Äldre svenska dagstidningar

Sök i ett urval av 24 dagstidningar (200 000 sidor tidningstext), huvudsakligen från 1800-talets andra hälft, digitaliserade av Kungliga Biblioteket. Urvalet av material består av flera titlar, dels större tidningar dels landsortstidningar för att visa en helhetsbild av svensk dagspress. http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/search_newspaper.jsp

På Kungl. biblioteket kan du läsa alla svenska dagstidningar. Dagstidningar före 1851 kan läsas på KB, om de är i tillräckligt bra skick. För att kunna bevara och tillhandahålla informationen i det svårbevarade materialet finns samtliga dagstidningar från 1979 och framåt på mikrofilm och även en stor del av det som gavs ut före detta år.