GFs övriga samlingar: Namn T

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Taube von der Issen 1621 Estland
Teckentien 1788 Stockholm
Tegenman Westphalen
Tegner 1794
Teit 12– Skottland
Tenckler Holland
Tessin Stralsund
Tessmar Stettin
von Tetzloff  Böhmen, Riga, Pomern
Tham 1650 Landsberg, Sachsen
Tharmoth England
Theloth
Thessleff Skottland
Thewitz Liffland
Thijssen Zeeeland
Thomaeus 1615 Skottland
Thomson Finland
Thomson 1832 Visby
Thomson England
Thomson Finland
Thor Smeden 16– Liége, Tyskland, Flensburg
Thorild Tyskland
Thorman 1811 Finland
Thumb von Weingarten Tyskland
Thuritz 1601 Köpenhamn
von Thurn  1627 Böhmen
Tielman Schlesien
Tillman 1636 Spanska Holland
Tillman 1639 Amsterdam
Timmeerhand Österbotten, Finland
Toll 1708 Tyskland
Tollet 1600 Frankrike
Toraldsen Gjerde 1873 Norge
Tott Danmark
Toutsaintsson 1611 Flandern
Trafvare Finland
Traubzig 1581 Wittenberg
Transehe von Roseneck Spanska Nederländerna
von Trautwetter  Tyskland
Treandvell Smith  Köpenhamn
Treileben 16– Marck-Brandenburg
Trendelenburg 1749 Pommern
Trotzig 1581 Tyskland
von Tungel  1501 Böhmen
Twist 1660 England, Lübeck
Tönnesson 1320 Italien
Töpfer

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Tallberg, Axel, Konstnär, Foto
Tamm, Per, Advokat, Avliden
Tamm, Claes, Agronom, Ingenjör, Avliden
Tamm, Fabian, Amiral, Avliden
Tamm, Per Gustaf, Brukspatron, Avliden
Tamm, Per, Byråingenjör, Avliden
Tamm, Percy, Civilingenjör, Avliden
Tamm, Oscar, Domänintendent, Avliden
Tamm, Ragnar, Friherre, Avliden
Tamm, Vilhelm, Friherre, Underståthållare, Avliden
Tamm, Gösta, Friherre, Hovstallmästare, Avliden
Tamm, Gustaf, Friherre, Avliden
Tamm, Claes Gustaf Adolf, Friherre, Överståthållare, 70-årsdag
Tamm, Vilhelm A., F.d. Polisintendent, 40-årsdag
Tamm, Viking S. H:son, Generallöjtnant, Avliden
Tamm, Hugo H:son, Godsägare, Avliden
Tamm, C.V., Hovintendent, Avliden
Tamm, G., Hofstallmästare, 45-årsdag
Tamm, Gustaf, Jägmästare, Avliden
Tamm, Carl-Axel, Kapten, Avliden
Tamm, Nils, Konstnär, Fil.Dr., Avliden
Tamm, Adolf Wilhelm, Kontrolldir, 65-årsdag
Tamm, Olof, Professor, Avliden
Tamm, Henric Sebastian, Riksgäldsfullmäktig, Avliden
Tamm, Erik H:son, Ryttmästare, Avliden
Tamm, Christian Th., Överstelöjtnant, Avliden
Tarschys, Bernhard, Lektor, Avliden
Tatiana, Storfurstinna, Foto
Taube, Nils Evert, Bibliotekarie, Avliden
Taube, Henrik W.E., Friherre, Godsägare, 70-årsdag
Taube, Fredrik, Friherre, Sjökapten, Avliden
Taube, Arvid Fredrik, Greve, Minister, Foto
Taube, Arvid Fredrik, Greve, Minister, Avliden
Taube, Carl Evert, Greve, Överste, Avliden
Taube, Carl Oscar, Greve, Major, Avliden
Taube, Pehr Evert, Hovrättsnotarie, Avliden
Taube, Evert, Konstnär, Trubadur, Avliden
Taube, Carl Gustaf, Lantmätare, Avliden
Taube, Hedvig Ulrika, Riksgrevinna, Notis
Taube, Mathias, Skådespelare, Avliden
Taube, Adolf, Trafikdirektör, Statens järnvägar, Avliden
