Innehållsförteckning för Släkt och Hävd 1960 – 1969

Varje nummer kan även innehålla kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, meddelanden från föreningen, recensioner, frågor och svar, brev från medlemmarna, verksamhetsberättelser med mera.
 
1960-1961
 • Ätten Schack av Skylvalla 1372-1617. Senaste släktredogörelse häröver, tryckt 1895, här kommenterad, rättad och i ny upplaga framlagd. Av Jan Eric Almquist
 • Den svenska släkten von Wahrendorffs härkomst – ett genealogiskt falsarium. Av Gösta Hahr
 • Om bokbindaren Lars Olofssons i Stockholm familj. Av Iris Sandegren
 • Om smålandssläkten Collianders ursprung. Av Erik Hård af Segerstad
 • Förteckning över svenska soldater, som dött på Hôpital de Mézières (Ardennes) 1807-1810. Av M. Gérard de Villeneuve
 • Ökat skydd för gamla släktnamn. Av Lennart Zielfelt
 • Johan I1I:s brev 1573 om hans 32 anors namn och vapen. Av Jan Liedgren
 • Släkten Mörck-Mörcke. Av Erik Hellerström
 • Köpings kyrkas epitafier. Av Lars Wadstein
 • Tre suppliker från karolinska tiden. Framletade vid forskning om släkten de Charlieres historia. Av Lennart Zielfelt
 • De genealogiska avdelningarna av utställningen Släkten och vapnet i Nordiska Museet, Stockholm 1960. Jämte katalog över dessa avdelningar. Av Arvid Lundbäck
 • Arbetet på den svenska adelns släkthistoria och Riddarhusets stamtavlor. Av Folke Wernstedt
 • Släkten de Charliere. Av Lennart Zielfelt
 • Västergötlands säterier år 1622 och deras innehavare. Av Jan Eric Almquist
 • Bidrag till släkten Silentz’ genealogi. Av Erik Hellerström
 • Ätten Hökeflychts stammoder och vapen. Av Hans Gillingstam
 • Fredrik J:s härstamning och släkt. Av Karl Löfström
 • Några minnen från Skåneslott. Av Alf Åberg
 • Magistratstraditioner i Malmö. Av Erik Bodman
 • Källmaterial om emigration i Förenta staternas Nationalarkiv med särskild hänsyn till den svenska utvandringen till Förenta staterna av Nils William Olsson
 • Dalslands säterier år 1622 jämte deras innehavare av Jan Eric Almquist
 • Rasmus Ludvigssons systers ättlingar. Av Hans Gillingstam
 • Arvid Drakes äktenskap. Av Hans Gillingstam
 • Ingeborg Eriksdotter, hertiginna av Sachsen. Av Otto Brenner
 • En skaradjäknes dagbok från år 1695. Av Gunnar Tilander
 • Från vårt arbetsfält (Bland annat Släktforskning i Norge, Värmländsk emigrantforskning, Lappländsk släktforskning)
 • Devahl – De Vahl
1962-1963
 • Ätten Lilliehöök under sen medeltid och äldre vasatid. En källkritisk undersökning. Av Jan Eric Almquist
 • Bergsmanssläkten Karth. Av Erik Hellerström
 • Några anteckningar om Bellmans förfäder i Norrbärke. Av Erik Hellerström
 • Ett och annat om skillnaden mellan dop-, lysnings- och begravningsböcker samt födelse- vigsel- och dödböcker. Av Pontus Möller
 • The sixth international congress of Genealogy and Heraldry, Edinburgh, Scotland, 8 to 14 September 1962. Av C. G. U. Shef
 • Sjöfararsläkten Berg från Misterhult. Av Maja Lundblad
 • Lagläsaren Håkan Humble och hans anhöriga. Av Liss-Eric Björkman
 • Orientalisten Björnståhls fädernehärstamning. Av Nils Fredrik Beerståhl
 • Personuppgifter i gamla Ostindiska Compagniets papper. Av Åke Blarck Berkén
 • 1582 års adelsregister. Av Jan Eric Almquist
 • Violinmakarsläkten Mothe från Ängelholm. Av Paul Wilstadius
 • Anteckningar om släkten Wallroth, Selma Lagerlöfs mödernesläkt. Av Erik Hellerström
 • Viktor Rydbergs mormor och hennes härstamning. Ett litet bidrag till skaldens antavla. Av Martin Ivarsson
 • Svenska borgare i Kiel. Av S. Otto Brenner
