Resnärer från Kristinehamn 1815 till personregistret för Inrikes pass

Med c:a 100 resenärer från Kristinehamn 1815 nu registrerade så uppnådde personregistret idag 13 067 poster. Handelsmän, hökare, fruar, mamseller, sejlare, hattmakaregesäller, trädgårdsmästare, friherrinnor, lantmätare, bagare, båtsmansänkor, pigor, drängar och betjänter, ja, det är en brokig samling. Och sin tredje registrering fick ”ThengjutareEnkan Inga C. Silljeström” som i januari 1815 erhöll ett resepass på ett år till ”åtskillige Inrikes FriMarknader”.

Välkommen in på medlemssidorna att botanisera!