Register till familjenotiser 1700-1800-tal

söknamnfamiljen171800
(För inloggade medlemmar)

Våren 2012 var vi klara med digitaliseringen av namnregistren till familjenotiser från ett antal tidningar från 1700- och 1800-talet. Det handlar främst om Post & Inrikes tidningar, men även andra tidningar där vi har registren i pappersform.

Registrens innehåll

I registren finns efternamn, förnamn, titel, händelse, datum, årgång på tidningen och sidnummer.

Registren är sorterade efter namn som förekommer i legala notiser, som giftermåls- och dödsannonser i ”Postgumman” 1) och andra svenska tidningar. Registren kan även omfatta namn från notiser som kan lämna andra genealogiska upplysningar som rör offentliga stämningar, bouppteckningar, arv, testamenten, efterlysningar med mera. En asterisk (*) på en rad i det handskrivna registret betyder att det i tidningen finns biografiska notiser som vi inte tagit med på grund av utrymmesbrist.

Namnregistren till familjenotiserna omfattar följande tidskrifter och tidsperioder:

Tidningsregister År Antal
familjenotiser
KB digitalt GFs arkiv-
beteckning
Stockholms Posttidningar,
Inrikes Tidningar 2
1760-1800 54 000 Ja F2E
Stockholms Posttidningar,
Inrikes Tidningar 3
1801-1820 79 000 Ja F2E
Post- och Inrikes Tidningar 1821-1850 107 000 Ja F2E
Post- och Inrikes Tidningar 1851-1860 18 000 Ja F2E
Göteborgs Nyheter 1765-1845 35 000 Nej F2L
Norrköpings Tidningar 1758-1800 29 000 Nej F2M
Lunds Weckoblad 4 1775-1830 13 000 Nej F2K
Totalt 335 000

Råd och fakta om sökningen finns på medlemssidan.

Läs även om projektet som digitaliserar gamla årgångar av Post-och Inrikes Tidningar under Wikisource: https://sv.wikisource.org/wiki/Post-_och_Inrikes_Tidningar


1 ”Postgumman” har under åren haft olika benämning: Stockholms Posttidningar, Inrikes Tidningar, Post- och Inrikes tidningar.
2  Registret sammanställt av f.d. majoren E. Lagerheim. Alla notiser, som endast rör adliga personer och som återfinns i ättartavlorna, är inte upptagna här.
3  Registret sammanställt av Elis Hildebrand 1945
4  Registret sammanställt av Genealogiska Föreningen 1961