Nyutkommet: Den första boken om det svenska passväsendet!

I den nyutkomna boken Staten och folk på väg ges för första gången en helhetsbild av utvecklingen av det svenska passväsendet. Före 1860 fanns ingen passlag utan i stället spridda föreskrifter på olika håll och i skiftande sammanhang – förordningar som rörde hela riket, påbud i en viss situation, kungliga resolutioner på besvär vid riksdagarna, lokala föreskifter. Historikern och f. d. länsarkivarien Anna-Brita Lövgren har nu skrivit passens historia. Hon är kunnig och hon skriver med ett vackert språk – boken är ett nöje att läsa. Unna dig en efter-jul-present! Genealogiska Föreningen säljer den för endast 195 kr. (Och vår nätbutik har öppet dygnet runt!)