Innehållsförteckning för Släkt och Hävd 1980 – 1989

Varje nummer kan även innehålla kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, meddelanden från föreningen, recensioner, frågor och svar, brev från medlemmarna, verksamhetsberättelser med mera.
 
1980: nr 1-2
 • GF och det nya namnlagsförslaget. Av Sonja Berg von Linde
 • Hur kan datorn hjälpa oss släktforskare? Av Lars Blomberg
 • Mina och mina syskons anor. Av Torkel Nordström
 • Meddelanden om invandrarforskningen. Av Swen Rambe
 • Ännu en märklig familjeallians. Av Henric Sollbe
 • Arkiv innehåller mycket annat än kyrkoböcker. Av Erik Thorell
 • Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten
1980: nr 3
 • Läs mikrofilmen hemma. Av Per-Olov Bergman
 • Johan Hagelin 1778-1852: Från skräddare till fattighjon. Av Björn Hagelin
 • Per Olofsson i Källstorp och några av hans efterkommande. Av C.C:son Kjellberg
 • Släktforskning vid Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. Av Allan Ranius
 • Häradsdomaren Pehr Persson i Ishult. En berättelse om släkten Thunbergs ursprung i Tunaläns härad i Småland. Av Bertil Thunberg
1981: nr 1
 • Kristina Halvardsdotter. En västgötsk ”stormor” och släktkretsen kring henne. Av Nils Fredrik Beerståhl
 • En falsk familjetradition uppkommen i god tro. Av Boo von Malmborg
 • Mina anor ur socialhistorisk synpunkt. Av Barbro Nordlöf
 • Något om adliga officerares utomäktenskapliga barn. Av Nils Hård af Segerstad
 • Fänriken Alexander von Johnstone och hans föräldrar. Av Hans E. Sköld
 • Salig Litheims silverbägare. Av Hilding Wibling
1981: nr 2
 • Svenskbördiga Bourbonättlingar på Nordkalotten. Av Helge von Knorring
 • Släkten Bichlié i Sverige och grosshandlaren Martin Töijer Morsing-Thomasson. Av Peter Lundblad
 • Bäckhult i S. Vi socken, Kalmar län, där byns historia blev släktens. Av Berit Sjögren
 • Historiska anor. Av E. Hård af Segerstad
 • Dopnamnsfrekvensen i V. Vingåker 1666-1697. Av Lars Nahlbom
 • En 6-faldig familjeallians. Av Harald Plate
 • En klassificeringsfråga. Av Bertil Thunberg
1981: nr 3-4
 • Ett syneprotokoll som källa i släktforskningen. Av Börje Björninger
 • De äldsta innehavarna av Hede i Lerum. Några identifieringsproblem. Av Hans Gillingstam
 • Om gäldstugan på Söder i Stockholm. Av Nils Hård af Segerstad
 • Sveriges riksvapen och Sveriges flagga. Av Nils af Malmborg
 • Gottfrid Möller. En klädesvävarmästare i Stockholm på 1700-talet. Av Sten Möller
 • Vem var Mårten Heijdewall? Av Lars Nahlbom
 • Johan Banérs barn. Kommentar till en genealogisk tabell. Av Nils Sylvan
1982: nr 1-2
 • Forskare och forskning vid Landsarkivet i Göteborg. Av Per Clemensson
 • Fastighetsböckernas betydelse för släktforskningen. Av Hans Gillingstam
 • På jakt efter utvandrade släktingar. Av Lars-Göran Johansson
 • Per Zackrissons släkt i Tynnerås, Edsele s:n (Y). Ett förslag till gårdssläktens utformning. Av Håkan Skogsjö
 • Kongressglimtar från Salt Lake City. Av Henric Sollbe
