Svenska präster

På Geni (ägs av MyHeritage) finns ett projekt som samlar information om svenska präster – från 1500-talet till och med 1900-talet.

Syftet är att göra det enklare att hitta en specifik prästman, vilket kan underlätta i släktforskningen. Nu finns information om en rad präster inlagda. Tanken med projektet är att samla alla kyrkans män (biskopar, kyrkoherdar, komministrar, kompastorer, teologer, teologiestuderande etc.) i Sverige och i alla landskap som tidigare tillhört Sverige, som till exempel de i Finland och Baltikum.
http://www.geni.com/projects/Svenska-pr%C3%A4ster-genom-tiderna/11253

Gravstensinventeringen

Länk till söksidan: http://grav.genealogi.se/Gravsoklist.php

Gravstensinventering är ett behändigt projekt inom Sveriges Släktforskarförbund, där en förening eller kanske bara ett par personer kan jobba tillsammans och fotografera och registrera. Det är inget tidsödande eller svårt åtagande – och nyttan för framtiden är enorm!

Enskilda släktforskare, arbetsmarknadsprojekt och kyrkogårdsförvaltningar har matat in online som aldrig tidigare. Många av de gamla inventeringarna saknade dock fotografier, eller hade väldigt dåliga fotografier. Om gravstenarna ännu finns kvar är vi därför mycket intresserade av nytagna digitala foton att komplettera med. Kontakta oss på gravar(at)genealogi.se så lägger vi in de nya fotografierna eller annan information rörande gravarna.