Digitaliserade arkivhandlingar

Följande arkivhandlingar finns avfotograferade och tillgängliga på medlemssidorna:

Riksarkivet

Justitiekanslerns arkiv
E III cf – Passjournaler (kursiverade volymer är svartmärkta (skadade) och har ej kunnat fotograferas)
vol. 1 – 1812, oktober-december – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 2 – 1813, januari-februari
vol. 3 – 1813, mars-april
vol. 4 – 1813, maj-juni – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 5 – 1813, juli-augusti – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 6 – 1813, september-oktober
vol. 7 – 1813, november-december
vol. 8 – 1814, januari-februari
vol. 9 – 1814, mars-april
vol. 10 – 1814, maj-juli
vol. 11 – 1814, augusti-september
vol. 12 – 1814, oktober-december
vol. 13 – 1815, januari-februari
vol. 14 – 1815, mars-april
vol. 15 – 1815, maj-juni
vol. 16 – 1815, juli-augusti
vol. 17 – 1815, september-oktober
vol. 18 – 1815, november-december
vol. 19 – 1816, januari-mars
vol. 20 – 1816, april-juni
vol. 21 – 1816, juli-september
vol. 22 – 1816, oktober-december
vol. 23 – 1817, januari-mars – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 24 – 1817, april-juni
vol. 25 – 1817, juli-september
vol. 26 – 1817, oktober-december
vol. 27 – 1818, januari-mars
vol. 28 – 1818, april-juni – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 29 – 1818, juli-september
vol. 30 – 1818, oktober-december – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 31 – 1819, januari-mars
vol. 32 – 1819, april-juni
vol. 33 – 1819, juli-september
vol. 34 – 1819, oktober-december
vol. 35 – 1820, januari-mars
vol. 36 – 1820, april-juni
vol. 37 – 1820, juli-september
vol. 38 – 1820, oktober-december – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 39 – 1821, januari-mars
vol. 40 – 1821, april-juni
vol. 41 – 1821, juli-september
vol. 42 – 1821, oktober-december – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 43 – 1822, januari-april – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 44 – 1822, maj-augusti – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 45 – 1822, september-december – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 46 – 1823, januari-april – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 47 – 1823, maj-augusti – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 48 – 1823, september-december – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 49 – 1824, januari-april – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 50 – 1824, maj-augusti – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 51 – 1824, september-december – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 52 – 1825, januari-april
vol. 53 – 1825, maj-augusti – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 54 – 1825, september-december – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 55 – 1826, januari-april
vol. 56 – 1826, maj-augusti
vol. 57 – 1826, september-december – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 58 – 1827, januari-juni
vol. 59 – 1827, juli-december
vol. 60 – 1828, januari-april
vol. 61 – 1828, maj-augusti – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 62 – 1828, september-december – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 63 – 1829, januari-april – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 64 – 1829, maj-augusti – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 65 – 1829, september-december – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 66 – 1830, januari-april – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 67 – 1830, maj-augusti – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 68 – 1830, september-december – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 69 – 1831, januari-april – svartmärkt, ej fotograferad
vol. 70 – 1831, maj-augusti
vol. 71 – 1831, september-december
vol. 72 – 1832, januari-april
vol. 73 – 1832, maj-augusti
vol. 74 – 1832, september-december
vol. 75 – 1833, januari-juni
vol. 76 – 1833, juli-augusti
vol. 77 – 1834, januari-december. Med luckor. (mars saknas)
vol. 78 – 1835, januari-december. Med luckor
vol. 79 – 1836-1837, Endast ett utdrag 1836, april-juli 1837
vol. 80 – 1837, augusti-december
vol. 81 – 1838, januari-juni
vol. 82 – 1838, juli-december
vol. 83 – 1839, januari-juni
vol. 84 – 1839, juli-december
vol. 85 – 1840, januari-juni
vol. 86 – 1840, juli-december
vol. 87 – 1841, januari-juni
vol. 88 – 1841, juli-december
vol. 89 – 1842, januari-juni
vol. 90 – 1842, juli-december
vol. 91 – 1843, januari-juni
vol. 92 – 1843, juli-december
vol. 93 – 1844-1845, december 1844-mars 1845 (även enstaka utdrag april, maj, juni och oktober 1845)
vol. 94 – 1846, januari-juni
vol. 95 – 1846, juli-december
vol. 96 – 1846, januari-april, juni (juni inkorrekt. Ska vara juli)

 

Landsarkivet i Lund

Blekinge läns landskanslis arkiv
C I – Passjournaler
vol. 1 – 1817-1820
vol. 2 – 1822-1824 samt Uppvisade pass 1824-1825
vol. 3 – 1825-1827 (volymen sträcker sig till 1833)

 