 • Om båtsmansinstitutionen i allmänhet och båtsmännens förhållanden i synnerhet. Av Erik Svedin
1982: nr 3
 • Kristina Halvardsdotter och Västervångasläkten. Av Nils Fredrik Beerståhl
 • Skanörs borgmästare under den första svenska tiden. Av Erik Berg
 • Skråarkivalier som genealogiska källor. Av Lars Ericson
 • Brems – en dansk-svensk medeltidssläkt. Av Tore Gjötterberg
 • Nya rön om släkten Mattons äldsta historia. Av Ivar Hylander
 • Carl Hejdevall i Böda. Av Stig Johansson
 • Gotha – ett kulturcentrum och en genealogiens högborg i två sekler. Av Peter Lundblad
 • Henric Adolphi och hans hustrur och döttrar. Av Lars Nahlbom
 • Ystadssläkten Grahms äldre släktled. Av Carl-Gerhard Schönbeck
 • Lillienbergska fideikommissen och ätten von Heijne. Av Kurt G. Trägårdh
 • Christina Dimberg än en gång – och vem var Maja Dimberg. Av Astrid Hollberg-Wikmark
1982: nr 4
 • En antavla i Norra Dalarna. Av Georg Ericsson
 • Stockholms historiska databas – en presentation. Av Stefan Fogelvik och Sven Sperlings
 • Släkten Feron från Frankrike. Av Nils Hård af Segerstad
 • Företagsarkivet – källa för personhistorisk forskning? Av Inger Ljunggren
 • Några anteckningar från ett märkesår i ett familjeliv. Av Nils af Malmborg
 • Kalendrar över borgerliga släkter i Sverige. Av Bertil Broom
1983: nr 1
 • Att använda och tolka skattelängder. Av Anders Westerberg
 • Hur jag fann den äldsta grenen av min släkt i Sydafrika. Av Kurt H. Trägårdh
 • Hans Gran – en karolinsk ryttare. Av Georg Björkholm  
 • Kallingska ätten med rötter i Finland. Av Carl Kalling
 • Röster från Norrköping koleraåret 1853. Av Barbro Lunsjö
 • Om bouppteckningar. Av Barbro Nordlöf
 • Auguste L. G. Griff – Sveriges förste charkuterist. Av Erik Vasseur
1983: nr 2
 • Demografiska databasen. Av Christina Danell
 • Genealogi – vem forskar efter vad? Om de fyra species eller arterna. Av Helge Hane
 • En släkt träder fram. Av Eric Kårholm
 • Lösning av ett besvärligt problem. Av Erik Hellerström
 • Min bit av Simrishamns historia. Av Eva Sörensson, f. Lundberg
 • Karolinen Sven Svensson Mask. En äventyrare och hans släkt. Av Christopher von Warnstedt
 • Spekulationer och fakta om ett släktnamn. Av Astrid Hollberg-Wikmark
1983: nr 3-4
 • Den nya namnlagen – på ont och gott. Av Sonja Berg von Linde
 • Emigrationen från Stockholm vintern 1598-99. Av Lars Ericson
 • Ur Ekebyholms förhistoria. Ett exempel på anakronistiska personuppgifter i jordeböckerna. Av Hans Gillingstam
 • Morbus Gaucher i Sverige. Av P. O. Hillborg och Julius Sundström
 • Släkten Bjur från Söderhamn. Av Nils Hård af Segerstad
 • Helsingfors släktforskare r. f. 10 år. Av Nils R. Kock
 • Recensioner i Släkt och Hävd 1975-1983. Av Nils af Malmborg
 • En syskonkrets i Stockholm. Adresskalendrarna berättar. Av Sten Möller
 • Onsjö – ett utplånat fideikomiss. Av Bengt O. T. Sjögren
1984: nr 1
 • von Cederwald. Av Åke Backström
 • Genealogiska Föreningen 50 år. Av Ragnar Boll
