OM invandrade släkter

Under många år ombads Genealogiska Föreningens medlemmar att på särskilda blanketter redovisa om de funnit invandrade utländska släkter, helst med uppgifter och de invandrade personernas tidigare hemvist och förhållanden.

Samlingen omfattar en volym som innehåller PM om projektet samt fem volymer som innehåller blanketterna numrerade 1-1424. Samlingen heter ”F1C Invandrade släkter” och finns i Genealogiska Föreningens föreningsarkiv.