Taube, Magnus, Överstelöjtnant, Avliden
Taube af Odenkat, Carl, Friherre, Överste, Avliden
Taube von Block, Otto, Kammarherre, Avliden
Tauvon, Gerhard, Advokat, Avliden
Tauvon, Axel Vincent, Överste, Avliden
Tauvon, A.V., Överste, 60-årsdag
Tegen, Einar, Professor, Avliden
Tegnér, Esaias H.V., Biskop, Levn.beskrivnin
Tegnér, Esaias, Professor, 65-årsdag
Tegnér, Esaias, Professor, Avliden
Tegnér, Jacob, Protokollsekreterare, Avliden
Tegnér, J., Protokollsekreterare, 60-årsdag
Tegnér, Torsten, Redaktör, Avliden
Tengbom, Ivar, Arkitekt, Generaldirektör, Avliden
Tengbom, Johan, Borgmästare, Avliden
Tengdahl, Knut Abel, , Avliden
Tenow, Olof, Fil. Lic., Avliden
Tenow, Christian, Generaldirektör, Avliden
Tenow, Ragnar, Ombudsman, Avliden
Tenow, C.L., Statskommissarie, 50-årsdag
Teologiska Fakulteten, , Foto
Ternstedt, Johan, Kyrkoherde, Avliden
Tersmeden, Folke B., Assessor, Avliden
Tersmeden, Carl Ludvig, Brukspatron, Avliden
Tersmeden, Wilhelm, Expeditionschef, Avliden
Tersmeden, Adolf, Friherre, 70-årsdag
Tersmeden, David Benjamin, Godsägare, Avliden
Tersmeden, E.B., Häradshövding, 70-årsdag
Tersmeden, Gustaf, Kammarherre, Avliden
Tersmeden, Pirre, Kapten, Avliden
Tersmeden, Henrik, Kapten, Avliden
Tersmeden, Carl Gustaf, Löjtnant, Avliden
Tersmeden, Carl-Reinhold, Major, Avliden
Tersmeden, Petrus, Major, Avliden
Tersmeden, Albin, Räntmästare, Avliden
Tersmeden, Herman, Stadsrevisor, Avliden
Tersmeden, Nils, Överingenjör, Avliden
Tersmeden, Carl, Överste, Avliden
Testrup, Erik G:son, Generallöjtnant, Avliden
Tham, Henry, Civilingenjör, Avliden
Tham, Gustaf, Direktör, Avliden
Tham, Karl Gustaf, Direktör, Avliden
Tham, Vollrath, Direktör, Avliden
Tham, Sebastian, Disponent, Avliden
Tham, Per, Doktor, Avliden
Tham, A W, Fil. Dr., Avliden
Tham, Percy, Generalkonsul,
Tham, Percy, Generalkonsul, Avliden
Tham, F.A.S., Godsägare, 65-årsdag
Tham, Hugo, Godsägare, Avliden
Tham, S., Godsägare, Avliden
Tham, Carl Vollrath, Hovintendent, Avliden
Tham, Karl A.A., Ingenjör, Fil.Lic., 50-årsdag
Tham, Carl, Jägmästare, Avliden
Tham, Richard, Kapten, Avliden
Tham, Casper, Kapten, Skaraborgs rege, Avliden
Tham, Vollrath, Kapten, Avliden
Tham, A Wilhelm V, Kapten, Avliden
Tham, Vollrath, Kapten, Avliden
Tham, Adolf, Major, Avliden
Tham, Erik, Major, Avliden
Tham, Fred. Richard Vollr., Major, Avliden
Tham, Pehr, Redaktör, Avliden
Tham, Karl A.A., Rektor, 55-årsdag
Tham, Karl, Rektor, Avliden
Tham, Sten Wilh Sebastian, Ryttmästare, Avliden
Tham, A.G.S., Verkställande dir Huskvarna vapenfabrik, Nyval
Tham, Henrik, Överläkare, Avliden
Tham, Alexander, Överste, Avliden
Tham, G., Överstelöjtnant, Avliden
Tham, Harry, Överstelöjtnant, Avliden
Thanner, Lennart, Docent, Avliden
Théel, J.H., Professor, 65-årsdag
Théel, Joh Hjalmar, Professor, Avliden
Thegerström, Robert, Konstnär, 50-årsdag
Thegerström, Robert, Konstnär, Avliden
Thelin, Anton, Domare, Avliden
