskland
Rubart
Rubarth
Rubarth Pommern
Rubarth 17– Tyskland
Rubzoff 1617 Ryssland
Rudbeck Holstein
Rugbart
Ruhbart
Ruhe 1719 Tyskland
Rutensköld Polen
Ruuth i Finland 1521 Lübeck
Rücker 16– Tyskland
Rühl Nederländerna
Rühl 1722
von Röök  England

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Raab, C., Friherre, Kapten, Avliden
Raab, Bengt, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Raab, Gustaf Adolf, Kapten, Avliden
Rabe, Pehr Reinhold, Direktör, Avliden
Rabe, Gustaf, Överste, Avliden
Rabenius, Lars, Advokat, Avliden
Rabenius, Nils, Docent, Avliden
Rabenius, Olof, Skriftställare, Avliden
Radhe, Sven, Borgmästare, 60-årsdag
Radhe, Sven, Borgmästare, Avliden
Radhe, Knut, Hovintendent, Avliden
Ramel, Charles Emil, Envoyen, Avliden
Ramel, Fredrik, Friherre, Landshövding, Avliden
Ramel, S.G.F.T., Friherre, Envoyé, Utnämning
Ramel, Malte, Friherre, Godsägare, Avliden
Ramel, Karl, Friherre, Advokat, Avliden
Ramel, Henric Alexander, Friherre, Kammarherre, Avliden
Ramel, Hans, Friherre, Godsägare, Avliden
Ramel, H., Friherre, Godsägare, 60-årsdag
Ramel, Gustaf, Friherre, Avliden
Ramel, G.M., Friherre, 60-årsdag
Ramel, Charles Emil, Friherre, Envoyé, 55-årsdag
Ramel, Eric, Friherre, Jur. Dr., Avliden
Ramel, Gustaf, Friherre, Banktjänsteman, Avliden
Ramel, Hans, Friherre, Häradshövding, Avliden
Ramel, Hans Otto, Friherre, Överhovstallmästare, Avliden
Ramel, Carl, Friherre, Agronom, Avliden
Ramel, Malte, Friherre, Avliden
Ramel, Otto, Friherre, Överste, Avliden
Ramel, Bror, Friherre, Kommendör, Avliden
Ramsay, Carl-Henrik, Borgmästare, Avliden
Ramsay, Gustaf, Exp.föreståndar, Avliden
Ramsay, Johan, Friherre, Agronom, Avliden
Ramsay, Gustaf August Wolter, Häradshövding, Avliden
Ramsay, C.W., Ingenjör, Avliden
Ramsellska fideikomisset, , Fidekomiss
Ramstedt, R.V., Grosshandlare, 55-årsdag
Ramstedt, Reinhold Viktor, Grosshandlare, Avliden
Ramstedt, Gunnar, Häradshövding, Avliden
Ramstedt, John, Överståthållare, Avliden
Ramstedt, J.O., Överståthållare, 60-årsdag
Ramstedt, John, Överståthållare, Utnämning
Ramström, O.M., Professor, 50-årsdag
Randel, Rolf Ane, Skriftställare, Avliden
Ranft, Albert, Teaterdirektör, Avliden
Raphael, Axel, Fil. Dr, Avliden
Rapp, Victor Henrik, Överstelöjtnant, 55-årsdag
Rappe, A.F., Friherre, Godsägare, Avliden
Rappe, A.W., Friherre, Riksdagsman FK, Avliden
Rappe, Adolf, Friherre, Godsägare, Avliden
Rappe, Oscar Ludvig, Friherre, Bankdirektör, Avliden
Rappe, Vilhelm, Friherre, Generallöjtnant, Avliden
Rappe, Lennart, Friherre, Avliden
Rappe, Christopher Johan, Friherre, Godsägare, Levn.beskr
Rappe, Christoffer, Friherre, Avliden
Rappe, Carl, Friherre, Godsägare, Avliden
Rappe, C.W., Friherre, Överste, Utnämning
Rappe, Axel, Friherre, Generalmajor, Avliden
Rappe, Axel, Friherre, General, Avliden
Rappe, Adolf, Friherre, Läkare, Avliden
