Innehållsförteckning för Släkt och Hävd 1980 – 1989

Varje nummer kan även innehålla kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, meddelanden från föreningen, recensioner, frågor och svar, brev från medlemmarna, verksamhetsberättelser med mera.
 
1980: nr 1-2
  • GF och det nya namnlagsförslaget. Av Sonja Berg von Linde
  • Hur kan datorn hjälpa oss släktforskare? Av Lars Blomberg
  • Mina och mina syskons anor. Av Torkel Nordström
  • Meddelanden om invandrarforskningen. Av Swen Rambe
  • Ännu en märklig familjeallians. Av Henric Sollbe
  • Arkiv innehåller mycket annat än kyrkoböcker. Av Erik Thorell
  • Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten
1980: nr 3
  • Läs mikrofilmen hemma. Av Per-Olov Bergman
  • Johan Hagelin 1778-1852: Från skräddare till fattighjon. Av Björn Hagelin
  • Per Olofsson i Källstorp och några av hans efterkommande. Av C.C:son Kjellberg
  • Släktforskning vid Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. Av Allan Ranius
  • Häradsdomaren Pehr Persson i Ishult. En berättelse om släkten Thunbergs ursprung i Tunaläns härad i Småland. Av Bertil Thunberg
1981: nr 1
  • Kristina Halvardsdotter. En västgötsk ”stormor” och släktkretsen kring henne. Av Nils Fredrik Beerståhl
  • En falsk familjetradition uppkommen i god tro. Av Boo von Malmborg
  • Mina anor ur socialhistorisk synpunkt. Av Barbro Nordlöf
  • Något om adliga officerares utomäktenskapliga barn. Av Nils Hård af Segerstad
  • Fänriken Alexander von Johnstone och hans föräldrar. Av Hans E. Sköld
  • Salig Litheims silverbägare. Av Hilding Wibling
1981: nr 2
  • Svenskbördiga Bourbonättlingar på Nordkalotten. Av Helge von Knorring
  • Släkten Bichlié i Sverige och grosshandlaren Martin Töijer Morsing-Thomasson. Av Peter Lundblad
  • Bäckhult i S. Vi socken, Kalmar län, där byns historia blev släktens. Av Berit Sjögren
  • Historiska anor. Av E. Hård af Segerstad
  • Dopnamnsfrekvensen i V. Vingåker 1666-1697. Av Lars Nahlbom
  • En 6-faldig familjeallians. Av Harald Plate
  • En klassificeringsfråga. Av Bertil Thunberg
1981: nr 3-4
  • Ett syneprotokoll som källa i släktforskningen. Av Börje Björninger
  • De äldsta innehavarna av Hede i Lerum. Några identifieringsproblem. Av Hans Gillingstam
  • Om gäldstugan på Söder i Stockholm. Av Nils Hård af Segerstad
  • Sveriges riksvapen och Sveriges flagga. Av Nils af Malmborg
  • Gottfrid Möller. En klädesvävarmästare i Stockholm på 1700-talet. Av Sten Möller
  • Vem var Mårten Heijdewall? Av Lars Nahlbom
  • Johan Banérs barn. Kommentar till en genealogisk tabell. Av Nils Sylvan
1982: nr 1-2
  • Forskare och forskning vid Landsarkivet i Göteborg. Av Per Clemensson
  • Fastighetsböckernas betydelse för släktforskningen. Av Hans Gillingstam
  • På jakt efter utvandrade släktingar. Av Lars-Göran Johansson
  • Per Zackrissons släkt i Tynnerås, Edsele s:n (Y). Ett förslag till gårdssläktens utformning. Av Håkan Skogsjö
  • Kongressglimtar från Salt Lake City. Av Henric Sollbe