Themptander, Sven, Advokat, Avliden
Themptander, N Henrik R, Generaldirektör, Avliden
Theorell, Carl A., Godsägare, Avliden
Thiel, Ernest, Bankdirektör, Avliden
Thiel, E., Bankdirektör, 50-årsdag
Thollander, Axel Ferdinand, Justitieråd, 60-årsdag
Thomaeus, E.G.P.A., Läkare, Slottsläkare, Avliden
Thomasson, Åke, Justitieråd, Avliden
Thomasson, A., Justitieråd, 50-årsdag
Thomson, J.A., Häradshövding, Avliden
Thomson, Arthur, Kansler, Avliden
Thorell, A.G., Överstelöjtnant, Avliden
Thorén, A.A., Generalmajor, Avliden
Thorsell, A.F., Överstelöjtnant, 55-årsdag
Thorssell, August, Överste, Avliden
Thorsson, F.V., Statsråd, Avliden
Thorstenson, Gunnar, Kommissarie, Avliden
Thott, Ove, Friherre, Civilingenjör, Avliden
Thott, Fredrik, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Thott, Claes Erik, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Thott, Åke Waldemar, Friherre, Överste, Avliden
Thott, A.W., Friherre, Överste, 70-årsdag
Thott, Waldemar, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Thott, Thor, Friherre, Lantbrukare, Avliden
Thott, Erik, Friherre, Överstelöjtnant, Avliden
Thott, Otto, Greve, Överstekammarjunkare, Avliden
Thott, Stig, Greve, Avliden
Thott, T.A.O., Greve, 60-årsdag
Thott, Tage, Greve, Överhovjägmästare, Avliden
Thott, Tage Alexis Otto, Greve, Levn.beskr
Thulin, John D., Aktuarie, Avliden
Thulin, O.W., Kyrkoherde, Fil.Dr., Avliden
Thulin, Gabriel, Regeringsråd, Avliden
Thunander, Gunnar, Inspektör, Avliden
Thunman, Olof, Konstnär, Avliden
Thylén, Carl Sune, Häradsskrivare, Avliden
Thyrén, Johan, Professor, Avliden
Thyselius, Erik, Skriftställare, Avliden
Thörnell, Olof, General, Överbefälhavare, Avliden
Thörnell, Gösta, Professor, Avliden
Tibblin, Ernst, Bankdirektör, Avliden
Tigerhielm, Sewed Edvard, Jägmästare, Avliden
Tigerhielm, S. Edvard, Jägmästare, 70-årsdag
Tigerhielm, F.V., Överjägmästare, 70-årsdag
Tigerhielm, Fredrik, Överjägmästare, Avliden
Tigerschiöld, Ernst, Direktör, Avliden
Tigerschiöld, Magnus, Fil. Dr., Avliden
Tigerschiöld, Allan, Kansliråd, Avliden
Tigerschiöld, Hugo, Kansliråd, Avliden
Tillander, I., Häradshövding, Avliden
Tillberg, Karin, Fru, Avliden
Tillberg, Knut, Häradshövding, Avliden
Tillberg, Axel Fredrik, Ryttmästare, Avliden
Tillberg, A.F., Ryttmästare, Avliden
Timelin, F.G., Häradshövding, Avliden
Timm, Claes Gabriel, Brukspatron, Avliden
Tingsten, Lars, General, Avliden
Tingsten, L.H., Generalmajor, Kommendant, 55-årsdag
Tingsten, Herbert, Professor, Avliden
Tiselius, Carl A., Kapten, Avliden
Tiselius, Karl, Landshövding, Avliden
Tiselius, Arne, Professor, Avliden
Tisell, Claes, Major, Avliden
Tjäder, Gustaf, Jägmästare, Avliden
Toll, Johan, Friherre, Major, Avliden
Toll, Erik, Friherre, Avliden
Toll, E.O., Friherre, Marindirektör, Avliden
Toll, Karl Osvald, Generallöjtnant, Avliden
Toll, G.A., Generalmajor, Avliden
Toll, Johan Christoffer, Godsägare, Kapten, Avliden
