Innehållsförteckning för Släkt och Hävd 2010-2019

Flera nummer kan även innehålla kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, med mera.

Innehåll 2019 SoH

2019:4

Tre präster Mariæstadius – om tre bröder och deras härkomst.
Av Åke Möller

Peder Olufsson Grå – myntmästare i Lund.
Av Ulf Danell

Livsöden funna i digitala källor – om syskonen Emil Schwarzkopf och Luzie Schanzer, född Schwarzkopf, och deras familjer.
Av Thomas Fürth

Skröna eller sanning – om Ida Björklund i Amerika.
Av Nils Hård af Segerstad

2019:3
Tengwallsläkten från Tengene
Av Berit Raask

Om släkten Lindmans ursprung
Av Bengt Rydh

Ullagreta Carlsson in memorian
Av Elisabeth Thorsell

Få fram släktinggrupper i Family Finder
Av Magnus Bäckmark

 

2019:2
Målaren Lars Anders Behm  i Nora stad (1703-1759) – ytterligare ett identifikationsproblem inom Gävle-släkten Behm.
Av Michael Lundholm

Alla Edwall – hur fick hans farmors far sitt efternamn?
Av Gunnar Sundström

Hur jag hittade uppgifter om min mors släkt Burmester i Lübeck – ett till synes omöjligt fall fick sin lösning med hjälp av föreningen G-gruppen.
Av Jan-Åke Hager

 

2019:1
Vem var hustru till bergmästaren Hans Jönsson på Kopparberget? Ett bidrag till släkten Svinhuvuds genealog.
Av Stefan Jernberg

Tullinspektorshustrun Anna Ståhle i Kalmar var häradshövdingsdotter.
Av Olof Cronberg

Min mormors biologiske far var Eugen Lindgren – funnen med hjälp av DNA.
Av Mikaël Stenelo

1917 års barnlagar.
Av Barbro Nordlöf

Recensioner:
David Lindén: Johan Skytte – stormaktstidens läromästare.
(Recension av Martin Edgélius)
Svenska Heraldiska Föreningen: Svenskt Vapenregister, red. Jesper Wasling.
(Recension av Magnus Bäckmark)

Innehåll 2018 SoH

2018:4

 • Genealogiska Föreningen 85 år: 1933-2018.
 • Genealogiska Föreningen 85 år: 1933-2018 Av Michael Lundholm
 • Genealogiska Föreningen 2008-2018. Av Erland Ringborg och Mats Ahlgren

2018:3

 • Stormor i Dalom (Margareta Hansdotter) en aktad prästfru med en intressant hederstitel. Av Sven Wallerstedt, Per Ribbing och Peter Sjölund
 • Nänsjösläkten. Av Håkan Skogsjö

Recension:
Åsa Karlsson (redaktör) samt Roger Axelsson, Åke Bertenstam, Jakob Christensson och Lena Milton (redaktionskommitté): Svenskt biografiskt lexikon 100 år.
(Recension av Michael Lundholm)

2018:2

 • Justina Hartmans härkomst. Av Olof Cronberg
 • Vid sin moders begravning 1918 avgjordes Helmer Niklassons livsval. Av Marie Lilja
 • Släkten Hiort från Högsby. Av Nichlas Malmdahl
 • ”Till rättwisans förqwäfjande” – ett falskt faderskapserkännande i Matteröds socken 1725. Av Markus Gunshaga
 • Handlare Lars G. Hagelin. Av Björn Hagelin

2018:1

 • Baronen från Örkelljunga – David Reuterhjelm (1843-1895) – baron på resa eller filur på vift? Av Martin Brandt
 • Johanna Lindberg hade rötter i Regna – mtDNA-jämförelse löste ett moder-okänd-fall från 1854. Av Magnus Bäckmark
 • DNA gav mig död farfar och levande kusin – cold case löst efter 100 år. Av Claes Dahlberg
 • Kyrktagning. Av Barbro Nordlöf

