Lördag 20/5 – vårens sista heldag med registrering

Nu på lördag strålar vi samman för sista gången innan sommaren – i föreningens lokaler eller vid din dator hemma – och ser hur många poster vi kan registrera i föreningens olika personregister. Allt till gagn för föreningens medlemmar. Vi registrerar som tidigare personer ur passjournaler men nu också personer ur familjenotiser ur dagstidningar. Projektet Familjenotiser inleder sin registreringsverksamhet med tidningsklipp ur dagstidningen Dalslänningen 1960-1999. Det är runt 2 000 avfotograferade sidor med familjenotiser som ska registreras. Det är ett begränsat antal sidor och därmed ett ganska överkomligt åtagande. Hur lång tid kommer det ta att få dessa sidor registrerade? Vi undrar om du vill (och hoppas att du vill) vara med och göra fyra decennier av familjenotiser från Dalsland tillgängliga för sökning.

Vi håller öppet i föreningens lokaler under hela 10 timmar, kl. 10-20. Det blir som ett öppet hus… kom när du vill, gå när du vill!

Dörrarna till föreningens lokaler öppnas kl. 10. Vi sitter vi varsin dator och registrerar resenärer, födslar, dop, vigslar, dödsfall m. m. och finns också där för att hjälpa varandra när vi kör fast i tolkning av gammal handstil eller i frågor om hur registreringen skall gå till. Du som inte vill registrera utan i stället vill använda vårt bibliotek, våra samlingar och våra forskardatorer till att forska på egen hand är förstås också hjärtligt välkommen.

Så här många sökbara poster finns i personregistret till Inrikes pass (ovan) när detta inlägg skrivs torsdagen 18 maj, två dagar före vi träffas. Projektet Familjenotisers registrering av Dalslänningen sjösattes tisdagen 16:e maj och har redan så här många sökbara poster (nedan):

Om du vill lära dig registreringsarbetet för Familjenotiser, dyk upp på lördag eller skicka ett meddelande till Madeleine Caesar som håller i projektet, på viceordf at genealogi punkt net.


 

 

 

 

Om du är sugen på att lära dig registreringsarbetet för passregistreringen, skicka då ett meddelande till inrikespass at genealogi punkt net eller sök dig fram på medlemssidorna. Där finns grundligt undervisningsmaterial i form av en lathund, utförliga anvisningar och till och med instruktiva videofilmer.