Toll, Gustaf Adolf, Hovmarskalk, Överste, Avliden
Toll, August, Häradshövding, Avliden
Toll, Hans, Kammarherre, Avliden
Toll, Åke, Major, Avliden
Toll, Gustaf, Redaktör, Kapten, Avliden
Toll, C.A., Rådman, Avliden
Toll, K.O., Överste, Vendes Art.rege, Utnämning
Torell, Hjalmar, Häradshövding, Avliden
Torén, Gabriel Axel, Generalmajor, Kommendant, Avliden
Torén, Carl-Axel, Överste, Avliden
Torén, G.A., Överste, 55-årsdag
Torén, Gabriel Axel, Överstelöjtnant, 50-årsdag
Tornberg, Herman, Major, Avliden
Tornberg, Emil Anton, Major, Avliden
Tornberg, Lars Egmont, Överste, Avliden
Tornérhielm, E. Werner, Borgmästare, Avliden
Tornérhielm, Erik Werner, Borgmästare, 70-årsdag
Tornérhielm, Fredrik Gustaf, Häradshövding, 80-årsdag
Tornérhielm, Gustaf, Kapten, Avliden
Tornérhielm, Gustaf, Landshövding, Avliden
Tornerhjelm, Erik, Godsägare, Avliden
Tornérhjelm, Rudolf, Godsägare, Avliden
Torpadie, Hjalmar, Borgmästare, Avliden
Torpadie, Reimers, Överste, Avliden
Torslow, Erik, Borgmästare, Avliden
Tott, Axel, Friherre, Major, Avliden
Tottie, Henry William, Biskop Kalmar stift, Avliden
Tottie, Henry William, Biskop, Levn.beskr
Tottie, Gustaf, Expeditionschef, Avliden
Tottie, Henry, Generallöjtnant, Avliden
Tottie, Henry Karl, Kommissarie, Avliden
Tottie, Charles D., Överste, Avliden
Trafvenfelt, Ludvig, Läkare, Avliden
Trafvenfelt, Hjalmar, Major, Avliden
Tralau, Louise, , Födde
Tralau, Hans, Docent, Fil.Dr., Avliden
af Trampe, Jens, Greve, Avliden
af Trampe, Adam Fredrik, Riksgreve, Avliden
Trana, Erik, Borgmästare, Avliden
Tranchell, Carl, Direktör, Avliden
Treffenberg, Ernst, Advokat, Avliden
Treffenberg, Fredrik Gillis, Kapten Göta Art.reg, Avliden
Treschow, August, Godsägare, Avliden
Troili, Einar, Direktör, Uddeholm, Avliden
af Trolle, Herulf, Bibliotekarie, Avliden
Trolle, Eric Birger, Exellens, Foto
Trolle, Nils, Friherre, Överjägmästare, Avliden
Trolle, Nils Axel Arvid, Friherre, Levn.beskr
Trolle, Ulf, Friherre, Ryttmästare, Avliden
Trolle, Carl Axel, Godsägare, Häradshövding, Avliden
af Trolle, Herluf, Häradshövding, Avliden
af Trolle, Herved, Justitieråd, Avliden
Trolle, Lars Birger, Kapten, Avliden
Trolle, Eric, Riksmarskalk, Avliden
Trolle, N.G.F., Ryttmästare, Avliden
Trolle Löwen, August, Friherre, Avliden
Trolle-Bonde, Carl, Greve, Avliden
Trolle-Bonde, Carl Johan, Greve, Avliden
Trolle-Bonde, Gustaf, Greve, Avliden
Trolle-Bonde, C.J., Greve, Godsägare, Avliden
Trolle-Wachtmeister, Carl-Axel, Greve, Avliden
Trolle-Wachtmeister, Hans Gustaf, Greve, Avliden
Trotz, J.O.E., Direktör, Avliden
Trozelli, Philip, Kammarherre, Ryttmästare, Avliden
Trubetskoj, Paul, Furst, Utställning
Trygger, Ernst, Justitieråd, Avsked
Trygger, Ernst, Kansler, Avliden
Trägårdh, Ivar, Professor, Avliden
Trägårdh, Carl, Överste, Avliden
Tullberg, Hasse W, Bokförläggare, Avliden
Tullberg, Tycho, Professor, Avliden
Tullgren, Albert, Professor, Entomolog, Avliden