Recensioner:
Kjell Bergqvist: Kjelle Berka från Högdalen – Kjell Bergqvist berättar för Hans Christiansen. (Recension av Magnus Bäckmark)

Peter Nordby: Ett västsvenskt kulturarv – de enskilda arkiven i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. (Recension av Björn Edman)

Innehåll 2017 SoH

2017:4

 • Grosshandlardottern Gustafva Höök. Av Kurt Hultgren
 • Lars Johansson Behm i Bröten, Vika (1704-1790) – ett identifikationsproblem inom Gävle-släkten Behm. Av Michael Lundholm
 • Veterinäradjunkten Lars Tidén, hans fosterson och sonson – tre porträtt från 1800-talet. Av Pelle Räf
 • Kärlekstrassel i familjen Parment. Av Erland Ringborg

Rättelse till Släkt och Hävd nr 4
I familjeöversikten på sid 253 ska det stå ”Anna Maria f 167(4), fick barn 1693 med Lars Henriksson” (inte Peter Collasson du Boij (Dubois), bruksdräng.

Recensioner:
Olof Holm, Georg Hansson och Christer Kalin: Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645 (2016).
(Recension av Martin Sunnqvist)

Magnus Västerbro: Pestens år – döden i Stockholm 1710 (2016).
(Recension av Olof Cronberg)

2017:3

 • Var sjömannen Olaf Karlsen min farfar? – DNA-jämförelse gav det slutliga beviset. Av Jan Olov Nilsson
 • Tillägg till släkten Ramströms genealogi. Av Martin Edgélius
 • Vallonättling eller inte? – om släkterna Sundstedt, Dubois och Maniette. Av Thomas Fürth
 • Stjärnasläktens vid Kopparberget DNA och förhistoriska ursprung. Av Jakob Norstedt
 • Ambjörn i Dannäs och hans söner – nya rön om Carl von Linnés farfars morfars släkt. Av Berit Sjögren

 

2017:2

 • Maria Elvira Olivia Hagelin, född Holmberg – ett människoöde via medicinska dokument. Av Björn Hagelin
 • Jätten Edmans släkt kom från Västra Ed. Av Björn Edman
 • Detektivarbete och gamla smycken. Av Nichlas Malmdahl
 • Vem fick ärva? Av Barbro Nordlöf
 • Person- och lokalhistoriska uppgifter hos Stockholms Borgargille. Av Magnus Bäckmark

Recension:

 • Åsa Karlsson (red.): Svenskt biografiskt lexikon, häfte166-168 (2013-2016). (Recension av Torsten Berglund)

2017:1

 • Mysteriet med den siste greven Hård. Av Nils Hård af Segerstad
 • Bokstäverna Ahbd i födelseboken – en mycket ovanlig släktgåta. Av Jon Kahn
 • Häradsfogden Bengt Nilsson till Boda – en förgrundsman i Mariestads äldsta historia. Av Åke Möller
 • Båtsmannen Peter Johansson Runsten var utomäktenskaplig son till Axel Johan Lagerbielke. Av Magnus Tagesson och Leif Persson

Innehåll 2016 SoH

2016:4

 • Ett suicidalmord bidrog till klarläggandet av härkomsten för den obesuttne sörmlandsbonden Sven Andersson. Av Sven Wallerstedt och Martin Edgélius.
 • Sherlock Holmes i Svartedalen − om svårigheterna med att följa Hans Anderssons familj i Ucklums och Västerlanda socknar på 1700-talet. Av Claes Westling.
 • Mannen, myten, legenden i vår släkt − Anders Roos liv och leverne. Av Eva Sjöqvist Persson.

Recensioner:

 • Nils Maniette: Släktkrönika för källarmästaren Harald Emil Maniette (Recension av Magnus Bäckmark)
 • Jan Fredrik Kindstrand: Västerviks trivialskolas matrikel 1665−1821 − utgiven med personhistoriska anteckningar (Recension av Berit Sjögren)

Rättelse till Släkt och Hävd 2016:3 I underrubriken på s. 87 ska det stå ”Carl von Linnés morfars (ej mormors) morfars mödernesläkt” och i fotnot 36 på s.36 ”Kristina Nilsdotter Kleens sondotter (ej dotterdotter) i sin tur uppkallades efter sin farmor (ej mormor)”.

