Innehållsförteckning för Släkt och Hävd 1970 – 1979

Varje nummer kan även innehålla kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, meddelanden från föreningen, recensioner, frågor och svar, brev från medlemmarna, verksamhetsberättelser med mera.
 
1970: nr 1
 • Min antavla. Av Jan Eric Almquist
 • Petrus Jonæ Fredenhielms härstamning och släkt. Av Magnus Collmar
 • Adliga ätten Hederstierna, nr 1543. Några anteckningar om de äldsta kända släktleden. Av Paul Wilstadius
 • Släkten du Bordieu i Karlskrona. Fyra 1700-talsporträtt i Blekinge museum. Av Gun Wilstadius
 • Tilas eller Tilás? En omstridd uttalsfråga. Av Sven Almqvist
 • Om namnet Baselier. Av Erik Appelgren
Nekrologer:
 • Ida Wennström av kamrer Per O. W. Carlenfelt
 • Lars Asplund av kapten Lennart Zielfelt
1970: nr 2-3
 • Kyrkoarkivens förslitning. Av Arnold Sandberg
 • Axel Mollstadius forskningar om släkterna Beeth och Junbeck. En sammanställning. Av Erik Hellerström
 • Släkten Bremer (Hans Bremers släkt). Av Sten von Euler-Chelpin
 • Genealogiska snapshots från Karlskrona. Av Paul Wilstadius
 • Studenten Sveno Nicolai Guzelius. Kanske ett bidrag till frågan om släkten Guse (nr 392b i SoH nr 2-3, 1969). Av Paul Wilstadius
1971: nr 1
 • Adel – och några med dem befryndade Av Lennart Zielfelt Präster
 • Borgare
 • Bönder
 • Vem var fru Anna på Hinseberg (1576-1610)? Bidrag till Vångaättens och ätten Lilliehööks (av Istrium) historia. Av Jan Eric Almquist
 • Släkt och hävd vid officerstillsättning. Några notiser och reflexioner om ett karolinskt regemente som släktföretag. Av Lars O. Berg
 • Byn Vad i Söderbärke. Studier kring gårdsarkivalier och en hembygdsforskares efterlämnade anteckningar. Av Hans Gillingstam
 • Hur jag fann mina skånska förfäder. Av Pontus Möller
 • 1970 års genealog- och heraldikerkongress. Av Erik Spens
 • Kyrkoherde – borgmästare – bibliotekarie. Tre 1600-talsgenerationer. Av Gösta Thimon
 • Fredrik Adolph Ludvig Gustaf Albrecht Badin-Couschi. Ett sällsamt levnadsöde. Av Lars Wikström
 • Karolinen Robert Petre. Av Alf Åberg
1971: nr 2
 • Ätten Bölja från Uppland. Av Jan Eric Almquist
 • Major Jonas Tranæus och hans släkt. Av Astrid Hollberg-Wikmark
 • Den lågfrälse Vallerstadsätten (1400-talets senare del -1600-talets början) och släkten Liljewalchs äldre led (1562-1726). Av Stig Östensson
 • Ärkebiskopinnan Ragnhild Håkansdotters börd. En Fordell-diskussion. Av Rolf Hildebrand
 • En gårdsnamnsgenealogi från Våmhus i Mora socken. Av Sven-Erik Lange
 • Otto Waldes katalog över enskilda arkiv. Av Lars O. Berg
 • Stockholms stadsarkivs registerbestånd. Av Lars O. Berg och Lars Wikström
 • Svenska fynd i utländska källor. Av S. Otto Brenner
 • Nekrolog: Fridolf Wildte. Av Johan von Sydow
1971: nr 3
 • Något om de Jägerhornska släkttavlornas tillkomst. Av Jan Eric Almquist
 • Beståndet av mikrofilmade arkivalier i svenska bibliotek. En översikt. Av Henric Sollbe