Landsarkivet i Göteborg

Göteborgs och Bohus läns landskanslis arkiv
ur A II a – Registratur
vol. 79 – passjournal 1758
vol. 81 – passjournal 1760
ur B V a – Passjournaler
vol. 3 – 1812-1820 passjournal till Justitiekanslersämbetet 1812-1813, passjournal till statsministern för utrikes ärenden 1813-1818, passjournal till Kommerskollegium 1813-1820
vol. 4 – 1814-1815 passjournaler inrikes pass
vol. 5 – 1816-1817 passjournaler inrikes pass
vol. 6 – 1818-1819 passjournaler inrikes pass
vol. 7 – 1820-1821passjournaler inrikes pass
vol. 8 – 1822 passjournaler inrikes, utrikes och uppvisade pass
vol. 9 – 1823-1825 passjournaler inrikes, utrikes och uppvisade pass, 1824 saknas inrikes januari – 8 september samt passjournal för utrikes pass
vol. 19 – 1849 passjournaler inrikes, utrikes samt ”diverse” pass (främst fartygsbesättningar)

 

Landsarkivet i Härnösand

Gävleborgs läns landskanslis arkiv
ur B XIII a – Passjournaler
vol. 1 – 1767-1782
vol. 2 – 1783-1790 – utfärdade och uppvisade pass i separata journaler
vol. 3 – 1790-1802 – utfärdade och uppvisade pass i separata journaler
vol. 4 – 1803-1812 – utfärdade, uppvisade, utrikes samt pass för norska, danska och ryska undersåtar i separata journaler
vol. 5 – 1813-1815
vol. 6 – 1816-1818 – utfärdade, uppvisade, utrikes samt pass utfärdade av kommiterade i separata journaler
vol. 7 – 1819-1822 – utfärdade, uppvisade, utrikes samt pass utfärdade av kommiterade i separata journaler
vol. 8 – 1823-1829 – utfärdade, uppvisade, utrikes samt pass utfärdade av kommiterade i separata journaler

 

Landsarkivet i Uppsala

Kopparbergs läns landskansli arkiv
ur C VI  passjournaler
vol. 1 – passjournaler 1798-1805, 1813-1819
vol. 2 – passjournaler 1820-1841 (2 av 5)

 

Köpings rådhusrätts och magistrats arkiv
ur D VIII passjournaler

vol. 1 – passjournal 1841-1845
vol. 2 – passjournal 1845-1847
vol. 3 – passjournal 1848-1853
vol. 4 – passjournal 1853-1859
vol. 5 – passjournal 1859-1939
vol. 6 – bilagor till passjournaler 1841-1938
Uppsala läns landskanslis arkiv
ur C I – Passjournaler
vol. 1 – 1812-1862 – inrikes pass, 1802-1842 – utrikes pass, 1851-1862 – utrikes pass, 1863-1876 – utrikes, inrikes och uppvisade pass
vol. 2 – 1815-1833 – uppvisade pass, 1825-1834 – lumpsamlarpass
vol. 3 – 1834-1862 – uppvisade pass

 

Örebro läns landskanslis arkiv
ur C IV – Passjournaler
vol. 2 – 1787-1791 – utfärdade och uppvisade pass, 1800-1809 – utfärdade och uppvisade pass, 1803-1809 – utfärdade pass
vol. 3 – 1810-1814 – utfärdade pass och 1810-1817 – uppvisade pass i separata journaler
vol. 4 – 1815-1817 – utfärdade pass och 1817-1819 – uppvisade pass i separata journaler
vol. 5 – 1818-1823 – utfärdade och uppvisade pass i separata journaler
vol. 6 – 1824-1832 – utfärdade och uppvisade pass i separata journaler
vol. 7 – 1833-1847 – utfärdade pass
vol. 8 – 1848-1874 – utfärdade pass
vol. 9 – 1853-1896 – uppvisade pass

 

 

 

 

 

Värmlandsarkiv

Filipstads rådhusrätts och magistrats arkiv
ur F X – Ämnesordnade handlingar rörande stadens förvaltning (innehåller även passjournaler)
vol. 15 – passjournal 1812-1838, passjournal 1844-1858
Kristinehamns rådhusrätts och magistrats arkiv
ur C VII b – Stämningslistor (innehåller även passjournaler)
vol. 1 – passjournal 1812-1814, passjournal 1815-1838, journal över anmälda resande 15/5 1813-17/7 1814
ur E II – Inkomna handlingar (innehåller även passjournaler)
vol. 1 – passjournal för Fastingsmarknaden 1831, passjournal för Fastingsmarknaden 1833

 

Landsarkivet i Östersund

Jämtlands läns landskanslis arkiv
ur A II a – Brevkoncept (innehåller även passdiarier)
vol. 6 – passdiarium 1815-1817, passdiarium september-november 1825
ur B I – Brevdiarier (innehåller även passdiarier)
vol. 7a – passdiarium 1818-1824