2016:3

 • En ”fader okänd” – Uno Floderus – hittad med hjälp av DNA-tester. Av Ann Britt Bergström
 • Nya fakta om ätten Silfverbielkes stamfader Bengt Nilsson på Holmen. Av Åke Möller
 • 100-årig släktgåta löst – en ”fader okänd” i Stockholm 1909 identifierad som Verner Persson. Av Mikael Persson
 • Karin Hagelin − vad arkiven kan berätta om en fabriksarbeterska. Av Björn Hagelin
 • Yxdråpet i Hässlehult och dess efterspel – rön om Carl von Linnés mormors morfars mödernesläkt. Av Magnus BäckmarkRättelse till Släkt och Hävd 2016:3  I underrubriken på s. 87 ska det stå ”Carl von Linnés morfars (ej mormors) morfars mödernesläkt” och i fotnot 36 på s.36 ”Kristina Nilsdotter Kleens sondotter (ej dotterdotter) i sin tur uppkallades efter sin farmor (ej mormor)”.

2016:2

 • Historien om ett fotografi – hur jag lyckades identifiera min mormorsmors moster Ingrid Andrietta Roos. Av Eva Sjöqvist Persson
 • Från föräldralös tiggande gosse till fallen soldat 1808 – Anders Sunds öde. Av Jörgen Vessman
 • Ett steg närmare min farfars farfar – släktskap bekräftat mellan Carl Gustaf Classon och bruksägarsläkten Clason. Av Åke Sjödin
 • Vem var Petter Marins far? Av  Nichlas Malmdahl
 • Anna Catharina Hauffman – ledare för en stor hattmakarverkstad i Stockholm på 1700-talet. Av Curt Hauffman

2016:1

 • En kungsskjuts i mitten av 1800-talet. Av Karin Hagelroth Renman
 • Vilka var föräldrarna till prästhustrun Brita Broddesdotter i Barkeryd? Av Martin Brandt
 • Jonas Rudberus − prost, musiker, orgelbyggare och entreprenör. Av Dag W Edholm
 • Carl Szabad (1945–2015) in memoriam. Av Jan Appelquist, Ulf Berggren, Eva Dahlberg, Michael Lundholm, Urban Sikeborg, Håkan Skogsjö och Elisabeth Thorsell
 • Hans Gillingstam (1925–2016) in memoriam. Av Michael Lundholm

Innehåll 2015 SoH

2015:4

 • Om anmärkningar i kyrkoböckerna. Av Barbro Nordlöf
 • Vilka var Markus Hellers föräldrar? – ett släktforskningsproblem rörande 1800-talets Böhmen. Av Thomas Fürth
 • Kopparbergets DNA – forskning i de genetiska spåren av de gamla släkterna i Falubygden. Av Jakob Norstedt-Moberg
 • Bror Erik Friberg – emigrantagent på Nya Zeeland med rötter i Skåne. Av Mats Pettersson
 • Nils Broberg – en skåning med många efterkommande på Grönland. Av Jesper Stenholm Paulsen

2015:3

 • Fattighjonet förre pastorn Johan August Ahlstedt. Av Michael Lundholm
 • Billberg-gren säkerställd med DNA. Av Olof Cronberg, Gunnel Billberg och Ingrid Billberg
 • Nya rön om Jussi Björlings fädernesläkt. Av Magnus Bäckmark
 • Kvinnorna som föder under falskt namn. Av Maria Willius

