Innehållsförteckning för Släkt och Hävd 1990 – 1999

Varje nummer kan även innehålla kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, meddelanden från föreningen, recensioner, frågor och svar, brev från medlemmarna, verksamhetsberättelser med mera.

1990: nr 1
 • Amiralen Söfrin Jönsson och släktkretsen kring honom. Av Nils Fredrik Beerståhl
 • ”Uppfinnarsläkten” Ljungströms ursprung. Av Nils Hård af Segerstad
 • Magnus Fiorin och hans släktförhållanden. Av Göran Sparrlöf
 • Oldmodern för alla tobakspipor i Sverige. Av Erik Spens
 • Ett oväntat Mask-fynd. Av Christopher von Warnstedt
 • Bretholt – en medeltida Visbysläkt. Av Dick Wase
1990: nr 2
 • En svensk släktkalender i tiden – ett nationellt intresse. Av Per Andersson
 • Redogörelse för en gren av släkten Dijk, Dyk. Av Tage Engström
 • Familjen Slötman -en västgötsk högreståndssläkt på 1600-talet. Av Nils Hård af Segerstad
 • Elgenstiernas ättartavlor – en fortsättning? Av Erik Spens
 • Beräkna din anfullständighetsindex. Av Jan Wegelius
1990: nr 3-4
 • Några problem rörande adliga ätten Stråle av Sjöared äldre generationer. Av Nils Fredrik Beerståhl
 • Cohorn – en svensk medeltidsätt som aldrig existerat. Av Pontus Möller
 • Släkten Werdier från Frankrike Av Sten Möller
 • Prästerskap i Norrala pastorat i Hälsingland fram till 1600-tals mitt samt kyrkoherdar i Söderdala pastorat 1555-1656. Personhistoriska anteckningar. Av Urban Sikeborg
 • Släktanteckningar
1991: nr 1
 • Arvid Drakes och Jöran Jönssons (Svan) hustru Brita Persdotters ursprung. Av Hans Gillingstam
 • Ätten Winstrups sista suck. Av Pontus Möller
 • Släkttraditionens kärna. Av Barbro Nordlöf
 • Genealogisk kuriosa. Av Erik Spens
 • Carl Fredrik Hierstedts möderne samt ätterna Schildt och Zelow. Av Dick Wase
1991: nr 2
 • Ljuskronan i Våthults kyrka. Av Peder Claésson
 • Släkten Moberg från Granhult. Av Nils Hård af Segerstad
 • Något om Lucia Grönewall. Av Jan Liedgren
 • Adliga ätten Rålambstiernas ursprung. Kommentarer. Av Urban Sikeborg
 • Om den olycklige plåtslagaren i Ensta. Av Hans E. Sköld
 • Om släkt- och familjekalendrar. Av Erik Spens
 • Register till meritförteckningar för vissa officerare 1719. Av Christopher von Warnstedt
1991: nr 3-4
 • Om Törne, von Törne, Törnflycht m fl. Några förfäder och deras anförvanter. Av Yngve Hagerman
 • Möllerson & Co. Av Pontus Möller
 • Lewin- en värmlandssläkt. Av Sten Möller
 • Johannes Joachimi, kyrkoherde i Hamrånge, Gästrikland och hans ättlingar fram till 1600-talets slut. Av Urban Sikeborg
 • Gyldenhielm eller Carlsdotter. Av Christopher von Warnstedt
 • Klint (Klintaeus, Klintin, af Klint) från Hornaryd Av Stig Östenson
1992: nr 1
 • Inga Sibilla Roos (Rosenschiöld) ­- en falsk adelsdam. Av Peder Claésson
 • Möjligheter att dra genealogiska slutsatser av skattematerial. Av Hans Gillingstam
 • Hjälpmedel och stjälpmedel. Av Curt Hauffman
 • Om smeden Johan Bergström i Kolsva med flera. Av Gunnel Lundquist
 • Aimable Beata. Av Erik Spens
 • En ny metod för läsning av skadad text. En kort beskrivning av metoden och ett exempel. Av Per Axel Wiktorsson
 • Smörränta och genealogi. Av Stig Östenson
1992: nr 2
 • Tidiga led av släkten Bonnevier. Reviderad version. Av Bertil I. W. Kjelldorff
