Flyktingregistret klart!

Nu är hela materialet från Malmöpolisens register över flyktingar som kom till Malmö 1945 registrerat och finns sökbart på GFs medlemssidor!

Svedish_Red_Cross_buses_in_Germany_WW2,_possibly_near_Friedrichsruh2Ett fantastiskt registreringsjobb har gjorts av våra så flitiga registrerare då 22 316 poster har registrerats under 4 månader!

 

Databasen innehåller ett mycket intressant material som nu är digitaliserat, sökbart och där originallistorna visas vid träff!  Är du inloggad kommer du här direkt till söktjänst och namnlista – under rubriken Fler databaser.

I databasen finns 10 873 polska, 2 780 holländska, 2 056 franska och 1 716 ungerska namn. Totalt finns ett trettiotal nationaliteter representerade i registret. Många av de franska och holländska flyktingarna var skolbarn som kom till Sverige hösten/vintern 1945. Vår allra flitigaste registrerare är Ewa Jansson i Ystad som har registrerat merparten av materialet!! Ett stort tack till Ewa!

Filmen Every Face Has a Name av Magnus Gertten bygger på passagerarlistorna från den 28 april 1945, som ingår i vårt material! Se en två minuter lång introduktion via YouTube.