2015:2

 • DNA avslöjar fader okänd. Av Tomas Stavbom
 • Om kyrkoräkenskaper. Av Barbro Nordlöf
 • Glaas – en skeppardynasti i Västerås. Av Kurt Hultgren
 • 90 000 fotografier från främst Norrbotten – ett exempel på framgångsrikt investeringsprojekt i föreningsregi. Av Ulf Holmberg
 • Augusta Risberg – en tidig fotograf i Piteå. Av Ulf Holmberg

2015:1

 • ”Heter din mor Eva Mona Lisa?” – om hur jag fick fram information om min mors släktbakgrund i Serbien. Av Magnus Sälgö
 • Ett skattetorp och två Kex – kyrkoherden i norra Sandsjö Magnus Kexelius anor. Av Martin Brandt
 • Alonzo Wilson – svenskfödd pionjär och läkare i Red River Valley. Av Mats Pettersson
 • Från Johan Hagelin, del 2: Skollärare Karl Lundberg – Vad arkiven kan berätta vid 1800-talets början och att vara sent ute. Av Björn Hagelin

Recension
Ingmar Oskarsson, Den franske kammartjänarens resa – minnen från länderna i norr på 1660-tal (2013) (Recension av Magnus Bäckmark)

Innehåll 2014 SoH

2014:4

 • Min mormors far funnen? – ett exempel på DNA-inringning av ”okänd fader”. Av Anders Klarbring
 • Litteratören Gustaf von Holten. Av Peter von Holten
 • Delsbokista som tillhört Karin Olofsdotter. Av Mikaël Stenelo
 • Från Johan Hagelin, del I: Fjärdingsman Karl Hagelin i Dalby och Västeråker. Av Björn Hagelin
 • Samesläkten Vasaras tidigaste historia. Av Erik Kuoksu

Recensioner

 • Inga-Lisa Hedin, Fyra fyrplatser – en lärarinna. Berättelsen om Alma Dörring och om lotsbarnskolorna på Gotska Sandön, Östergarnsholm, Stora Karlsö och Valar-Burgsvik, 2009.
 • Christer Hamp, Frans Oscar Lilljas dagbok, 2010. (Recension av Mats Lönegren)

2014:2-3

 • Johan Bures släktbok på dvd. Av Urban Sikeborg
 • Riksarkivets nätsida som källa till medeltida rötter. Av Gunnar Tonnquist
 • Vem var domprostinnan? Av Nils Hård af Segerstad
 • Är det Petronella Lindahls mor tavlan föreställer? Av Helene Jorsell
 • Spåren i arkiven efter Axel Hagelin. Av Björn Hagelin
 • En amerikansk göingeättling blev ekonomipristagare 2013. Av Mats Pettersson
 • DNA-undersökningar av Buregenealogin. Av Peter Sjölund
 • Ledtrådarna som ledde till min farfar. Av Åke Sjödin

Recensioner

 • Carl François von Essen, Ur adliga ätten von Essens historia. Ursprunget på Ösel och Johan von Essen under stormaktstiden. (Recension av Carl-Thomas von Christierson)
 • Urban Sikeborg: Johan Bures släktbok – Johan Buren sukukirja. (Recension av Ronny Norberg)

2014:1

 • Tjänsteplikten – arbetstvånget – i gångna tider. Av Karin Hagelroth Renman
 • Släkten Branting i Torshälla – finns samband med handelsmannen Johan Branting i Norrköping? Av Kurt Hultgren
 • Om bouppteckningar. Av Barbro Nordlöf

Recensioner

 • Lars Lindbladh, Eila och Björn Fredriksson och Kjell Thingvall, Krönika över släkten Thingvall med vissa sidogrenar – 1600-2000-talet (2011). (Recension av Magnus Bäckmark)
 • Gordon Hamilton, Hamilton Surname DNA Project. (Recension av Magnus Bäckmark)

Innehåll 2013 SoH

2013:4

 • Släkten Döbelius härstamning. Av Olof Cronberg
 • Dotterson, ej son, till prosten Isander i Enköping – ett mer än hundraårigt fel i genealogisk litteratur nu rättat. Av Anders Pemer
 • Sidofynd i husförhörslängd. Av Elisabeth Thorsell
 • Uppdragsforskningen hjälper till att återknyta familjebanden. Av Mats Lönegren
 • Ny namnlag på gång. Av Magnus Bäckmark

