GF fortsätter mötesverksamheten men på nytt sätt

[Uppdaterad 21 mars 2020] Styrelsen har idag lördag 21 mars på eftermiddagen genomfört ett informellt e-möte för att bereda förslag om den fortsatta verksamheten inför kommande veckas styrelsemöte som också genomförs som ett e-möte. Bilden nedan från mötet.

Redan nu kan vi dock berätta följande om verksamheten:

  • Det rådande läget gör att GF tills vidare kommer att hålla lokalen stängd för besök (gäller alla tisdagar samt de torsdagar och lördagar där vi annonserat en programpunkt). Det kommer alltså inte att gå att använda samlingarna och vi genomför heller inga möten i lokalerna.
  • Istället planerar vi att genomföra våra kommande möten som t.ex. Släktforskarcaféer och DNA-caféer som e-möten för våra medlemmar. Vi återkommer med datum för när dessa kommer att ske.
  • Vi kommer att använda oss av olika plattformar beroende på vad det är för möte, främst Zoom och Google meet. Båda plattformarna är gratis att använda för den som vill delta. Det kan vara bra att bekanta sig med dem.
  • Det är redan bestämt att Släktforskarcaféet 26 mars 18.00-20.00 kommer genomföras som ett e-möte med Google meet. En länk till e-caféet kommer att läggas upp på medlemssidorna.
  • Olika arbetsgrupper, som exempelvis passregistreringen, kommer också att gå över till att bedriva verksamheten via e-möten. Samlingsgruppens medlemmar avgör om de vill arbete med samlingarna.
  • Webshoppen är fortsatt öppen och vi kommer att leverera produkter som vanligt. Detsamma gäller vår försäljning på Bokbörsen.
  • Efter styrelsemötet tisdag 24 mars kommer vi att återkomma med mer information om de framtida föredragen och om föreningsstämman 25 april. Vi räknar med att som tidigare kunna leverera inspelade föredrag men nu också  kombinerade med e-möten för diskussion och samtal.

Att det aktuella krisläget gör att vår verksamhet i lokalerna drabbas är naturligtvis tråkigt. Samtidigt ser vi nya möjligheter att kunna erbjuda mer för medlemmar som inte kan komma till våra aktiviteter i lokalerna.

Vi kommer att pröva oss fram för att hitta bra former för dessa verksamheter. Vi kanske inte hittar rätt först men får låta erfarenheten avgöra vad som fungerar och vad som inte gör det.

GF styrelse