 • Några exempel på släktnamn som förnamn. Av Erik Bodman
 • Ätten Somme (1409-1650). Rättelser och tillägg till d:o. Av Jan Eric Almquist
 • Selma Lagerlöfs antavla i 4:e led. Av f. Erik Hellerström
 • Utredning angående Jönköpings släkten Lindquists härstamning. Av Percy Brown
 • Harald i Vällinge. Av Iris Sandegren
 • Fynd i vigselboken för domkyrkan i Ratzeburg. Av S. Otto Brenner
 • Ett bidrag till ätten Fahnehielms genealogi. Av Åke Barck Berkén
 • Några anteckningar om ätten Liljensparres nr 2142 ursprung. Av Lars Steensland
 • Nordiska Emigrationsarkiv. Av S. Otto Brenner
 • Apropå emigrationsarkiv
 • Att forska vidare i Krigsarkivet. Föredrag hållet i Genealogiska Föreningen den 24 april 1963. Av Alf Åberg
 • Till släkten Ramströms genealogi. Av Sten von Euler
 • Hur jag fann mina värmländska förfäder. Av Erik Hård af Segerstad
 • Kyrkoherden Johan Tidzelii härkomst. Av Nils Fredrik Beerståhl
 • Genealogiska fynd i tyska kyrkoböcker 1. Av S. Otto Brenner
 • Erik C:son Swartz’ hand- och maskinskrivna släktanteckningar skänkta till Genealogiska Föreningen 1951. Av L. Zielfelt
1964-1965
 • Den friherrliga ätten Rålambs ursprung. Av Jan Eric Almquist
 • Tre konstnärers antavlor (Ivan Aguéli – Gustaf Hellström – Emil Sjögren). Av Erik Hellerström
 • Raphael Benjamin från Karlsruhe. Av Carl C:son Kjellberg
 • Blev prokuratorn Jöran Persson någonsin adlad? Av Jan Eric Almquist
 • Antavla för flygkadetten Åke Stensson Lundblad. Av Maja Lundblad
 • Ätten Hiertas ursprung och den halländska ätten Krabbe. Studier rörande gräns- adelns internordiska släktförbindelser. Av Hans Gillingstam
 • Släkten Falkman från Eksjö, med släktgren Modensvärd. Av Thyra Falkman
 • Adliga ätten Måneskölds (af Seglinge) ursprung och äldsta historia. Av Jan Eric Almquist
 • Antavla för fil. dr Axel Lindblad (1874-1944), med färgfoto. Av Lars Lindblad
 • Pelle i Ramstad, Stårckarna och Elin Jakobsdotter. Av Kjell Magnell
 • Genealogiska snapshots från Karlskrona. Av Paul Wilstadius
I. Tullförvaltaren Henrik Welshuysen i Karlskrona
II. Tullinspektoren Per Mattsson Borg
III. Gertrud Loeschau (Löskau)
IV. Släkten Möldener
V. Släkten Rönnow från Ronneby de äldsta leden
VI. Släkten från Wettring
VII. Släkten Umbehaven
VIII. Släkten Granskog
IX. Släkten Lewenhagen
X. Släkten Lunnaeus
 • Beata Helena de Charliere och hennes barn. Av Sten von Euler
 • Haquinus Humble och Jonas Magni. Några anteckningar av Torsten Jarnvall
 • En nyupptäckt gren av släkten Bröijer (Rosenbröijer). Av Yngve Näsström
 • Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:
Till Örnbergs Svenska ättartal 5 (1889), Rodhe. Av Bo Bergström
Till Elgenstiernas ättartavlor VIII, Tornerefelt. Av Åke Barck Berkén
Till Släkt och Hävd 1957, Frödings härstamning. Av Erik Hellerström
Till Elgenstiernas ättartavlor. Ur Färila kyrkoarkiv. Av Yngve Näsström
Till Elgenstiernas ättartavlor II, De Silentz. Av Leif Påhlsson
Till Elgenstiernas ättartavlor.
1. Ur bohusländska arkivhandlingar. Av Fridolf Wildte
2. Ur norrländska kyrkoböcker. Av Yngve Näsström
 • Septième Congrès international des Sciences généalogique et héraldique, La Haye, Pays-Bas, 20-26 juin 1964. Av C. G. U. Scheffer
 • Nekrologer: Gunnar Carlquist, Bengt Hildebrand, Gottfrid Carlsson, Karl Löfström, Elis Hildebrand, Nils Belfrage
1966-1967
 • Den äldsta kända släkttavlan över adliga ätten Krabbe (nr 46), utarbetad under 1740-talet av genealogen Johan Otto Åkerstein. Av Jan Eric Almquist
 • Ett genealogiskt problem i heraldisk och handskriftlig belysning.