Rappe, Gerhard, Friherre, Agr.Dr., Avliden
Rappe, Magnus, Friherre, Avliden
Rappe, Axel, Friherre, Civilingenjör, Avliden
Rappe, Erik, Friherre, Avliden
Rappe, A.E., General, 70-årsdag
Rappe, Fredrik, Legationsråd, Avliden
Rappe, Ludvig Bernhard, Överste, Avliden
Rasch, Rudolf, Kapten, Avliden
Redin, Karl G., Byråsekreterare, Avliden
Reenstierna, Allan, Kapten, Fil.Lic., Avliden
Reenstierna, Carl Gustaf, Major, Avliden
Reenstierna, Lars M., Maskininspektör, 65-årsdag
Reenstierna, Lars M, Maskininspektör, SJ, Avliden
Reenstierna, John, Professor, Avliden
Reenstierna, Knut, Stadsingenjör, Avliden
Regnér, Nils, Justitieråd, Avliden
Rehausen, C.A.M., Häradshövding, Kronofogde, 60-årsdag
von Rehausen, Atle, Kronofogde, Avliden
Rehbinder, Victor, Friherre, Överste, Avliden
Rehbinder, Hugo W.J.N., Friherre, Komm.råd, 65-årsdag
Rehbinder, Hugo, Friherre, Komm.råd, Avliden
Rehbinder, F. F:son, Friherre, Major, Avliden
Rehbinder, Claes Reinhold, Friherre, Major, Avliden
Rehbinder, Berndt-Otto, Friherre, Major, Avliden
Rehbinder, Fromhold, Friherre, Författare, Avliden
Rehbinder, Gerdt, Friherre, Avliden
Rehlin, Gustaf, Jägmästare, Avliden
Rehn, Georg, Häradshövding, Avliden
Rennerfelt, Ivar, Civilingenjör, Avliden
Rennerfelt, Erik, Laborator, Avliden
Renström, Anders, Hovrättsråd, Avliden
Rettig, Gustaf Hjalmar, Kansliråd, Avliden
Rettig, P.E., Överstelöjtnant, 60-årsdag
Retzius, Gustaf, Professor, Avliden
Retzius, M.G., Professor, Pour le mérite, Foto
Reutercrona, Hans, Docent, Avliden
Reutercrona, Axel Hjalmar, Kammarherre, Avliden
Reutercrona, Carl Gerhard, Kapten, Avliden
Reuterfeldt, Victor, Grosshandlare, Avliden
Reuterskiöld, Gunnar, Ambassadör, Avliden
Reuterskiöld, K.L., Bankdirektör, Avliden
Reuterskiöld, Edgar, Biskop, Avliden
Reuterskiöld, C.A.F., Bruksägare, 70-årsdag
Reuterskiöld, C.A.F., Bruksägare, Avliden
Reuterskiöld, Carl Lennartsson, Byråchef, UD, Avliden
Reuterskiöld, Arvid Lennart, Direktör, Avliden
Reuterskiöld, Carl Bernhard, Friherre, Major, Avliden
Reuterskiöld, Carl, Friherre, Bergsingenjör, Avliden
Reuterskiöld, Albert, Godsägare, Avliden
Reuterskiöld, Bertil, Herr, Avliden
Reuterskiöld, A.G.A., Häradshövding, 50-årsdag
Reuterskiöld, Axel, Häradshövding, Avliden
Reuterskiöld, Casimir, Ingenjör, Avliden
Reuterskiöld, Lennart, Kammarherre, Avliden
Reuterskiöld, Lennart, Landshövding, Avliden
Reuterskiöld, Jan-Axel, Lektor, Avliden
Reuterskiöld, Casimir, Major, Avliden
Reuterskiöld, Hugo, Major, Avliden
Reuterskiöld, Sten, Med. Lic., Avliden
Reuterskiöld, A.A., Professor, 40-årsdag
Reuterskiöld, Carl-Axel, Professor, Avliden
Reuterskiöld, Adam, Överläkare, Avliden
Reuterskiöld, Bengt, Överste, Avliden
Reuterskjöld, Axel Carl August, Friherre, Avliden
Reutersvärd, Fritz, Direktör, Avliden
