Inrikes pass 1700- till 1900-tal

inrikespassök (För medlemmar)

Klicka på kartan. Markera därefter en cirkel så ser du antal registrerade pass vid den orten.

Läs om Inrikes pass

Ett pass berättar – Carl Fredrik Svensson

Passfynd i trossbotten – Gustaf Wilhelm Malmgren

Passfynd i trossbotten – Maria Theresia Hedin

Internal passports in Sweden

Kontakta inrikespass(at)genealogi.net om du har några frågor kring projektet eller vill hjälpa till!

Om Inrikes pass

Förr fick man inte resa hur man ville i landet utan var tvungen att få ett pass utfärdat för den resa man skulle företa sig. När man ansökte om ett resepass räckte det inte att tala om var man bodde och vart man skulle. Myndigheterna beslutade även vilken resväg man skulle ta och hur länge passet skulle vara giltigt, och dessa uppgifter fanns angivna i passen. Handlingar från forna tiders passadministration finns på GFs medlemssidor i form av en digital bilddatabas och vi bygger upp ett sökbart namnregister till handlingarna.

Materialet om inrikes pass har varit relativt outforskat. Anledningen är att det är svårt att hitta de personer man söker i handlingarna. Man behöver veta att en person reste, man behöver veta när han eller hon reste och man behöver veta var passet kan ha utfärdats för att ha möjlighet att hitta uppgift om det. Oftast är det så att vi inte ens känner till de flesta resor som gjordes, detta för att de sällan dokumenterades på annat håll. Men nu underlättar vi denna sökning!
Passkällorna innehåller mängder med spännande uppgifter. Yrke, resmål, avreseort, väg som personen måste färdas samt utseende är några av de grundläggande uppgifter som finns nedtecknade.

Hör av dig om du vill hjjälpa oss fotografera!Arkivmaterialet om inrikes resor är omfattande och det är därmed också projektet. Det är frågan om listor på utfärdade pass – passjournaler – det är frågan om passansökningar, dagböcker från gästgiverier m m. Inom föreningen pågår en kontinuerlig fotografering av originalhandlingar. När de digitaliserade handlingarna läggs ut på medlemssidorna görs de också tillgänliga för indexering. Nu är det många medlemmar som bidrar i registreringsarbetet och det sökbara personregistret växer i en god takt!

Man kan säga att GFs medlemmar med gemensamma krafter bygger upp en ingång av rang till ett attraktivt arkivmaterial. Hur många poster finns i dag i personregistret? Titta på räkneverket till höger på vår startsida! Hur fördelar sig de avfotograferade handlingarna geografiskt? Hur många namn finns registrerade från mina trakter? Hur många namn finns registrerade de år jag intresserar mig för? Klicka på kartbilden ovanför så kommer du vidare till svaren på dessa frågor.

I Sverige har vi utfärdat pass för inrikes resor sedan Gustav Vasas tid och fram till 1860 och för några grupper även efter det. Det var statsmakten som ville ha kontroll på sitt folk och dess resande. Orsakerna varierade i olika tider, från början var det för att allmogen skulle kunna urskilja dem de var skyldiga ställa upp med skjutshästar för. Men senare var det huvudsakligen för att man ville ha kontroll på handeln och att man ville motverka kringstrykande av löst folk.

Inrikes pass utfärdades huvudsakligen av landskanslierna (nuv. länsstyrelserna) och magistraterna. Efter en kunglig förordning 1812 som innehöll skärpta krav på passadministrationen inrapporterades dessa till Justitiekanslern. Det är dessa senare handlingar ur Justitiekanslerns arkiv som GF initialt fotograferade och lade ut för indexering. I projektets andra fas läggs nu de passjournaler ut som återfinns i de passutfärdande myndigheternas egna arkiv.

passjournallista Jönköping mars 1813

Sida ur passjournal från Jönköping mars 1813, JKs arkiv

Lyssna på Släktband om Inrikes pass
Den 21 november 2011 sändes radions ”Släktband” i p1 med rubriken ”Flytt varje år” och handlade om flyttningar förr och om inrikes pass. GF medverkade genom att berätta om passhandlingar allmänt och om projektet Inrikes Pass. Lyssna på nätet:http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2068&artikel=4799781
Specialnummer av Släkt och Hävd om inrikespass
Nr 2012:3 av SoH innehåller en resumé över främst passens historia fram till 1860 med kommentarer om källmaterialet. Numret innehåller också beskrivningar av källor som dokumenterar resandet i äldre tid. Medlemmar har tillgång till artikeln som pdf. Klicka här för att komma till artikeln.
Är du inte medlem men vill köpa artikeln, det finns några exemplar kvar. Läs mer och köp via vår butik  – Köp för medlemspris.