 • S1äktforskning i skolarbetet. Av Sven Kindestam
 • Statuter för Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik antagna den 17 mars 1971
 • Några kommentarer till statuterna. Av Gunnar Scheffer
 • Nekrolog: Helge Appelgren. Av Holger Wichman
1972: nr 1
 • Den jordbesittande adeln i Västmanland år 1562. Av Jan Eric Almquist
 • Anna och Magnus Frennings sydskånska anor deras farfars fars och morfars fars anor. Av Helmer Frenning
1972: nr 2-3
 • Om s.k. Bölja-ätter i Småland. Av Jan Eric Almquist
 • Anna och Magnus Frennings sydskånska anor. Av Helmer Frenning
 • Anteckningar till Skeggesta-släktens historia. Av Magnus Collmar
 • Den första magistraten i Karlskrona. Av Paul Wilstadius
1973: nr 1
 • Den jordbesittande adeln i Värmland och Dalsland 1562-63. Av Jan Eric Almquist
 • Rålin. En småländsk gästgivarsläkt med prästerligt ursprung. Av Sven Almqvist · Organistsläkten Björling från Björsby, Rystads sn (ög.) Av Lars Lindblad
 • Kongressrapport. Av Pontus Möller
 • Släktsägen – sanning eller dikt? Av direktör Nils Stedt
1973: nr 2
 • Genealogiska Föreningen 40 år. Återblick och framtidsperspektiv. Av Börje Furtenbach
 • Kilder til svensk slægts- og personalhistorie i danske arkiver. Av Georg Simon
 • Släktforskning i Finland. Av Yrjö Blomstedt
 • Norsk slektshistorisk forskning i dag. Av Otto Engelschiøn
 • Innehållsförteckning för Släkt och Hävd 1970 – 1979
 • Snorre Sturlason som genealog. Av Sten Carlsson
 • Kalendrar över borgerliga släkter i Sverige. Av Bertil Broom
 • Två århundraden av min antavla. Av Lennart Zielfelt
 • Ny namnlag? Av Anonymus
1973: nr 3
 • Bratt af Höglunda, andra Brattsläkter och släkten Wallman. Av Gunnar Norlin
 • Släkten Scholander. Av Erik Scholander
 • Anmärkningar om Ödeby-släkten. Av Lars Sjödin
 • Svenska officerare i 1700-talets Preussen. Av Alf Åberg
 • Några glimtar om livet ombord på barkskeppet India under 1870-talet
 • Om släktnamn och släktforskning. Av Pseudonymus
1974: nr 1
 • Häradshövdingen och borgmästaren i Kajana Nils Petrellius (död 1680). Av Sven Almqvist
 • Släktnamnet – en felkälla för släktkänslan. Av Hans Gillingstam
 • En replik. Av Börje Furtenbach
 • Kring min släkts ursprung. Av Erik Hellerström
 • De tre släkterna Myra i Synnerby socken, Skaraborgs län. Av John Janson
 • Gustav Vasas regeringsbekymmer åren 1524 och 1525. Av Lars Sjödin
 • Bland läsare, emigranter och vanligt folk i det gamla Mora. Av Holger Wichman
 • Fyrtioårsstrecket i Genealogiska Föreningens historia. Av Karl Hård
 • Utställningen 40 år med Genealogiska Föreningen. Av Arvid Lundbäck
1974: nr 2
 • Vem var fru Estrid till Broxvik och senare till Råda (d. 1597)? Av Jan Eric Almquist · Släkten von Stockenströms härkomst. Av Björn Helmfrid
 • Olleifs i Öja, en gammal släktgård. Av Kerstin Jonmyren
 • Släkten Tengwall. Av Ivar Tengvall
 • Släkterna Kruse och Petræus. Av Anna Westlund
1974: nr 3
 • von Cederwald. Av Åke Backström