Reutersvärd, Baltzar, Kapten, Fängelsedirektör, Avliden
Reutersvärd, Knut Axel Herman, Överstelöjtnant, 70-årsdag
Reuterswärd, Patric, , Avliden
Reuterswärd, Gustaf Patrik, Bankdirektör, Avliden
Reuterswärd, Carl Gustaf, Direktör, Avliden
Reuterswärd, Gustaf, Direktör, Avliden
Reuterswärd, Patrik, Envoyé, Avliden
Reuterswärd, Pontus, Generallöjtnant, Avliden
Reuterswärd, Patrik, Hovmarskalk, In memoriam
Reuterswärd, Gösta, Hovjägmästare, Avliden
Reuterswärd, Wilhelm, Kansliråd, Avliden
Reuterswärd, Adolf Fredrik, Kapten, Avliden
Reuterswärd, F.W., Kapten, Avliden
Reuterswärd, Victor Erland, Kapten, Avliden
Reuterswärd, Adolf, Major, Avliden
Reuterswärd, Knut, Överstelöjtnant, Avliden
Reuterswärd, Carl F.C., Överstelöjtnant, Avliden
Reuterswärd, Gustaf, Överstelöjtnant, Avliden
Rexius, Gunnar, Docent, Avliden
Reyterswärd, Knut, Intendent, Avliden
Rhodin, Hans, Generaldirektör, Avliden
Rhodin, Rickard, Rådman, Avliden
Ribbing, Bengt, Agronom, Avliden
Ribbing, Gustaf Sigfrid, Agronom, Avliden
Ribbing, Nils, Civilingenjör, Avliden
Ribbing, Lennart, Fil Dr, Avliden
Ribbing, Magnus, Förvaltare, Avliden
Ribbing, Sigurd, Generaldirektör, Avliden
Ribbing, Erling, Godsägare, Avliden
Ribbing, Carl, Godsägare, Avliden
Ribbing, Peder Carl Ludvig, Godsägare, Avliden
Ribbing, Gustaf, Häradshövding, Avliden
Ribbing, Gustaf, Kapten, Avliden
Ribbing, Seved Gustaf Lindorm, Läkare, Avliden
Ribbing, Lennart, Löjtnant, Avliden
Ribbing, Eric, Major, Avliden
Ribbing, Sten, Major, Avliden
Ribbing, E. Herman, Major, Avliden
Ribbing, Lännart, Professor, Avliden
Ribbing, Seved, Professor Lunds universitet, Avliden
Ribbing, Olof, Överste, Avliden
Ribbing, Bengt Carl Arvid, Överste, Avliden
Ribbing, Axel, Överste, Avliden
Ribbing, B., Överstelöjtnant, 55-årsdag
Ribbing, Bo, Överstelöjtnant, Avliden
Ribbing, Peder Arvid, Överstelöjtnant, Avliden
Ribbing, Pehr, Överstelöjtnant, Avliden
Ribbing, Sven, Överstelöjtnant, Avliden
Riben, Karl Axel, Operachef, Häradshövding, Avliden
Riben, Carl Fredrik, Viceamiral, Avliden
Richert, Johan Gustaf, Professor, Levn.beskr
Richert, Johan Gustaf, Professor, Avliden
Rickert, Johan Gabriel, Byråsekreterare, Avliden
Ridderbjelke, F.G.M., Godsägare, Kapten, Avliden
Ridderbjelke, F., Kapten, Foto
Ridderbjelke, Fredrik, Kapten, Riksdagsman FK, Avliden
Ridderborg, Ludvig, Direktör, Avliden
Ridderborg, Carl, Kapten, Avliden
Ridderborg, Sven, Ryttmästare, Avliden
Ridderstad, Carl Soldan, Häradshövding, Avliden
Ridderstad, Carl, Kanslisekreterare, Avliden
Ridderstad, Carl Peter Soldan, Kapten, Avliden
Ridderstad, Anton, Kapten, Avliden
Ridderstad, Eskil, Major, Avliden
Ridderstad, Carl, Ryttmästare, Avliden
Ridderstad, K.W.E., Överste, 70-årsdag
Ridderstad, Wilhelm, Överste, Avliden
Ridderstolpe, Gustaf, Friherre, Avliden
Ridderstolpe, Gustaf, Friherre, Revisor, Avliden
