Register i Östergötland

För alla er som forskar i Östergötland finns på Linköpings universitet en mycket användbar sida med ett antal register som rör Östergötland. Ex bergstingsprotokoll, böteslängd, fångrullor, sjukhusrullor, inventering av kyrkobyggnader, medicinhistoria. Databaserna är gratis att söka i. http://www.ep.liu.se/databas/index.sv.asp