2013:3

 • Är Peder Tokesson anfader till släkten Bölja från Västbo? – ett tillägg till artikeln av J E Almquist i Släkt och Hävd 1972:2-3
 • Bröllopsvers gav ledtråd till Sara Rhalambias släktbakgrund. Av Mari Åberg
 • En odygdig helsingborgare i världspolitiken 1787-1807. Av Mats Pettersson
 • Varför läsa domböcker? Av Barbro Nordlöf
 • Församlingarna, folkbokföringen och släktforskningen. Av Erland Ringborg
 • Carl Johan Carlsson får en far – om hur Y-DNA-jämförelse blev sista länken i en indiciekedja som visar att hans far var Åke Soop. Av Lars U. Lundh

Recension

 • Anna Götlind, Förbindelser. Fem Leksandskvinnor i Gamla Stan – på plats, arbete och resande under 2000 år. (Recension av Maria Wallius.) 

2013:1-2

 • På jakt efter trumpetaren – om trumpetarsläkten Edman från Edshult i Småland. Av Björn Edman
 • Krigsnotarie Brantingsons dotters ”mesallians” med klockaren i Badelunda – borgerliga rötter i Torshälla förklaring till familjestoltheten. Av Kurt Hultgren
 • Nyregistrerade porträtt hos Svenska Porträttarkivet (1997:887-1997:903). Av Emilia Ström
 • Robert Moffats bördsbrev. Av Anders Klarbring
 • Wismarska legatet och apotekarfrun. Av Agneta Elisabet Schultze i Varberg
 • Släktforskning kring nu levande i Sverige. Av Magnus Bäckmark
 • Släkten Warlings ursprung i Dalsland funnet med ledtrådar från Y-DNA-test. Av Steve Warling

Recensioner

 • Tore Starrin, Släktkrönika över familjerna Starrin & Nyström (2008). (Recension av Elisabeth Thorsell)
 • Anita Eldblad (huvudred.), Sveriges medeltida personnamn, häfte 16, Iohan-Iordan (2011). (Recension av Magnus Bäckmark)
 • Äldre svenska frälsesläkter – ättartavlor, volym II:2, utgivna av Riddarhusdirektionen genom Hans Gillingstam. Redaktör: Lars-Olof Skoglund (2013). (Recension av Kaj Janzon)
 • Peter Nordby & Louise Lönnroth: Landsarkivet i Göteborg 1911-2011. Byggnader, människor och handlingar (2012). (Recension av Björn Edman)

Innehåll 2012 SoH

2012:4

 • Hedraeus på Dal – en eller två släkter. Av Berit Sjögren
 • Härstamning från Brita i Bispgården – ett exempel på hur DNA-jämförelse kan verifiera släktforskning. Av Peter Sjölund
 • Hur von Münster blev von Mentzer – ett bidrag till släkten Elfmans genealogi. Av Dag M. Hermfelt
 • Släkten Carlberg – klockare och veterinärer. Av Björn Hagelint
 • Personregister för Inrikes pass påbörjat. Av Hans Hanner

2012:3

 • Källor som dokumenterar resandet i äldre tid. En resumé över främst inrikes-passens historia fram till 1860 med kommentarer om källmaterialet. Av Hans Hanner

2012:2

 • Genvägar för genealogen – DNA-jämförelser som verktyg i släktforskningen. Av Magnus Bäckmark
 • Nio generationer Erssöner i Skarvtjärn. Av Stig Östenson
 • Släkter bildas och möts – om min släktforskning, mitt släktnam och vad mina gener kan berätta. Björn Hagelin
 • Nyregistrerade porträtt hos Svenska Porträttarkivet (1997:783-1997:857).). Av Emilia StrömRecensioner:
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, Åsa Karlsson (red.): häfte 162-165 (2008-11). (Rec. av Torsten Berglund.)
 • Alice Andersson: Skeppsås kyrkogård (2008). (Rec. av Magnus Bäckmark.)

