Test Aktiva GF-grupper

Vi uppskattar volontärer! 
Vilken arbetsgrupp intresserar dig…?

GF är en aktiv förening med flera arbetsgrupper. Hör gärna av dig om du vill delta i någon av våra grupper för att bidra med insatser, idéer och lära dig mer. (Vi uppskattar också volontärer som tycker om att ordna fika vid våra evenemang o kafémöten – kanske du gillar att filma föredrag? Finns alltid mycket att göra;-)

Kontakta:
Fredrik Mejster

fredrik.mejster@gmail.com

Ansvarar för marknadsföring av GF, produkter och tjänster. Medlemsvärvning och GFs arrangemang i egna och externa lokaler. Prissättning av produkter. Ansvar för innehållet på besöksdatorerna. Underlättar GFs facebook-grupp. Tar fram foldrar, affischer med mera.

Kontakta:
Ulla Rylander

research@genealogi.net

Ansvarar för att hjälpa till med släktforskningsuppdrag;bedöma, genomföra och leverera skriftlig rapport av uppdraget. Uppdragen kan komma från Sverige och andra länder men gäller enbart svensk släktforskning.

Kontakta:
Michael Lundholm
michael@genealogi.net

Ansvarar för att utveckla och förvalta Släktforskarnas arkiv och bibliotek på GF – av värde för alla släktforskare. Dels de fysiska samlingarna i lokalen och dels den digitala motsvarigheten på webbsidorna. Läs mer

Kontakta:
Johan Lagerros
johan@lagerros.se

Ansvarar för anpassning av stödsystem för söktjänst och digitaliseringsprojekt samt kunskaps- och beslutsunderlag i GFs IT-frågor.

Kontakta:
(ej klart)
 

Ansvarar för hantering och försäljning av begagnade dubblettböcker.

Kontakta:
Ulrica Andersson
ulrica.andersson@genealogi.net

Ansvarar för produktion och layout av GF-aktuellt och Boklistan som skickas via mejl till alla medlemmar.

Kontakta:
Redaktionsrådet
soh@genealogi.net

Ansvarar för layout, textredigering, utgivning av medlemstidskriften Släkt och Hävd. Läs om SoH (öppna sidan).

Kontakta:
Redaktionsrådet
sgt@genealogi.net

Ansvarar för layout, textredigering, utgivning av prenumerationstidskriften Svensk Genealogisk Tidskrift. Läs om SGT (öppna sidan).

Kontakta:
Agneta Ringaby
(webbsidorna). agneta.ringaby@gmail.com
 

Yvonne Carlsson (släktforskarbutiken) ye.carlsson@gmail.com

Ansvarar för utveckling, underhåll och uppdatering av GFs öppna hemsida, medlemssida och släktforskarbutik (under utveckling).

Välkommen som registrerare av fakta!
Du som är intresserad och vill veta mer, kontakta:

 
Projektledaren Malle Caesar för registrering av fakta i familjenotiser och/eller fakta i hängmappsarkivet: vordf@genealogi.net
Projektledaren Hans Hanner för registrering av fakta i Inrikes pass-projeket: inrikespass@genealogi.net

I flera av våra projekt tar vi tacksamt emot hjälp med olika typer av registrering av namn, orter med mera från olika typer av intressanta källor. Syftet är att göra alla uppgifter sökbara. Varje projekt har en stödgrupp som hjälper till om det uppstår frågor kring registreringen. Det är lätt att registrera uppgifterna i vårt nya registreringsverktyg och du kan registrera hemifrån när du vill eller komma till GF på registreringsträffar.

Alla arbetsgrupper leds av en ansvarig person, som ofta men inte alltid ingår i GFs styrelse. ”Ansvar” innebär ansvar inom de ramar som satts av GFs styrelse samt i vissa fall att ta fram underlag för ramar.