 • Johan Håkansson och släkten Trolle i Björkö. Av Göran Sparrlöf
 • Att identifiera en auditör. Av Gunnar Sundberg
1992: nr 3-4
 • Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland. Av Urban Sikeborg
 • Skogsvaktaren Mickel Jönsson i Tenhult, hans barn och barnbarn. Av Per Stille
 • Rudelius – Carl Fredrik Hills fäderne och möderne. Av Stig Östenson
1993: nr 1
 • Bodde J.J. Anckarströms änka i Björna, Ångermanland. Av Torsten Burgman
 • Sekreteraren Jonas Lorin – hans släktförhållanden och arbete. Av Barbro Nordlöf
 • Borgmästaren Jacob Erlandsson Paulin i Kungsbacka och hans efterkommande. Av Sven Wallerstedt och Alan Dufberg
1993: nr 2
 • Badebodasläkten. Av Niclas Malmdahl
 • Kungsholms glasbruk och dess inspektor Peter Trumstedt. Av Sten Möller
 • Montans släktbibel. Av Lars-Hugo Sundequist
 • Hertig Gustaf av Sachsen-Lauenburg och den svenska ätten Rutenkrantz. Av Christopher von Warnstedt
1993: nr 3-4
 • Bergsmannen Carl Persson från Långban. Av Bertil I. W. Kjelldorff
 • Ericus Magni, stamfar till släkten Svinfot samt om några andra präster i 1500-talets Hälsingland. Av Thomas Sverker
 • Officerare och högre stabsbetjänter vid Norra Skånska Kavalleriregemente åren 1658-1709. Av Christopher von Warnstedt
1994: nr 1
 • Ätten Bohm kluven. Av Pontus Möller
 • Nelson – en östgötasläkt. Av Sten Möller
 • Officerare och högre stabsbetjänter vid Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1658-1709 (forts från SoH 3-4/93). Av Christopher von Warnstedt
1994: nr 2
 • Släktnamnet Ekman och en ö i Vänern. Av Martin Ekman
 • Den småländska militärsläkten Rode (Rodhe, Rodée). Av Nils Hård af Segerstad
 • Kyrkoherde Erik Rosenius – stamfader för fyra adliga ätter och västgötaätten Rosén. Av Lars Rydh
 • Ätten von Rothsteins äldsta förfäder. Av Sven Wallerstedt
1994: nr 3-4
 • Oegentligheter i dödlängder. Av Liss-Eric Björkman
 • Släkten Burgman från Umeå. Av Torsten Burgman
 • Släkterna Hero/Herou i tidiga led. Av Bertil I. W. Kjelldorff
 • Två sydsvenska åklagarsläkter. Av Klas Lithner
 • Befäl och stabspersonal vid Kungliga Skånska – från 1686 – Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1658-1709. Av Christopher von Warnstedt
1995: nr 1
 • Lenins svenska anor. Av Christina Backman
 • Befäl och stabspersonal vid Kungliga Skånska – från 1686 – Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1658-1709. Av Christopher von Warnstedt
1995: nr 2
 • Lyckohjulet. Dahlström från Falkenberg och Mühlenbruch från Kalmar – två släktutredningar. Av Pontus Möller
 • Kamrer Mårten Hörling i Stockholm och några av hans ättlingar. Av Berit Sjögren
 • Befäl och stabspersonal vid Kungliga Skånska – från 1686 – Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1658-1709. Av Christopher von Warnstedt
1995: nr 3-4
 • von Cräutlein – den svenska adliga ointroducerade ätten. Av Åke Backström
 • Åldringsmisshandel eller kamp om husbondeväldet – ett rättsfall i Malung i början av 1700-talet. Av Henric Bramsjö
 • Släkten Die von Bratts van Suid – Afrika. Av Martin Bratt
 • Hornaeus – en prästsläkt med anknytning till Roberga socken i Småland. Av Göran Sparrlöf
 • Befäl och stabspersonal vid Kungliga Skånska – från 1686 – Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1658-1709. Av Christopher von Warnsted