2012:1

 • ”Avsäger du djävulen?” – det viktiga dopet och dess beståndsdelar enligt 1686 års lag. Av Markus Gunshaga
 • Kring prästsläkten Bjurling från Harbro i Björnlunda. Michael Lundholm
 • Nyregistrerade porträtt hos Svenska Porträttarkivet (2004:29-1997:778). Av Emilia Ström
Recension:
 • Henrik Impola: Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet (2011) (Rec. av Urban Sikeborg.)
 • Anders Jarlert: Göteborgs stifts herdaminne 1620-1999. 1. Domprosteriets kontrakt, utg. i samarbete med Bengt O. T. Sjögren och Ann-Britt Johansson (2010). (Rec. av Mats Lönegren.)

Innehåll 2011 SoH

2011:4

 • Släkttavlan över Agda Persdotters familj stämmer inte – nya rön kring Per Klemetssons ”i porten” arvingar. Av Göran Johansson
 • En muntlig tradition. Av Stig Östenson
 • Harry Martinsons farfar och Ola Jönsson Kant – konkurrenter om samma identitet. Av Magnus Bäckmark
 • Nyregistrerade porträtt hos Svenska Porträttarkivet (2003:18-2004:25). Av Emilia Ström
Recension:
 • Lennart Wasling: Jag heter Kurre, inget annat. (Rec. av Hans Hanner.)

2011:3

 • Släkterna Puke och Fleming – två gotländska adelsätter? Av Dick Wase
 • Om släkten Toréns ursprung. Av Nils Hård af Segerstad
 • Johan Carlberg – från bokhållare till disponent. Komplement till försvunna Münchenarkiv. Av Björn Hagelin
 • Nyregistrerade porträtt hos Svenska Porträttarkivet (2002:36 – 2003:16). Av Emilia Ström
 • De finska släktforskarnas förlorande anseende? Av P.T. Kuusiluoma
Recensioner:
 • Per Andersson: östgötsk och småländsk släktbok. (Rec. Lars Kenneth Dahlqvist.)
 • Svenskt biografiskt Lexikon. Band 33, häfte 161. (red. Åsa Karlsson, 2007): Sparrgren-Starbäck. (Rec. Torsten Berglund.)

2011:2

 • Den svenska gravstensinventeringen – en rörelse med gamla anor. Markus Gunshaga
 • Vid anträdets stam: Per Wästberg. Magnus Bäckmark
 • Släkten Wästbergs krigiska fäderneursprung. Magnus Bäckmark
 • Nyregistrerade porträtt hos Svenska Porträttarkivet (2001: 41-2002:35). Av Emilia Ström
Recensioner:
 • Håkan Skogsjö (red.): Släktforskarnas årsbok 2010. (Rec. Lars Kenneth Dahlqvist.)
 • Lars Wieslander: Caroline och Agnes. Mor och dotter på Tockarp i Bjärebygden. Caroline Wieslanders dagbok år 1917. (Rec. Magnus Bäckmark.)

2011:1

 • Lucia Eriksdotters släkt i Vibbyn i Luleå socken – klarlägganden av släktförhållanden tack vare anteckning i Johan Bures släktbok. Av Leif Boström
 • Ätten Silfverskiölds eventuella anknytning till Nils Dacke. Av Göran Johansson
 • Släkten Rydbecks förfalskade äldsta led. Av Stig Östenson
 • Nyregistrerade porträtt hos Svenska Porträttarkivet (2001: 4 – 42). Av Emilia Ström
Recensioner:
 • Henrik Poppius (red.): Familjen Leander. Sex syskon berättar. (Rec. Magnus Bäckmark.)
 • Axel Odelberg: Äventyr på riktigt. Berättelsen om upptäckaren Sven Hedin. (Rec. Mats Lönegren.)

