GF:s program våren 2023

 • Torsdag 12 januari: Släktforskarkafé med uppföljning av temadagen 10 december om GF:s databaser, nedladdningsbara produkter och andra resurser. Zoommöte.
 • Tisdag 17 januari: Släktforskarakut med jourhavande släktforskare i GF:s lokaler i Sundbyberg. Dagen avslutas med fest ”Släktforskarakut – då kastas julen ut!”
 • Lördag 28 januari: Släktforskarseminarium. Tema Släktforskning vid sidan om kyrkböckerna. Hybridmöte.
 • Tisdag 31 januari: GDAT-kafé (Genealogical DNA Analysis Tool) i GF:s lokaler i Sundbyberg med Ralf Wrangö, Henrik Liljegren och Thomas Enjin. Alla hjälper alla.
 • Torsdag 2 februari: Släktforskarkafé tema DNA med Christer Carmevik. 
 • Lördag 11 februari: Riksföreningarnas digitala släktforskardag. Tema Industrialisering. Zoommöte.
 • Tisdag 14 februari: Släktforskarakut med jourhavande släktforskare i GF:s lokaler i Sundbyberg. 
 • Torsdag 16 februari: Släktforskarkafé med Olle Elm och Michael Lundholm. Zoommöte.
 • Lördag 25 februari: Temalördag – Marknadsdag med inrikes pass.
 • Tisdag 7 mars: GDAT-kafé (Genealogical DNA Analysis Tool) i GF:s lokaler i Sundbyberg med Ralf Wrangö, Henrik Liljegren och Thomas Enjin. Alla hjälper alla.
 • Tisdag 14 mars: Släktforskarakut med jourhavande släktforskare i GF:s lokaler i Sundbyberg.
 • Torsdag 23 mars: Släktforskarkafé tema DNA med Christer Carmevik.
 • Lördag 25 mars: Regional släktforskardag med andra inbjudna släktforskarföreningar i GF:s lokaler i Sundbyberg.
  Föredrag: Forska med ArkivDigital och Family Search. Hybridmöte.
 • Torsdag 13 april: Släktforskarkafé med Michael Lundholm och Olle Elm. Zoommöte.
 • Tisdag 18 april: Släktforskarakut med jourhavande släktforskare i GF:s lokaler i Sundbyberg. 
 • Lördag 22 april: GF:s årsstämma med föreläsning. Hybridmöte.
 • Torsdag 27 april: Släktforskarkafé tema DNA med Christer Carmevik.
 • Torsdag 11 maj: Släktforskarkafé med Michael Lundholm och Olle Elm. Zoommöte.
 • Tisdag 16 maj: Släktforskarakut med jourhavande släktforskare i GF:s lokaler i Sundbyberg.
 • Tisdag 23 maj: GDAT-kafé (Genealogical DNA Analysis Tool) i GF:s lokaler i Sundbyberg med Ralf Wrangö, Henrik Liljegren och Thomas Enjin. Alla hjälper alla.
 • Torsdag 25 maj: Släktforskarkafé – Vad vill du att GF tar upp till hösten? Zoommöte.
 • Torsdag 8 juni: Släktforskarkafé med Michael Lundholm och Olle Elm. Zoommöte.

Varmt välkomna!

Samtliga möten är gratis för medlemmar. Temadagar hålls på lördagar kl 10.00 – 15.00. Släktforskarkaféer hålls som Zoommöten på torsdagar kl 18.30 – 20.00. GDAT-kaféer hålls på tisdagar kl 17.30 – 20.00. Hybridmöten innebär att man kan delta fysiskt i GF:s lokaler eller via Zoom. Samtliga släktforskarakuter samt GDAT-kaféer hålls endast i GF:s lokaler i Sundbyberg. Alla hybrid- och zoom-möten filmas och filmerna görs tillgängliga för medlemmar på GF:s medlemssidor.

Närmare information om mötena aviseras på hemsidan www.genealogi.net och i GF:s Facebookgrupp.

Lördag 10 december – Temadag om GF:s resurser: digitala arkiv, databaser och produkter samt släktforskarbibliotek

Program (OBS ändringar i programmet!)

10.00 – 15.00  GFs lokaler och butik är öppna och hälsar besökare välkomna

10.30 – 11.30 GF:s digitala databaser: bakgrund, innehåll och hur man söker – Johan Lagerros

11.30 – 12.30 LUNCH

12.30 – 13.30 Vårt digitala utbud växer – allt om våra nedladdningsbara produkter – Jan Appelquist

13.45 – 14.15 Hitta släkten i familjenotiser i tidningar från 1700–1800-tal – Malle Caesar
(OBS! Ändrad tid.)

13.45 – 14.15 Sveriges största samlade bibliotek för släktforskare – Mats ”Ludde” Lundell
(OBS! Utgår pga sjukdom. Flyttas till 12 januari 2023.)

Temadagen hålls som ett hybridmöte så du kan följa föredragen antingen via zoom eller på plats i GF:s lokaler, Löfströms allé 7 i Sundbyberg. Vi har öppet för besök kl 10.00 – 15.00 och kan då även handla i släktforskarbutiken. Alternativt kan du som GF-medlem hitta länk till zoom-mötet på medlemssidorna. Du som inte är medlem kan kostnadsfritt beställa en zoom-länk på boka@genealogi.net senast den 9 december.

Torsdagen den 12 januari 2023 kl 18.30 – 20.00 har vi ett uppföljande släktforskarkafé via zoom då du har möjlighet att ställa fler frågor till föredragshållarna.

Varmt välkomna!

Extra föredrag om Gods och gårdar måndag 28 november kl 18.30-20.00

Vid temadagen den 4 september genomförde GF i samarbete med Riddarhuset en temadag om Gods och gårdar. Där berättade bland andra Göran Ulväng om hemsidan Svenska herrgårdar och databasen Sveriges herrgårdar. Tyvärr spelades inte föredraget in då utan Göran håller nu detta föredrag på zoom på GF. Det spelas in och visas sedan på GF:s medlemssidor.

Göran berättar att ”många förknippar herrgården med en stor huvudbyggnad, en park och en allé. Men en herrgård var så mycket mer; den var framför allt en ekonomisk enhet som gav dess ägare stora inkomster och politiskt inflytande. Herrgårdarna var fram till 1900-talets början en central del i de flesta av Europas stater.

I Sverige saknas en central myndighet med ansvar för kulturarvet herrgården. För att öka kunskapsläget om herrgårdarna har jag under 10 års tid byggt upp hemsidan www.svenskaherrgardar.se med den sökbara Databasen Sveriges Herrgårdar med information om Sveriges ca 3 700 herrgårdar.

Jag använder Databasen Sveriges Herrgårdar dagligen i min forskning, som just nu handlar om de svenska fideikommissens historia. Vid sidan av databasen använder jag godsarkiv. Ett av dem är det Spenska arkivet på Höja gård som jag har ordnat upp tillsammans med ägaren av Höja, Anki Adlercreutz, och som sedan har digitaliserats med hjälp av Släktföreningen Spens.”

Medlemmar hittar zoom-länk på medlemssidorna och icke medlemmar kan kostnadsfritt beställa länk på boka@genealogi.net senast på måndag kl 12.00.

Varmt välkomna!