Tunberg, Lars, Kanslisekreterare, Avliden
Tunberg, Sven, Professor, Avliden
Turén, Sven, Häradshövding, Avliden
Tweedmouth, Edward, Lord, Dödsruna
Tydén, August Eugéne, Överstelöjtnant, Avliden
Täcklind, Magnus, Häradshövding, Avliden
Törnebladh, Henrik Ragnar, Bankofullmäktig, Fil.Jubeldr, Avliden
Törnebladh, Carl, Bankråd, Avliden
Törnebladh, I., F.d. Landskamrer, 85-årsdag
Törnebladh, Ivar, Landskamrer, Avliden
Törnebladh, H. Ragnar, Lektor, Bankofullmäktig, 75-årsdag
Törneman, Axel, Konstnär, Målare, Avliden
Törner, Fredrik, Häradshövding, Avliden
Törngren, Gösta, Generalmajor, Avliden
Törngren, Lars Mauritz, Professor, Förest GCI, Avliden
Törnquist, E.A., Hovrättsråd, Svea Hovrätt, Avliden
Törnquist, Nils Oscar, Intendent, Avliden

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Stockholms Veckoblad 1745-1775

Tajert
Takla
Tallberg
Tanberg
Tanggren
Tangren
Taraff
Taraval
Tarawall
Tarhlman
Tarlin
Taron
Taube
Tauter
Tavonius
Taxing
Tebelius
Teberg
Teckan
Teckelin
Tecklin
Teckström
Tecktonia
Teeberg
Teet
Tegelberg
Tegelgren
Tegelman
Tegelström
Tegenschiöld
Tegman
Tegner
Tegström
Teiler
Teisner
Telgström
Telijn
Telin
Tellberg
Tellbom
Tellerstedt
Tellgren
Tellman
Tellquist
Tellschou
Telsehoung
Temming
Templin
Tenberg
Tengberg
Tengmalm
Tengren
Tengström
Tenström
Tents
Terlou
Terlov
Ternberg
Ternell
Terserus
Tersmeden
Tersmer
Teschner
Testerbo
Tetting
Teuchler
Teukell
Theberg
Thede
Theel
Thegner
Thel
Thelin
Thelott
Theman
Thenberg
Theström
Thiese
Thiesen
Thiesenhausen
Thim
Thorin
Thun
Thunberg
Thuneld
Thunins
Thunius
Thunström
Thure
Thurin
Thuring
Thurson
Thöning
Tibelblad
Tibelia
Tibell
Tiberg
Tide
Tidler
Tieder
Tiederberg
Tifverman
Tifwerman
Tiger
Tigrell
Tiguette
Tihlberg
Tihle
Tihlström
Til
Tillæi
Tillander
Tillas
Tillberg
Tillenius
Tillgren
Tillman
Tillson
Tilsner
Tim
Timan
Timberg
Timm
Tinberg
Tingberg
Tingelholm
Tingellholm
Tingstedt
Tingström
Tingvall
Tissesson
Titz
Titzer
Tiulbeck
Tiulman
Tivall
Tivan
Tiverman
Togel
Tolander
Tolck
Tolg
Tolin
Tollerstedt
Tollgren
Tollin
Tollstadius
Tomson
Tomsten
Tong
Topelius
Topoli
Topp
Torg
Torgstedt
Torholm
Toring
Tormyl
Tormylen
Tornbom
Torngren
Tornqvist
Tornsten
Torpadius
Torpfelt
Torselius
Torsk
Torsman
Torssell
Torstedt
Torsten
Torster
Totti
Tottie
Toutin
Trana
Tranberg
Traneus
Tranström
Trant
Trast
Trauter
Treffenhielm
Trentiger
Treuhorn
Triervalt
Triewaldt
Trievvald
Trilander
Trockenberg
Troilius
Trolle
Trozig
Truchler
Trundman
Trybom
Trygg
Trygger
Tuilman
Tulin
Tullberg
Tullstedt
Tullström
Tunberg
Tungelfelt
Tunholm
Tunman
Tunström
Turckman
Turin
Turing
Tusch
Tuschenell
Twer
Twetman
Tvist
Twist
Tyman
Tynelli
Tysk
Tysslingholm
Tågman
Tångberg
Tärning
Tölberg
Töllberg
Töllbom
Tönnera
Tönst
Töpher
Törbom
Töreblad
Törenberg
Törenblad
Törling
Törn
Törnberg
Törnblad
Törnbom
Törndahl
Törnegren
Törner
Törnfelt
Törnflycht
Törngren
Törnholm
Törning
Törnlund
Törnquist
Törnros
Törnrose
Törnroth