 • Praetorius – Bratt. Ett diskussionsinlägg. Av Magnus Collmar
 • Genealogiska data i militära biografier. Av Börje Furtenbach
 • Släktnamn och släktbok. Av Hans Gillingstam
 • Vällingesläkten. Av Pontus Möller
 • Kongressglimtar från München 1974. Av Henric Sollbe
 • Ett genmäle angående släkten Trägårdhs härstamning. Av Kurt G. Trägårdh
 • Nekrolog: Leif Ljungberg. Av Pontus Möller
1975: nr 1-2
 • Den jordbesittande adeln i Närke och Bergslagen 1576-77. Av Jan Eric Almquist
 • Falska födelsedata. Av Nils Bremberg
 • En gammal släkt i Västergötland. Av Nils Börrisson
 • Släkten Petrellius-Petrelius. Av Robert Estlander
 • Abraham Carlbergs härstamning. Av Hans Gillingstam
 • Anders de Wahls mödernehärstamning. Av Erik Hellerström
 • De äldsta leden av ätten Sparre till Sundby och Rossvik. Av Jan Liedgren
 • Släktnamn och Släktbok – ett genmäle. Av Börje Furtenbach
1975: nr 3
 • Några bilder ur Laurentius Erici Forssius´ levnad. Av Anna Arp
 • En konstförvant med skådespelaranor och släktskap med högadeln. Av Ragnar Grip
 • Stockholms rådhus och råd. Kompletterande uppgifter. Av Curt Haij
 • Den s.k. guldsmedssläkten Busse. En genealogisk studie i 1500-talets Stockholm. Av Rolf Hildebrand
 • Genealogiska Föreningens namnundersökning 1975. Av Karl Hård
 • Pastorsämbetena och släktforskningen. Några synpunkter. Av Alf Johansson
 • Fortlever den som utdöd ansedda adelsätten Stiernhoff i Alaska? Av Otto Rob. Landelius
 • Växjösläkten Wedege. Av Paul Wilstadius
 • Släktnamnet än en gång. Av Hans Gillingstam
 • Släktnamnet – ett genealogiskt rättesnöre. Av Lennart Zielfelt
1976: nr 1-2
 • Smålandssläkten Gusa-Guse under medeltiden. Av Ingeborg Abrahamson
 • Släktartiklarna i Svenskt biografiskt lexikon. Av Hans Gillingstam
 • Bidrag till Ersta gårds historia. Genealogiska data kring ägarelängden. Av Nils Lindbergh
 • Två svenska släkters förening i Ryssland. Av Erik Ulff
 • Västra Sveriges GF 30 år. Av Johan von Sydow
 • Västra Sveriges GFs utställning 1976. Av Gösta Roempke
 • Släktforskning i domböcker. Av Carl-Martin Bergstrand
 • Släktkretsen kring hustru Elseby på Instön. Av Olga Dahl
1976: nr 3
 • Henrik de Trij och hans släkt. Av Ingemar de Trier Almén
 • Släkten de Flon. De äldsta svenska leden. Av Werner Pursche
 • Falska födelsedata. Av Astrid Sondén
 • Kongressfunderingar. Av Henric Sollbe
 • Nekrologer: Börje Furtenbach, Lennart Zielfelt
 • Lennart Zielfelts bibliografi sammanställd av Pontus
1977: nr 1-2
 • Hovrättskommissarien Johan Grönvalls ursprung. Av Hans Gillingstam
 • Björks utmark – några anteckningar om personer, liv och lägenheter. Av Björn Hagelin
 • Ett system för anbeteckningar. Av Curt Haij
 • Beträffande stockholmsborgmästaren nr 102 Mats Persson familjeförbindelser. Av Rolf Hildebrand
 • En släktforskares bikt. Av Erik Hård af Segerstad
 • Släkten Biur (Bjur) från Bjuråker. Av Nils Hård af Segerstad
 • De äldsta generationerna av släkten Nahlbom. Av Lars Nahlbom