Innehåll 2010 SoH

2010:4

 • Skrivaregårdssläkten från Norra Våthult i Våthults socken – dess äldre led. Av Peder Claesson
 • ”Jag har sovit rätt gott tills Ola kom och eldade” – Carl Bodmans levnadsminnen och dagbok med skildringar från 1840-talets Stockholm. Av Mats Lönegren
 • Nyregistrerade porträtt hos Svenska Porträttarkivet (2000:59–2001:1). Av Emilia Ström
 • Stamtavlor och excerpter på Riddarhuset. Av Magnus Bäckmark
Recensioner:
 • Henrik Höjer: Al Capone – Gangstern och den amerikanska drömmen. (Rec. Mats Lundell.)
 • Niclas von Rothstein (red.): Ointroducerad Adel 2010. (Rec. Tomas Risbecker.)

2010:3

 • Funderingar med utgångspunkt från Henrik Jönsson (Gyllensparre). Av Stig Östenson
 • En broddstake blev hans död — om ett dråp i Kråksmåla socken i Småland 1709. Av Nichlas Malmdahl
 • Om släkten Nordlunds ursprung. Av Nils Hård af Segerstad
 • Från skogsbacke till släktforskarcentrum — historien bakom GF:s hemvist i Solna. Av Magnus Bäckmark
 • Arkivmaterial från skolväsendet värdefull kunskapskälla. Av Magnus Bäckmark

2010:2

 • Kung Eriks frilla bakade bröd på Svartsjö gård. Av Göran Johansson
 • Birkarlssläkter i Övre Tornedalen. Av Erik Kuoksu
 • Släkten Krumlindes ursprung än en gång. Av Stig Östenson
 • Om en pojke – konstnärerna Nordgren, far och son. Av Emilia Ström
 • Nyregistrerade porträtt hos Svenska Porträttarkivet (2000:24–61). Av Emilia Ström
 • In memoriam: Arvid Lundbäck
Recensioner:
 • Tore Modeen: Till minnet av Alexander Edvard Modeen (2003). (Rec. Pontus Möller †.)
 • Laboratorium för folk och kultur. Bulletin 1/2003.
 • Släkten och familjen (red. Lars-Folke Landgrén, 2003). (Rec. Pontus Möller †.)
 • Birger Rothelius: Carl Wilhelm Rothelius. En biografi (2000). (Rec. Magnus Bäckmark.)

2010:1

 • Om släkten Lindmans ursprung. Av Nils Hård af Segerstad
 • Vid anträdets stam. Bodil Jönsson. Av Magnus Bäckmark
 • Anna och Gina – två kvinnor på tröskeln till välfärdssamhället. Av Magnus Bäckmark
 • Ny registrerade porträtt hos Svenska Porträttarkivet (2000: 1-23) Av Emilia Ström
 • In mernoriam: Pontus Möller
Recensioner:
 • Harry Nyberg: Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar, 6, Perioden 1960-1999 (2007). (Rec. Oloph Bexell.)
 • Svenskt Biografiskt Lexikon. Band 32: – Sehlstedt-Sparre (red. Åsa Karlsson, 2003-2006). (Rec. Torsten Berglund.)
 • Lisbeth Petersson: Oskar och Ottilia i Nannersbo (1999).
 • Lisbeth Petersson och Barbro Behrendtz: Broddebo – historien om en by (2004).
 • Lisbeth Petersson och Barbro Behrendtz: Från Måshult till Mosshult (2006).
 • Lisbeth Petersson och Barbro Behrendtz: Stora Ved – en by i Skogbo rote (2009). (Rec. Magnus Bäckmark.)
 • Svenska Släktkalendern 2010 (red. Magnus Bäckmark, 2009). Ursprungslistan. Geografiskt ordnad förteckning över äldsta kända ursprung för släkter införda i Svenska ättartal och Svenska släktkalendern (2008). (Rec. Roger Axelsson.)