Släktforskning i Finland

Arkiv och bibliotek
En databas över stupade i krigen 1939-1945: http://kronos.narc.fi/menehtyneet/?kieli=sv

En intressant och givande databas som kallas Katiha. Omfattar den del av Finland som ’överlämnades’ till Sovjetunionen efter kriget. Församlingarna lades då ner. Här kan man hitta även avlidna fram till ca 1950: http://test.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting1.htm (På finska)

Finska riksarkivet: https://www.arkisto.fi/sv/framsida
Under Stora Ofreden (Stora Nordiska kriget) 1700-1721, flydde präster och andra inom förvaltningen till Sverige: https://web.archive.org/web/20170323105212/http://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting1.htm

Emigration from Finland and Scandinavia: http://sydaby.eget.net/swe/emi_ref.htm (eng)
Institute of Migration: http://www.migrationinstitute.fi/emregfree/nimihaku_e.php (eng)

Föreningar
Genealogiska samfundet i Finland – HISKI http://hiski.genealogia.fi/hiski?se

Finlands släkthistoriska förening – FSHF http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index_sve.htm
Innehåller på frivillig basis digitaliserade kyrkoböcker (kommunionsböcker, födda, döda, vigda, kyrkoräkenskaper osv) för församlingarna i Finland. Sidorna är fria för alla- men om du blir medlem i den föreningen så får du tillgång till mer: t ex sökning.

Gravstenar i Finland
Genealogiska samfundet i Finland har tagit fram en sökbar sida med gravstenar i Finland. http://www.genealogia.fi/haudat/indexr.htm

Gamla finska tidningar
I finska Historiska tidningsbiblioteket kan du fritextsöka i 1,7 miljoner tidningssidor från perioden 1771-1900. Det är största delen av de tidningar som gavs ut i Finland då. Materialet har digitaliserats av finska Nationalbiblioteket. http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/query.html

Universitetsmatrikeln/Ylioppilasmatrikkeli

Lärarematriklar. https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/arkivtjanster-och-registratur/universitetsmatriklar
Studentmatrikel 1640-1852 https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/svenska/sokformularet.php 
Studentmatrikel 1853 – 1899 https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/1853-1899/hakulomake.php