Fastighetsvärderingar 1782-1951

Fastighetsvärdering kartTips på ny söktjänst via Centrum för Näringslivshistoria (CfN): Här går det att söka bland över 84 000 akter om fastighetsvärderingar och 3 000 kartor.

Till sökjänsten: http://www.cfnonline.se/sv/soksidor/sok-byggnadsvarderingar-och-kartor/?hide=1

Fastighetsvärderingarna har legat till grund för brandförsäkringar av större fastigheter på landsbygden och mindre orter i hela riket. Brandförsäkringsverket grundades av Kung Gustav III år 1782 för att förbättra brandförsäkringsskyddet i riket. Affärsidén var allframtidsförsäkringar mot brand. Brandverkets tjänstemän upprättade detaljerade beskrivningar och kartor över de fastigheter som skulle försäkras. Där får man inte bara veta vilka brandsprutor, elektriska installationer och branddammar som fanns på tomten. Där står så mycket mer om hur husen var byggda, att detta är en enorm källa för såväl bebyggelsehistorisk som lokalhistorisk och allmänhistorisk forskning på flera nivåer. I söktjänsten finns akter om kyrkor, prästgårdar, herrgårdar, gods, landsbygdsindustrier, bondgårdar, torp, sillkokerier, villor etc.