  • I. Heraldisk genealogi. En intressant anvapenserie i Gladhammars kyrka, Kalmar län. Av Sven-Erik Lange
  • II. Jöran Larssons (Sparre af Rossvik) hustru Kerstin Persdotters ursprung enligt genealogier och godshistorisk analys. Av Hans Gillingstam
 • Några antecedentia om den grevliga ätten Sinclair (nr 95) av Carl Olof Siggesson Nylén
 • Släkten Ulffs ursprung. Av Erik Ulff
 • Några anteckningar om Lovisa Maria Hjelms fädernesläkt under 1700-, 1800- och 1900-talen. Föredrag hållet på släktmöte med Lovisa Maria Hjelms ättlingar 12 juni 1965. Skansen, jämte en del kompletterande data. Av Gunnar Wallberg
 • Om adliga ätten Kart i Schlegels och Klingspors ättartavleverk för ointroducerad adel. En kritisk analys av Jan Eric Almquist
 • Andremannen Fraenkel och Raoul Wallenberg hade judiska anor. Av C. Vilh. Jacobowsky
 • Handskriftssamlingen vid Carolina sedd ur släktforskningssynpunkt. Föredrag vid Genealogiska Föreningens årsmöte i Stockholm den 21 april 1966 av Gösta Thimon
 • Ätterna Stråles (af Sjöared) och [Gyllen] Grips gemensamma härstamning samt tvisterna härom på Riddarhuset under 1600-talets förra hälft. Av Jan Eric Almquist
 • Svercherus Christierni (Forsselius). Braheskolans på Visingsö förste rektor. Av Sven Almqvist
 • Genealogiska snapshots från Karlskrona. Av Paul Wilstadius
 • XI. Släkten von Schoting
 • Några av Stockholms stadsarkivs nyförvärvade och nyordnade samlingar och arkiv av personhistoriskt och genealogiskt intresse. Föredrag hållet vid Genealogiska Föreningens sammanträde den 14 oktober 1965 av Lars Wikström
 • Gustav I:s svärmor som genealog. Av Hans Gillingstam
 • Strindbergs antavla i 4:e led. Av Erik Hellerström
 • Svinhufvud i Västergötland. Några bidrag till ättens genealogi. Av Björn A. Nelson
 • Kring ett arvskifte inom ätten von Nieroth (nr 564). Av Lennart Zielfelt
 • En släktnamnsfråga (Maniette)
 • Ett och annat om den svenska adeln i äldre tid. Ett föredrag av Jan Eric Almquist
 • De enskilda arkiven. Av dr Holger Wichman
 • Uddevalla-släkten Bäck under 1600- och 1700-talen. Av Olga Dahl
 • Nekrologer: Georg Sixten Mauritz Söderhielm, Pehr Gunnar Vejde, Folke Wernstedt
1968-1969
 • Jonas Bång, en svensk släktforskare från 1700-talets mitt. Av Jan Eric Almquist
 • Släkter som förekomma i kamrer I. Stenhagens efterlämnade papper, vilka överlämnats som gåva till GF:a arkiv
 • Min släkts ursprung. En lekmans vandring i arkivens värld. Av Nils Stedt
 • Om ordens- och medaljredovisning. Av Leif Påhlsson
 • Tilas – en namnförbistring. Av Arvid Huss
 • Ätten Stjärnbjälke (från Småland). Av Jan Eric Almquist
 • Kring en småländsk 1600-talspräst. Av Liss-Eric Björkman
 • Släkten Rebrén i 1700-talets ståndscirkulation. Av Gerda och Gunnar Sundberg
 • Kyronius. En hos Örnberg, Svenska ättartal, ej upptagen gren av släkten. Av Gunnar Hellström
 • Släkten Wulff från Torekov. Av S. Otto Brenner
 • Ett adelsregister för Småland från 1622. Av Jan Eric Almquist
 • Genealogi och socialhistoria. Av Sten Carlsson
 • Svenskar som utvandrat till Kapprovinsen från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet. Av Kurt G. Trägårdh
 • Ätten Hiertas ursprung. Av Jan Eric Almquist
 • Släkten Basiliers svenska gren till omkring 1660. Av Sara Basilier-Löfgren
 • Stadssyndicus i Helsingfors Hemming Gadds släktförhållanden. Av Sten von Euler-Chelpin
 • Adliga ätten nr 1594 von Heijne 1718 – 1968. Av Erik Spens
 • Uttalet av namnet Tilas
 • Ätten Buth (från Västergötland). Av Jan Eric Almquist
 • Strånge i Ströja och hans släkt. Av Gösta Thimon
 • En karolins levnadsöden. Av Björn A. Nelson
 • Artur Hazelius’ förfäder. Av Eric von Bom
 • Laurentius Nicolai Wietius. En identifierad åbostudent och hans fränder. Av Sven Almqvist
 • Nekrologer: Carl Johan Axel Mollstadius, Paul Nyberg, Per Gustaf Blidberg