Släktforskning i Finland

Arkiv och bibliotek
En databas över stupade i krigen 1939-1945: http://kronos.narc.fi/menehtyneet/?kieli=sv

Under Stora Ofreden (Stora Nordiska kriget) 1700-1721, flydde präster och andra inom förvaltningen till Sverige: https://web.archive.org/web/20170323105212/http://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting1.htmInstitute of Migration: http://www.migrationinstitute.fi/emregfree/nimihaku_e.php (eng)

Föreningar
Genealogiska samfundet i Finland – HISKI http://hiski.genealogia.fi/hiski?se

Finlands släkthistoriska förening – FSHF http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index_sve.htm
Innehåller på frivillig basis digitaliserade kyrkoböcker (kommunionböcker, födda, döda, vigda, kyrkoräkenskaper osv) för församlingarna i Finland. Sidorna är fria för alla- men om du blir medlem i den föreningen så får du tillgång till mer: t ex sökning.

Gravstenar i Finland
Genealogiska samfundet i Finland har tagit fram en sökbar sida med gravstenar i Finland. (ibland svårt att använda detta, ev skriv i datorn: https://www.genealogia.fi/sv/

Gamla finska tidningar
I finska Historiska tidningsbiblioteket kan du fritextsöka i 1,7 miljoner tidningssidor från perioden 1771-1900. Det är största delen av de tidningar som gavs ut i Finland då. Materialet har digitaliserats av finska Nationalbiblioteket. http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/query.html

Universitetsmatrikeln/Ylioppilasmatrikkeli

Lärarematriklar. https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/arkivtjanster-och-registratur/universitetsmatriklar
Studentmatrikel 1640-1852 https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/svenska/
Studentmatrikel 1853 – 1899, ca 9 00 elever https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/1853-1899/