Om våra samlingar

Genealogiska Föreningen har landets största arkiv och bibliotek för släktforskare med minst 50 000 böcker och arkivhandlingar. Vi har tusentals släktböcker och ett stort hängmappsarkiv med allt från släktutredningar till lokalhistoria. Även en del nordiska och några tyska släktutredningar finns.

Hos oss kan du bland mycket annat läsa om:

  • Samhällsfrågor – social-, hälso- och sjukvård, arbetsliv, politik, förvaltning, kartor, namnlagar, militaria, kulturhistoria, näringsliv
  • Lokalhistoria – orter, hembygdsföreningar, tidningsklipp
  • Personhistoria – biografier, memoarer, släktutredningar, arkivregister, tidningsklipp
  • Presshistoria – statistik, matriklar
  • Utländsk litteratur – migration, passagerarlistor, etnografi
  • Matriklar – skolor, föreningar, yrken
  • Tryckta brevsamlingar
  • Släktforskningslitteratur – läroböcker i handstilsläsning, ordböcker för släktforskare
  • Uppslagsverk
  • Hundratals svenska släktforskarföreningars medlemsblad, sorterade landskapsvis, samt många utländska släktforskartidningar.

Här finns en närmare beskrivning av vårt bibliotek (från gamla webbsidan). Vi arbetar med att böcker i vårt bibliotek ska indexeras och göras sökbara – hör gärna av dig till oss om du vill hjälpa till med det arbetet gf(at)genealogi.net.

GFs Arkiv och bibliotek fyller fyra rum med böcker och arkivhandlingar.

Vår utlandsavdelning upptar dels den så kallade Hintzesamlingen med huvudsakligen tyskt material, dels en fristående del med material från och om många flera länder, sorterade i bokstavsordning från Australien till Österrike. Finland, Norge och Danmark har stora avdelningar.

I våra plåtlådor finns ca 4 000 hängmappar med mycken släkthistoria. Mapparna är sorterade på släktnamn och innehåller handskrivna dokument, lösa anteckningar, klipp och sådant material som av olika skäl inte kunnat ställas i hyllorna.

Mängder med lösa anteckningar ryms i hängmappsarkiven!