Betalningsalternativ på GF

GF erbjuder betalning med kontokort och förskottsbetalning till bankgiro, plusgiro eller PayPal. Möjligheten att betala kontant för böcker, CD/DVD och tjänster har upphört. Det går fortfarande bra att betala kopiering och kaffe med kontanter.

Det finns flera orsaker till denna ändring;
Redovisningen av handkassan har varit bristfällig. I samband med bokslutet har det stått klart att handkassan uppvisar differenser på mellan 5 och 10% av omsättningen. Orsaken har bedömts bero på olika slags handhavandefel som alltid förkommer mer eller mindre vid kontantkassahantering. Olika åtgärder att komma till rätta med detta har inte gett önskat resultat.

Redovisningen av kontantkassan samt själva hanteringen av kontanterna har krävt stora insatser från funktionärer inom och utom styrelsen.

Av säkerhetsskäl bör GF, med öppet sena kvällstimmar, inte hålla en kontantkassa med belopp på flera tusen kronor. De personer som varit försäljningsansvariga vid arrangemang och som har haft att se till att kontanterna kommit till bank har upplevt detta som riskabelt.

Beslutet att avsluta kontanthanteringen har fattats av styrelsens arbetsutskott den 29 februari. Styrelsen informerades om beslutet den 9 mars och fann ingen anledning att ändra det.