Innehållsförteckning för Släkt och Hävd 1950 – 1959

Varje nummer kan även innehålla kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, meddelanden från föreningen, recensioner, frågor och svar, brev från medlemmarna, verksamhetsberättelser med mera.

1950: nr 1

  • Anmälan. Av Wilhelm Tham
  • Släkten Lundell från Bohuslän. Av Folke Reyde
  • Min antavla. Av Hans Gillinstam
  • Utdrag ur Arboga sockens känning. Av J.B Lohman
  • Släkten Bexelius’ äldsta led.
  • Riksrådet Axel Anderssons (Lillie af Ökna) hustrus härstamning. Av Hans Gillinstam
  • Återupptäckta adelsmän. Adliga ätten nr 357, Tornerefelt
  • Nekrolog – Hans Silverhammar

1950: nr 2-3

  • Rasmus Ludvigssons och hans hustrurs släktförbindelser. Av Hans Gillingstam<
  • N.G. Djurklous genealogiska samling. Av Jakob Koit
  • Några uppgifter om grosshandlaren och direktören Carl Gottfried Küsels mödernesläkt (Schwartz). Av Lars Asplund
  • Släkten Thams äldsta generationer. Av Otto Brenner
  • Till ätten Silfverstolpes äldsta genealogi. Av Erik Hård af Segerstad
  • Falska adelsmän i Skåne
  • Skalden Bergklint som författare av mantalsuppgifter
  • Sofia Gyllenhielms mödernehärstamning
  • Genealogia Sursilliana 100 år

1951: nr 1

  • En gravsten som grundval för forskning. Av Karl-Egbert Schultzet
  • Våra äldre läroverks elevmatriklar. Av Birger Lindén
  • Släkten Wingårds härstamning. Av Hugo Wingård
  • Anteckningar av brukspatron Olof Hagberg (1768-1835) i hans bibel. Av Nils-Olof Hagberg
  • Ur gamla tidningslägg

1951: nr 2

  • Några ersättningskällor för saknade husförhörslängder. Av Hasse Petrini
  • De svenska släktböckerna före Rasmus Ludvigsson. Av Hans Gillingstam
  • Min mors antavla av Lars Asplund
  • Måns Clemetsson (Oliveblad) till Vårby och hans släkt. Av Pontus Möller

1951: nr 3

  • Isaac Leman och hans släkt av Martin Ivarsson
  • Den medeltida frälseätten Bagge från Möre av Hans Gillingstam

1952: nr 1

  • Biografica-samlingen i Riksarkivet. Av Karl-Egbert Schultze
  • Hanewad-släkten från Peder Birgersson. Av Erik H. Berglöf

1952: nr 2-3

  • Karin Månsdotters härstamning. Av Carl Viksten
  • Stormors i Dalom möderne. Av Sixten Söderhielm
  • Karl Anderssons adeliga ätt och ätten Oliveblads vapen. Av Pontus Möller
  • Om Nils Pedersson Humble, borgmästare i Norrtälje. Av Fritz Nordström
  • Adam Johan Wunsch i Tanum. Av E.G.-A Sandstedt
  • Pengar förr och nu
  • Arkivfotografering och släktforskning. Av L.H. Willebrand
  • Genealogiska forskningsmöjligheter i det nuvarande Tyskland, med särskilt hänsynstagande till Pommern och de östra områdena. Av Karl-Egbert Schultze

1953: nr 1

  • En Barnekowsk släkttradition av Sune Nordenskiöld
  • Rosenstrålarna på Borggård. Av Wilhelm Tham
  • Släkttraditioner inom Visby magistrat under 1700-talet och 1800-talets början. Av G.T. Romdahl
  • Herman Nilsson-Ehles antavla. Av Pontus Möller
  • Några bidrag till ätten Ribbings genealogi

1953:2

  • Ätten Båt av Billa (1473-1647). Av Jan-Erik Almquist
  • Jöran Perssons föräldrar. Av Magnus Collmar
  • Norrtäljes argaste borgmästare och hans måg. Av Erik H. Berglöf
  • Stormors i Dalom och biskop Jacobus Zäbråzynthius möderne. Ett inlägg av Folke Wernstedt
  • Voro Nils och Ulf Abjörnssöner (Sparre av Tofta) icke helbröder? Av Hans Gillinstam
  • Ett historiskt misstag. Av C.J. Åborg
  • Ett porträtt. Av Sune Norrman
  • Vem var Thorilds hustru? Av Pontus Möllert
  • Oxenstiernor och Vasar. Av Jan Liedgren

1953: nr 3

  • Porträttet från genealogisk synpunkt av Boo von Malmborg
  • Ha några av medeltidsätterna med en sparre i vapnet gemensamt ursprung? Av Hans Gillingstam
  • Från Dalsland till Zweibrücken

1954: nr 1

  • Problemet Nils Krumme. Av Jan Eric Almquist
  • Katarinakyrkoherden Petrus Diderici Arenbechius’ släkt och härkomst. Av Ulla Nygren
  • Antavla för syskonen Hellerström från Marielund. Av B. Erik Hellerström

1954: nr 2-3

  • Smålandssläkten Almqvists ursprung. Av Sven Almqvist
  • Släkten Petres skotska ursprung. Av Alf Åberg
  • Min mödernesläkt (Flodin). Av Elis Wettergren
  • Ett bidrag till Johan Olof Wallins antavla. Av Anders Edestam