 • Släkten Schlyter i Ronneby och Karlskrona under 1600-talet. Av Paul Wilstadius
 • Skräddaren Jan Åberg från Saxån. Ett släktforskningsproblem. Av Kjell Åberg
 • Nekrolog: Thure Hallgrim
1977: nr 3
 • Registerarbeten i Göteborgs landsarkiv 1951-1976. Av Per Clemensson
 • Var Erik von der Linde holländare? Av Gunnar Hesselfors
 • Kulturarvet som tummas sönder. Av Kari Tarkiainen
 • En märklig småländsk-norrländsk familjeallians. Av Paul Wilstadius
 • En genealogs dagbok. Av Erik Hellerström
Nekrologer:
 • Jan Eric Almquist
 • Erik Hellerström
 • Erik Bodman
Jan Eric Almquists bidrag i Släkt och Hävd 1953-1975. Av Pontus Möller
Erik Hellerströms tryckta skrifter. Sammanställda av Pontus Möller
 
1978: nr 1-2
 • Från familjebibel till dombok. En födelseuppgifts väg till dagsljuset. Av Sven Almqvist Sinclairs i Sverige. Av Håkan Dackman
 • Släkten Kok med släktgrenar från Söderhamn. Av Nils Hård af Segerstad
 • Svenskarna och deras utländska förfäder. Några reflektioner och fakta inför Genealogiska Föreningens registrering av invandrade släkter. Av Swen Rambe
 • Ryttmästaren Jacob Mauritz Roupe 1683-1746. En utländsk officer i svensk tjänst och hans belägenhet efter Karl XII:s död. Av G.T. Roupe
 • Enkät avseende Släkt och Hävd. Av Carl-Gerhard Schönbeck
 • Göteborgssläkten Wennerholm. En släktkrönika, framförd till år 1950 så långt uppgifter gått att erhålla. Av Sture Wennerholm
1978: nr 3
 • Släktforskning i Värmlandsarkiv och Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Av Leif Gidlöf
 • Kring stockholmsborgmästaren nr 102 Mats Perssons härkomst. Av Rolf Hildebrand Mantalslängderna i kammararkivet. Folkbokföring genom 350 år. Av Holger Wichman Märkliga familjeallianser. Av Gunnar von Zeipel
 • Föredrag av professor Carl-Erik Johansson, hållet på Militärhogskolan den 27 maj 1978
1979: nr 1-2
 • Utahs Genealogiska Förening. En introduktion. Av Nils-Eric Brodin
 • Släkten Gnospelius. Av Alf Byman
 • Källstorp i Broby socken, Skaraborgs län. Ett försök till gårdshistoria. Av Carl C:son Kjellberg
 • Historien om en släktforskning. Släkten Nisswandt. Av Astrid Hollberg-Wikmark
 • Biskop Rhyzelius´ släktanteckningar. Utgivna av Håkan Skogsjö
 • Släkten de Tern (von Detern). Av Elsa Tholander
Nekrologer:
 • Paul Wilstadius
 • Uno Funck
1979: nr 3
 • Östgötsk släktforskning. Av Per Olov Bergman
 • Karolinen Jacob Roans släkt. Av Sten von Euler-Chelpin
 • Churfursten av Sachsen, ett gammalt hus vid Gråmunkegränd. Av Curt Haij
 • John Hallberg en pioniär. Av Ingridh Karlsson
 • Christopher Adolphs barn. Av Lars Nahlbom
 • Olaus Jonæ. Ett bidrag till Skunckeättens historia. Av Herje Skuncke
 • En prästsläkt från Finland. Av Erik Spens
 • Tullförvaltaren Erik Tholander i Kungälv. Av Elsa Tholander
 • Den okända släkten i Ryssland. Av Ingemar Åberg
 • Uppsatser och notiser av allmän karaktär intagna i Släkt och Hävd 1966-1978. Av Erik Thorell
 • Nekrolog: Gottfrid Hintze