Svenska präster

På Geni (ägs av MyHeritage) finns ett projekt som samlar information om svenska präster – från 1500-talet till och med 1900-talet.

Syftet är att göra det enklare att hitta en specifik prästman, vilket kan underlätta i släktforskningen. Nu finns information om en rad präster inlagda. Tanken med projektet är att samla alla kyrkans män (biskopar, kyrkoherdar, komministrar, kompastorer, teologer, teologiestuderande etc.) i Sverige och i alla landskap som tidigare tillhört Sverige, som till exempel de i Finland och Baltikum.
http://www.geni.com/projects/Svenska-pr%C3%A4ster-genom-tiderna/11253