Släktforskning i Norge

Arkiv och bibliotek
Arkivverket: www.arkivverket.no
Digitalarkivet: www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet
(I Digitalarkivet kan du även klicka dig fram till skannade kyrkoböcker och skrifter)
Debatter, fora: www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Debatt
Norgekartor: www.norgeskart.no
Norska Gårdsnamn (Rygh): www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html
Nasjonalbiblioteket (Sök i digitalt innehåll): www.nb.no
Lista med digitaliserade bygdeböcker: www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Liste_over_digitaliserte_bygdebøker
Digitala sökbara samlingar: bl a Norway Heritage (norska emigranter) http://www.norwayheritage.com/
Norsk Wikipedia – tips om släktforskning i Norge: http://no.wikipedia.org/wiki/Genealogi

Föreningar
Norsk Slekthistorisk Forening: http://www.genealogi.no
Slekt og Data (tidigare DIS-Norge): https://slektogdata.no/
Privata släktforskningssidor
Avfotograferade källor (Karis blog): slektskilder.blogspot.com
Nermos slektside (63 684 personer): www.nermo.org/slekt/surnames.html
Hemneslekt (Sør Trøndelag): hemneslekt.net