Släktforskarseminarium 27 januari

10.00              Genealogiska Föreningens lokaler öppnar.
10.30–11.30   Sven Wallerstedt och Peter Sjölund: »Stormor i Dalom – myt och
verklighet«
11.45–12.45   Barbro Stålheim: »Kungörelser – offentliga tillkännagivanden«
13.15–14.15   Bo Peter Persson: »Anteckningar i en inkunabel. Präster, borgare och
bönder i 1600-talets Linköping och Vena«
14.30–15.30  NYTT Göran Sparrlöf: »Släkten Klint i Östra härad – den forskningshistoriska bakgrunden i Järsnässläkten Klint (af Klint)«  NYTT
16.00              Lokalerna stänger

All forskning, även släktforskning, främjas av att den öppet presenteras så att resultat och metoder kan diskuteras och värderas. Traditionellt inom släktforskningen i Sverige har detta skett genom att resultat publicerats i tidskrifter och årsböcker.

Genealogiska Föreningen (GF) arrangerar sedan 2016 ytterligare ett forum för forskningsutbyte, ett årligt seminarium där släktforskare möts för stimulerande samtal och samvaro. Fritidssläktforskare presenterar här resultat från sin forskning och diskuterar metodfrågor. Vid seminariet åtföljs varje presentation av tillfälle för åhörarna att diskutera och kommentera resultaten med presentatörerna. Dessa har också lovat att efter seminariet sammanställa sina resultat för publicering i någon av GF:s tidskrifter, Släkt och Hävd och Svensk Genealogisk Tidskrift. Föredragen avses att spelas in och läggas ut på GF:s hemsida där GF:s medlemmar efter inloggning kan ta del av dem. Det är också möjligt för släktforskarföreningar att hyra de inspelade föredragen.

Seminariet äger rum i GF:s lokaler, Anderstorpsvägen 16, Solna. Arkivet, biblioteket och datasalen är tillgängliga hela dagen (10.00–16.00) för egen forskning. Vi säljer under dagen CD-skivor och släktforskarhandböcker samt antikvarisk genealogisk litteratur. Servering av kaffe m.m. hela dagen.

Program2018

Höstens sista DNA-kafé!

Hör upp alla DNA-nördar! Dags för höstens sista DNA-kafé den 14/12 mellan 18-20.

DNA-kaféerna kommer sedan att fortsätta under våren 2018 en gång i månaden!

Upplägget är detsamma som tidigare. Du som har DNA-testat dig eller funderar på att göra det kan få svar på dina frågor. Alla tar med sig egen bärbar dator. Vi ses i Genealogiska Föreningens lokaler i Huvudsta, Solna (Stockholm) på Anderstorpsvägen 16. Fika finns till självkostnadspris (20 kr).

Samtidigt finns också möjlighet till att besöka GF:s arkiv, bibliotek och datorsal. Här finns allt du kan behöva för din släktforskning. Vi säljer också de senaste DVD-skivorna och handböckerna samt mycket annat du har användning för i din släktforskning.

Varmt välkomna!

                     

Temadag – Släktforskning i Göteborg

Välkommen till temadag med föredrag om släktforskning i Göteborg
Lördagen den 2 december kl. 10.00 – 15.00

11.00-12.00 Malin Juvas, Landsarkivet i Göteborg
”Släktforskning i Göteborg – egenheter och hjälpmedel”

12.30-13.30 Daniel Sjöberg, Landsarkivet i Göteborg
”Källor till Göteborgs historia – om projektet G400”

Under temadagen visas särskilt
Göteborgslitteratur i GF:s bibliotek samt
Göteborgsregistreringar i Inrikes pass.