4:e släktforskarseminariet 26 januari 2019

Välkomna till 4:e släktforskarseminariet hos GF. Tanken med seminariet är att släktforskare presenterar släktforskningsresultat för andra släktforskare så att resultaten kan diskuteras. Presentatörerna har också åtagit sig att skriva en artikel till antingen Släkt och Hävd eller Svensk Genealogisk Tidskrift där resultaten presenteras.

Årets program ser ut så här:

  • 10.30: Per-Olof Åstrand (Trondheim): »Vilken Sven Sundberg var far till ärkebiskop Anton Niklas Sundberg?«
  • 11.30: Sven Wallerstedt (Göteborg), Martin Edgelius (Katrineholm) och Niklas Kant (Stockholm): »Några märkliga öden med anknytning till Orresta i Flen från 1600/1700-talet«
  • 13.00: Ulf Berggren (Stockholm): »Ett projekt om godsanställda med släktnamn«
  • 14.00: Thomas Fürth (Stockholm): »Cöhler, Eckstein, Horneij och andra tyska släkter i det sena 1600 – och det tidiga 1700 – talets Stockholm – rikt med olika slag av källor men ett pussel att få ihop det«

Arrangemanget sker i lokalen på Anderstorpsvägen 16. Vi öppnar kl 10.00 och stänger 15.00. Samlingarna och datorerna är tillgängliga under dagen för egen forskning. Under dagen kan man köpa fika etc.

Nyutkommet: Den första boken om det svenska passväsendet!

I den nyutkomna boken Staten och folk på väg ges för första gången en helhetsbild av utvecklingen av det svenska passväsendet. Före 1860 fanns ingen passlag utan i stället spridda föreskrifter på olika håll och i skiftande sammanhang – förordningar som rörde hela riket, påbud i en viss situation, kungliga resolutioner på besvär vid riksdagarna, lokala föreskifter. Historikern och f. d. länsarkivarien Anna-Brita Lövgren har nu skrivit passens historia. Hon är kunnig och hon skriver med ett vackert språk – boken är ett nöje att läsa. Unna dig en efter-jul-present! Genealogiska Föreningen säljer den för endast 195 kr. (Och vår nätbutik har öppet dygnet runt!)

Släktforskning – vid sidan om kyrkböckerna del II – 1 december

11.00 – 12.00 Göran Ulväng — Den glömda konsumtionen – auktioner i Sverige under 1700- och 1800-talen

12.30 – 13.30 Krister Hillerud — Om brandförsäkringar och vad man kan få ut av dem

13.45-14.45 Michael Lundholm — Att släktforska så det blir rätt om det inte finns kyrkböcker: Arbetsmetod med mantalslängder och domböcker

Detta är den andra temadagen i en serie om släktforskning
vid sidan om kyrkböckerna. Nästa del kommer våren 2019.

GF lokaler öppna 10.00 – 15.00