Flyktingmottagandet i Malmö 1945-1946

I detta projekt har volontärer inom GF digitaliserat Kriminalpolisen i Malmös arkiv med passagerarlistor och förhörsprotokoll med namn på flyktingar som togs emot i Malmö 1945-1946.

flyktingknapp
(För inloggade medlemmar)

flyktingbuss-liten
Totalt rör det sig om fler än 22 000 människor där de flesta kom till Malmö från Köpenhamn via de vita bussarna – allt från polska, tyska, ryska, danska, norska, baltiska, franska, holländska, belgiska med flera nationaliteter samt många judar.

I databasen finns 10 873 polska, 2 780 holländska, 2 056 franska och 1 716 ungerska namn. Totalt finns ett trettiotal nationaliteter representerade i registret. Många av de franska och holländska flyktingarna var skolbarn som kom till Sverige hösten/vintern 1945-1946.

Projektet har gjorts i samarbete med Föreningen G-gruppen, en förening som bildades i GFs lokaler 2001 med migration i Östersjöområdet som arbetsfält. Vår allra flitigaste registrerare är Ewa Jansson i Ystad som har registrerat merparten av materialet!! Ett stort tack till Ewa!

Filmen Every Face Has a Name av Magnus Gertten bygger på passagerarlistorna från den 28 april 1945, som ingår i vårt material! Se en två minuter lång introduktion via YouTube.