Registreringslördag 29/10!

Har du märkt hur räkneverket för Inrikes pass här på hemsidan (det till höger) har tickat snabbare och snabbare under hösten? Det sökbara personregistret växer som aldrig förr (nu med c:a 6 000 poster per månad) och det finns fler och fler resenärer att söka på. Ett ökat antal medlemmar har engagerat sig i arbetet med registrering och det gläds vi åt.

2015-05-07 14.33.35Nu på lördag 29/10 kl. 10-20 har vi åter öppet en heldag för registrering av de gamla resenärerna. Vi finns tillhands under tio timmar för alla medlemmar som vill deltaga oavsett var man bor! Kom förbi en eller några timmar när det passar dig. Vi undervisar i det registreringsverktyg som vi nu har använt i två år och som är både lätt och kul att jobba i.

Du som finns nära våra lokaler kan komma hit och få hjälp på plats. Vi bjuder då på fika och på smörgåsbröd.

Du som bor utanför Stockholm och vill lära dig, titta gärna på de introduktionsvideos som ligger utlagda på medlemssidorna, under Inrikes pass/Att registrera. Skicka sedan ett e-brev till inrikespass@genealogi.net så kan vi tilldela dig en registreringsbehörighet. På lördagen kan vi under alla de tio timmar vi är tillhands svara på de frågor du har när du lär dig arbetet.

skarmavbild-2016-10-26-kl-14-08-53Vi söker speciellt efter dig med anknytning till Göteborgstrakten som är sugen på att registrera resenärer som reste från Göteborg. På medlemssidorna har vi 16 volymer med många sidor fyllda med resenärer som väntar på att infogas i sökregistret (se på medlemssidorna, under Inrikes pass/Originalhandlingarna/Götebors och Bohus läns landskansli).

Den som börjar registrera kan också ansöka om att bli medlem i vår Facebookgrupp "Passregistrering – Genealogiska Föreningen". I gruppen hjälps vi åt med texttolkning, diskuterar källmaterialet och registreringsverktyget.

Att lära sig verktyget är i grunden lätt men i början kan det vara bra att ha någon nära tillhands för frågor som dyker upp. Passa på tillfället!

Den här veckan på GF!

 registreringsstuga-jpgGFs registreringsstuga är öppen varje torsdag 17-20 under hösten!

I nuläget är det Inrikes pass som registreras men under hösten tillkommer också andra registreringsprojekt. Kom och lär dig grunderna! Kom och träna på att tyda gammal handstil! Kom och fika!

 (På lördagen 1/10 deltar GF i Stockholms stadsarkivs dag Släktforskning för alla.)

Tack till våra registrerare…

…som är behjälpliga med att bygga upp personregistret tillhörigt projektet Inrikes pass. Under registreringsdagen lördag 3/9 medverkade sju medlemmar i det gemensamma registreringsarbetet, både i föreningslokalen och från datorn hemma. Resultatet räknat över hela dygnet blev inte mindre än 723 nya poster – nya personer att hitta vid sökning! Nja, "nya" förresten? – de äldsta posterna är från 1696, de yngsta från 1840!

En nöjd projektledare bugar och gläds!