Hängmappsarkivet

På GF finns ett rum med cirka 4 000 hängmappar med handskrivna lösa anteckningar och påbörjade antavlor, ofta skänkt av privatpersoner/familjer. Allt är sorterat efter släktnamn eller ort. 
Listor med släktnamn kan du hitta i vårt Släktkartotek.
Hängmappsarkivet ”ordnas och förtecknas” för närvarande. Målet är att skanna allt material för att göra det tillgängligt digitalt på medlemssidorna. Steg ett är att vi skannat anteckningar om släkter som enbart är sorterade efter ort. Bilderna går att se på medlemssidan via GFs digitaliserade arkiv. Namnregistrering pågår.
 
 
 
Plåtlåda med hängmappasFakta i hängmappsarkivet är noterat i kartoteket antingen som:
”Vitt kort ref till handskrifter, GFs släktarkiv”
eller
”Vitt kort ref till handskrifter, GFs antavlor”

(I släktkartoteket ingår även släktnamn med hänvisning till litteratur).
 
 
Exempel på handskriven antavla.
Klicka på bilden för förstoring.
exempel handskriven antavla