  • Om båtsmansinstitutionen i allmänhet och båtsmännens förhållanden i synnerhet. Av Erik Svedin
1982: nr 3
  • Kristina Halvardsdotter och Västervångasläkten. Av Nils Fredrik Beerståhl
  • Skanörs borgmästare under den första svenska tiden. Av Erik Berg
  • Skråarkivalier som genealogiska källor. Av Lars Ericson
  • Brems – en dansk-svensk medeltidssläkt. Av Tore Gjötterberg
  • Nya rön om släkten Mattons äldsta historia. Av Ivar Hylander
  • Carl Hejdevall i Böda. Av Stig Johansson
  • Gotha – ett kulturcentrum och en genealogiens högborg i två sekler. Av Peter Lundblad
  • Henric Adolphi och hans hustrur och döttrar. Av Lars Nahlbom
  • Ystadssläkten Grahms äldre släktled. Av Carl-Gerhard Schönbeck
  • Lillienbergska fideikommissen och ätten von Heijne. Av Kurt G. Trägårdh
  • Christina Dimberg än en gång – och vem var Maja Dimberg. Av Astrid Hollberg-Wikmark
1982: nr 4
  • En antavla i Norra Dalarna. Av Georg Ericsson
  • Stockholms historiska databas – en presentation. Av Stefan Fogelvik och Sven Sperlings
  • Släkten Feron från Frankrike. Av Nils Hård af Segerstad
  • Företagsarkivet – källa för personhistorisk forskning? Av Inger Ljunggren
  • Några anteckningar från ett märkesår i ett familjeliv. Av Nils af Malmborg
  • Kalendrar över borgerliga släkter i Sverige. Av Bertil Broom
1983: nr 1
  • Att använda och tolka skattelängder. Av Anders Westerberg
  • Hur jag fann den äldsta grenen av min släkt i Sydafrika. Av Kurt H. Trägårdh
  • Hans Gran – en karolinsk ryttare. Av Georg Björkholm  
  • Kallingska ätten med rötter i Finland. Av Carl Kalling
  • Röster från Norrköping koleraåret 1853. Av Barbro Lunsjö
  • Om bouppteckningar. Av Barbro Nordlöf
  • Auguste L. G. Griff – Sveriges förste charkuterist. Av Erik Vasseur
1983: nr 2
  • Demografiska databasen. Av Christina Danell
  • Genealogi – vem forskar efter vad? Om de fyra species eller arterna. Av Helge Hane
  • En släkt träder fram. Av Eric Kårholm
  • Lösning av ett besvärligt problem. Av Erik Hellerström
  • Min bit av Simrishamns historia. Av Eva Sörensson, f. Lundberg
  • Karolinen Sven Svensson Mask. En äventyrare och hans släkt. Av Christopher von Warnstedt
  • Spekulationer och fakta om ett släktnamn. Av Astrid Hollberg-Wikmark
1983: nr 3-4
  • Den nya namnlagen – på ont och gott. Av Sonja Berg von Linde
  • Emigrationen från Stockholm vintern 1598-99. Av Lars Ericson
  • Ur Ekebyholms förhistoria. Ett exempel på anakronistiska personuppgifter i jordeböckerna. Av Hans Gillingstam
  • Morbus Gaucher i Sverige. Av P. O. Hillborg och Julius Sundström
  • Släkten Bjur från Söderhamn. Av Nils Hård af Segerstad
  • Helsingfors släktforskare r. f. 10 år. Av Nils R. Kock
  • Recensioner i Släkt och Hävd 1975-1983. Av Nils af Malmborg
  • En syskonkrets i Stockholm. Adresskalendrarna berättar. Av Sten Möller
  • Onsjö – ett utplånat fideikomiss. Av Bengt O. T. Sjögren
1984: nr 1
  • von Cederwald. Av Åke Backström
  • Genealogiska Föreningen 50 år. Av Ragnar Boll
