Pÿhlsson

På medlemssidan finns skannade bilder upplagda med handskriven släktutredning gjord av borgmästaren och tulltjänstemannen Per Anton Pyhison och sonsonen Gustav Adolf Pyhlson.

“Förteckning på min och min saliga kära hustrus närmaste slägt efter den underrättelse jag kunnat få, upprättad i Warberg 1796 af Per Anton Pyhison”.

Släktutredningen innehåller flera släkter med anknytning till Halland, exempelvis: Aurelius, Bohman, Bonander, Falkman, Hummel, Lagerbohm, Unger, Öhrwall. Uppgifterna är till största delen inhämtade muntligt och skriftligt från släktingar, och är alltså inte kontrollerade mot kyrkböcker.

Första utredningen gäller från 1600-talet fram till år 1796. Sonsonen Gustaf Adolf Pyhlson för utredningen vidare in på 1800-talet. En del upprepningar förekommer. G A Lokrantz tänkte sig publicera släkten Pyhlson i Svenska Ättartal 1885, och hans anteckningar finns också med.

Del I: Förteckning från 1796 P.A. Pÿhlson

Del II: Beskrifving öfver ättartaflan .. från 1851 af G.A. Pÿhlson

Del III: Afskrifter af anteckningar på lösa blad

Del IV: Beskrifning öfver ättartavlan 1796 af P.A. Pÿhlson

Del V: Beskrifning öfver ättartavlan 1851 af G.A. Pÿhlson

Del VI: Anteckningar från lösa familje papper

Del VII: Beskrivning öfver ättartaflan från 1796

Del VIII: scan 77 – Pehr Borgs tillägg

Samt flera bilagor med kuvert, flyttbevis, stamtavlor och "Uppgifter rörande slägten Pyhlsson", samlade för Svensk släktkalender 1885 af G.A. Lokrantz