1955: nr 1-2

  • Den muntliga traditionen och adliga ätten Gylta (1390-1646). Av Jan Eric Almquist
  • Anförande vid öppnandet av utställningen Sörmländskt heraldik. Av Ingvar Anderson
  • Till frågan om Petrus Schmaltzius. Av Magnus Collmar
  • Om anförluster. Av Bertil Hasselberg
  • Om släkten Sölschers härstamning på mödernet. Av Ernst L. Ekman
  • Brev till Hackstad pr Enköping. Av L. Ziefeldt
  • Till släkten Brantings genealogi. Av E. Hård af Segerstad
  • Maria Östmark och hennes tre man. Av Pontus Möller

1955: nr 3

  • Håkanssons bok och östgötasläkten Ristelius-Ristell. Av Wilhelm Odelberg
  • Plåtslagarefamiljen Gejer. Av Pontus Möller

1956: nr 1

  • Den utan sköldebrev å riddarhuset introducerade svenska adelns ursprung. Av Jan-Erik Almquist
  • Ätten Flemings ursprung. Av Göran Zetterkrans
  • En kyrkoherdelängd från Skara stift 1544. Av Magnus Collmar
  • Om samlingar av tidningsklipp i Kungl. Biblioteket och annorstädes. Av L. Ziefelt
  • Några bidrag till ätten Ribbings genealogi

1956: nr 2

  • Några anteckningar om Per Chrismansson Lillie. Av Ingel Wadén
  • Om C.B. Wadströms mödernesläkt (Blomberg) och närmaste anförvanter. Av Erik H. Berglöf
  • Släkten Aspelund från Tofta. Av Sten von Euler

1956: nr 3

  • Strindbergs mödernehärstamning. Av Erik Hellerström
  • Släkten Löfstedt i Ystad. Av Lennart Zielfelt
  • Domböckerna som genealogiska källor. Av Paul Wilstadius
  • Jacobus Johannis och Anders Hare. Av Magnus Collmar
  • En kyrkoherdelängd från Skara stift 1533. Av F. Wildte

1957: nr 1

  • De introducerade ätterna Drakes gemensamma ursprung. Av Jan Eric Almquist
  • Riksens Ständers Kontors arkiv: serien Inlösta fodringar. Av Sixten Söderhielm
  • Frödings härstamning. Av Erik Hellerström

1957: nr 2

  • Brask-släkter i Sverige under medeltiden. Av Göran Setterkrans
  • Släkten Ollman (Olman, Ohlman). Av Nils Sahlström
  • Fru Margareta Acrelius (död 1732) fädernehärstamning. Av Jan Eric Almquist
  • Ätten Wachttorns härstamning. Av Paul Wilstadius
  • Familjemytologi i Amerika
  • Sjöstedtska Släktföreningen

1957: nr 3

  • Släkten Anckarström från Kungälv och dess samband med Bohussläkten Ström. Av Pontus Möller
  • Om anteckningar rörande vallonsläkter i GFs arkiv
  • Om släkten Olmans ursprung
  • Ätten Wachttorns härstamning. Av Paul Wilstadius
  • Familjemytologi i Amerika
  • Sjöstedtska Släktföreningen

1958: nr 1

  • Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led. Av Jan-Erik Almquist
  • Ätten Andeflychts familjearkiv. Av C.G.U. Scheffer
  • Svenskättlingar i Berlin och Travemünde
  • Doktor C.V. Robacks självbiografi

1958: nr 2

  • Bidrag till släkten de Wahls genealogi. Av Erik Hellerström
  • Borgarfamiljenamn i Gränna med geografisk proveniens åren 1670-1700. Av Paul Wilstadius
  • Svenska namn i ett holländskt kyrkoarkiv
  • Warendorffska arkivet

1958: nr 3

  • Engelbrektsläkten från Kälkesrud. Av Kjell Magnell
  • Döbelns mödernefränder. Av Erik Hellerström
  • När dog Bogislaus von Chemnitz? Av Ingel Wadén
  • Om smålandssläkten Wiboms ursprung. Av Erik Hård af Segerstad
  • Genealogiska Föreningen 25 år
  • Albert Liljas blekingearkiv i Blekinge läns museum

1959: nr 1

  • Häradshövdingen Arvid Jönssons [sparre över stjärna] avkomlingar till fjärde och femte led. Av Jan-Erik Almquist
  • Skalden Johan Börjesson och hans släkt. Av Hugo Wingård
  • Finlands nya adelskalender

1959: nr 2

  • Släkten Wegelin från Riga. Av Jan-Erik Almquist
  • Släkten Höckert från Westfalen. Av Erik Hellerström
  • Om släkten Ollmans ursprung. Av Erik Hård af Segerstad
  • Den bundna namngivningen. Av Astrid Sondén

1959: nr 3

  • Regnsjö-Brattarna och deras härstamning. Av Gunnar Nordin
  • Bullret på Broby. Av Magnus Collmar
  • Släkten Höckert från Westfalen. En komplettering
  • Släktforskning och matematik
  • V´e Congrès International des sciences Généalogique et Heraldique 1960
  • Sökandet efter släktingar i USA. Av Magnus Collmar