Släkthistoriska Studier

Genealogiska Föreningen lanserar en ny tidskrift, Släkthistoriska Studier (SHS), i linje med föreningens tidskrifter Släkt och Hävd (SoH) och Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT), men som är helt digital. SHS är fritt tillgänglig att läsa och välkomnar också artiklar från alla. GFs styrelse har utsett Per-Olof Åstrand, Trondheim, till redaktör för Släkthistoriska Studier.

  • Detaljerad information tidskriften,
  • presentation av redaktionen och
  • författarinstruktioner och mallar

finns alla på  https://publicera.kb.se/shs.