Ridderstolpe, Axel, Greve, Avliden
Ridderstolpe, F.A., Major, Avliden
Riego, J.E., Skådespelare, 60-årsdag
Rignell, Nils, Revisionssekreterare, Avliden
Rignell, Karl, Överste, Avliden
Rinander, Viktor Alexius, Jur. Dr., Avliden
Ringenson, Erik, Borgmästare, Avliden
Ringenson, Teodor, Häradshövding, Avliden
Ringertz, N.C., Överste, Avliden
Ringstrand, Nils, Landshövding, Avliden
Ringström, Nils, Konstnär, Avliden
Ringvall, Axel, Skådespelare, Avliden
Rinman, Erik B., Redaktör, Avliden
Ripe, Anders, Kammarrättsråd, Avliden
Risberg, Bernhard, Lärare, Avliden
Rissén, Hj., Tullvaktmästare, Nyval
Robson, Rutger, Brukspatron, Avliden
af Robson, Henrik, Kapten, Avliden
Rodhe, Edvard Herman, Biskop, Avliden
Rodhe, E.H., Biskop, 65-årsdag
Rodhe, Edvard, Biskop, Avliden
Rodhe, M., Kapten, Domänintendent, Avliden
Rodhe, Allan, Landshövding, Avliden
Rodhe, E.H., Professor, Uppsala univ, Utnämning
Rogberg, Herman, Häradshövding, Riksdagsman AK, Avliden
Rogstadius, Wilhelm, Häradshövding, Avliden
Rolf, Ernst, Revydirektör, Avliden
Rollin, F.G.B., Läroverksadjunkt, Avliden
Roman, A.J., Häradshövding, Avliden
Romanus, Carl, Advokat, Avliden
Romberg, A.N., Hovrättsråd, Avliden
Romberg, Carl, President, Avliden
Romdahl, Axel L., Amanuens, Intendent, Utnämning
Romdahl, Axel, Lärare, Fil.Dr., Avliden
Roos, A.Hj., Häradshövding, Avliden
Roos, Gustaf W.A., Landshövding, Avliden
Roos af Hjelmsäter, John O., Professor, Avliden
Roosval, Albin, Direktör, Avliden
Roosval, Johnny, Professor, Memoriam
Rooth, Ivar, Riksbankschef, Avliden
Rosebery, Lord, Foto
von Rosen, Robert, Friherre, Direktör, Avliden
von Rosen, Woldemar Karl, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
von Rosen, Robert, Friherre, Avliden
von Rosen, O.E.R., Friherre, Lotsdirektör, 70-årsdag
von Rosen, Henrik, Friherre, Avliden
von Rosen, Carl Ottokar, Friherre, Kapten, Avliden
von Rosen, Kjell, Friherre, Förs.direktör, Avliden
von Rosen, Otto, Friherre, Avliden
von Rosen, August Robert, Greve, Hovmarskalk, Avliden
von Rosen, Axel A.G., Greve, Generalmajor, Avliden
von Rosen, Axel, Greve, Avliden
von Rosen, C.A., Greve, 75-årsdag
von Rosen, Carl Louis, Greve, Kammarherre, Avliden
von Rosen, Carl, Greve, Ryttmästare, Avliden
von Rosen, Clarence, Greve, Hovstallmästare, Avliden
von Rosen, Conrad August, Greve, Överste kammarherre, Avliden
von Rosen, Conrad Magnus, Greve, Avliden
von Rosen, Eric, Greve, Avliden
von Rosen, Eugéne, Greve, Ceremonimästare, Avliden
von Rosen, Fredrik, Greve, Överstekammarjunkare, Avliden
von Rosen, Fritz, Greve, Adjunkt, Avliden
von Rosen, G.F., Greve, Riksbanksfullm, Utnämning
von Rosen, Georg, Greve, Konstnär, Avliden
von Rosen, Gustaf Fredrik, Greve, Bruksägare, Avliden
von Rosen, Gustaf, Greve, Hovrättsråd, Avliden
von Rosen, Gustaf, Greve, Avliden
von Rosen, Gustaf-Fredrik, Greve, Avliden
