Svenska Släktkalendern 1912 – 1995

GFs sökning täcker åren 1912 -1995. Äldre årgångar finns i vårt bibliotek. Årgångarna är betitlade Svensk slägtkalender 1885–1888, Svenska ättartal 1889–1908 och Svenska släktkalendern från och med 1912. († = släkten är utdöd, eller namnet bärs ej av nu levande släktmedlemmar). Fyrtiosex årgångar finns i serien: 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1898, 1905, 1908, 1912, 1913, 1914, 1915–16, 1917, 1918, 1919, 1920–21, 1927, 1930, 1936, 1938, 1943, 1950, 1962, 1963, 1965, 1967, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1989, 1992, 1995, 2000, 2003, 2007, 2010, 2012.

Mer info om Svenska Släktkalendern samt kompletta namnregister finns på: http://www.svenskaslaktkalendern.se/

i

Svenska släktkalenderns upplagor står i hyllan till höger direkt efter receptionen. Bilden längst ner visar information om släkten Hain från Skottland.