GFs övriga samlingar: Namn U

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att söka inom denna sida.

(Sökrutan dyker upp vid klick på knapparna ctrl + F)

Klicka på namnet för information om källan.
________________________________________

Invandrade släkter:

Adelborgs klippsamling ”Kända döda”

Uddén, Herman, Landshövding, Avliden
Uddgren, Hugo, Major, Avliden
Uddgren, Carl Gustaf, Redaktör, Författare, Avliden
Uggla, Arvid Hjalmar, Bibliotekarie, Avliden
Uggla, Gustaf Wilhelm, Brukskamrer, Avliden
Uggla, A.L., Byrådirektör Järnvägsstyrels, Avliden
Uggla, Axel, Direktör, Avliden
Uggla, Carl, Expeditionschef, Avliden
Uggla, Evald, Friherre, Kammarherre, Avliden
Uggla, C.S., Friherre, Avliden
Uggla, Gustaf, General, Avliden
Uggla, Christer, Generalkonsul, Avliden
Uggla, G.F.O., Generalmajor, 60-årsdag
Uggla, Claes Gustaf, Häradshövding, Avliden
Uggla, Carl A:son, Kammarherre, Avliden
Uggla, Konrad, Kapten, Avliden
Uggla, Arvid, Kapten, Direktör, Avliden
Uggla, Gustaf Reinhold, Kapten, Avliden
Uggla, Gustaf G:son, Kapten, Avliden
Uggla, Bengt, Kapten, Avliden
Uggla, T, Krigsdomare, Avliden
Uggla, Claes Wilhelm, Kyrkoherde, Avliden
Uggla, HJ., Kyrkoherde, Avliden
Uggla, K.E.A., Major, 50-årsdag
Uggla, Eric, Major, Avliden
Uggla, Hjalmar, Major, Avliden
Uggla, John, Major, Avliden
Uggla, Erik A:son, Ryttmästare, Avliden
Uggla, Carl G:son, Överste, Avliden
Uggla, Bertil, Överste, Avliden
Uggla, Albert, Överste, Avliden
Uggla, A. Emil, Överste, Avliden
Uggla, Allan, Överste, Avliden
Uggla, Claes Augustin, Överstelöjtnant, Avliden
af Ugglas, Carl R., , Avliden
af Ugglas, Gustaf, Friherre, Avliden
af Ugglas, Curt, Friherre, Revisor, Avliden
af Ugglas, G.O.M., Friherre, Kommendörkapten, Avliden
af Ugglas, G.O.M., Friherre, Kommendörkapten, Avliden
af Ugglas, Gustaf, Friherre, Ryttmästare, Avliden
af Ugglas, Ludvig G.S., Friherre, 50-årsdag
af Ugglas, Magnus, Friherre, Avliden
af Ugglas, Samuel, Greve, Kammarherre, Avliden
af Ugglas, Ludvig, Greve, Avliden
af Ugglas, Carl-Magnus, Kapten, Avliden
af Ugglas, Bertil, Riksdagsman, Avliden
af Ugglas, Ludvig Gustaf, Överkammarjunkare, Avliden
af Uhr, Paul R., Generalmajor, Avliden
af Uhr, Otto, Hamnfogde, Avliden
Ulff, Gustaf Emanuel, Kommendör, 75-årsdag
Ulfsparre, Sigge, Direktör, Avliden
Ulfsparre, Gustaf Sigge, Godsägare, Avliden
Ulfsparre, Carl Fabian Knut, Kapten, Avliden
Ulfsparre, Folke, Läkare, Avliden
Ulfsparre, John Axel, Major, Avliden
Ulfsparre, C.O., Postmästare, Avliden
Ulfsparre, Carl, Överstelöjtnant, Avliden
Ulfsparre af Broxv, Cl. Joh. Otto, Kamrerare, Avliden
Ulfstand Rosencran, Nils Borge, Kommendörkapten, Avliden
Ullman, U.L., Biskop, Teol & Fil Dr, 75-årsdag
Ullman, U.L., Biskop, Avliden
Ullman, Gustaf, Författare, Avliden
Ulrich, Arvid, Borgmästare, Jur.kand., Avliden
Unaeus, Axel, Häradshövding, Avliden
Undén, Östen, Statsråd, Utrikesminister, Avliden
von Unge, A.R., Bergsingenjör, 50-årsdag
von Unge, Adolf Richard, Bergsingenjör, Avliden
von Unge, Otto, Disponent, Avliden
von Unge, Per, Forstmästare, Avliden
von Unge, Henning, Kammarrättsråd, Avliden
von Unge, Hugo, Läkare, Avliden
Unge, Vilhelm, Överstelöjtnant, Uppfinnare, Avliden
Unger, Adolf, Bruksägare, Avliden
Unger, Edwin Magnus, Häradshövding Nora domsaga, Avliden
Unger, Gunnar, Konteramiral, Avliden
Unger, Abraham, Landshövding, Avliden
Unger, Gunnar, Redaktör, Sv.D., Avliden
Upmark, Gustaf, Fil Dr, Avliden
Upmark, Johan, Överste, Avliden
Uppström, C.D.T., Häradshövding, Avliden
Uppström, Wilhelm, Häradshövding, Avliden
von Utfall, Johan, Direktör, Avliden
von Utfall, Carl Wilhelm, Hovintendent, Avliden

Ny svensk släktbok (1901-1906)

Dödsrunor, utgivna av Sancte Örjens Gille

Stockholms Veckoblad 1745-1775