 • Förteckning över jubileumsgåvor till GF. Av Lars G. Biörkman
 • En rannsakning 1686 i Persbo, Grangärde. Av Björn Isheden
 • Släktforskning i de tidigare och nuvarande tyskspråkiga områdena i Europa. Av Peter Lundblad
 • Recensioner i Släkt och Hävd 1968-1975. Av Nils af Malmborg
 • Släktforskarresor till det förgångna. Av Folke Möller
 • Jakten på skeppskocken. Av Anders Åberg
 • Namn på helgdagar. Av Kjell G. Åberg
1984: nr 2
 • Djäknar och gymnasister p& Visingsö. Av Sven Almqvist
 • Den svenska släkten Richerts härstamning. Av Gunnar Atmer
 • Recensioner i Släkt och Hävd 1950-1967. Av Nils af Malmborg
 • Sven Donner gästgivare på Ålems krog i Småland. Av Sten Möller
 • Om vården av ett enskilt slutet släktarkiv (Puke). Av Karin Puke
 • Utställning om släktforskning i Göteborg. Av Johan von Sydow
 • Släkten Uhr från Slätthög. Av Owe Wennerholm
1984: nr 3-4
 • Angående möjligheterna att släktforska i Östtyskland. Av Gunnar Atmer
 • Min väg till Karl den Store. Av Ulf Berggren
 • Recensioner i GF:s Medlemsblad 1936-1949. Av Nils af Malmborg
 • Släktens botten. Av Barbro Nordlöf
 • Folkessönerna från Kimstad. En östgötsk storbondesläkt. Av Hans Sköld
 • Då ”Kungen på Hven” köpte hästar i Danmark. Av Nils Sylvan
 • Sophia Wilhelmina Lamby och hennes petersburgska ättlingar. Av Carl Ivan Wahren
1985: nr 1
 • Erich och Catharina Brauner Norrköping. Av Sten Möller
 • Adliga ätten Pantzerhielms äldre härstamning. Av Anders Perlinge
 • Sveriges äldste aktive militär. Av Christopher von Warnstedt
 • Luthers lilla katekes och dagens släktforskning. Av Kjell G. Åberg
 • Jacob Hårds (af Segerstad) morfar Jacob Åbrant och dennes släktförhållanden. Av Stig Östenson
1985: nr 2
 • Kyrkböcker på filmkort. Av Lars Otto Berg
 • Carl Wilhelm Ettinger – den ”glömde” förläggaren i Gotha. Av Peter Lundblad
 • Om släkten Lilo under 16- och 1700-talet. Av Björn Rosendal
 • Tio generationer Strandmän. Av Ragnar Strandman
 • Domboken som hjälp vid släktforskning. Av Nils Sundelius
1985: nr 3-4
 • Gården Väbjörntorp och Väbjörntorpsläktens äldre led. Av Nils Fredrik Beerståhl
 • Några smålandsprästers släkthand. Av Liss-Eric Björkman
 • Journaler över utrikesresenärer i genealogins tjänst. Av Carl Fredrik Holmer
 • Hur jag fann en förfaders bouppteckning. Av Nils af Malmborg
 • Släkten Rosendal av Lilo fram till 1800-talets mitt. Av Björn Rosendal
 • Vem var farfar till skräddaren Jan Åberg i Saxån? Av Kjell G. Åberg
1986: nr 1
 • Två ölandsprästers härstamning. Av Liss-Eric Björkman
 • Två bördsproblem inom adliga ätten Carpelan. Av Axel W. Carpelan
 • Två stockholmsborgares privatarkiv från början av 1600-talet. Av Lars Ericson
 • Invandrarens son – Peter Möller. Av Sten Möller
 • Kring släkterna Cassel och Wahlberg. Av Barbro Nordlöf
 • Släkten Wallström från Hudiksvall. Av Nils Hård af Segerstad
1986: nr 2
 • Margareta Pedersdotter (Roos). Sven Laurensson (tre blad) i Vadstena och Magnus Drake i Kalvenäs. Av Jan Liedgren