1996: nr 1
 • Släkten Kram från Söderhamn. Av Nils Hård af Segerstad
 • Löjtnant Olof Friedrich Steinfeldt – en levnadsteckning. Av Sten Nyborg
 • Varifrån härstammade Wilhelm von Salzburg – en invandrad överste från Sveriges storhetstid. Av Rune Torstensson och Sven Wallerstedt
 • Sekundbefälet vid Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1702-1709. Av Christopher von Warnstedt
1996: nr 2
 • Nya bidrag till Lucidors biografi. Av Margareta Johansson
 • Något om Lucidors och hans syskons arvsförhållanden. Av Christopher von Warnstedt
 • Nygårdssläkten i Böle, Malung. Av Henrik Bramsjö
 • Handelsmannen Jacob Paulin i Mariestad och hans familj. Av Rune Torstensson och Sven Wallerstedt
 • Gävlesläkten Honnons ursprung. Några anteckningar ur skotska källor. Av Jonas Kushner
1996: nr 3
 • Riddaren Gerhard Snakenborg och hans familj. Av Göran Sparrlöf
 • Två vävarsläkter från Alingsås. Av Pontus Möller
1997: nr 1
 • ”Skall jag gå på elden, så skall du gå med”. Av Niklas Hertzman
 • Möllerson & Co – besynnerliga fenomen i vår namnflora. Av Pontus Möller
1997: nr 2
 • Om finländskt inslag i Stockholms stads råd under medeltiden. Av Marko Lamberg
 • Österfärnebo – (Torsåkers-) grenen av ointroducerade ätten von Knorring. Av Pontus Möller
 • Svenska utvandrare i Brasilien – upplysningar ur brasilianska källor. Av Dag Retsö
1997: nr 3
 • Svenska utvandrare till Brasilien – upplysningar ur brasilianska källor (forts från SoH 1997: nr 2). Av Dag Retsö
 • Några anteckningar om en präst- och militärsläkt i Uppland under 1600-talet. Av Gunnar H. Löwegren
 • Vad dog kapten Axel Kuylenstierna på Fiholm egentligen av? Ett drama ur vardagslivet för 156 år sedan. Av Pontus Möller
 • Sven Silkelock och de två systrarna Tornerfeldt – ett triangeldrama i 1700-talets Småland. Av Berit Sjögren
 • Smålandssläkten Klint (af Klint) under 1600- och början av 1700-talen. Av Göran Sparrlöf
1998: nr 1
 • Om invandrare till Sverige i äldre tid – en skiss. Av Christopher von Warnstedt
 • Befäl och stabsbetjänter vid Kungl. Livregementet till Häst åren 1680-1709. Av Christopher von Warnstedt
1998: nr 2
 • Vem var Bielkeättens stamfar? Av Torleif Ericson
 • Herrarna till Borg och Lundby (Casper Fredric Knorring och hans familj). Av Pontus Möller
 • Befäl och stabsbetjänter vid Kungl. Livregementet till Häst åren 1680-1709. Av Christopher von Warnstedt
1998: nr 3-4
 • Släkten Lychovius från Lyckeby i Blekinge. Av Harry Lindholm
 • Befäl och stabsbetjänter vid Kungl. Livregementet till Häst åren 1680-1709. Av Christopher von Warnstedt
 • Ytterligare Knorringproblem. Av Pontus Möller
1999: nr 1
 • Ätten Anreps westfaliskas bakgrund. Av Jan Anrep-Bjurling
 • En skandinavisk odyssé. Av Henric C Finne
 • Familjekretsen kring kyrkoherden Sven Wellin i Halltorp. Av Nichlas Malmdahl
1999: nr 2
 • Hammarsmederna Scholl-Schult-Skult i tidiga led. Av Bertil I W Kielldorff
 • Med bibel och svärd – kyrkoherde Broddo Svenonis i Roberga. Av Göran Sparrlöf
 • Släkterna Kniberg-Kohlbeck-Neijber. Av Birgitta Sandblad
1999: nr 3-4
 • Johan Mörske, hans ättlingar och byn Marek under medeletiden. Av Göran Sparrlöf
 • Släkten Sture från Skåne. Av Pontus Möller
 • Några anteckningar kring släkten Retzius´ äldre led. Av Sune Lindqvist