Om Stockholms Veckoblad 1745 -1775

Början till ett register över personnotiser i Stockholms Veckoblad. Avskrifter på ark i kronologisk ordning. Dataregistrering har påbörjats för årgångarna 1745-1760.
Här kan du se vilka släktnamn som nämnts i tidskriften (patronymika, dvs son-namn efter fadern ingår inte).
För att få närmare uppgifter ur registret, kontakta GF.

För att ta del av själva tidningen måste du vända dig till Kungliga Biblioteket.