 • Peter Kamph vid Skånska glasbruket. Av Sten Möller
 • En medeltida ätt från Värend. Av Owe Wennerholm
 • Systema Genealogiae. Av Per Andersson
1986: nr 3-4
 • Släkt och släktnamn. Av Per Andersson
 • Rädda de gamla fotografierna. Av Jerker Palm
 • Köpmannasläkter från Lappfjärd och Sideby. Av Bror Åke Snickars
 • Släkten Pilos ursprung – en gåta. Av Clas Pilo
 • Den felande länken. Av Anders Breitholtz
 • Släkten Åkerman från Småland. Av Nils Hård af Segerstad
 • Vilka var S. A. Andrés farföräldrar? Av Alan Dufberg
1987: nr 1
 • Daniel Sager – en fältskär i svensk tjänst. Av Sten Moller
 • Ett ovanligt kvinnonamn. Av Stig Östenson
 • Kommendörsätten von Engelhrechten. Av Christopher von Warnstedt
 • Folkunga-anor? Av Barbro Nordlöf
1987: nr 2
 • Elva generationer i rakt möderne – alla stadsbor. Av Jan Liedgren
 • Karolinen Sven Svensson Mask. En äventyrare och hans släkt. Del II. Av Christopher von Warnstedt
 • Läs domböcker – det lönar sig. Av Harry Lindholm
1987: nr 3-4
 • Återblick på den svenska släktforskningens historia. Av Hans Gillingstam
 • Två fästmän som var släkt med sina fästmör. Av Stig Östenson
 • Besök hos våra fäder – en tidresa i kartan. Av Alfred Orhack
 • Hade Lippierna Ulv-härstamning? Av Pontus Möller
1988: nr 1
 • Om Johan Skyttes medeltida anor. Av Jan Liedgren
 • Aggatorps storgårds äldsta historia. Av Stig Östensson
 • Släkter med namnet Öström. En översikt. Av Kjell Öström
1988: nr 2
 • Pål Pålsson i Agnäs – en 111 -åring med förhinder. Av Daniel Brömster och Tyko Lundkvist
 • Bidrag till den adliga släkten Bennich´s ursprung. Av Håkan Mattsson
 • Sven Mathisson Trägårdh – en svensk skräddare och arbetare som emigrerade till USA, samt släkten Trägårdh från Ronneby. Av Kurt G Trägårdh
1988: nr 3-4
 • Angelägna ändringar i namnlagen. Av Per Andersson
 • Några Gotlandssläkter från stora Gåsemora, Fårö. Av Gösta Fåhrreus
 • Släkten Dufva från Södertörn. Av Sten Möller
 • Om släkten eller släkterna Klints Ursprung. Av Göran Sparrlöf
 • Riddarholmskyrkans i Stockholm äldsta begravningslängd 1576-1578. Av Christopher von Warnstedt
1989: nr 1
 • En garvarefarnilj i Norrköping. Av Eric Kärholm
 • Att utreda Håbolssläkten från Dalsland. Några metodologiska funderingar. Av Jan Vegelius
 • Alingsåsare under 1600-talet – studier kring några borgarsläkter. Av Sven Wallerstedt
1989: nr 2
 • Ramho – ättlingar från New Sweden, vår svenska koloni 1638-1655. Av Jan Beckman
 • Stille från Rogherga och Jönköpings-Stillar under 1600-talet. Av Per Stille
 • Släkten Gleisman från Julita. Av Sten Möller
 • Personnotiser ur Stockholms Storkyrkas räkenskaper 1599-1623. Av Christopher von Warnstedt
1989: nr 3-4
 • Ett bidrag till adliga ätten Gyllenax genealogi. Av Nils Fredrik Beerståhl
 • Exit väpnaren Ärland Järlsson. Av Henrik C Finne
 • Släkten Sager. Av Erik Karholm
 • Kyrkoherde Erich Fluur och hans hustru Christina Hugg. Av Sten Möller