von Rosen, Hans, Greve, Avliden
von Rosen, J.G.O., Greve, Konstnär, 70-årsdag
von Rosen, Magnus, Greve, Avliden
von Rosen, Nils, Greve, Major, Avliden
von Rosen, Pontus, Greve, Avliden
von Rosen, R.G.E.M., Greve, Överste, Utnämning
von Rosen, Reinhold, Greve, Generallöjtnant, Avliden
von Rosen, Robert, Greve, Ryttmästare, Avliden
von Rosen, Fritz, Greve, Aktuarie, Avliden
von Rosen, Claes, Greve, Kapten, Avliden
von Rosen, Hugo, Greve, Direktör, Avliden
von Rosen, Carl-Fredrik, Greve, Byråsekreterare, Avliden
von Rosen, Carl Gustaf, Greve, Avliden
von Rosen, Reinhold, Greve, Konstnär, Avliden
von Rosen, G.P.A., Hofrättsråd, 60-årsdag
von Rosen, Eric, Kammarherre, Ryttmästare, Avliden
von Rosen, C.E., Kapten, Avliden
von Rosen, Fritz, Ryttmästare, Avliden
Rosén, Nils, Byrådirektör, Avliden
Rosén, Gustav, Landshövding, Avliden
Rosén, Jerker, Professor, Avliden
Rosén, Karl D.P., Professor, Avliden
Rosenberg, Erik, Författare, Avliden
Rosenberg, Axel Edward Johan, Konstnär, Landskapsmålare, 50-årsdag
Rosenberg, Edward, Konstnär, Avliden
Rosenberg, Olof, Professor KTH, Avliden
Rosenberg, Otto, Professor, Avliden
Rosenblad, Eberhard, Friherre, Avliden
Rosenblad, Carl, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Rosenblad, Carl, Generalmajor, Kommendant, Avliden
Rosenblad, C.L.M., Generalmajor, Överste kammarherre, Avliden
Rosenblad, Fredrik, Godsägare, Avliden
Rosenblad, E., Hovstallmästare, Utnämning
Rosenblad, Carl G., Kapten, Jur. Dr., Avliden
Rosenblad, Curt, Överste, Avliden
Rosenblad, C.J.E., Överste, Uppl. inf.regem, Avsked
af Rosenborg, Aage, Greve, Förmälning
af Rosenborg, Aage, Grevinna, Förmälning
Rosencrantz, Gottlob, Borgmästare, Avliden
Rosencrantz, G.A.H., Kammarherre, 85-årsdag
Rosencrantz, Henrik E.A., Kammarherre, Avliden
Rosencrantz, Börje Axel Johan K., Kammarherre, 75-årsdag
Rosencrantz, Holger, Kammarherre, Avliden
Rosencrantz, Holger, Kammarherre, Överstelöjtnant, Avliden
Rosencrantz, Wilhelm, Kyrkoherde, Avliden
Rosencrantz, Carl, Redaktör, Avliden
Rosencrantz, Henrik, Ryttmästare, Avliden
Rosencrantz, Fredrik, Ryttmästare, Avliden
Rosencrantz, Holger, Skriftställare, Avliden
Rosengren, Albin, Lagman, Avliden
Rosenquist, Nils Douglas, Byråchef, Avliden
Rosenquist, Axel Mauritz, Häradshövding, Avliden
Rosenquist, K.A.L., Trafikchef, 60-årsdag
Rosenström, Erik, Doktor, Läkare, Avliden
Rosensvärd, Carl, Agronom, Fil.Dr., Avliden
Rosensvärd, Alexis Felix, Kommendör, Avliden
Rosensvärd, Alexis, Major, Avliden
Rosenswärd, Otto Harry, Kapten, Avliden
Rosentwist, Birger G.A., Konsul, Avliden
Rosman, Holger, Direktör, Avliden
Rothlieb, Curt, Kansliråd, Avliden
Rothlieb, Herman, Revisionssekreterare, Avliden
von Rothschild, Albert, Baron, Dödsruna
Rubbestad, Axel, Statsråd, Avliden
Rubenson, Semmy, Polismästare, Avliden