  • Förteckning över jubileumsgåvor till GF. Av Lars G. Biörkman
  • En rannsakning 1686 i Persbo, Grangärde. Av Björn Isheden
  • Släktforskning i de tidigare och nuvarande tyskspråkiga områdena i Europa. Av Peter Lundblad
  • Recensioner i Släkt och Hävd 1968-1975. Av Nils af Malmborg
  • Släktforskarresor till det förgångna. Av Folke Möller
  • Jakten på skeppskocken. Av Anders Åberg
  • Namn på helgdagar. Av Kjell G. Åberg
1984: nr 2
  • Djäknar och gymnasister p& Visingsö. Av Sven Almqvist
  • Den svenska släkten Richerts härstamning. Av Gunnar Atmer
  • Recensioner i Släkt och Hävd 1950-1967. Av Nils af Malmborg
  • Sven Donner gästgivare på Ålems krog i Småland. Av Sten Möller
  • Om vården av ett enskilt slutet släktarkiv (Puke). Av Karin Puke
  • Utställning om släktforskning i Göteborg. Av Johan von Sydow
  • Släkten Uhr från Slätthög. Av Owe Wennerholm
1984: nr 3-4
  • Angående möjligheterna att släktforska i Östtyskland. Av Gunnar Atmer
  • Min väg till Karl den Store. Av Ulf Berggren
  • Recensioner i GF:s Medlemsblad 1936-1949. Av Nils af Malmborg
  • Släktens botten. Av Barbro Nordlöf
  • Folkessönerna från Kimstad. En östgötsk storbondesläkt. Av Hans Sköld
  • Då ”Kungen på Hven” köpte hästar i Danmark. Av Nils Sylvan
  • Sophia Wilhelmina Lamby och hennes petersburgska ättlingar. Av Carl Ivan Wahren
1985: nr 1
  • Erich och Catharina Brauner Norrköping. Av Sten Möller
  • Adliga ätten Pantzerhielms äldre härstamning. Av Anders Perlinge
  • Sveriges äldste aktive militär. Av Christopher von Warnstedt
  • Luthers lilla katekes och dagens släktforskning. Av Kjell G. Åberg
  • Jacob Hårds (af Segerstad) morfar Jacob Åbrant och dennes släktförhållanden. Av Stig Östenson
1985: nr 2
  • Kyrkböcker på filmkort. Av Lars Otto Berg
  • Carl Wilhelm Ettinger – den ”glömde” förläggaren i Gotha. Av Peter Lundblad
  • Om släkten Lilo under 16- och 1700-talet. Av Björn Rosendal
  • Tio generationer Strandmän. Av Ragnar Strandman
  • Domboken som hjälp vid släktforskning. Av Nils Sundelius
1985: nr 3-4
  • Gården Väbjörntorp och Väbjörntorpsläktens äldre led. Av Nils Fredrik Beerståhl
  • Några smålandsprästers släkthand. Av Liss-Eric Björkman
  • Journaler över utrikesresenärer i genealogins tjänst. Av Carl Fredrik Holmer
  • Hur jag fann en förfaders bouppteckning. Av Nils af Malmborg
  • Släkten Rosendal av Lilo fram till 1800-talets mitt. Av Björn Rosendal
  • Vem var farfar till skräddaren Jan Åberg i Saxån? Av Kjell G. Åberg
1986: nr 1
  • Två ölandsprästers härstamning. Av Liss-Eric Björkman
  • Två bördsproblem inom adliga ätten Carpelan. Av Axel W. Carpelan
  • Två stockholmsborgares privatarkiv från början av 1600-talet. Av Lars Ericson
  • Invandrarens son – Peter Möller. Av Sten Möller
  • Kring släkterna Cassel och Wahlberg. Av Barbro Nordlöf
  • Släkten Wallström från Hudiksvall. Av Nils Hård af Segerstad
1986: nr 2
  • Margareta Pedersdotter (Roos). Sven Laurensson (tre blad) i Vadstena och Magnus Drake i Kalvenäs. Av Jan Liedgren
