Innehåll i dvd:n Svenska Släkter II

Svenska Släkter II, innehåller en samling med 7000 olika publicerade släktutredningar:

Svenska Släkter

[I]: (1906)
[II]: 1-4: Ljungfors-Uggla (1908-1915)
[II]: register: Bergström (1960)
[III]: 1-2: Silverhammar(1948)
[IV]: 1: Schönbeck (1979)
[IV]:2: OdelbergStålbomThärnström (1985)

Genealogiska Föreningens släktböcker

Släktbok 1     Schough med släktgrenen Wichman av Boo von Malmborg (1937)
Släktbok 2     Släkten Hoving av Johannes Hoving (1938)
Släktbok 3     Mina Anor – Ett genealogiskt försök av Nat. Beckman (1939)
Släktbok 4     Släkten Hedberg från Edsvära i Västergötland av Arvid Hedberg (1940)
Släktbok 5     Släkten Giers (Gjers) från Göteborg jämte en del andra Gierssläkter – Genealogiska och biografiska uppgifter av Gustaf Asplund (1943)
Släktbok 6     Släkten Frestare av Th. Hallgrim (1947)
Släktbok 7     Släkten Settergren från Stocksäter i Närke – Anteckningar, samlade och sammanställda av Ida Wennström (1952)
Släktbok 8     Släkten Bjuggren av S. Erik Bjuggren (1954)
Släktbok 9     Släkten Torén av Carl-Axel Torén (1955)
Släktbok 10   Släkten Göhle av B.Furtenbach (1961)
Släktbok 11   O.P. Andersson, Linton och Rosenhoff – Släktutredning av Carl Otto Linton (1963)
Släktbok 12   Släkten Wennström från Fembecke i Wendel – Anteckningar, samlade och sammanställda av Ida Wennström (1965)
Släktbok 13   Släkten Kjersén av Sten von Euler-Chelpin (1972)
Släktbok 14   Släkten Trägårdh från Skåne av Kurt G. Trägårdh (1978)
Släktbok 15   Familjer i Edsele 1694-1808 av Håkan Skogsjö (1986)
Släktbok 16   Lovisa Christiansdotter von Vogelsang 1720-1812 och hennes ättlingar av Lars G. Biörkman (1992)

Svenska Slägtboken – utgiven av Gabriel Anrep

Svenska Slägtboken Band 1 (1871)
Svenska Slägtboken Band 2 (1872)
Svenska Slägtboken Band 3 (1875)
Svenska Slägtboken Register (uå)

Ny Svensk Släktbok (1901-06) – utgiven av Karl A. Kson Leijonhufvud

Kultur- och personhistoriska anteckningar – af Oscar Fredrik Strokirk

Kultur- och personhistoriska anteckningar, första delen (1915)
Kultur- och personhistoriska anteckningar, andra delen (1918)
Kultur- och personhistoriska anteckningar, tredje delen (1920)

Genealogia Gothica – utgiven av Erik C:son Swartz

Genealogia Gothica Band 1 (1930-32)
Genealogia Gothica Band 2 (1933-37)

Släktböcker:

Släkten Asplund från Torsåker i Ångermanland, Genealogiska och biografiska anteckningar av Gustaf Asplund (1948)

Några anteckningar om Släkten Björkman från Björkeryd, Björkö socken i Småland, samlade och utgifna af Claës Eric Schram (1909)

Några anteckningar om Slägten Bohnsack, [A.O.O. Berglund] (1878)

Släkten Bursie, Biografiska och genealogiska anteckningar af J. Axel Setterdahl (1911)

Kontraktsprosten och Kyrkoherden Filosofie Magister Benedictus Jonæ Carlsons Släkttafla, sammanställd och utgiven af Josef Carlson (1915)

Slägten Cronstrand, Genealogiska anteckningar af Otto Bergström (1884)

Släkten Eldh från Kväggen i Bjurkärn, Genealogiska och biografiska anteckningar av A. G. Petersson (1926)

Släkten Elmgren, Genealogiska anteckningar af Sven Gabr. Elmgren (1875)

Släktbeskrivning öfver Jan Erssonska släkten i Toltan, Upptecknad 1914 af A.Tholén (1914)

Släkten Gröndal, Biografiska och genealogiska anteckningar af Erik Falk (1908)

Släkten Hedin från Alseda av Gottfrid Wagner (1939)

Släkten Hultman från Karlskoga, Genealogiska och biografiska anteckningar av A. G. Petersson (1927)

Slägten Hummel (uå)

Slägten Klingberg, Samlad och utgifven af E.Th. Klingberg (1906)

Släkten Lindeberg på Kväggen i Bjurkärn, Genealogiska och biografiska anteckningar av A. G. Petersson (1931)

Släkten Låftman. Värmlandssläkten Låftman samt jämförande beskrifning af släkter med liknande namn, utarbetad af Bengt Låftman (1912)

Slägten Petersohn, Några anteckningar af Gustaf Elgenstierna (1896)

Slägten Psilander, Genealogiska anteckningar af Albert Psilander(1886)

Slägten Ripa, Biografiska anteckningar af Oswald Ripa (1910)

Kopparslagaresläkten Sjöström från Kristianstad, av F.W. Sjöström (1937)

Släkten Smedberg. Hantverkarsläkt från Karlskoga bergslag, Genealogiska och kulturhistoriska anteckningar av A. G. Petersson (1928)

Släkten Stickler, av H. Douglas Stickler (1941)

Släkten Stickler, Släktuppgifter samlade och sammanställda av Harry Douglas Stickler (1963)

Thelaus och Thelberg. Separattryck ur Arkiv för norrländsk hembygdsforskning (1928)

Släkten Wigert 1624-1925 (1923)

Släkten Wikström. En gammal klockarsläkt från Bjurkärn, Genealogiska och biografiska anteckningar av A. G. Petersson (1927)

Släkten Witt 1637-1900. Ur Släkten Witts krönika, hämtad från efterlämnade manuskript samt delvis fortsatt af Otto Witt (1900)

 

Tillbaka till Släktforskarbutiken – om Svenska släkter II