Arkivet

Arkivet består av ca 140 olika samlingar som omfattar ca 160 hyllmeter uppdelat på två delar:

  • Enskilda arkiv. Dessa ca 120 samlingar har donerats av enskilda släktforskare, släktföreningar etc till GF under åren och omfattar ca 95 hyllmeter. Här finns ett omfattande material av opublicerad släktforskning som exempelvis antavlor från professionella släktforskningsbyråer som Genealogisk arkivforskning och Släktforskarnas hus i Leksand. Om du har ett arkiv av genealogiskt intresse som du vill donera till GF, kontakta Michael Lundholm.
  • Genealogiska Föreningens arkiv. Detta är till en del ett vanligt föreningsarkiv där man hittar protokoll mm alltsedan GF startades 1933, men det innehåller också ett 15-tal samlingar och register som har skapats inom ramen för GF:s verksamhet i syfte att underlätta för släktforskning.  De omfattar ca 52 hyllmeter exklusive registren och det s.k. hängmappsarkivet. Den största av dessa samlingar är Familjenotiser som består av klipp från dagstidningarnas familjesidor. Fysiskt omfattar Familjenotiser knappt 50 hyllmeter, men det finns digitaliserat och tillgängligt för GF:s medlemmar här på hemsidan. Här finns även olika register som exempelvis Släktnamnsregistret bestående av över 25000 släktnamn som hänvisar släktforskaren från släktnamn till tryckt litteratur och handskriftssamlingar.