Rudbeck, R.T.G.C.G., Friherre, 85-årsdag
Rudbeck, Gustaf, Friherre, Avliden
Rudbeck, Magnus, Friherre, Operasångare, Avliden
Rudbeck, Olof, Friherre, Direktör, Avliden
Rudbeck, Reinhold, Friherre, Överste kammarherre, Avliden
Rudbeck, Magdalena, Friherrinna, Fru
Rudbeck, Johannes, Intendent, Avliden
Rudbeck, Alexander O.F.T.G., Konstnär, Avliden
Rudberg, Yngve, Biskop, Avliden
Rudberg, Axel, Landskamrer, Avliden
Rudberg, Gunnar, Professor, Avliden
Rudebeck, Edvard, Bankdirektör, Avliden
Rudebeck, Gustaf Hj.C., Godsägare, Avliden
Rudebeck, Fredrik, Hovstallmästare, Avliden
Rudebeck, Sven, Intendent, Avliden
Rudebeck, Nils, Kammarherre, Avliden
Rudebeck, G., Landshövding, Avliden
Rudebeck, G.M.U., Landshövding, 70-årsdag
Rudelius, Folke, Major, Avliden
Rudenschöld, Thorsten, Generallöjtnant, Avliden
Rudenschöld, Thorsten, Greve, Överste, Avliden
Rudenschöld, C.T.G., Greve, Överste, 50-årsdag
Rudenschöld, Axel, Greve, Överste, Avliden
Rudenschöld, Carl-Axel, Greve, Forstmästare, Avliden
Rudewall, Folke, Regeringsråd, Avliden
Rudin, E G Waldemar, Professor, En av De Aderton, Avliden
Rudin, E G Waldemar, Professor, Sv. Akademin, 75-årsdag
Rudin, E G Waldemar, Teol.Dr., Levn.beskr
Rudling, T.G., Häradshövding, Avliden
Rudling, A., Överste, Avliden
Ruhe, Algot, Författare, Avliden
av Rumänien, Kronprins, Foto
Rundberg, Olof, Sekreterare, Avliden
Rundgren, Viktor, Biskop, Avliden
Rundquist, Hilding, Adjunkt, Avliden
Rundquist, Carl Axel, Rådman, Avliden
Rundqvist, Anton, Häradshövding, Statsråd, Avliden
Runestam, Arvid, Biskop i Karlstads stift, Avliden
Runnqvist, Fredrik, Disponent, Avliden
Runnqvist, Harry, Fil. Lic., Avliden
Runnqvist, Axel, Rådman, Häradshövding, Avliden
Runnqvist, Axel, Rådman, Avliden
Rutensköld, Sten, Civilingenjör, Avliden
Rydbeck, J.O.E., Verkställande direktör, Nyval
Rydbeck, Oscar, Bankdirektör, Avliden
Rydbeck, Otto, Professor, Avliden
Rydberg, Gustaf, Konstnär, Målare, Avliden
Rydén, Värner, Riksdagsman, Avliden
Rydfors, Aron, Lektor, Avliden
Rydin, Herman, Generaldirektör, Avliden
Rydin, S.L.H., Generaldirektör, Avsked
Rydin, Conrad, Hovrättsråd, Avliden
Rydin, K.R., Landshövding, Jur. Dr., 55-årsdag
Rydin, Karl Rudolf, Landshövding Gotlands län, Avliden
Rydin, K.R., Landshövding, Riksdagsman AK, Utnämning
Rydin, Karl Rudolf, Landshövding, Levn.beskr
Rydin, Oskar, Landssekreterare, Avliden
Rydin, Axel, Regeringsråd, Avliden
Ryman, Sven, Generalmajor, Avliden
Ryman, F. Viktor A., Häradshövding, 65-årsdag
Ryman, Victor, Häradshövding, Avliden
Ryman, Fritz, Major, Avliden
av Ryssland, Boris, Storfurste, Foto
Ryttersson, Tore, , Avliden
Rålamb, Sigfrid, Friherre, Hovjägmästare, Avliden
Rålamb, Sigfrid, Friherre, Löjtnant, Avliden
Rålamb, Erik E:son, Friherre, Överhovjägmästare, Avliden
Rålamb, Eric Axel, Friherre, Godsägare, Avliden