  • Peter Kamph vid Skånska glasbruket. Av Sten Möller
  • En medeltida ätt från Värend. Av Owe Wennerholm
  • Systema Genealogiae. Av Per Andersson
1986: nr 3-4
  • Släkt och släktnamn. Av Per Andersson
  • Rädda de gamla fotografierna. Av Jerker Palm
  • Köpmannasläkter från Lappfjärd och Sideby. Av Bror Åke Snickars
  • Släkten Pilos ursprung – en gåta. Av Clas Pilo
  • Den felande länken. Av Anders Breitholtz
  • Släkten Åkerman från Småland. Av Nils Hård af Segerstad
  • Vilka var S. A. Andrés farföräldrar? Av Alan Dufberg
1987: nr 1
  • Daniel Sager – en fältskär i svensk tjänst. Av Sten Moller
  • Ett ovanligt kvinnonamn. Av Stig Östenson
  • Kommendörsätten von Engelhrechten. Av Christopher von Warnstedt
  • Folkunga-anor? Av Barbro Nordlöf
1987: nr 2
  • Elva generationer i rakt möderne – alla stadsbor. Av Jan Liedgren
  • Karolinen Sven Svensson Mask. En äventyrare och hans släkt. Del II. Av Christopher von Warnstedt
  • Läs domböcker – det lönar sig. Av Harry Lindholm
1987: nr 3-4
  • Återblick på den svenska släktforskningens historia. Av Hans Gillingstam
  • Två fästmän som var släkt med sina fästmör. Av Stig Östenson
  • Besök hos våra fäder – en tidresa i kartan. Av Alfred Orhack
  • Hade Lippierna Ulv-härstamning? Av Pontus Möller
1988: nr 1
  • Om Johan Skyttes medeltida anor. Av Jan Liedgren
  • Aggatorps storgårds äldsta historia. Av Stig Östensson
  • Släkter med namnet Öström. En översikt. Av Kjell Öström
1988: nr 2
  • Pål Pålsson i Agnäs – en 111 -åring med förhinder. Av Daniel Brömster och Tyko Lundkvist
  • Bidrag till den adliga släkten Bennich´s ursprung. Av Håkan Mattsson
  • Sven Mathisson Trägårdh – en svensk skräddare och arbetare som emigrerade till USA, samt släkten Trägårdh från Ronneby. Av Kurt G Trägårdh
1988: nr 3-4
  • Angelägna ändringar i namnlagen. Av Per Andersson
  • Några Gotlandssläkter från stora Gåsemora, Fårö. Av Gösta Fåhrreus
  • Släkten Dufva från Södertörn. Av Sten Möller
  • Om släkten eller släkterna Klints Ursprung. Av Göran Sparrlöf
  • Riddarholmskyrkans i Stockholm äldsta begravningslängd 1576-1578. Av Christopher von Warnstedt
1989: nr 1
  • En garvarefarnilj i Norrköping. Av Eric Kärholm
  • Att utreda Håbolssläkten från Dalsland. Några metodologiska funderingar. Av Jan Vegelius
  • Alingsåsare under 1600-talet – studier kring några borgarsläkter. Av Sven Wallerstedt
1989: nr 2
  • Ramho – ättlingar från New Sweden, vår svenska koloni 1638-1655. Av Jan Beckman
  • Stille från Rogherga och Jönköpings-Stillar under 1600-talet. Av Per Stille
  • Släkten Gleisman från Julita. Av Sten Möller
  • Personnotiser ur Stockholms Storkyrkas räkenskaper 1599-1623. Av Christopher von Warnstedt
1989: nr 3-4
  • Ett bidrag till adliga ätten Gyllenax genealogi. Av Nils Fredrik Beerståhl
  • Exit väpnaren Ärland Järlsson. Av Henrik C Finne
  • Släkten Sager. Av Erik Karholm
  • Kyrkoherde Erich Fluur och hans hustru Christina Hugg. Av Sten Möller