Rålamb, Anders, Friherre, Nattvakt, Avliden
Rålamb, Stig, Friherre, Överste, Avliden
Rålamb, Ebba, Fröken, Avliden
Råstock, Anders, Riksgäldsfullmäktig, Avliden
Rääf, Axel, Godsägare, Avliden
Rääf, Fredrik Leonard, Ingenjör, Avliden
Rääf, Henrik L., Kammarherre, Löjtnant, Avliden
Römquist, Erik, Häradshövding, Avliden
Rösiö, P.J., Lärare, Avliden

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Rab
Rabe
Raberg
Rabin
Rademecker
Rafver
Rahl
Rahls
Rahm
Rahn
Rahutz
Ram
Raman
Ramberg
Rambus
Ramell
Ramhielm
Ramklo
Ramoth
Rampo
Ramquist
Ramstedt
Ramsten
Ramström
Ramzell
Ranck
Rangberg
Range
Rangstedt
Ranholtz
Ranke
Raphåltz
Rappe
Rappon
Raravisindu
Rasberg
Rase
Ratkien
Ratkin
Ratrei
Rau
Rauman
Rebroen
Rechelt
Reciff
Reddare
Reftelins
Regner
Rehn
Rehnbom
Reich
Reichel
Reick
Reids
Reif
Reifs
Reikell
Reiman
Reimer
Reimert
Rein
Reincke
Reinier
Reisel
Reiser
Reisner
Reiss
Reling
Rellström
Rels
Rem
Reman
Remander
Ren
Renat
Renberg
Renbom
Rendorff
Renhell
Renholt
Renke
Renlund
Renman
Renner
Rennert
Renns
Renstedt
Renström
Repke
Rese
Resell
Restelius
Reuman
Reuss
Reuter
Reutercrantz
Reutercrona
Reuterhusen
Reuterling
Reuterschöld
Reutersten
Reuterström
Reutterling
Reyman
Reyne
Reyner
Reyser
Reüterling
Rëäf
Ribbing
Ribe
Riberg
Richardt
Richman
Richnau
Richnow
Richter
Rick
Ricka
Rickman
Rickner
Ricko
Ridder
Ridderborg
Riddersporre
Riddersverd
Ridorph
Riesholm
Rijs
Rillja
Rimberg
Rimejer
Ring
Ringberg
Ringblom
Ringel
Ringman
Ringmarck
Rinmarck
Risberg
Rischman
Rishoff
Risholm
Rising
Riström
Ritmer
Riton
von Ritterstein
Rittner
Roan
Robeck
Roberg
Robert
Robsam
Robsom
Rockman
Rode
Rodecur
Rodhe
Rodhelia
Rodin
Roenstolpe
Rogstadius
Rohl
Rohr
von Rohr
Rolandt
Rolig
Roling
Roman
Romberg
Rommel
Rommell
Ronje
Roos
Ror
Rorberg
Rorström
Ros
Rose
Roselins
Roselius
Rosell
Roselt
Rosen
Rosenbeck
Rosenberg
Rosenborg
Rosendahl
Rosengren
Rosengrip
Rosenquist
Rosenwall
Rosier
Rosin
Rosing
Rosling
Rospig
Rossberg
Rossbolt
Rossling
Rossman
Rostadia
Rotgren
Roth
Rothkirck
Rothman
Rothof
Rottling
Rox
De Rozee
Rubener
Ruberg
Rucherschiöld
Ruda
Rudbeck
Rudberg
Ruden
Rudenschiöld
Ruder
Rudman
Rudmecker
Rudolp
Rudolph
Ruhm
Ruling
Rullin
Ruman
Rumph
Rumphler
Runberg
Runblad
Runbom
Rund
Rundberg
Rundblad
Rundborg
Rundell
Rundgren
Rundin
Rundman
Rundsten
Rungren
Runman
Runquist
Runsten
Runström
Runswik
Rus
Ruschenfeldt
Rusdorf
Ruth
Rutheen
Ruthen
Ruthensparre
Rutin
Ruuth
Rybeck
Ryberg
Rybing
Rybom
Ryccert
Rydberg
Rydell
Rydiger
Ryding
Rydingsverd
Rydingswärd
Rydman
Rydström
Ryholm
Ryman
Rympler
Rysing
Rysk
Ryss
Rystedt
Ryström
Ryting
Rytterblom
Rytterholm
Ryttersten
Råberg
Råbock
Rådemacter
Råholm
Råntzberg
Råsberg
Råsenberg
Råstberg
Röberg
Röding
Rödström
Röhl
Röhr
Röling
Rönberberg
Rönberg
Röngren
Rönilke
Rönman
Rönning
Rönquist
Rönqwist
Rörström
Rösk
Röst
Rötgier
Röö
Rööl